de kiem tra hay (10)

de kiem tra lop 10(hay)

de kiem tra lop 10(hay)
... ́ KIỂM TRA VẬT LY 10 (Phầ n Cơ ho ̣c) B Nế u thơi khơng tác du ̣ng lực vào vâ ̣t thì vâ ̣t khơng ... ̣c vào mơ ̣t đầ u dây treo vào trầ n của mơ ̣t toa tàu kín Người ở toa tàu thấ y: ở tra ̣ng thái cân bằ ng, dây treo nghiêng so với phương thẳ ng đứng Dựa vào chiề u lêch của ... của tàu hướng về phia nào? ́ 19 Cho hệ vật hình bên Biết mA > mB Gia tốc hai vật a ́ KIỂM TRA VẬT LY 10 (Phầ n Cơ ho ̣c) a) b) c) d) Lực căng dây ? mAg (mA + mB)g (mA - mB)g mA(g –a) 20...
 • 4
 • 269
 • 8

Đề kiểm tra Hóa 10-11-12 theo chuẩn kiến thức kỹ năng - hay hay hay

Đề kiểm tra Hóa 10-11-12 theo chuẩn kiến thức kỹ năng - hay hay hay
... kt ta thu c S I- Phn trc nghim khỏch quan (4 im) 2- Metylbutan l tờn gi ca cht no sau õy : A CH3 - CH - CH3 CH2 - CH3 CH3 - CH - CH3 B CH3 C CH3 - CH2 -CH2 - CH3 D CH3 - CH -CH - CH3 CH3 CH3 Cht ... propin B porpin v but-1-in C but-1-in v but-2-in D buta-1,3-ien v but-1-in Nhn xột no sau õy ỳng? A Clo hoỏ propan (theo t l mol 1:1) ch thu c mt dn xut monoclo B Cng HCl vo pent-2-en ch to mt sn ... l sn phm chớnh ? A CH2=CHCl + HCl CH2Cl-CH2Cl B CH3-CH2-CH3 + Br2 CH3-CH2-CH2Br + HBr C CH2=CH-CH3 + H2O CH3-CHOH-CH3 D CH2=CH-CH=CH2 + HCl CH3-CH=CH-CH2Cl Nguyờn nhõn ca hin tng ng phõn hoỏ...
 • 31
 • 177
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HKII 10

ĐỀ KIỂM TRA HKII 10
... 2x 2x x x x 10 >1 1> >0 x x 10 x x 10 x x 10 0.25 0.25 0.5 ( x ) > x x 10 x x 3x 10 > x > x 3x 10 2x > 2 x 3x 10 > x 3x 10 > x 3x 10 > 3x 13x + ... 25 b, x x 10 Câu (1.0 đ): Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán (thang điểm 20) kết đợc cho bảng sau: Điểm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 1 13 19 24 14 10 N =100 a Tính ... qua điểm D(1;0) Chú ý: Học sinh không làm vào đề thi Trả lời trắc nghiệm theo mẫu sau: Câu Đ.á n 10 11 12 I Câu Đáp án biểu điểm Phần trắc nghiệm: 10 11 12 Đ.á n II Phần tự luận Câ u Đáp án a...
 • 4
 • 259
 • 0

Đề kiểm tra sinh 10 học kì 1

Đề kiểm tra sinh 10 học kì 1
... chiếm 20% Tính số lượng nucleôtit loại, khối lượng, chiều dài, số liên kết hiddro phân tử Đề kiểm tra có trang ... Câu 10 Điều sau không nói hô hấp tế bào ? A Hô hấp tế bào trình chuyển đổi lượng tế bào sống, Trong...
 • 2
 • 541
 • 15

Đề kiểm tra sinh 10 bài 1

Đề kiểm tra sinh 10 bài 1
... Câu 10 Đơn phân ADN A- nuclêôtit B- axít amin C- bazơ nitơ D- axít béo Câu 11 Mỗi nuclêôtit cấu tạo gồm A- đường pentôzơ nhóm phốtphát ... nitơ Câu 12 ADN đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân loại A ribonucleotit ( A,T,G,X ) B nucleotit ( A,T,G,X ) C ribonucleotit (A,U,G,X ) D nuclcotit ( A, U, G, X) Câu 13 Hai chuỗi ... peptit C- ion D- cộng hoá trị Câu 14 Loại phân tử có chức truyền thông tin từ ADN tới riboxom dùng khuôn tổng hợp nên protein A AND B rARN C mARN D tARN Câu 15 Loại ARN dùng khuôn để tổng hợp...
 • 2
 • 276
 • 0

dề kiem tra toan 10

dề kiem tra toan 10
... d) e) f) g) h) Bài 9: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau : a) b) c) d) e) f) g) Bài 10 : Vẽ các hàm số sau : a) y=2x-4 b) c) d) e) Bài 11 : Viết phương trình y=mx+2m+1 biết...
 • 2
 • 308
 • 4

de kiem tra toan 10

de kiem tra toan 10
... tam giác ABC a) Phân tích vectơ qua hai vectơ và b) Phân tích vectơ qua hai vectơ và Bài 10 : Cho tam giác ABC Điể m M nằ m AB cho Go ̣i N là trung điể m AM Phân tích qua và Bài...
 • 2
 • 241
 • 0

Đề kiểm tra lớp 10

Đề kiểm tra lớp 10
... 19. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 10.  ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~ 20. ;   /   =   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA LÍ 10 Nội dung đề số : 001 Câu động lực tăng ... 19. ­   ­   =   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ­   /   ­   ­ 15. ;   ­   ­   ­ 20. ­   ­   ­   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 002 Câu hai quốc gia ... 19. ­   /   ­   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ;   ­   ­   ­ 15. ­   ­   =   ­ 20. ;   ­   ­   ­ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 003 Câu kiểu tháp mở...
 • 14
 • 279
 • 0

Một số đề kiểm tra Toán 10

Một số đề kiểm tra Toán 10
... tiếp, xác định tâm bán kính đờng tròn ngoại tiếp tứ giác đáp án đề thi khảo sát khối 10 Ban C A Phần trắc nghiệm: 1.D 8.D 2.B 9.B 3.B 10. A 4.D 11.B 5.A 12.A 6.C 13.C 7.A 14.C B Phần tự luận: Bài ... Câu13: Giá trị biểu thức: A= + bằng: A B C D Câu14: Một hình nón có bán kính đáy 3cm, góc đỉnh tạo đờng cao đờng sinh hình nón 600 Diện tích xung quanh...
 • 4
 • 292
 • 1

Đề kiểm tra VL 10 ( CB _ Chọn lọc )

Đề kiểm tra VL 10 ( CB _ Chọn lọc )
... với vận tốc 10 m/s tăng ga CĐ nhanh dần Sau 10s có vận tốc 15 m/s Hỏi sau 15s kể từ lúc tăng ga, vận tốc xe ? A 27,5 m/s B 7,5 m/s C 12,5 m/s D 17,5 m/s Câu 20: Kim giây đồng hồ dài 10 Cm Coi CĐ ... : A 0,1 m/s B 0,2 m/s C 0,01 m/s D 0,02 m/s PHIếU TRả LờI TRắC NGHIệM ( HS đợc ghi đáp án vào ô ) Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 • 3
 • 140
 • 0

đê kiểm tra sủ 10

đê kiểm tra sủ 10
... người D 15.000 người [] sau chiến tranh Ba tư thành bang trở nên mạnh ? A Aten B Hy lạp C Đế quốc Rô ma D Tiểu cquốc vngười Giéc Man [] Khải hoàn môn Trai – an thượng viện dan chúng Rô ma ... đông Nam Á xuất : A Thế kỷ thứ I đến kỷ thứ X B 2500năm TCN-2000 năm TCN C.2000 năm TCN đến 100 0 năm TCN D .100 0 năm TCN đến kỷ thứ I [] Thương cảng tiếng Việt Nam từ kỷ thứ I đến kỷ thứ X là: ... 500 năm TCn[] Trong thời kỳ quốc gia Án độ nước mạnh ? A Magada B Gúp ta C Palava D Hồi giáo Đê li [] Triều đại mà chế độ phong kiến Trung Quốc đạt tới đỉnh cao: A Nhà Tuỳ , Đường B Nhà...
 • 4
 • 241
 • 1

Đề kiểm tra VL 10

Đề kiểm tra VL 10
... Câu 10 ô tô qua khúc quanh có dạng cung tròn bán kính 100 m với vận tốc 10m/s Gia tốc hớng tâm xe là: A.aht = -5,1m/s2 ; B aht= 1,0m/s2...
 • 3
 • 181
 • 0

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... ; 4) thuộc elip (E) độ dài trục lớn : A B 12 C D số khác Câu Bảng sau bảng điểm môn Toán lớp 10D : Điểm xi 10 Tần số ni 12 N=40 a) Điểm trung bình lớp : A 7,0 B 7,1 C 7,2 D 7,5 b) Độ lệch chuẩn ... T2 đề số Phần i trắc nghiệm Câu Có giá trị m nguyên để phơng trình : x + y x + 2my + 10 = phơng trình đờng tròn ? A ; B ; C -2 ; D 2 Câu Đờng tròn (C): x + y + x y + = có bán kính là: A 10 ... cos4050 cos(-3900) d) cot1000 Câu Cho tan = (0 < < ) , tính cos( ) : 12 12 A 13 tan4200 cot2000 12 B 13 C 13 D 13 Câu Một nhóm gồm 13 học sinh tham dự kì thi Điểm 13 học sinh : 7;4;6;8;5;7;9;5;5;9;3;6;8...
 • 4
 • 415
 • 5

Xem thêm