Moon lý 7

Đề thi thử đại học vật 7

Đề thi thử đại học vật lý 7
... 1438 Hz B 1 373 Hz C 1511 Hz D 173 5 Hz Câu 7: Ký hiệu E, L I động quay, momen động lượng momen quán tính vật Biểu thức sau đúng? A I  2EL2 B E  IL2 C L  EI D L  EI Câu 8: Hai vật sáng có ... 0,365  m B  = 0, 576  m C  = 0, 675  m D  = 0,213  m Câu 10: Một vật rắn quay quanh trục cố định có phương trình tốc độ góc :   100  2t ( rad / s ) Tại thời điểm t = s vật có toạ độ góc ... độ vật lại trở giá trị ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian T vật...
 • 5
 • 426
 • 2

Đề thi 7

Đề thi lý 7
... 42 Mo + (ph 139 57 La B  + + 2n + 7e- (phản 27 13 Al  30 15 P +n * 2 D H + H  He + n (phản ứng Câu 37 Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân D ; T ; He ΔmD = 0,0024u, ΔmT = 0,0087u, ΔmHe = 0,0305u, ... Câu 35 Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? A Đều xác định hạt sinh B Đều có chu kỳ bán rã xác định C Đều phản ứng tỏa lượng * D Đều không phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 36 Trường hợp sau ... hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ = 5m Độ tự cảm L cuộn dây là: A 3, 47. 10-9 (H) * B 3, 47. 10-8 (H) C 3, 47. 10-10 (H) -12 D 3, 47. 10 (H) Câu 20 Mạch dao động LC gồm L = 0,318 H tụ điện có điện dung...
 • 7
 • 585
 • 1

Dược 7

Dược lý 7
...
 • 1
 • 253
 • 0

Bài giảng địa 7 Kinh tế châu âu

Bài giảng địa lý 7 Kinh tế châu âu
... ngành kinh tế phát triển Châu Âu, phát triển đa dạng, rộng khắp, phục vụ ngành kinh tế -Là ngành kinh tế quan trọng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn Bài tập củng cố Khoanh tròn vào câu thích hợp: Bài ... nông nghiệp Châu Âu II Công nghiệp  -Nền công nghiệp Châu Âu phát triển sớm -Có nhiều sản phẩm tiếng chất lượng cao Dựa vào hình 55.2 SGK, kể tên ngành công nghiệp truyền thống Châu Âu? Trình ... Bài 55: Kinh tế Châu Âu I Nông Nghiệp Dựa vào kiến thức học SGK, cho biết hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp Châu Âu? Quy mô phát triển sản xuất?  -Hình...
 • 17
 • 9,275
 • 11

Sáng kiến sử dụng đồ dùng dạy học với bộ môn vật 7 phần quang học

Sáng kiến sử dụng đồ dùng dạy học với bộ môn vật lý 7 phần quang học
... Sử dụng đồ dùng dạy học với môn Vật phần quang học A-Đặt vấn đề: Để thực chủ trơng ((Đổi phơng pháp dạy học )) mà ngành giáo dục-Đào tạo đề vấn đề sử dụng đồ dùng dạy học vấn đề ... Đồ dùng phục vụ môn gồm loại sau: -Đồ dùng có sẵn môn -Đồ dùng có tính chất liên môn -Đồ dùng tự làm -Đồ dùng phơng tiện đại bổ trợ (máy tính, máy chiếu đa phần mềm ứng dụng dạy học môn vật lý) ... thí nghiệm vật phần quang học) ; mô hình chuyển động trái đất-mặt trăng-mặt trời (mợn môn Địa lí); Tuy nhiên sử dụng thiết bị phần quang học - vật để dạy phần quang học vật giáo viên...
 • 7
 • 3,425
 • 59

giáo án vật 7

giáo án vật lý 7
... hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu läưi? 5, Dàûn d Vãư nh âc pháưn cọ thãø em chỉa biãút Bi táûp : 7. 1- 7. 4 SBT Soản ngy / gỉång cáưu lm Tiãút:8 A,Mủc tiãu: Nháûn biãút âỉåüc nh tảo båíi gỉång cáưu ... nọng lãn ? IV,Váûn dủng: 5’ Gv gỉång cáưu lm mủc âêch C6 nghiãn cỉïu hiãûn tỉåüng gç ? C7 Hy âc v tr låìi c6,c7 Hs tr låìi 4, Cng cäú:5’ hy nãu cháút nh ca gỉång cáưu lm ? âàût váût thãú no thç gỉång ... 5: 5’ Ám cọ thãø truưn âỉåüc mäi trỉåìng chán khäng hay khäng? Ám cọ thãø truưn qua mäi trỉåìng ràõn, lng v khê v khäng thãø truưn qua mäi trỉåìng chán khäng Åí cạc vë trê cng xa ngưn ám thç ám...
 • 30
 • 797
 • 2

Đề KT 45'' Địa 7

Đề KT 45'' Địa Lý 7
... B: Crixtop colong năm 1492 D: Cả a, b, c sai Câu7: Khí hậu bắc mĩ phân bố theo chiều đông tâyvì A: Cấu trúc địa hình bắc mĩ có ảnh hởng đến khí hậu B: Phía tây có dòng biển lạnh ... nghiệp trung nam mĩ bất hợp hình thức sở hữu ? nêu giải pháp kết (4 điểm) Câu 2: Tại dân c trung nam mĩ lại tập trung đông cửa sông , ven biển tha thớt vùng nội địa ?(1,5 điểm) Câu 3: Nêu hiểu ... đô thị hoá cao C: Là khu vực tập trung nhiều thành phố , khu công nghiệp , hải cảng lớn D: Các Câu 9: Các ngành công nghiệp sau manh vành đai mặt trời A: Công nghiệp dệt may thực phẩm C: Công...
 • 4
 • 337
 • 0

địa 7

địa lý 7
... Nam lại có thay đổi - Bờ Tây lục địa chịu môi trờng nh vậy? ảnh hởng dòng biển nóngvà gió Tây ôn đới=> có môi trờng hải dơng Càng vào sâu lục địa, tính chất lục địa *GV: Sự thay đổi khí hậu cao ... đới lục địa (15 C ) Mùa hè mát, mùa đông rét Biểu đồ 410B KH ôn đới địa trung hải (15 C) ( 100C) Mùa hè nóng, mùa đông mát Lợng ma Tháng cao Tháng thấp 12 ( 112 ) ( 40 ) ( 68 ) ( 28 ) 11 ( 72 ) ... d- Tháng thấp (150C) ( 70 C) Nhận xét chung Mùa hè mát, mùa đông ấm Ngời soạn: Nguyễn Thu Trang - THCS Hòa Nghĩa Giáo án địa lí ...
 • 4
 • 238
 • 0

giao an dia ly 7 hoan chinh NT

giao an dia ly 7 hoan chinh NT
... trờng hoang mạc -Ngày soạn: 13/11/08 Ngày dạy: Chơng 3: Môi trờng hoang mạc Hoạt động kinh tế ngời đới hoang mạc Tiết 21 Môi trờng hoang mạc I Mục tiêu: - HS nắm đợc đặc điểm hoang mạc: ... khác hoang mạc đới nóng HM đới lạnh - Biết đợc cách thích nghi SV với MT hoang mạc - Rèn luyện kĩ đọc, phân tích biểu đồ KH , p/t ảnh II Chuẩn bị: Bản đồ tự nhiên châu Phi.; Tranh: cảnh quan hoang ... phóng to ; Các tranh anhgr cảnh quan miền nhiệt đới GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan - Bỉm Sơn Giáo an địa lý Năm Học 2008 - 2009 III Tiến trình dạy: A KT cũ: ? Hãy mô tả cảnh quan rừng rậm xích...
 • 78
 • 686
 • 3

khcn ly 7,8,9, nam 2008-2009

khcn ly 7,8,9, nam 2008-2009
... 11 KiĨm tra 12 Bµi 21: Nam §å dïng DH TiÕt 20 TiÕt 21 TiÕt 22 TiÕt * Kiểm tra đánh giá kết qua kiến thức chương I * Mô tả từ tính nam * Thực châm hành thí * Kim nam châm , nam T¨ng, gi¶m tiÕt, ... thức vào thực tế * Làm thí nghiệm dùng nam châm vónh cửu nam châm điện để tạo dòng điện cảm ứng * Mô tả cách làm xuất dòng điện dây dẫn kín nam châm vónh cửu nam châm điện * Sử dụng thuật ngữ : ... Constantan giá đở, nguồn điện kim nam châm đạt mũi nhọn, công tắc, biến trở , ampe kế , dây nối * Bảng phụ * Nam châm thẳng, tẩm nhựa cứng, mạt sắt , bút , số kim nam châm T¨ng, gi¶m tiÕt, lÝ Tù...
 • 59
 • 177
 • 0

Đề KT học kì II Vật 7 (BGD)

Đề KT học kì II Vật lý 7 (BGD)
... nhau, sau đẩy Hình Có vật a, b, c d nhiễm điện Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A Vật b c có điện tích dấu C Vật b d có điện tích dấu B Vật a c có điện tích dấu D Vật a d có điện tích trái ... Hình Vật vật cách điện? A Một đoạn dây thép C Một đoạn dây nhựa B Một đoạn dây nhôm D Một đoạn ruột bút chì Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh lõi sắt cuộn dây dẫn hút vật ... Bằng tổng hiệu điện đèn B Nhỏ tổng hiệu điện đèn C Bằng hiệu điện đèn D Lớn tổng hiệu điện đèn 17 Các bóng đèn điện gia đình mắc song song lí đây? A Vì tiết kiệm số đèn cần dùng B Vì bóng đèn...
 • 5
 • 476
 • 1

De va dap an kiem tra HKI -Dia ly 7

De va dap an kiem tra HKI -Dia ly 7
... hoang mạc đới lạnh Hoang mạc -Vị trí: nằm hai chí tuyến, lục địa Á – Âu Khí hậu: Nhiệt độ cao có lên tới 400C, nắng nóng Đới lạnh -Vị trí: Từ vòng cực đến hai cực hai bán cầu Khí hậu: Tấp, quanh ... 2: (4 điểm) – Vị trí: Cực Bắc: 370 20’B Cực Nam: 34051’N Có đường xích đạo chạy qua Nằm hai đường chí tuyến – Địa hình: Là khối cao nguyên khổng lồ cao trung bình 75 0m, có bồn đị kẻ sơn nguyên – ... vật: Rất nghèo + Lông không thấm nước chim cánh cụt + Kiếm ăn xa linh dương + Lớp mỡ dày: cá voi xanh, hải cẩu + Tích trữ nước, dự trữ thức ăn lạc đà + Ngủ đông: gấu + Vùi cát như: bò cạp, côn trùng...
 • 2
 • 483
 • 0

Giáo án Vật 7 (đủ bộ)

Giáo án Vật Lý 7 (đủ bộ)
... đèn sáng mảnh giấy trắng, cụ thể vật tự phát ánh sáng, vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại - Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh ... khẳng định ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật Kết luận: Ta nhìn thấy vật truyền vào mắt ta ? có ( ánh sáng từ vật đó) truyền vào mát ta Hoạt động 4: nguồn sáng vật sáng - Hớng dẫn HS nhận xét ... tiêu dạy: Giáo viên Nguyễn Thành Kế Trờng THCS Hoằng Châu Giáo án Vật lí Năm học 20 07 - 2008 - 1.Nhắc lại kiến thức có liên quan đén nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phan xạ ánh sáng, tính...
 • 77
 • 813
 • 3

Xem thêm