GACN12 mới tiết 33 công nghệ 12 phùng thị tin

Tiết 33 Cong nghe gen

Tiết 33 Cong nghe gen
... ta sử dụng kỹ thuật gen vào mục đích gì? ? Kỹ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? 6 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN 6 Hình 32: Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn ... tạo điều kiện cho gen ghép biểu (tự nhân đôi, mã, dịch mã tổng hợp protein) 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN ? Kỹ thuật gen ?  Kỹ thuật gen là: Tập hợp PP ... tháng 11 năm 2009 10 Tiết 33( bài 32) CÔNG NGHỆ GEN I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN +Kỹ thuật gen là: Tập hợp phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể loài...
 • 15
 • 230
 • 0

Sinh 9- Tiet 33- Cong nghe gen

Sinh 9- Tiet 33- Cong nghe gen
... ta sử dụng kỹ thuật gen vào mục đích gì? ? Kỹ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? 6 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN 6 Hình 32: Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn ... tạo điều kiện cho gen ghép biểu (tự nhân đôi, mã, dịch mã tổng hợp protein) 10 TiÕt 33 - c«ng nghÖ gen I KHÁI NIỆM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN ? Kỹ thuật gen ?  Kỹ thuật gen là: Tập hợp PP ... VTM, sinh học như: a.a, cảnh vào vàenzim, kháng hoocmôn, đậu tương  Các có khả sinh kháng thuốc diệt cỏ - Dùng plasmid để chuyển  3.T¹o ®éng vËt biÕn ®æi gen: gen mã hóa insulin  Chuyển gen sinh...
 • 15
 • 253
 • 0

Tiết 33 Công nghệ gen (Học theo góc)

Tiết 33 Công nghệ gen (Học theo góc)
... gen ghép biểu  Cơng nghệ gen ngành kỹ thuật quy trình ứng dụng kỹ thuật gen Kĩ thuật gen gồm khâu chủ yếu nào? Cơng nghệ gen gì? TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I.Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen ... chuyển gen Bt kháng sâu bệnh (phải) bơng khơng chuyển gen mẫn cảm với sâu bệnh (trái) TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I Khái niệm kĩ thuật gen II.Ứng dụng cơng nghệ gen cơng nghệ gen  Kỹ thuật gen : ... khuẩn E.coli ? TIẾT 33 : CƠNG NGHỆ GEN I Khái niêm kĩ thuật gen II.Ứng dụng cơng nghệ gen cơng nghệ gen  Kỹ thuật gen : Tập hợp PP tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể lồi...
 • 33
 • 180
 • 0

Bài soạn Tiết 5 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 5 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ * Lưu ý: - Nếu dùng đồng hồ kim: để thang đo 100Ω, chỉnh kim cho vị ... Hướng dẫn HS cách đo tirixto Giáo viên: Lê Thị Thành Tirixto Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 trường hợp - UGK = - UGK > HS: Quan sát lắng nghe HS: Tiến hành đo ghi lại kết Rth Rng ... viên: Lê Thị Thành G Cực G nối với A2 III Tổng kết, đánh giá Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ GV: Yêu cầu HS hoàn thành mẫu báo - HS hoàn thành mẫu báo cáo cáo sgk...
 • 4
 • 651
 • 3

Tài liệu Tiết 6 Công nghệ 12

Tài liệu Tiết 6 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 HS: Chú ý lắng nghe Trường THPT Cam Lộ 2SCxxxx 2SDxxxx GV: Lấy ví dụ minh họa: Lấy Trong ... đen, que đỏ đặt vào cực lại Sau đo Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Rth nhỏ cực cố định cực B cua tranzito NPN GV: Giới thiệu cách xác ... lượng tranzito Loại Cực RCE Chất lượng Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ PNP NPN HS: Làm thực hành GV: Quan sát, theo dõi giúp đỡ HS gặp khó...
 • 4
 • 263
 • 0

Gián án Tiết 7 Công nghệ 12

Gián án Tiết 7 Công nghệ 12
... Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Trong hình 7- 4 điốt bị mắc ngược chiều bị đánh thủng xảy tượng gì? Trong hình 7- 7 tụ C1 C2 bị đánh thủng xảy tượng gì? Dặn dò: ... kết luận đặt câu hỏi: Mạch chỉnh lưu có công dụng gì? Giáo viên: Lê Thị Thành - Công dụng: Đổi điện xoay chiều Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 HS: Trả lời Trường THPT Cam Lộ thành ... điốt Đ2 Đ4 phân cực thuận Giáo viên: Lê Thị Thành dẫn, dòng điện Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ từ cực (+) Đ2 Rt Đ4 cực (-) nguồn Nguồn chiều GV: Mạch nguồn chiều...
 • 5
 • 2,223
 • 17

Bài soạn Tiết 8 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 8 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Câu Công dụng IC khuếch đại thuật toán gì? A Khuếch đại dòng điện chiều B Khuếch đại điện áp C Khuếch đại chu kỳ tần số tín hiệu điện D Khuếch đại công ... viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 HS: Lắng nghe Trường THPT Cam Lộ b Nguyên lí làm việc MKĐ GV: Yêu cầu HS quan sát hình 8- 2 dùng OA nêu nguyên lí làm việc? - Mạch có ... R4: Điện trở định thiên, tạo dòng Ib cho tranzito làm việc Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ không ổn định Vậy, trạng thái cân mà không ổn định Để hiểu b Nguyên...
 • 5
 • 1,857
 • 9

Gián án Tiết 9 Công nghệ 12

Gián án Tiết 9 Công nghệ 12
... nguồn chiều Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 20 09 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 chiều Trường THPT Cam Lộ Yêu cầu TK: UV = 220V, f = 50Hz Ut = 12V, It = 1A GV: Yêu cầu HS nhắc lại ưu nhược Lựa ... Thành kI × It = 5A Năm học: 20 09 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Với kI = 10 * Điện áp ngược: U N = kU ×U 2 = 26,5V Với kU = 1,8 Chọn điốt: 1N10 89 Có: UN = 100V; Iđm = 5A; ∆UĐ ... Giáo án công nghệ lớp 12 nguyên tắc Trường THPT Cam Lộ - Linh kiện có sẵn thị trường HS: Lắng nghe GV: Trong...
 • 4
 • 380
 • 3

Tài liệu Tiết 10 Công nghệ 12

Tài liệu Tiết 10 Công nghệ 12
... HS: Làm GV: Quan sát, theo dõi hoạt động Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2 010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ HS giúp đỡ HS gặp khó khăn Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá kết ... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ * Bước 1: Quan sát, tìm hiểu linh * Bước 1: Quan sát, tìm hiểu kiện ... hành Củng cố - dặn dò: - Về nhà nghiên cứu trước số 11 Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2 010 ...
 • 3
 • 302
 • 0

Bài soạn Tiết 11 Công nghệ 12

Bài soạn Tiết 11 Công nghệ 12
... Giáo án công nghệ lớp 12 thực hành Trường THPT Cam Lộ thực hành GV: Yêu cầu HS hoàn thành mẫu báo Hoàn thành mẫu báo cáo cáo tự đánh giá kết Củng cố - dặn dò: - Về nhà nghiên cứu trước số 12 Giáo ... Giáo án công nghệ lớp 12 GV: Hướng dẫn cách xác định loại điốt Trường THPT Cam Lộ Rng lớn tốt, xấu cách phân biệt...
 • 3
 • 675
 • 0

Gián án Tiết 15 Công nghệ 12

Gián án Tiết 15 Công nghệ 12
... Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 điều khiển động pha Trường THPT Cam Lộ - Ta: Triac điều khiển điện áp GV: Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ quạt hình 15- 2 (a b) khác nhau? VR: Biến ... Giáo án công nghệ lớp 12 pha Trường THPT Cam Lộ pha GV: Giới thiệu động xoay chiều pha sử dụng rộng rãi như: ... triac * Ưu điểm: Sử dụng rộng rãi cho Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ điac? tải khác như: đèn sợi đốt, HS: Trả lời điều khiển bếp điện…...
 • 4
 • 270
 • 3

Gián án Tiết 19 Công nghệ 12

Gián án Tiết 19 Công nghệ 12
... bị đầu cuối Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ * Nhận thông tin: tín hiệu phát thu, nhận thiết bị hay mạch * Xử lí tin: gia công khuếch đại tín hiệu nhận * Giải điều ... phát phần thu thông bao gồm phận nào? Giáo viên: Lê Thị Thành Năm học: 2009 - 2010 Giáo án công nghệ lớp 12 HS: Trả lời Trường THPT Cam Lộ Phần phát thông tin GV: Dùng sơ đồ khối hình 17-2 mô ... Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ GV: Yêu cầu HS kể số hệ thống - Hệ thống thông tin: dùng biện thông...
 • 4
 • 243
 • 0

Bài giảng Tiết 20 Công nghệ 12

Bài giảng Tiết 20 Công nghệ 12
... viên: Lê Thị nhắc Năm hiệu để - công GV: Yêu cầu HSThànhlại toàn chức khuếch đại tiếp tínhọc: 200201 0 khối MTÂ suất kích cho tầng công suất Giáo án công nghệ lớp 12 Trường THPT Cam Lộ Củng cố: ... lượng cao máy tăng âm phân loại thành - Theo công suất có loại: loại nào? + MTÂ công suất lớn HS: Trả lời + MTÂ công suất vừa GV: Nhận xét, kết luận + MTÂ công suất nhỏ HS: Lắng nghe, ghi chép - Theo ... DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm I Khái niệm máy tăng âm Giáo án âm máy tăngcông nghệ lớp 12 (MTÂ) Trường THPT Cam Lộ GV: Giới thiệu máy tăng âm (cho HS Khái niệm quan sát số máy...
 • 3
 • 1,398
 • 0

Bài 32- tiết 33: CÔNG NGHỆ GEN pdf

Bài 32- tiết 33: CÔNG NGHỆ GEN pdf
... 33: CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen II/ Ứng dụng cơng nghệ gen III/ Khái niệm cơng nghệ sinh học BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen Hãy đọc thơng ... bào nhận 3/ Cơng nghệ gen Cơng nghệ gen ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng kĩ thuật gen BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen 1/Kĩ thuật gen: - Kĩ thuật gen :là thao tác ... nhận E.coli BÀI 32:CƠNG NGHỆ GEN I/ Khái niệm kĩ thuật gen cơng nghệ gen THẢO LUẬN NHĨM Câu 1: Kĩ thuật gen gì? Mục đích kĩ thuật gen? Câu 2: Kĩ thuật gen gồm khâu nào? Câu 3: Cơng nghệ gen gì? 1/Kĩ...
 • 25
 • 1,281
 • 3

Sinh học 9 - Tiết 33: Công nghệ gen docx

Sinh học 9 - Tiết 33: Công nghệ gen docx
... trang 94 + công nghệ sinh học ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người + Các lĩnh vực công nghệ tế bào - công nghệ lên men - công nghệ tế ... nghệ tế bào - công nghệ chuyển nhân phôi IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GV yêu cầu HS nhắc lại số khái niệm kỹ thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học V/ DẶN DÒ - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc muc ... hiệu tiêu thụ thức ăn cao - Việt nam chuyển gen tổng hợp hoocmon sinh trưởng người vào chạch * Hoạt động 3: Khái niệm công nghệ sinh học - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi - HS nghiên cứu SGK trả...
 • 4
 • 212
 • 1

Xem thêm