de kiem tra hay (8)

de kiem tra sinh 8+9 cuc hay

de kiem tra sinh 8+9 cuc hay
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/49/87928//Desinh8%209.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 241
 • 0

de kiem tra hoa 8 qua hay luan

de kiem tra hoa 8 qua hay luan
... 200 x 100% = 7,3 % Khối lợng khí CO2 : mCO = 0,2 x 44 = 8, 8 ( gam ) (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Kiểm tra học kỳ II Môn : Hoá học Thời gian : 45 phút ( Không ... phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ tên: Lớp : Điểm Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu (1 đ) : Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án 1.1 Phản ứng oxi hoá - khử : A Chất nhờng oxi ... (Phản ứng oxi hoá khử) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 (Phản ứng thế) Câu (1,5 điểm) : - Cho khí đựng lọ nhãn qua dung dịch nớc vôi Ca(OH)2 d , khí làm đục nớc vôi CO2 : CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (0,5 điểm)...
 • 4
 • 133
 • 0

de kiem tra hoa 8 lan 1 (hay co ma tran)

de kiem tra hoa 8 lan 1 (hay co ma tran)
... TIẾT KIỂM TRA MƠN HĨA HỌC 2 010 -2 011 I Phần trắc nghiệm( câu đạt 0,25đ) Câu Đáp án a d b II Phần tự luận (8, 5đ) Câu 1( 3đ, ng tố 0.75đ) Nguyên tử Số p hạt nhân Số e ng tử Liti 3 Oxi 8 Clo 17 17 Canxi ... x 1, 9926 .10 -23 = 3 , 81 9 .10 -23 gam 12 d c Số lớp e 2 a Số e lớp c Al2(SO4)3 PTK = 342 f ZnO PTK = 81 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHÁI NIỆM TNKQ TL GIẢI THÍCH TNKQ TL TÍNH TỐN TNKQ TL 1 CỘNG BIẾT 0,25 0,5 ... PTK =14 2 b Ba(OH)2 PTK = 17 1 d Cu3(PO4)2 PTK = 286 e Ca3N2 PTK = 1 48 Câu 3: (2đ, câu 0.5 đ) Hóa trò nguyên tố là: Mg II ; Cr III ; C IV ; Fe II Câu (0.5đ) Na = 23 đvC => mNa = 23 x 1, 9926 .10 -23...
 • 3
 • 625
 • 4

Cac de kiem tra hay Toan 8

Cac de kiem tra hay Toan 8
... giác vuông Phần II : TNTL (6 điểm) Câu 4: (3điểm) Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng đợc 150 Tính số trồng đợc lớp biết số trồng ba lớp 8A, 8B, 8C tỉ lệ với số 4; ; ả Câu : (3điểm ) Cho MNP nhọn có MN ... giác ABCD cần thêm điều kiện ? ( Câu ; 10 học sinh làm sang trang bên ) Bài kiểm tra Trờng THCS Đồng Lộc Môn : Hình học năm học 2007-20 08 Đề Chẵn (Thời gian làm : 15 phút.) Họ tên HS: . Lớp : ... cần thêm điều kiện để tứ giác EFGH hình chữ nhật ? ( Câu ; 10 học sinh làm sang trang bên ) Trờng THCS Đề kiểm tra Toán Đề lẻ Châu Lộc Năm học 2006 2007 (Thời gian làm : 45 phút.) Họ tên HS:...
 • 8
 • 148
 • 0

Đề kiểm tra VL 8 HKI rat hay

Đề kiểm tra VL 8 HKI rat hay
... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… A.ĐỀ KIỂM TRA: B.MA TRẬN ĐỀ: CHỦ ĐỀ Chuyển động NHẬN BIẾT TN TL THÔNG HIỂU TN TL 1 0.25 Sự cân lực – lực đẩy Acsi ... có: t1 = s v 3000 = 1500(s) = (1 đ) T2= 0.5h= 180 0s Vận tốc trung bình người hai quảng đường s +s = t +t Ta có: vTB VTB=? 3000 + 1900 4900 = 1500 + 180 0 3300 ≈ = 1.5m/s(1.5đ) Đáp số:1.5m/s Câu 3:(2.5 ... Áp suất 0.25 0.5 0.75 0.5 TỔNG 0.25 0.25 Công học VẬN DỤNG TỔNG TN TL 3.0 3.5 2.5 3.25 1.0 2.25 18 4.0 3.0 10.0 1.5 0.25 3.0 C.ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM: I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1:(2đ) câu nhỏ 0.25 đ C B...
 • 3
 • 165
 • 0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HAY

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HAY
... AgNO = (m Al(NO ) + mAg ) - mAl Bài : = 89 SO2 = 64 đ.v.C Na2SO4 = 142 đ.v.C Bài 3: MSO = 80 g %S = + 1 08 - 27 = 170 (g) 32 x 100% = 40% 80 0,25 1 0,5 ĐỀ 18 Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm ... Câu7:Thể tích ĐKTC 0,75mol O2 là: A) 18, 6lit B)16,8lit C)24lit D)42lit Câu8:Công thức hóa học hợp chất tạo nên từ nguyên tố Kali K(I) nhóm nguyên tử (CO3) có hóa trị (II) là: A)K2CO3 B)KCO3 C)K(CO3)2 ... 0,5đ V H2 = 0,2 x 22,4 = 4, 48 (l) : 0,5đ Điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 3,0 điểm ĐỀ 15 ĐỀ THI HỌC KỲ I Họ tên :……………………… Môn: Hóa Lớp: ……………………………… Thời gian: 45 phút Năm học: 08- 09 I)Phần trắc nghiệm: Hãy...
 • 48
 • 1,813
 • 5

De kiem tra Ly 8-HKII(hay)

De kiem tra Ly 8-HKII(hay)
... có nghĩa ? II BÀI TẬP : (5,0 điểm) Bài 2: (2,0đ) Thả cầu đồng đun nóng đến nhiệt độ 120 0C vào ly đựng 0,5kg nước nhiệt độ 300C Sau thời gian nhiệt độ cầu nước 400C Cho có cầu nước truyền nhiệt...
 • 4
 • 190
 • 1

đề kiểm tra anh 8 lần 1 hay

đề kiểm tra anh 8 lần 1 hay
... friendship (8) ….………………never die Co Dong Secondary School English Written test Name : Time: 45 minutes October , 2 013 Class: B Mark Teacher’s remark Number : I Prepositions:( 1mark) Bell ... parents are away VI Fill in the blank with a suitable word ( marks ) Mai isn’t as beautiful ( 1) …………… Hanh, but she(2 ) ………………… a lovely smile and looks very healthy Mai is very sporty She spends ... pick me after the party? The secretary took a message _ her boss He emigrated _ Canada _ 18 7 0s Keep those medicines _ of the children’s reach The children must look ………….themlves when...
 • 4
 • 286
 • 0

Đè Kiểm Tra Toán 8 Hay Lắm Nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đè Kiểm Tra Toán 8 Hay Lắm Nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐẠI SỐ – CHƯƠNG I A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu Đáp án Điểm B 0,5 D 0,5 C 0,5 Đáp án Điểm...
 • 3
 • 188
 • 0

DE KIEM TRA TOAN 8 HK II hay

DE KIEM TRA TOAN 8 HK II hay
... AB = 21cm, AC = 28cm AD phân giác (D thuộc BC) Tính độ dài đoạn thẳng BD DC? Hết Chúc em làm tốt kiểm tra viết chơng III - hình học (tiết 58) Đề bài: A/ phần ... AB? *******************Hết ********************* Bài kiểm tra viết chơng iii đại số (Tiết 56) Bài ( 5đ): Giải phơng trình sau: 5x + 8x x + = a, 4x + 24 + 6x = x + 3(9 + x) b, c, (4x 3)(2x ... x ) không phụ thuộc x, y, z Bài kiểm tra viết chơng iii đại số (Tiết 56) Bài ( 5đ): Giải phơng trình sau: a, x 12 + 4x = 25 + 2x c, (1 x)(5x + 3) = (3x 8) (1 x) b, 2+ x 2x 0,5 x = + 0, 25...
 • 12
 • 145
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ANH 8 HAY

ĐỀ KIỂM TRA ANH 8 HAY
... from Sydney, Australia? I asked him A I asked him if he came from Sydney, Australia B I asked him whether he comes from Sydney, Australia C I asked him you come from Sydney, Australia D I asked ... doing on your summer vacation? LAM BAI: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... becomes the Amazon The (34) of the Amazon from the (35) of the Huarco to the Atlantic Ocean is 6, 4 48 kilometers 31 A begin B began C begins D is beginning 32 A Late B Lately C Later D Latest 33 A...
 • 4
 • 68
 • 0

Đề kiểm tra văn 8 học kì 2

Đề kiểm tra văn 8 học kì 2
... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, câu) Nối tên văn cột A với nội dung tương ứng cột B để khái niệm xác kiểu văn (1 điểm, nối ý 0 ,25 điểm): Cột A a) Văn tự Cột B 1) dùng ... sáng tỏ vấn đề nhằm thuyết phục người đọc, người nghe quan điểm, tư tưởng b) Văn miêu tả 2) trình bày, giới thiệu, giải thích nhằm cung cấp tri thức tượng, vật tự nhiên xã hội c) Văn nghị luận ... phóng xe ngựa trạm; ta muôn ngao du, cần phải (Trích Đi ngao du, Ru – xô, Ngữ văn lớp 8, tập 2) Đoạn trích thuộc kiểu văn nào? A Thuyết minh B Tự C Miêu tả D Nghị luận Nội dung đoạn trích gì? A...
 • 5
 • 2,318
 • 11

de kiem tra sinh 8 1tiet NTTT nho

de kiem tra sinh 8 1tiet NTTT nho
... Kiểm tra: Sinh học tiết Đề làm Câu Hãy ghép thông tin cột A phù hợp với thông tin cột B Loại mô (A) Chức ... thành nhóm nhỏ phụ trách phần khác giúp tay cử động linh hoạt chân Ngón có tám phụ trách tổng số 18 vận động bàn tay d a c e Cả a, b, c 5.Các bạch cầu tham gia bảo vệ thể chế : a Thực bào b Tiết...
 • 2
 • 259
 • 3

Xem thêm