de kiem tra hay (4)

Đề kiểm tra chương 4 (Đại số 9)

Đề kiểm tra chương 4 (Đại số 9)
... Trờng THCS Thái Thịnh Đống Đa - Hà Nội Đề kiểm tra Chơng iV Năm học 2007 - 2008 Môn : Đại số Ngày kiểm tra : 16/ 04/ 2008 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Bài I (2 điểm) Cho phơng trình x x ... x1; x2; ( x1 x2 ) có giá trị là: A 44 Hàm số y = B 29 C -11 D -5 C y =0 D x 0 B x=0 Cho (P) y = x (d) y = -4x +9 Hai đồ thị hai hàm số có: A điểm chung B điểm chung C ... biệt mà tổng hai hoành độ giao điểm -6 Bài IV (2 điểm) Cho phơng trình x 2(m 1) x m = ( m tham số) c) Chứng minh : Phơng trình cho luôn có nghiệm với giá trị m d) Trong trờng hợp m > x1 , x2...
 • 4
 • 987
 • 4

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao
... độ sôi là: A CH4; CH3F; CH3Cl; CHCl3; CCl4 B CH4; CCl4; CHCl; CH3Cl; CH3F C CH3Cl; CHCl; CCl4; CH3F; CH4 D CCl4; CHCl3; CH3Cl; CH3F; CH4 Câu 21 : Cho Na tác dụng vừa đủ với 1, 24 gam hỗn hợp ancol ... Na d thu đợc 6 ,49 6 lít hiđro (đktc) Biết tỷ khối X so với không khí 2, 14 Công thức phân tử X khối lợng Na tham gia phản ứng là: A C3H5(OH)3; 16, 24 gam B C2H4(OH)2 ; 13, 34 gam C C2H4(OH)2 ; 19,2 ... là: A 2 ,4 gam B 9,1 gam C 25,8 gam D 1,9 gam Câu 22 : Đốt cháy hoàn toàn 4, 4 g ancol no đơn chức X cần 42 lít không khí (đktc) Công thức phân tử X là: C5H12O A B C7H16O C C4H8O D C6H14O Câu 23...
 • 3
 • 757
 • 5

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11
... Cho Ca =40 H=1 O=16 C=12 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời ... = 16 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời gian: 45 phút A/ ... Cho Ca =40 C=12 H=1 O=16 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời...
 • 8
 • 413
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC
... kim tra chng IV s phc (c bn) lp 12 (2008-2009) o0o H v tờn im li phờ s Cõu 1(3) Thc hin cỏc phộp tớnh : a/ (3 - 2i) (4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) b/ + i i + 3i i Cõu 2(3) Tỡm số phức z , ... i Cõu 2(3) Tỡm số phức z , biết z = phần ảo z hai lần phần thực Cõu 3 (4) Giải phơng trình sau a/ z2 + 2z + 12 = b/ z4 + 5z2 = Bi lm ...
 • 2
 • 261
 • 1

Đề kiểm tra số 4 VL12

Đề kiểm tra số 4 VL12
... câu trả lời sai: A) Tia tử ngoại B) Tia gama C) Tia X mềm D) Tia X cứng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát ánh sáng ... phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng mà phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát tia tử ... vạch hấp thụ C) Quang phổ liên tục phát xạ D) Quang phổ liên tục hấp thụ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm phát biểu sai tia hồng...
 • 8
 • 127
 • 2

Đề kiểm tra lớp 4

Đề kiểm tra lớp 4
... vào từ khác loại: 1: student 3: breakfast 2: school 4: animal III Chọn từ có phần gạch chân khác với từ lại 1: D 2: A 3: B 4: A B Tự luận (4 điểm) I Dịch sang Tiếng Anh: Whens your birthday? ... loại: Câu 13: that Câu 14: ship Câu 15: have Câu 16: ruller III Khoanh tròn vào từ gạch chân phát âm khác với từ lại: Câu 17: C Câu 18: B Câu 19: D Câu 20: B B Tự luận (4 điểm) I Tìm câu hỏi ... Câu 4: How old is he? II Viết lại câu dùng từ cho sẵn Câu 1: Is your school big? No, It isnt It is small Câu 2: Is this your library? Yes, it is Câu 3: What is her name? Her name is Lili Câu 4: How...
 • 6
 • 412
 • 4

dề kiểm tra chương 4 - dại số 8 có ma trận

dề kiểm tra chương 4 - dại số 8 có ma trận
... > ⇔ x >4 Vậy nghiệm bất phương trình x > 4 C (1,5đ) ( x − ( x + 1) ⇔ 3( x − 1) ≤ 2( x + 1) ≤ ⇔ 3x − ≤ x + ⇔ x≤5 Vậy nghiệm bất phương trình Bài 2) ( điểm) a) Khi x ≥ ⇔ 5x > ⇒ 5x = 5x Ta A = ... + x + = 6x + b)* Nếu x − ≥ ⇔ x ≥ x − = x − ta pt x − + 2x = ⇔ x + 2x = + ⇔ 3x = ⇔ x = (TMĐK) A (0,5đ) b) b) *Nếu x − < ⇔ x < Thì x − = − x Ta pt − x + 2x = ⇔ − x + 2x = − ⇔ x = ( ko TMĐK)...
 • 2
 • 1,242
 • 30

Đề kiểm tra số 4 12NC

Đề kiểm tra số 4 12NC
... cauhoi 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 10 11 12 13 14 dapan B B A B C A C B D D C A A B KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 15 16 ... 10,031(u), khối lượng prôtôn 1,0072(u), khối lượng nơtron 10 1,0086(u) Độ hụt khối hạt nhân Be A 0, 049 4 (u) B 0,0561 (u) C 0,0691 (u) Câu 19: Độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C, điện tích hạt ... , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2, 24 g Khối lượng m A 5,60 g B 8,96 g C 35, 84 g D 17,92 g Câu 17: Biết tốc độ ánh sáng chân không c khối lượng nghỉ hạt...
 • 3
 • 218
 • 0

Xem thêm