5 DT 314 7 toan

UBUNTU 7 TOÀN TẬP - Phần 5 pot

UBUNTU 7 TOÀN TẬP - Phần 5 pot
... Windows Ubuntu cách cài đặt chương trình giả lập môi trường Microsoft Windows Wine Học Ubuntu 7. 10 phiên Desktop 204 / 4 07 6 .5 Câu hỏi ôn tập Không có 6.6 Lab Exercise Bài tập 1: Cài trò chơi Ubuntu ... Frozen-Bubble: Chọn trình đơn Applications, chuyển tới mục Games nhấn chuột vào Frozen-Bubble để chạy Học Ubuntu 7. 10 phiên Desktop 196 / 4 07 Hình 6.8: Chạy Frozen-Bubble Cửa sổ Frozen-Bubble ... Học Ubuntu 7. 10 phiên Desktop 203 / 4 07 Hình 6.21: Chơi PlanetPenguin Racer Bạn giành cúp tập luyện nhiều tập trung để cải thiện khả xử lý 6.3 Chơi trò chơi khác Ngoài tất trò chơi có Ubuntu, ...
 • 14
 • 173
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 7 dạy trẻ so sánh chiều cao của hai đối tượng ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 7 dạy trẻ so sánh chiều cao của hai đối tượng ppsx
... biệt chiều cao - Cô đặt không cao cho lớp nhận xét cao (thấp hơn), cô làm thử động tác so sánh để trẻ thấy phần thừa Cho trẻ nói kết - Cô làm tương tự với cao + Phần 2: Dạy trẻ so sánh chiều cao ... cho trẻ, cho trẻ tìm tất gậy cao - Cô cho trẻ thử xem gậy đă chọn có cao không - Cô dạy trẻ so sánh cách làm với trẻ vừa làm vừa nói bước Cô cho trẻ nhận xét cách làm kết - Cô trẻ so sánh ... sánh gậy lại so với gậy Cô trẻ làm lại bước kỹ so sánh Cô kiểm tra trẻ làm Cho trẻ nhận xét kết gợi để trẻ nói dược ý: phía thừa ra… + Phần 3: Luyện tập - Cho trẻ để riêng gậy cao - Cho trẻ cầm gậy...
 • 2
 • 535
 • 1

Thong t­u so 09/2009/TT-BGD-DT ngay 7/5/2009 ve Quy che th­uc hien cong khai...

Thong t­u so 09/2009/TT-BGD-DT ngay 7/5/2009 ve Quy che th­uc hien cong khai...
... bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Toỏn Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Khoa hc Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng ... Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Ting dõn tc Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng ... Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) o c Hon thnh tt (A+) (t l so vi tng s) Hon thnh (A) (t l so vi tng s) Cha hon thnh (B) (t l so vi tng...
 • 49
 • 1,608
 • 3

TOÁN ĐẾM ĐẾN 5 NB NHÓM CÓ 5 DT CHỮ SỐ 5

TOÁN ĐẾM ĐẾN 5 NB NHÓM CÓ 5 DT CHỮ SỐ 5
... Trò chơi Mắt tinh Trò chơi Mắt tinh 4 5 5 5 5 5 5 ...
 • 20
 • 313
 • 4

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7
... làm vào - Giáo viên nhận xét Bài : - Học sinh đọc - Học sinh giải - Học sinh làm vào - Chữa 15 15 + 17 + = = 5 5 5 28 28 − 23 = b) − = − = 7 7 11 15 11 c) − ( + ) = − = − = 15 15 15 15 a) + = ... số giữ ngun mẫu số 48 35 48 + 35 83 + = + = = 56 56 56 56 3 24 15 24 − 15 = b) − = − = 40 40 40 40 20 + 20 26 = c) + = + = 24 24 24 24 24 24 − 15 = d) − = − = 54 54 54 54 a) Bài : - Số tự nhiên ... - Giáo viên nhận xét, chữa Bài : Viết phân số thành PSTP : Học sinh đọc u cầu - Học sinh tự làm vào 11 11 × 55 - Chấm chữa = = 2 5 10 15 15 × 25 3 75 = = 4 × 25 100 31 31 × 62 = = 5 × 10 - Giáo...
 • 237
 • 208
 • 0

5 de thi hsg toan 7 hap dan

5 de thi hsg toan 7 hap dan
... 2b = = (0, 75 ) 10 15 b c b c Từ 4b = 5c = = 15 12 a b c c a b 52 = = = = =4 10 15 12 12 10 15 13 a = 40 ; b = 60 ; c = 48 0, 75 0 ,5 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 x2 5x + x= 2x 3 ... = 1 1 + + + + ữ 99. 97 1.3 3 .5 5 .7 95. 97 = 1 1 1 1 + + + + ữ 99. 97 3 5 95 97 1 ữ 99. 97 97 48 = 99. 97 97 4 75 1 = 99. 97 = Bài 2: 3 ,5 điểm Câu a: điểm - Nếu x 2009 ... (1 ,5 im ) ã Trong tam giỏc vuụng BHE ( H = 90o ) cú HBE = 50 o o o o o ã ã HBE = 90 - HBE = 90 - 50 =40 (1.0) o o o ã ã ã HEM = HEB - MEB = 40 - 25 = 15 0, 75 0, 25 E 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0,5...
 • 15
 • 98
 • 0

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 6,7 SGK Toán 8 tập 2: Mở đầu về phương trình

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 6,7 SGK Toán 8 tập 2: Mở đầu về phương trình
... = Vậy phương trình x(x – 1) = có tập nghiệm S2 = {0;1} Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương Bài tiếp theo: Giải 6,7, 8, 9 trang 9,10 SGK Toán tập 2: Phương trình bậc ẩn cách giải ... nghiệm phương trình Bài trang SGK Toán tập – Đại số Xét phương trình x + = + x Ta thấy số nghiệm Người ta nói: Phương trình nghiệm với x Hãy cho biết tập nghiệm phương trình Đáp án hướng dẫn giải ... ——-> (-1) (3) Bài trang SGK Toán tập – Đại số Hai phương trình x = x(x – 1) = có tương đương không? Vì sao? Đáp án hướng dẫn giải 5: Phương trình x = có tập nghiệm S1 = {0} Xét phương trình x(x –...
 • 3
 • 253
 • 0

Xem thêm