Cách đọc tên hợp chất hữu cơ

Cách đọc tên hợp chất hữu dễ hiểu

Cách đọc tên hợp chất hữu cơ dễ hiểu
... (ba nối ba) Việc chọn mạch chính, đánh số gọi tên tương tự trường hợp hợp chất chứa nối đôi * Tên không hệ thống IUPAC sử dụng: CH CH Axetilen II.3 Tên gọi hiđrocacbon chứa đồng thời nối đôi nối ... metylhecxan Chất có CTCT: có tên là: C2H B 5- etyl- 3,3- đimetylheptan D 3-etyl- 5,5- đimetylheptan CH3 có tên là: C2H5 A 1- metyl- 5- etylxiclohecxan C 1- etyl- 3- metylxiclohecxan VI Tên gọi hợp chất ... hecxađien-1,2-in-5 II.4 Tên gốc không no hoá trị I * Mạch mạch cacbon không no đánh số nguyên tử cacbon có hoá trị tự * Tên gọi thiết lập cách thêm đuôi yl tên hiđrocacbon không no tương ứng Do có tên tổng...
 • 14
 • 324
 • 0

Cách đọc tên hợp chất hữu

Cách đọc tên hợp chất hữu cơ
... (ba nối ba) Việc chọn mạch chính, đánh số gọi tên tương tự trường hợp hợp chất chứa nối đôi * Tên không hệ thống IUPAC sử dụng: CH CH Axetilen II.3 Tên gọi hiđrocacbon chứa đồng thời nối đôi nối ... metylhecxan Chất có CTCT: có tên là: C2H B 5- etyl- 3,3- đimetylheptan D 3-etyl- 5,5- đimetylheptan CH3 có tên là: C2H5 A 1- metyl- 5- etylxiclohecxan C 1- etyl- 3- metylxiclohecxan VI Tên gọi hợp chất ... hecxađien-1,2-in-5 II.4 Tên gốc không no hoá trị I * Mạch mạch cacbon không no đánh số nguyên tử cacbon có hoá trị tự * Tên gọi thiết lập cách thêm đuôi yl tên hiđrocacbon không no tương ứng Do có tên tổng...
 • 14
 • 175
 • 0

cẩm nang hợp chất hữu cơ-danh pháp, cách gọi tên hợp chất hữu

cẩm nang hợp chất hữu cơ-danh pháp, cách gọi tên hợp chất hữu cơ
... Hải Sơn Internet - Photocopy 17 DANH PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ Được dùng nhóm MUỐI Tên muối trung hoà tổ hợp tên cation tên anion hình thành cách chuyển “axit…oic” thành “…oat” chuyển ... Các tên lưu dùng nhóm b Các tên dùng nhóm có nhóm dạng tiền tố vòng Hải Sơn Internet - Photocopy DANH PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon thơm a Các gốc có tên thường tên ... PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ Cl : BronBenzen hay ( Brombenzen) : 1- Bromo-3-clorobenzen hay ( 1-Brom-3-clobenzen) b Danh pháp loại chức Tên dẫn xuất halogen hình thành cách viết tên nhóm...
 • 22
 • 2,372
 • 4

Danh pháp và Cách gọi tên hợp chất hữu

Danh pháp và Cách gọi tên hợp chất hữu cơ
... :m-Đinitrobenzen DANH PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ ANCOL VÀ PHENOL Ancol a Danh pháp thay b Danh pháp loại chức c Tên thường IUPAC lưu dùng Phenol a Danh pháp thay b Tên thường IUPAC lưu ... mà axit tương ứng có tên thường Xeton a Danh pháp thay b Danh pháp loại chức c Tên thường IUPAC lưu dùng Hải Sơn Internet - Photocopy 13 DANH PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ - A Anđehit ... DANH PHÁP- CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ c Các gốc có tên dùng nhóm CH 3-C6H 42,4,6-(CH3)3C6H2- : Tolyi (o-,m-,p-) : Mesityl - DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT NITRO 1.Dẫn xuất halogen a Danh...
 • 22
 • 14,002
 • 19

tiết 38- Phân loại và gọi tên hợp chất hữu doc

tiết 38- Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ doc
... Hoạt động : Phân loại -Hãy đọc nội dung phần phân loại hợp chất hữu cho biết sở phân loại mơ tả phân loại hợp chất hữu dạng sơ đồ ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG I -Phân loại hợp chất hữu Năm học ... lập tìm tòi câu trả lời +Cơ sở phân loại : Là dựa vào thành phần phân tử I – PHÂN LOẠI HP CHẤT chất hữu +HS lên bảng vẽ sơ đồ mơ tả HỮU CƠ phân loại Phân loại : HC hữu Hidrocacbon -GV nhận xét; ... biết phân tử +phân tử số : etan thuộc loại hidrocacbon gọi tên +phân tử số : metan chúng? +phân tử số : axetilen +phân tử số :benzen ; +phân tử số 10 : etilen -GV nhận xét ; bổ sung tên gọi -HS...
 • 3
 • 1,291
 • 15

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 26 PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 26 PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ docx
... trưng phân tử hợp chất HS nghiên cứu hữu SGK rút nhận II xét tên thông thường danh pháp hợp chất hữu hợp chất hữu : Tên thông thường Đặt theo nguồn gốc tìm chất Đôi phần đuôi tên gọi loại chất ... Bảng phụ số đếm tên mạch cacbon  Bảng sơ đồ phân loại hợp chất hữu III - Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động Nội dung GV & HS Hoạt động I Phân loại hợp chất hữu GV hướng dẫn Phân loại HS nghiên ... cacbon cứu số đếm tên mạch cacbon theo IUPAC Tên phần Vận dụng gọi tên số mạch cacbon HS nghiên cứu Tên Tênphầnđịnhchức mạch SGK rút kết luận cách gọi tên hợp chất hữu theo tên thay H3C CH3 H3C...
 • 7
 • 2,703
 • 17

Cách đọc danh pháp hợp chất hữu tổng quát

Cách đọc danh pháp hợp chất hữu cơ tổng quát
... Một đơn chất B Một hợp chất C Một chất tinh khiết D Một hỗn hợp 67 Các câu sau hay sai? a, Chất đợc chia làm loại đơn chất hợp chất b, Đơn chất chất đợc tạo nên từ chất c, Hợp chất chất đợc ... phù hợp với định luật thành phần không đổi không? A Có, trờng hợp phù hợp B Không, trờng hợp phù hợp C- Trờng hợp phù hợp, trờng hợp hai không phù hợp D - Trờng hợp không phù hợp, trờng hợp hai ... hợp tổng khối lợng chất thành phần b, Thể tích hỗn hợp chất lỏng thể tích chất lởng thành phần c, Chất nguyên chất có t0 sôi định d, Hỗn hợp chất có t0 sôi định e, Tính chất hỗn hợp không thay đổi...
 • 191
 • 720
 • 7

tong hop hop chat huu co mang ten nguoi

tong hop hop chat huu co mang ten nguoi
... Br-CH-COOR + Zn + H2O > R-COH-CH-COOR1 + Zn(OH)Br (7) R’ R” R’ R” Ví dụ: C6 H −C7 H8 CH3-CHBr-COOC2H5 + Zn  BrZn-CH-COOC2H5 → CH3 OZnBr BrZn-CH-COOC2H5 + H3C COCH3 -> CH3-C6H4-C - CH-COO-C2H5 ... RCOCl + H2 > R-CHO + HCl (8) - Phản ứng tổng hợp Ardt-Eister: tăng cacbon Cα RCOCl + CH2N2 > RCO-CHN2 + CH3Cl + N2 (9) Ag2O RCO-CHN2 -> R-CH=C=O + N2 xeten RCH=C=O + H2O > R-CH2COOH ... chế amin bậc 1: ete RCOCl + NaN3 + H2O -> R-NH2 + N2 + CO2 + NaCl (10) Natri azit ete RCOCl + NaN3 > R -CO- N =N+ =N- + NaCl 700-1000C isoxianat + R -CO- N =N =N > R -CO- N R-N=C=O R-N=C=O...
 • 6
 • 478
 • 5

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hợp chất hữu cơ không độc n kết hợp bao gói túi HDPE để bảo quản quả cam (citrus sinensis) và quả vải (litchi sinensis)
... ph n khắc phục h n chế tr n, ti n hành thực đề tài: Nghi n cứu khả ứng dụng hợp chất hữu không độc N kết hợp bao gói túi HDPE để bảo qu n cam (Citrus sinensis) vải thiều (Litchi sinensis) 1.2 Mục ... antocyanin không tăng Hi n công nghệ bảo qu n MAP đ ợc sử dụng rộng rãi giới song ng ời ta tính đ n khả th ơng mại công nghệ bảo qu n 22 2.4 Bảo qu n cam Cam quýt (Citrus sinensis) phổ bi n to n giới ... lạnh cam N m 1994, Australia nhà khoa học nghi n cứu ảnh h ởng nhiệt độ bảo qu n đ n trình t n th ơng lạnh, nh n thấy bảo qu n cam 0oC sau tu n xảy t n th ơng lạnh, bảo qu n dài t n th ơng lạnh...
 • 97
 • 271
 • 0

Tài liệu NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU doc

Tài liệu NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ doc
... II Tách riêng tinh chế hợp chất hữu cơ: a Sử dụng phương pháp vật lí: - Phương pháp kết tinh lại : Phương pháp dựa khác rõ rệt độ tan chất dung môi ( hay hỗn hợp dung môi) nhiệt độ khác ... khác độ tan chất tạp chất nhiệt độ - Phương pháp chiết : Dùng để tách chất ( thường chất lỏng) khỏi hỗn hợp lỏng không đồng ( phân lớp ) - Phương pháp làm khô: Chất rắn sau kết tinh lại, chất lỏng ... dàng phương pháp vật lí + Từ sản phẩm tạo thành có khả tái tạo tách chất ban đầu - Một số phản ứng dùng để tách riêng hợp chất hữu : ...
 • 5
 • 893
 • 24

Tài liệu Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu doc

Tài liệu Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ doc
... NH4Cl B KCl, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 C KCl, KNO3, NH4NO3 D KCl, KNO3,(NH4)2SO4 Bài 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ Bazo Muối Oxit Axit Viết PTHH minh họa Oxit bazo + Axit Muối + Nước Oxit axit ... Ơn lại kiến thức chương Làm tập lại sách giáo khoa Làm trước tập luyện tập chương TẠM BIỆT CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC NGÀY CÀNG CHĂM CHỈ NG ... (đktc) vào dung dịch có hòa tan 8gNaOH Sản phẩm thu từ phản ứng là: Muối tạo thành khối lượng gam ? Chất thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 Na2CO3 A Dd BaCl2 B Dd NaOH C Dd HCl D Dd...
 • 14
 • 757
 • 8

Tài liệu Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu doc

Tài liệu Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu cơ doc
... dụng công thức thu đợc CTPT C3H8O Thí dụ 4: Xác định công thức đơn giản chất B có chứa 40% C; 6,66%H 52,33%O áp dụng công thức ta có CTĐGN CH2O c) Xác định công thức phân tử: Công thức phân tử ... biết phân tử có loại loại có nguyên tử loại nguyên tố Có nhiều loại kiện dùng đợc để xác định công thức phân tử hợp chất hữu + Có thể vào khối lợng phân tử: Chẳng hạn với công thức phân tử (CxHyOzNt)n ... mol NH3 = (0,1 - 0,04) = 0,12 Nh mN = 0,12 x 14 = 1,68g Vậy %N = 1,68/3,616 g x 100 = 46,46 % 5- Xác định công thức phân tử chất hữu a) Các công thức xác định khối lợng phân tử chất: MA = mA/nA:...
 • 7
 • 1,440
 • 42

Tài liệu DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU doc

Tài liệu DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ doc
... propan-2-amin BÀI TẬP DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ Câu Ankan X có công thức cấu tạo : Tên gọi X A 2—isopropylbutan B 3—isopropylbutan C 2,3—đimetylpentan D 3,4—đimetylpentan Câu : Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 ... : Hợp chất hữu X có công thức C 4H9Br Đun hỗn hợp gồm X, KOH ancol etylic thấy tạo but—1—en Tên gọi X A 1—brombutan B 2—brombutan C 1—brom—2—metylpropan D 2—brom—2—metylpropan Câu : Hợp chất hữu ... trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học: Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học C Axit 3-metylbuta-1-oic D Axit 3-metylbutanoic Câu 17 : Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp thay ? OHC -CH -...
 • 4
 • 785
 • 47

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông giới đường bộ doc

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ doc
... nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng năm 2008 Bộ Khoa học Công nghệ) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT ÔXI HÓA/CÁC ... trình vận chuyển hàng hoá Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê doanh nghiệp vận tải, cần bổ sung hợp đồng thuê vận chuyển nêu chi tiết thông tin phương tiện vận ... HÓA/CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ/CÁC CHẤT ĂN MÒN (Vận chuyển loại hàng hoá ghi tên loại hàng hoá đó) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (nếu có): CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP:...
 • 6
 • 434
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu độc hại trong nước

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
... “ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 ứng dụng cho xử số hợp chất hữu độc hại nước Luận văn bao gồm nội dung sau đây: 1.Ô nhiễm môi trường nước 1.1 Các nguồn ... hỗn hợp lỏng khí hấp phụ bề mặt chất rắn xốp - Phương pháp dùng phản ứng quang hóa với vật liệu chứa TiO2 để phân hủy thuốc trừ sâu 1.3 Xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 1.3.1 Vật liệu TiO2 Xúc tác ... này, tiến hành nghiên cứu kỹ khả xúc tác quang hóa hệ vật liệu chứa Ti trình xử hợp chất hữu độc hại khác có mặt nước: clo, pyrethroit, kháng sinh, , hoàn thiện việc nghiên cứu yếu tố ảnh...
 • 13
 • 1,002
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách gọi tên hợp chất hữu cơ theo iupaccách gọi tên hợp chất hữu cơ isocách gọi tên hợp chất hữu cơcách gọi tên hợp chất hữu cơ 11cách gọi tên hợp chất hữu cơ lớp 11cách gọi tên hợp chất hữu cơ tạp chứccách gọi tên hợp chất hữu cơ violetcách gọi tên hợp chất hữu cơ 9bài tập về cách gọi tên hợp chất hữu cơcách đọc tên hợp chất vô cơdanh pháp cách gọi tên hợp chất hữu cơcách phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơcách đọc tên hợp chất có oxi của clocách nhận biết hợp chất hữu cơđọc tên hợp chất vô cơTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học