Moon lý 5

Đề thi thử đại học vật 5

Đề thi thử đại học vật lý 5
... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 483 ...
 • 2
 • 290
 • 1

Đề thi 5

Đề thi lý 5
... Cho biết số Plăng h= 6,6 25. 10-34Js, vận tốc ánh sáng c= Câu 27 3.10 m/s Lượng tử lượng ánh sáng có bước sóng = 0, 75 m : A) 26 ,5. 10-20J B) 26 ,5. 10-26J C) 1,65Mev D) 16,5ev Đáp án A 234  Đồng ... sử electron vừa bứt khỏi kim loại gặp điện trường cản có E = 750 V/m Hỏi electron rời xa M khoảng tối đa bao nhiêu? 1,5mm 1,5cm 1,5m 15cm B Hãy xác định trạng thái kích thích cao nguyên tử hiđrô ... động mạc : f= 2,5Hz f= 2,5MHz f= 1Hz f= 1MHz B Phát biểu sau sai ? Từ trường biến thi n sinh điện trường xoáy Điện trường xoáy có đường sức đường cong khép kín Điện trường xoáy biến thi n không gian...
 • 10
 • 388
 • 0

Dược 5

Dược lý 5
...
 • 1
 • 128
 • 0

Bài giảng địa 5 tiết 22

Bài giảng địa lý 5 tiết 22
... Châu Âu Băng Dương ? Phía Bắc- giáp Bắcnằm bán cầu Bắc Tây giáp Đại NhómDương ,phía nằm ởởgiáp Địa châu ? ,phía Châu Âu nằm phía Tây Trung Á Tây đôi - Châu Âu Nam phía Châu ÁHải Đông Đông Âu ... diện tích châu Âu với châu Á ? * Châu Âu có diện tích 10 triệu km2 ,khoảng ¼ diện tích châu Á  Địa hình châu Âu có đặc điểm : Đồng chiếm 2/3 diện tích ,kéo dài từ tây sang đông Đồi núi chiếm...
 • 16
 • 650
 • 1

Bài học môn địa 5

Bài học môn địa lý 5
... 2011 Địa lí VÙNG BIỂN VIỆT NAM 1/ Vùng biển nước ta 2/ Đặc điểm vùng biển nước ta Thảo luận nhóm(5phút) Đặc điểm vùng biển nước ta Ảnh hưởng biển đời sống sản xuất Thứ tư ngày 21 tháng năm 2011 Địa ... năm 2011 Địa lí VÙNG BIỂN NƯỚC TA Vùng biển nước ta phận biển Đông Biển điều hoà khí hậu, nguồn tài nguyên đường giao thông quan trọng Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn Bài học hôm ... 21 tháng năm 2011 Địa lí 2/ Đặc điểm vùng biển nước ta Những đặc điểm biển Việt Nam Nước biển không đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Thứ tư ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí 2/ Đặc điểm...
 • 19
 • 327
 • 1

Giáo án điện tử môn địa 5

Giáo án điện tử môn địa lý 5
... dân nước Hoa Kì? châu đất cư Mĩ Nam Trung Mĩ? Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn Thảo luận theo cặp -Dựa vào hình đọc SGK trang ... cực Nam B Bán cầu Nam C Bán cầu Bắc Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu: A Nóng giới B Hàn đới C Nhiệt đới D Khô hạn Châu Nam Cực Nằm vùng: A Vùng cực Bắc B Bán Cầu Bắc C Vùng cực Nam D Bán cầu Nam ... Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn b)Đặc điểm tự nhiên b)Đặc điểm tự nhiên Thảo luận nhóm - Đọc SGK trang 126-127 hoàn thành bảng sau: Khí hậu Lục địa Ô-xtrâyli-a...
 • 28
 • 1,590
 • 8

Giáo án địa 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14
... Hoảt âäüng 54 DÁN TÄÜC ANH EM TRÃN ÂÁÚT NỈÅÏC VIÃÛT NAM + Nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc? + Nỉåïc ta cọ 54 dán täüc + Dán täüc no cọ âäng nháút? Säúng + Dán täüc Kinh (Viãût) cọ säú dán âäng ch ... nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ? + Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø vãư háûu qu ca viãûc gia tàng dán ... ta cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu? + Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût Nam...
 • 16
 • 355
 • 0

Giáo án địa 5

Giáo án địa lý 5
... cũ : Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn 19/02/2008 - GV gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - HS trả lời + Dựa vào địa cầu, em cho biết vị trí địa giới ... Bang Nga, Pháp để chuẩn bị sau Thứ ngày tháng năm 20 Tuần : Tiết : MÔN : ĐỊA LÝ MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU I- MỤC TIÊU : Sau học HS : Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH ... 19/02/2008 Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn 19/02/2008 Giới thiệu bài- Ghi đề Vị trí địa giới hạn Hoạt động 1: ( Làm việc...
 • 19
 • 480
 • 2

Giáo án địa 5

Giáo án địa lý 5
... vị trí địa Châu Phi Nêu số đặc điểm vị trí địa lý, tự nhiên Châu Phi Thấy mối quan hệ vị trí địa khí hậu, khí hậu với thực vật, đông vật Châu Phi II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • Bản đồ địa tự ... TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN CHÂU MĨ GV đưa địa cầu, yêu HS lên bảng tìm địa cầu HS lớp quan sát để tìm ranh cầu, sau nh giới giới hạn giới bán cầu đông bán hai bán cầu: bán cầu Đông cầu tây bán cầu ... tầm tranh ảnh, tư liệu rừng rậm A-ma-dôn Bài 25 CHÂU MĨ I M ỤC TI ÊU: Sau học, HS có thể: • Xác định mô tả sơ lược vị trí địa lí giới hạn Châu Mĩ địa cầu đồ tự nhiên giới • Có số hiểu biết thiên...
 • 9
 • 500
 • 0

dia ly 5

dia ly 5
...
 • 29
 • 217
 • 0

Dia ly 5

Dia ly 5
...
 • 12
 • 235
 • 0

Địa 5 kỳ 1

Địa lý 5 kỳ 1
... sống SX nhân dân ta II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa tự nhiên VN, BĐ khí hậu VN H1 – SGK Quả Địa cầu Tranh ảnh số hậu lũ lụt hạn hán gây địa phương (nếu có) Phiếu thảo luận nhóm bìa ghi nội ... tập mục SGK – GV gợi ý - HS trả lời SGV /11 0 Bước : HS trình bày kết quả, đồ vị trí - HS trả lời BĐ đường sắt Bắc - Nam , QL 1A, Cảng biển GV kết luận – SGV /11 0 - Hiện nước ta xây dựng tuyến đường ... phía tây nước ta? - GV giảng thêm SGV /11 1 - Vài HS đọc > Bài học SGK 4/ Củng cố, dặn dò : - Nước ta có loại hình giao thông vận tải ? - Về nhà học đọc trước 15 / 98 Rút kinh nghiệm : ...
 • 32
 • 189
 • 0

ON TAP - DIA LY 5

ON TAP - DIA LY 5
... 12 năm 2008 Đòa lí Ôn tập 1) Viết vào bảng chữ đặt trước câu trả lời Nước ta có dân tộc? a 52 b 53 c 54 Thứ bảy, ngày 06 tháng 12 năm 2008 Đòa lí Ôn tập 1) Dân tộc có số dân cư đông sống chủ yếu...
 • 6
 • 238
 • 0

Thi thu DH Vat ly 5-08

Thi thu DH Vat ly 5-08
... +0 n 2 [ ] a toả lượng ∆m D + ∆mT − ∆m He c b toả lượng ∆mHe − ∆mD − ∆mT c c thu lượng ∆mHe − ∆mD − ∆mT c [ ] [ ] 2 thu lượng [ ∆mD + ∆mT − ∆mHe ].c d 27/ Chọn câu sai câu a Tần số dao động cưỡng ... điện thi phải tăng cường độ chùm sáng kích thích d Trong ánh sáng nhìn thấy ,hình ảnh giao thoa ánh sáng tím có khoảng vân nhỏ 31/ Một xạ đơn sắc có tần số 4.10 14 Hz Tính bước sóng xạ truyền thu ... hồi b Ban ngày tầng điện ly hấp thụ mạnh sóng trung ban đêm lại phản xạ sóng mà không hấp thụ c Trong số sóng vô tuyến điện, sóng cực ngắn có lượng lớn , dễ bị tầng điện ly hấp thụ phản xạ d Điện...
 • 7
 • 217
 • 0

Bài giảng chuyên đề Địa 5 bài: Châu Á

Bài giảng chuyên đề Địa Lý 5 bài: Châu Á
... sát lược đồ hỡnh 1: Câu 1: Nêu tên châu lục, đại dương lược đồ Câu 2: Chỉ vị trí châu lược đồ cho biết châu gồm phần nào? Em có nhận xét gỡ vị trí châu á? Câu 3: Các phía châu tiếp giáp với châu ... kiến thức địa lí - Giáo viên chưa thực đầu tư nhiều cho công tác tự học B Các giảI pháp thực hiện: I Yêu cầu chung sử dụng thiết bị dạy học môn địa lí lớp 4 -5: - Các thiết bị dạy học môn địa lí ... Trung) 4 .5- Biển đông, đảo quần đảo 5 / Nhng nội dung phần địa lí lớp * địa lí Việt Nam 1 .5- Tự nhiên: 2 .5- Dân cư: 3 .5- Kinh tế: * địa lí giới: - Bản đồ giới - Vị trí số đặc điểm đặc trưng châu...
 • 24
 • 762
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Rèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017skkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIXTạo hứng thú học tập cho học sinh khi dạy bài chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 (lớp 11 chương trình chuẩn) thông qua việc sử dụng câu hỏi và khai thác kênh hìnhexplore our world level 3 workbookFantastic flyers activity bookNghiên cứu đặc điểm thực vật, sơ bộ xác định thành phần hóa học của một số loài thạch tùng thu hái ở tam đảo, vĩnh phúc1brown steven smith dorolyn active listening 1 teacher s bookAspekte b1 ABGiao trinh han ngu quyen 2 (pdf)mit deutsch spielenMit erfolg zu start deutsch a1 2 testbuchPractice test junior practice test audio embedded version paper test ADAbai tap trac nghiem tieng anh 12 biaDẠY TIẾNG ANH THEO HƯỚNG SINH NGỮ CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TINĐức thánh cha thông báo thượng HĐGM amazzonia vào năm 2019Đức thánh cha kỷ niệm 100 năm bộ các giáo hội đông phương