de kiem tra hay (3)

Bộ đề kiểm tra chương 3. hay tuyệt

Bộ đề kiểm tra chương 3. hay tuyệt
... (1 điểm) Vậy chiều dài quãng đờng AB 120 km (0.5 điểm) đề kiểm tra chơng III Môn: Đại số Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) đề số A Trắc nghiệm: điểm Câu 1: (2 điểm): Hãy chọn kết ... ĐK) (1 điểm) Vậy chiều dài quãng đờng AB 60 km (0.5 điểm) đề kiểm tra chơng III Môn: Đại số Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) đề số 3: A Trắc nghiệm: điểm Câu 1: (2 điểm): Hãy chọn ... km độ dài quãng đờng nhựa là: 110 60 = 50 km (0.5 điểm) đề kiểm tra chơng III Môn: Đại số Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) đề số A.Trắc nghiệm: điểm: Câu 1: (2 điểm): Hãy chọn câu...
 • 11
 • 217
 • 6

De kiem tra chuong 3 hinh 9 cuc hay

De kiem tra chuong 3 hinh 9 cuc hay
... gi quay c mt gúc tõm l: A 30 0 B 600 C 90 0 450 Cõu : Cung na ng trũn cú s o bng: A 36 00 B 1800 D C 90 0 D 600 Cõu Cho hỡnh v bờn,bit ã AMO = 30 0 S o cung nh MB bng: A 90 B 120 C 45 M D 60 A B ... = cm 36 0 36 0 Củng cố - Hớng dẫn - GV nhận xét kiểm tra , ý thức học sinh làm - Tinh thần , thái độ , ý thức tổ chức kỷ luật học sinh làm kiểm tra , ý thức chuẩn bị học sinh cho tiết kiểm tra ... F H B a Chứng minh tứ giác BFEC: 4điểm D O C 2đ ã BE AC => BEC = 90 ã CF AB => CFB = 90 ta thấy điểm E F nhìn đoạn BC góc 90 => E, Fcùng nằ m đường tròn đường kính BC ( dhnb) ã ã Xét tứ giác...
 • 5
 • 169
 • 0

đề kiểm tra chương 3

đề kiểm tra chương 3
... nghiệmkhách quan: 4đ Câu 1: c Câu 2: a Câu 3: c Phần trắc nghiệm tự luận: 6đ Bài 1: a) 2đ BC=15cm BD=45/7cm CD=60/7cm DE =36 /7cm b) 1đ SABD= 23, 14cm2 SADC =30 ,86cm2 S Bài 2: a) 1đ ∆IAB ∆ICD (g-g) b)...
 • 2
 • 216
 • 0

đỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

đỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO
... 23 số hạng là: a, 2070 b, 1 035 c, 45, d, số khác B- Tự luận(6 điểm) Bài 1 (3 điểm) Cho số có tổng 28 lập thành cấp số nhân Tìm cấp số nhân biết số thứ giảm ta số lập thành cấp số cộng Bài 2 (3 ... Đáp số khác Câu 3: Cho ba số: 1, 9, 33 Để ba số + x,9 + x ,33 + x tạo thành cấp số nhân, số x phải là: A x = ; B x = C x = D x = hoÆc x = B- Phần Tự luận ( 5,5 điểm ) Câu 1.( 2điểm) Cho dãy số ... s ố: A) 32 B) 34 ; C) 28; D) 30 ; Phần Tự luận ( điểm ) Câu 1: ( 3, 0 điểm) Tìm số hạng đầu công sai cấp số nhân, biết số hạng thứ hai 16 tổng ba số hạng đầu 56 Câu 2( 3, 0 điểm) Một cấp số nhân...
 • 9
 • 5,475
 • 63

Đề kiểm tra chương 3

Đề kiểm tra chương 3
... Đề kiểm tra chơng đại số năm học 2008-2009 Điểm Họ tên .lớp A- Trắc nghiệm: (3 ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau: - Câu1: Phơng trình sau phơng trình bậc có hai ẩn số A) 0x+2y2 = B) 3xy+2y ... định sau ? A) Hệ có nghiệm (x,y)= (3, 1) ; B)Hệ có nghiệm (x,y)=(1 ,3) C) Hệ có vô số nghiệm ; D) Hệ có nghiệm (x,y)= (3, 1và( x,y)=(1 ,3) Câu5: Cho phơng trình : 3x - 5y = Một phơng trình với phơng ... ax + b qua điểm A (2 ,-1) B( 3, -2) Bài 3: (3 ) Giải toán sau cách lập hệ phơng trình Ngọc mua 10 cam táo Tàu hết 47500 đồng Nhng Ngọc mua cam táo Tàu Ngọc phải trả 38 500 đồng Hỏi cam táo Ngọc...
 • 3
 • 238
 • 0

đề kiểm tra chương 3 nguyen hàm - tích phân

đề kiểm tra chương 3 nguyen hàm - tích phân
... Đề kiểm tra 45 phút chương (cb) Đại số & giải tích lớp 11A1 (200 8-2 009) Họ tên:……………………… Điểm lời phê §Ò sè Câu 1 (3 ): TÝnh c¸c giíi h¹n sau: lim ( 3) n + 3. 2n + 2n lim 2n − 5n + 2n3 − n + 3n3 ... −  8; x=4    C©u4 (3 ): CMR c¸c ph¬ng tr×nh sau lu«n cã nghiÖm: a) 3x5 - 6x4 - 8x2 + 2x + = b) m(4x2 - 12x - 7) + 3x - 10 = Bài làm ) ... 3n3 − 2n C©u2(2đ): TÝnh c¸c giíi h¹n sau: x2 − 4x + lim x 3 x 3 xlim →+∞ ( 2x + 3x + + 2x  x − 16  ; x ≠   C©u3(2đ): XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau: f ( x) =  x −  8; x=4    C©u4 (3 ):...
 • 2
 • 955
 • 12

Đề kiểm tra số 3 ly 12NC

Đề kiểm tra số 3 ly 12NC
... vật nóng 30 0oC 30 ) Dùng phương pháp ion hóa phát xạ điện từ Tìm câu trả lời sai: A) Tia tử ngoại B) Tia gama C) Tia X mềm D) Tia X cứng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên ... sáng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát tia tử ngoại A) Mạch dao động L C B) Ống Rơnghen C) Các vật nóng 30 00oC ... vạch hấp thụ C) Quang phổ liên tục phát xạ D) Quang phổ liên tục hấp thụ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm phát biểu sai tia...
 • 8
 • 245
 • 0

Đề kiểm tra lần 3 kì II lớp 10

Đề kiểm tra lần 3 kì II lớp 10
... type A B C D Đáp án đề số 001: A B D C A C C B B 10. D 11 D 12 B 13 B 14 C 15 B 16 A 17 B 18 B 19 D 20 C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D A B C D C D A C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C B B C ... from the rest: 31 ) A) eating B) heart C) repeat D) heat 32 ) A) army B) party C) name D) father 33 ) A) idea B) hear C) clear D) heart 34 ) A) member B) result C) because D) exam 35 ) A) disabled ... destroyed 30 ) A) better B) cause C) etablish D) produce 31 ) A) thousands B) thousand of C) a thousand of D) thousands of 32 ) A) destroy B) destruction C) destroyer D) destructive 33 ) A) of B)...
 • 9
 • 309
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI SỐ 8 - ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI SỐ 8 - ĐỀ 1
... 4 − x −5 = 2( x +1) − x .8 +3. 8 8 ⇔ −2 x 1 = x + 16 x + 24 ⇔ 12 x = ⇔x = 27 12 Vậy tập nghiệm phương trình S  27    12  Câu c: điểm x+5 x−5 20 − = Điều kiện xác ... thấy x =1 thỏa mãn điều kiện , phương trình có nghiệm x =1 Bài : điểm Gọi số sách lấy ngăn thứ hai x ( ) x> ; x € Z Thì số sách lấy ngăn thứ 3x ( cuốn) Số sách lại ngăn thứ 12 0 – 3x ( cuốn) Số sách ... thứ hai 14 0 – x ( ) Theo ta có phương trình : ( 12 0 – 3x ) = 14 0 – x  240 – 6x = 14 0 – x  5x =10 0  x =20 ( TMĐK) Vậy số sách lấy ngăn thứ hai 20 số sach lấy ngăn thứ 20 = 60 Bài 3: ( điểm)...
 • 2
 • 10,471
 • 145

dề kiểm tra chương 3 Đại số 9

dề kiểm tra chương 3 Đại số 9
... y = 27 x y = ( 1) b/ 3x + y = 21 3/ Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách 750 km ngợc chiều nhau, sau 10 chúng gặp Nếu xe thứ khởi hành trớc xe thứ hai 3giờ 45 phút sau xe thứ hai ... 3/ Cho phơng trình 2x + y =1 Phơng trình dới kết hợp với phơng trình cho để đợc hệ vô số nghiệm A 2x - 2= -2y B 2x -2 = 2y C 2y=2 - 4x D y...
 • 2
 • 351
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA -KHỐI 3. NĂM HỌC:2008-2009

ĐỀ KIỂM TRA -KHỐI 3. NĂM HỌC:2008-2009
... Trong năm ngày 28 tháng năm thứ năm , ngày tháng thứ mấy? A Thứ hai ; B Thứ ba ; C Thứ tư ; D Thứ năm 4/ Trong cách viết sau , chữ số La mã viết là: A.XIIII : Chín; B; IIII: Bốn; C.IIIII: Năm; ... có: X x = 55 (0,5 điểm) X = 55 : X = 11 Vậy số cần tìm 11 (0,5 điểm) d S d 24 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM HỌC : 2008-2009 I Đọc hiểu: HS đọc thầm bài: “ Nắng phương Nam” (SGK TV3 ... từ 4,5 đến 0,5 theo chênh lệch 0,5 điểm) (Điểm toàn làm tròn 0,5 thành 1) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM HỌC: 2008-2009 I Đọc hiểu : Đọc thầm “ Đối đáp với vua” trả lời câu hỏi...
 • 11
 • 195
 • 0

Xem thêm