Moon lý 10

Đề thi 10

Đề thi lý 10
... điện 100 V , sau cho mạch điện thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt Trang 2/5 - Mã đề thi 123 đầu thực dao động đến dao động tắt A  W = J B  W = 10 mJ C  W = mJ D  W = 10 ... vào catốt anốt hiệu điện có giá trị nhỏ bao nhiêu? Cho h = 6,625 .10- 34Js; c = 3 .108 m/s; |q e| = 1,6 .10 -19C Trang 3/5 - Mã đề thi 123 A 0,8V B 1,05V C 1,62V D 2,45V Câu 39:Cho lắc đơn.Biết tỷ ... cho u = 240 cos (100 t) V, R = 40  , ZL = 60  , ZC = 20  Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = cos (100 t – /4)(A) B i = cos (100 t)A C i = 6cos (100 t – /4) A D i = 6cos (100 t) A PHẦN...
 • 5
 • 444
 • 0

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh
... “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC” ( VẬT LÝ 10 CƠ BẢN ) NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VẬT LÝ Mã số: ... khí” sở nhiệt động lực học ( vật 10 ) nhằm phát triển hứng thú lực vận dụng kiến thức học sinh ” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu vận dụng dạy học tích hợp nhằm phát triển hứng thú lực ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  @  - ĐINH XUÂN GIANG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”(VẬT...
 • 134
 • 1,861
 • 13

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật 10 nâng cao

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần. Các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
... học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần Các lực học 2.3.1 Soạn thảo kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức Lực hấp dẫn 43 2.3.1.1 Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức ... tập, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực hoc sách giáo khoa vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Soạn thảo đợc kế hoạch tài liệu hớng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hoá kiến thức phần Các lực học ... là: Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức lớp ôn tập, hệ thống hoá kiến thức nhà * Đặc điểm ôn tập, hệ thống hoá nhà - Ôn tập hệ, thống hoá kiến thức nhà tiếp tục cách lôgic hình thức ôn tập, hệ thống...
 • 113
 • 2,925
 • 5

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật 10

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật lý 10
... hớng học sinh tự lực học tập 1.2.1 Tại dạy học phải định hớng học sinh tự lực học tập? Theo từ điển tiếng việt [26]: Tự lực: Tự sức lm lấy, không dựa dẫm nhờ vả ngời khác Tự học: Tự học lấy, ... trình dạy v học chơng Chất khí chơng trình vật 10 nâng cao THPT Phạm vi nghiên cứu: sở để phát huy tính tự lực HS, cách định hớng HS tự lực học tập v vận dụng dạy học chơng Chất khí trờng THPT ... muốn hớng dẫn HS học tập hiệu quả, phù hợp với điều kiện trờng phổ thông v yêu cầu việc đổi giáo dục chọn đề ti: Định hớng cho học sinh tự lực học tập dạy học chơng Chất khí vật 10 nâng cao Mục...
 • 129
 • 400
 • 0

Vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật 10

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10
... văn vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương Cân chuyển động vật rắn Vật 10 THPT, chương trình chuẩn Trên sở đó, chọn đề tài “Nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trần Thị Ngọc Thảo VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC ... thức liên quan đến cân chuyển động vật rắn trước dạy học chương Cân chuyển động vật rắn ” Để nghiên cứu tiến trình dạy học theo thuyết kiến tạo chương Cân chuyển động vật rắn , soạn thảo 30...
 • 153
 • 2,316
 • 17

Tổ chức ngoại khóa phần định luật bảo toàn động lượng vật 10

Tổ chức ngoại khóa phần định luật bảo toàn động lượng vật lý 10
... lượng vật 10- nâng cao” Những vấn đề vận dụng tổ chức hội thi vật lí theo chủ đề “ Định luật bảo toàn động lượng Chương NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHẦN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 2.1 ... Tổ chức ngoại khóa phần Định luật bảo toàn động lượng vật 10 nâng cao” nhằm phát triển tư sáng tạo học tập học sinh 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phần ... niệm động lượng chưa hiểu ý nghĩa vật lí đại lượng - Vì phần động lượng bố trí chương định luật bảo toàn nói đến bảo toàn học sinh nghĩ đến bảo toàn lượng nên học sinh dễ nhầm lẫn động lượng...
 • 113
 • 849
 • 1

Động lực học chất điểm vật 10

Động lực học chất điểm vật lý 10
... WEBSITE DẠY HỌC 2.1 Phân tích chương động lực học chất điểm 2.1.1 Cấu trúc chương trình chương Động lực học chất điểm Chương “ Động lực học chất điểm thuộc chương II chương trình Vật 10 THPT ... chương Động lực học chất điểm 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương Động lực học chất điểm Bài học Nội dung Tổng hợp phân tích lực Lực Cân lực Điều kiện cân chất Tổng hợp lực điểm Phân tích lực Điều ... đến lực quán tính li tâm - Xác định hệ số ma sát trượt thí nghiệm 2.2 Nội dung Website dạy học chương Động lực học chất điểm 2.2.1 Giới thiệu Website dạy học “Website DH Động lực học chất điểm Vật...
 • 101
 • 863
 • 3

Vật 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định
... T1 sin α + T2sinα - P = T1 = T2 = mg 2sinα Khi α = 300 1, 7 .10 T1 = T2 = 2 .1/ 2 = 17 N Khi α = 600 T1 = T2 = 1, 7 .10 10 N 3/2 T2 T1 α ( C )α x P Từ kết ta thấy α nhỏ T1, T2 lớn dây dễ đứt Dạng 1. 2 ... học: F2 F1 = l1 l2 + Nếu F1 ; F2 chiều F = F1 + F l = l1 + l + Nếu F1; F2 ngược chiều F = F1 – F2 với F1 > F2 l = l1 - l Nếu F1 < F2 F = F2 – F1 l = l1 - l2 l : khoảng cách hai điểm đặt Xác định ... chiều, độ lớn với N cos α = P T 6A CA = = CB CA2 + AB2 48 52 Đặt α = ACB cosα = Thay (2) vào (1) = = mg T 12 13 m T = mg (1) cosα (2) 1, 2 .10 = 13 N 12 /13 AB 20 F mà tgα = = = 48 12 AC P T = Mặt...
 • 9
 • 1,451
 • 22

Thiết kế bài giảng vật 10 cơ bản 1

Thiết kế bài giảng vật lý 10 cơ bản 1
... www.VNMATH.com Lời nói đầu Thiết kế bi giảng Vật 10 đợc viết theo chơng trình sách giáo khoa ban hnh năm 2006 2007 Sách giới thiệu cách thiết kế bi giảng Vật 10 theo tinh thần đổi phơng ... Trang 0h53' 8h05' 10 h54' 13 h37' 20h26' 10 www.VNMATH.com A 8h05' C 28h 31' B 20h26' D 12 h 21' Câu Hệ toạ độ cho phép ta xác định yếu tố toán học ? A Vị trí vật B Vị trí thời điểm vật bắt đầu chuyển ... khởi hành từ Hà Nội lúc 12 h, lúc 16 h xe đến Tuyên Quang Thời điểm xe bắt đầu thời gian xe A 12 h 12 h B 12 h 16 h C 12 h 4h D 4h 12 h Đáp án Câu C Câu D Câu A Câu D Câu C 11 www.VNMATH.com Bi chuyển...
 • 174
 • 3,098
 • 41

Thiết kế bài giảng vật 10 cơ bản 2

Thiết kế bài giảng vật lý 10 cơ bản 2
... g = 10 m/s2 Mốc vị trí vật bắt đầu rơi A 500 J B 100 0 J C 500 J D 100 0 J Đáp án Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: A 26 www.VNMATH.com Bi 27 I Mục tiêu Về kiến thức Viết đợc công thức tính vật chuyển ... mv 10. 10 3.865 = = 8650 ( N ) t 10 Động lợng viên đạn đến đầu nòng súng : p = m.v = 10. 10 3.865 = 8650 10 (kg.m/s) Vận dụng định lí biến thiên động : A = W 2 Wđ1 = mv 2 (1) A = - Fms.s (2) ... tốc vật Cá nhân hoàn thành C1, C2 C1 Biến đổi kg.m/s = 1kg.m.s/s2 = N.s C2 Tóm tắt m = 0,1kg chuyển động vật O Động lợng có hớng nh ? O Hoàn thành yêu cầu C1 C2 GV gọi HS lên bảng tóm tắt đề bài, ...
 • 130
 • 1,532
 • 31

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM – VẬT 10 NÂNG CAO BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM – VẬT LÝ 10 NÂNG CAO BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM
... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10 NÂNG CAO BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM 3.1 Tìm hiểu chương Động lực học chất điểm - vật 10 nâng cao THPT 3.1.1 ... cứu chương trình sách giáo khoa vật chương Động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao - Thiết kế phương án dạy số nội dung kiến thức chương Động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao phương ... 24 3.2 Thiết kế tiến trình dạy học số nội dung chương động lực học chất điểm vật 10 nâng cao phương pháp lấy người học làm trung tâm 25 3.2.1 Thiết kế tiến trình dạy học 13 : “ Lực Tổng...
 • 54
 • 1,290
 • 13

Sử dụng quan điểm Bloom về các cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10

Sử dụng quan điểm Bloom về các cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật lý 10
... xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học phục vụ cho giáo viên v học sinh lớp 10 dạy v học vật chơng: Các định luật Newton Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học sở thuyết cấp bậc nhận thức Bloom góp ... kết luận Sử dụng quan điểm Bloom cấp bậc nhận thức để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10 chơng: định luật Newton nhằm mục tiêu tìm hiểu v giới thiệu quan điểm Bloom giáo dục học, qua ... vật có uy tín địa b n H nội v nớc nói chung Trong khoá luận n y l m rõ dạng câu hỏi dạy học nh vấn đề xây dựng câu hỏi dạy học v từ vận dụng quan điểm cấp bậc nhận thức Bloom để xây dựng hệ...
 • 46
 • 644
 • 3

SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM BLOOM VỀ CÁC CẤP BẬC NHẬN THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY HỌC MÔN VẬT 10 CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM BLOOM VỀ CÁC CẤP BẬC NHẬN THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 10 CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON
... xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học phục vụ cho giáo viên v học sinh lớp 10 dạy v học vật chơng: Các định luật Newton Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học sở thuyết cấp bậc nhận thức Bloom góp ... kết luận Sử dụng quan điểm Bloom cấp bậc nhận thức để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10 chơng: định luật Newton nhằm mục tiêu tìm hiểu v giới thiệu quan điểm Bloom giáo dục học, qua ... Trờng Đại Học Quốc Gia H nội Khoa S Phạm Nguyễn Thế Mạnh Sử dụng quan điểm Bloom cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10 Chơng: Các định luật Newton Khoá luận...
 • 46
 • 856
 • 1

Kiểm tra Vật 10

Kiểm tra Vật lý 10
... A B C D vật có khối lượng hình dạng khác rơi nhanh chậm vật có khối luợng lớn rơi nhanh vật có khối lượng nhỏ vật có hình dạng kích thước lớn rơi chậm vật có hình dạng kích thước nhỏ vật có khối ... động vật Câu 13 Gia tốc vật đại lượng vật đặc trưng cho A thay đổi vận tốc nhanh hay chậm B chuyển động nhanh hay chậm vật C thay đổi phương chiều chuyển động D tính chất chuyển động vật Câu ... nhanh vật có khối lượng riêng nhỏ Câu 12 Người ta xây dựng phương trình chuyển động vật để A Xác định vị trí vật thời điểm B Xác định vận tốc chuyển động vật C Xác định thời gian chuyển đông vật...
 • 2
 • 406
 • 4

Dia Ly 10 ca nam-soan rat ky

Dia Ly 10 ca nam-soan rat ky
... ôn đới a Thổi từ áp cao đòa cực áp thấp ôn đới b Thổi từ cao áp cận chí tuyến áp thấp ôn đới gIó Mậu dòch c Thổi từ cao áp cận chí tuyến áp thấp XĐ Gió Đông cực d Thổi từ áp cao đòa cực áp thấp ... niệm, nguyên nhân biểu tính đai cao Yêu cầu nhóm quan sát thay đổi vành đai thực vật từ chân núi lên đỉnh núi qua hình 18 vàcác vành đai thực vật tho độ cao núi capca (19.11) từ nêu mối quan hệ ... dương đòa hình núi cao Biểu hiện: a Quy luật đai cao: - Khái niệm: Sự thay đổi thành phần tự nhiên cảnh quan đòa lý theo độ cao đòa hình - Nguyên nhân: Do thay đổi nhiệt độ theo độ cao - Biểu hiện:...
 • 58
 • 282
 • 1

Xem thêm