de kiem tra hay (7)

Đề kiểm tra VL 7 HKI rat hay

Đề kiểm tra VL 7 HKI rat hay
... chất khí có vận tốc lớn vận tốc truyền âm môi trường chất lỏng Mặt đá hoa hấp thụ âm B TỰ LUẬN: (7 điểm) Đúng Sai S Câu 1(2,5 điểm):Chiếu chùm sáng hẹp song song 300 //////////////////////////////// ... - I.MA TRẬN ĐỀ Nội dung kiến thức Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Quang ... TRẮC NGHIỆM: điểm Phần I: điểm (mỗi ý chọn 0,25 điểm) Ý đúng: 1- C; 2- C; 3- C; 4- B; 5- C; 6- C; 7- A; 8- A Phần II: 0,5 điểm (mỗi chỗ trống điền 0,25 điểm) Các từ, cụm từ cần điền: dao động rộng...
 • 4
 • 179
 • 0

đề kiểm tra toán 7 hk2 2 đề cực hay

đề kiểm tra toán 7 hk2 2 đề cực hay
... Lớp:………………………… Đề Đề kiểm tra Môn: Toán đại số Thời gian: 45 phút I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: Rút gọn đa thức A(x) = x3 − x + 10 x − + 3x − 10 x + ta a) −2x3 − x b) 2x − x c) 2x3 + x d) 2x3 − x Câu 2: ... x − x − có tổng là? a) A(x)+ B(x) = x3 + 20 x − x − 17 b) A(x)+ B(x) = x3 − x + x − c) A(x)+ B(x) = x3 + 20 x + x − 17 d) A(x)+ B(x) = −3x3 + x2 − x + 17 Câu 3: Đa thức M(x) = x3 − x + 10 x − ... Câu (4 điểm) Cho hai đa thức: A(x) = 13x4 + 3x2 + 15x + 7x2 – 10x4 – 7x – – 8x + 15 B(x) = 5x4 + 10 – 5x2 – 18 + 3x – 10x2 – 3x – 4x4 a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần...
 • 4
 • 206
 • 1

de kiem tra sinh 7 cuc hay co ma tran

de kiem tra sinh 7 cuc hay co ma tran
... nhiệt: (1 đ) - Có hệ thống mao mạch lớp bì (0,5 đ) - Tuyến mồ hôi, co chân lông, lớp mỡ (0,5 đ) b) Muốn phòng bệnh lang ben ta phải: (1,5 đ) - Giữ da sạch, khô (0 ,75 đ) - Không mặc quần áo ẩm ... - Chất xám hình chữ H nằm (0 ,75 đ) * Chức tủy sống: (1,5 đ) - Chất xám phản xạ không điều kiện (0 ,75 đ) - Chất trắng đường dẫn truyền nối tủy sống với với não (0 ,75 đ) ... quần áo ẩm ướt, rửa mặt phải dùng khăn lau khô, không dùng chung khăn, quần áo với người bệnh (0 ,75 đ) Câu 3: * Cấu tạo (1 đ): - Nằm cột sống từ đốt cổ I đến đốt thắt lưng II (0,25 đ) - Hình trụ,...
 • 2
 • 86
 • 0

de kiem tra anh 7 hay

de kiem tra anh 7 hay
... D.all is false How many students are there in the school? A.1 ,7 B.1 ,70 C.1 ,70 0 D.1 ,70 00 When does the class start and finish? A .7. 00 & 11.00 B .7. 30 & 11.00 C .7. 00 & 11.30 D .7. 30 & 11.30 What subjects ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the sacond floor I'm in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... & eats B.drinks & talks C.eats & talks D.drinks, eats & talks IV.ViÕt l¹i c©u cho nghÜa kh«ng thay ®æi (1d) I have a headache today. > I have a 2.He wants to become a teacher in the future...
 • 2
 • 58
 • 0

đề kiểm tra hay cong nghệ lớp 7

đề kiểm tra hay cong nghệ lớp 7
... :45 phút ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0đ) Câu I: (3 điểm.) I Đánh dấu X vào  trước câu trả lời Câu 4: Cơng việc kiểm tra tăng trưởng tơm cá là:  .Kiểm tra khối lượng chiều dài  .Kiểm tra khối lượng ... tròn đến chữ số thập phân thứ (7, 25 làm tròn thành 7, 3 mà khơng làm tròn thành 7, 5) –––––––––––––––––––– Ma trận đề thi Mơn: CN (Thời gian làm bài: 45 phút) Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết ... tròn đến chữ số thập phân thứ (7, 25 làm tròn thành 7, 3 mà khơng làm tròn thành 7, 5) –––––––––––––––––––– Ma trận đề thi Mơn: CN (Thời gian làm bài: 45 phút) Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề Kiểm tra Anh 7 cả năm (Hay)

Đề Kiểm tra Anh 7 cả năm (Hay)
... in grade She walks to school No, she doesn't Lan goes fishing with her father ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Tiếng Anh7 Thời gian : 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is a teacher of English ... I took ………………………………………………………………………………… - END - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: Tiếng Anh - Lớp I/ (2,5 điểm):Học sinh chọn câu trả lời theo hướng dẩn, GK cho 0,25đ / ... beautiful than Hoa a more b the most c fewer III Put the verb in correct tense: (2marks) He ( travel) to work by car The children ( play ) soccer at the moment ...
 • 17
 • 73
 • 0

De kiem tra toan 7

De kiem tra toan 7
... Page Sheet1 ËA*@PE‹gïŠkR¤ R+igÐ\‹ỈỊ ïßư>ûŸ9—7tƯ9ó›„Đ6i’çBíÏ ¥ZjÝ\#×%±(”œiaœ/?ÁÕ5ÅH•ðàád 7= T×CiQmªþ%©¨\%)½êX ½0‘ä ăAL:q…cÕn=Ư•E•z9ÙÅÂ_Ưq¦&ó2 7 Å…ỴŒZ–§ObÛ·º ÞcÙr¥š¹ Page Sheet1 »‡Õ–DđỵÇN6-±jû^ỉ‹GÅ¥!?_wnÞq®NKÿK¤ ðûÄàÝK9ỵRLđ ... ¡O[õ+RèyœÍ&“18ỊSa©²ÿÜxõŽþ¹à pˆ… ÊOYK(Œ¢ë+>Ãø Page ...
 • 3
 • 335
 • 1

de kiem tra toan 7

de kiem tra toan 7
... 16 17 18 19 20 D A A A C B D C D A D P N PHN T LUN (5) Bi 1: Mi cõu tớnh ỳng c 0,5 17 17 1 a / + (0, 25) + + = + + ữ+ ữ = + + (1) = 22 22 22 22 4 3 4 b / ữ 54 ữ 27 = ữ 27 = ... ữ 27 = = 27 Bi 2: Trang - - Mụn TON Lp Mó A a / x+ = 1 x= = 15 b / x-1 + 0, 75 = 3, 25 (0,25d) x-1 = 3, 25 0, 75 x-1 = 2,5 (0,25d) x=3,5; x=-1,5 (0,25d) c/ (x+2)3 = 27 (x+2)3 = 33 x+2 ... 900 Bi (2) Thc hin phộp tớnh: 17 a / + (0, 25) + + 22 22 d 1200 A 60 I x H C b / ữ 54 ữ 27 Bi 2: (1,5) Tỡm x bit: a / x+ = b/ x-1 + 0, 75 = 3, 25 c/ (x+2)3 = 27 Bi 3: (2) Mt tam giỏc cú chu...
 • 5
 • 408
 • 11

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08
... qQ>ŠÇ´¯E+‚ªþY1#º!‘ ¸ÕéAT-ÏjB‚¸«µz)\ç•|u0C ²©A ›m/-ư°~US±Áäpÿ ¶òbmÕdÛ¢ĨỊ6t8ž‰ )Z¶Ỉ¶m…§¼]‰ ·>•Ê&;¼”åSE 7 /d3íjø’ø¡¶ì½ß–ÐØóJ˜`êsi? ×8¶bI2¾Ø‹²A‹¢`7K×jk¡˜$ 7 iL%ỈS HðŽï ơ`ø þÁp ỈĐÊ%áܨ3ú)¥¢Ü4«©úuÕ—×ơà}µuœ.¾¶úm}}ỴĨèỵªü¦“Õ_ỵúéþé÷Ä}? 1›Z= ... Ž\úç[)Ơ ¯B°Qq)©ßny¼µvíïÊ>w Ç0ãkêÏŒ!v °3J+üÜš± ¾×5ò½á²÷[Ỵrỉz~#œkk-S”Zà...
 • 10
 • 228
 • 0

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003
... học sở Tô Hoàng Đề kiểm tra Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung bình tam giác Bài : (2 điểm) So sánh cạnh ABC biết A = 72 O ; B = 50O ... Tô Hoàng Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung trực đoạn thẳng Bài : (2 điểm)...
 • 2
 • 239
 • 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2
... tự trọng ( biểu 0 ,25 điểm) Ví dụ : - Hay để người khác phải nhắc nhở - Nói xấu người khác mặt họ - Gian lận kiểm tra, thi cử - Khi làm điều sai trái không thấy xấu hổ ân hận - Khúm núm nịnh nọt ... người khác - Câu (2 điểm) HS diễn đạt khác nhau, phải đảm bảo nội dung sau: - Ảnh hưởng tốt: Nếu ngoan ngoãn, chăm học, không làm điều xấu cha mẹ vui lòng, gia đình đầm ấm (1 điểm) - Ảnh hưởng ... nối với …… … nối với …… … nối với …… II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết gia đình văn hoá? Câu (1 điểm) Em nêu biểu thiếu tự trọng Câu (2 điểm) Theo em, có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia...
 • 5
 • 1,265
 • 3

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1
... Biểu sống giản dị? (khoanh tròn chữ trước câu mà em chọn) A Tính tình dễ dãi, xuề xoà B Nói đơn giản, dễ hiểu C Không ý đến hình thức bề D Sống hà tiện Câu (1 điểm) Hãy ghi chữ ... chủ động việc Câu (1 điểm) Điền cụm từ thiếu vào chỗ trống cho với nội dung học: “ Gia đình văn hoá gia đình hoà thuận, ., đoàn kết ” II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết ... Quý đôi bạn thân Hai bạn ngồi bàn nên đến kiểm tra Hiền lại chép Quý Quý nể bạn nên không nói Em có tán thành việc làm Hiền Quý không? Vì sao? Câu (1 điểm) Vì nói học sinh góp phần xây dựng gia...
 • 5
 • 849
 • 6

Một số đề kiểm tra toán 7

Một số đề kiểm tra toán 7
... gúc ca tam giỏc BCK đề Bài Trong câu sau, câu có nội dung đúng, câu có nội dung sai: Câu 1: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ số không âm Câu 2: Một số hữu tỉ không số hữu tỉ dơng số hữu tỉ âm Câu 3: ... + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A = 1+2+5+ ììì+ ( nN) 23 47 47 23 Câu 4: Cho số a1, a2, ,an số nhận giá trị -1 Biết rằng: a1a + a 2a + ììì+ a na1 = Hỏi n 2002 đợc hay không? ... cặp CO2 O1O3 ? đề Câu 1: a Tìm số nguyên x biết ( x 3) x + ( ) + y + + x + xz = Câu 2: Tìm số a1, a2, ,a9 biết: a a1 a = = ììì= a1 + a2 + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A =...
 • 4
 • 318
 • 2

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)
... James Cook was born in England in 1 72 8 His parents (1) …… poor farm workers (2) ……James was 18, he found a job on a coastal ship He worked on ships until he was 27 years old, and then he joined ... ……………………………………………………………………………………… The end Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thu Trường THCS Đặng Thai Mai - Vinh Đ ÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II- LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT Key to English I LISTENING ... letter to me, Tim tells me his life in the USA A all things about C about all B all about D all of 2) Could you tell me to get to the police station? A what way B in what way C what direction 3)...
 • 6
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThánh phêrô và chén đắngKế hoạch sơ kết học kì Igiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảng