Bìa giáo án hình học chuong 1

Giáo án hình học chương chuẩn 2010 (cực hay)

Giáo án hình học chương chuẩn 2010 (cực hay)
... tra bi c Hoạt động thầy Hoạt động trò Cho hình vẽ: Hai học sinh lên bảng làm, Hãy điền tiếp vào hình vẽ học sinh hình số đo góc lại? Hs khác nhận xét Giáo viên thống nhất, chốt lại kiến thức ... 4: Hớng dẫn học nhà tập nhà - Làm (SGK-83); 4,5 (SBT-74) - Đọc trớc Hai đờng thẳng vuông góc, chuẩn bị êke, tờ giấy E: Rỳt kinh nghim tit dy: Ngy son:15/08/2001 Ngy dy:25/08 /2010 Tit:3 Tun: ... đờng thẳng Dấu hiệu đặc trng hình a, Hs hoạt động theo nhóm song song hình c để trả lời ?1 SGK Khi đờng thẳng song Đại diện nhóm trả lời a song song với b kí hiệu song Hình a, đờng thẳng cắt a //...
 • 38
 • 202
 • 0

Giáo án Hình học - Chương II

Giáo án Hình học - Chương II
... THCS n Hợp Giáo án Hình học Năm học 2010 - 2011 - Biết vẽ hình thang, hình thang vng Biết tính sđ góc hình thang , hình thang vng - Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra tứ giác hình thang - Biết linh ... giác, hình thang cách vận dụng vào tốncụ thể - Lµm c¸c bµi tËp : 27-tr.80-SGK Trần Thị Bích Đào 17 Trường THCS n Hợp Giáo án Hình học Năm học 2010 - 2011 - HS kh¸ giái lµm thªm c¸c bµi 39 ®Õn 4 4- ... biết chứng minh tứ giác hình thang cân - Rèn luyện tính xác cách lập luận c/m hình học Trần Thị Bích Đào Trường THCS n Hợp Giáo án Hình học Năm học 2010 - 2011 B CHUẨN BỊ : - Thước chia khoảng,...
 • 156
 • 206
 • 0

giáo án Hình Học Chương III

giáo án Hình Học Chương III
... Giáo án hình học Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ năm học 2009 - 2010 Trang 91 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 GV giới thiệu cung nhỏ, ... góc vào bai toán dựng hình Luyện kỹ vẽ hình, dựng hình, phơng pháp giải toán quỹ tích Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ Trang 120 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 - Biết ... đo độ III- Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Định nghĩa Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ Trang 100 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 GV đa hình Vẽ...
 • 59
 • 166
 • 0

giao an HINH HOC chuong 3 Lop 9 nen tham khao

giao an HINH HOC chuong 3 Lop 9 nen tham khao
... chứa S = BE 120 3, 14.22.120 = 4, 19 ( cm2 ) 2 14 ( cm ) 36 0 36 0 S = CF 120 3, 14 .32 .120 S3 = = 9, 42 ( cm2 ) 36 0 36 0 S = 1,05 + 4, 19 + 9, 42 14 , 66 ( cm2 ) Bài tập 85 (SGK/100) (10 phút) - ... 66; 68; 69 (SGK /94 ; 95 ) - Tiết sau luyện tập Giáo viên dạy : Nguyễn Thế Thế 43 Trờng THCS Bồng Lai Giáo án Hình học lớp Ngày soạn : 10/ 03/ 20 13 Ngày dạy : 12/ 03/ 20 13 Năm học 2012 - 20 13 Tuần 28 ... 59 ( sgk ) Giải tập 39 , 40 , 41 ( SBT ) - ( xem phần hớng dẫn giải trang 85) Giáo viên dạy : Nguyễn Thế Thế 38 Trờng THCS Bồng Lai Giáo án Hình học lớp Ngày soạn : 03/ 03/ 20 13 Ngày dạy : 05/ 03/ 2013...
 • 58
 • 260
 • 0

Giáo án Hình học 7 chương III

Giáo án Hình học 7 chương III
... thỉï v chu vi ∆ tam giạc cán l x; theo báút HS: Lãn bng trçnh by âàóng thỉïc tam giạc ta cọ: 7, 9 - 3,9 < x < 7, 9 + 3,9 ⇒ < x < 11,8 ⇒ x = 7, 9 ⇒ Chu vi 7, 9 + 7, 9 + 3,9 = 19 ,7 (cm) Hoảt âäüng LUÛN ... A=GB=GC) Bi 27 SGK: F G E GT: ∆ABC cọ 1 AF=FB C B AE=EC BE=CF KL: ∆ABC cán ˆ ˆ ∆BGC cán ⇒ B1 = C1 ⇒ ∆BFC = ∆CEB (c.g.c) ˆ ˆ ⇒ B = C ⇒ ∆ABC cán Âáy l mäüt dáúu hiãûu nháûn biãút ∆ cán GV: u cáưu ... C. CHØN BË CA THÁƯY V TR: GV: - Bng phủ ghi bi táûp, bi gii - Thỉåïc, ã ke, com pa, pháún mu HS: 1 07 - Än táûp tam giạc cán, tam giạc âãưu, âënh l Pitago, cạc trỉåìng håüp bàòng ca tam giạc D. TIÃÚN TRÇNH CẠC BỈÅÏC LÃN LÅÏP: ...
 • 18
 • 1,480
 • 7

Giáo án Hình học 10 chương I (nâng cao)

Giáo án Hình học 10 chương I (nâng cao)
... nhận công việc II CHUẨN BỊ : HS: - Đồ dùng học tập, - B i cũ GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học, - Phiếu học tập III PHƯƠNG PHÁP: 15 Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy - G i mở, vấn đáp, gi i vấn đề ... Giáo án hình học 10 + Vẽ hình, + Tìm l i gi i - GV giúp đỡ cần thiết - Cử đ i diện nhóm lên trình bày , nhận xét l i gi i nhóm khác, - GV xác hoá l i gi i HĐ 7: Củng cố - i u kiện phương hai ... Câu b) HĐ3 Gi i 26 (SGK) • G i đ i diện học sinh nhóm lên trình bày PPG l i gi i ? • GV giúp đỡ cần thiết • M i đ i diện nhóm khác nhận xét l i gi i • GV xác hóa l i gi i • Nêu cách gi i khác ?...
 • 43
 • 1,838
 • 10

Giáo án Hình học 10 chương II (nâng cao)

Giáo án Hình học 10 chương II (nâng cao)
... hướng hay độ dài II PHẦN CHUẨN BỊ : - Của giáo viên : Giáo án điện tử , bảng phụ - Của học sinh: Các kiến thức học chương II , Bài tập ôn tập chương : 2; 3; 5; 6; , tập trắc nghiệm III PHƯƠNG PHÁP ... hợp chiếu đề toán lên hình bày kết điểm M cho MA.MB = k2 Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh Gợi ý cần Giáo viên nhận ... quát : 3( trang 70) Giáo viên hướng dẫn học sinh giải , giáo viên nhận xét , đánh giá kết V Củng cố, dặn dò: Xem lại giải , làm tiếp tập ôn tập chương lại 25 Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy...
 • 26
 • 3,250
 • 18

Giáo án Hình học 10 chương III (nâng cao)

Giáo án Hình học 10 chương III (nâng cao)
... BT9a/(SGK) 11 giáo án hình học1 0 cao thị thu thuỷ lm BT9 ,BT10a/ BT10b/.Ri trỡnh by bng cho lờn bng trỡnh by BT9a/,BT10a/b/ -Chỳ ý :BT10 khụng ... 46 giáo án hình học1 0 cao thị thu thuỷ Giỏo viờn: tham kho ti liu, son giỏo ỏn, dựng dy hc Hc sinh: dng c hc tp, lm bi trang 108 , 109 ... phõn giỏc ca mt gúc tam giỏc 15 giáo án hình học1 0 cao thị thu thuỷ II/Phng tin dy hc: Phiu hc tp, bng ph III/ Phng phỏp: Thuyt trỡnh, gi...
 • 74
 • 1,956
 • 28

Giáo án Hình học 11 chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Giáo án Hình học 11 chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
... hỏi sau: H2 So sánh khác phép vị tự phép đồng dạng * GV nêu nhận xét Phép dời hình phép đồng dạng tỉ số Phép vị tự tỉ số k phép đồng dạng tỉ số k Nếu thực liên tiếp hai phép đồng dạng tỉ số k tỉ ... giác đồng dạng không? Nêu ví dụ Hoạt động Tóm tắt học Phép biến hình F đợc gọi phép đồng dạng tỉ số k (k>0) với hai điểm M,N ảnh M,N có MN=kMN Phép đồng dạng: Phép dời hình phép đồng dạng tỉ số Phép ... thứ: 11 Đ phép đồng dạng Mục tiêu 1.1 Về kiến thức - Nắm đợc khái niệm phép đồng dạng - Các tính chất phép đồng dạng 1.2 Về kỹ - Tìm ảnh điểm, ảnh hình qua phép đồng dạng - Hai phép đồng dạng...
 • 74
 • 996
 • 3

Giáo án Hình học 11 chương IV: Giới hạn

Giáo án Hình học 11 chương IV: Giới hạn
... 1  1 −  ÷  n cáúp säú nhán âãø hc sinh thỉûc hiãûn 2  2     1 = 1−  ÷ Gv: Cáúp säú nhán (un) gi l cáúp säú Sn =  2 1− nhán li vä hản cn cáúp säú nhán (vn) thç khäng Tỉì âọ gv nãu ... säú nhán li Sn = = − ( − 3n ) vä hản? 1− Gv: Váún âãư l liãûu cọ tçm âỉåüc täøng Cáúp säú nhán vä hản (un) våïi cäng bäüi ca mäüt cáúp säú nhán li vä hản hay q < âỉåüc gi l cáúp säú nhán li vä ... cäüng l: a) 119 b) 129 c) 136 d) 122 u1 = −4 v q = −2 thç täøng ca säú hảng âáưu tiãn 2/ Mäüt cáúp säú nhán cọ ca cáúp säú nhán l: a) 1024 b) 340 c) 1020 d) 256 3/ Täøng ca cáúp säú nhán li vä hản...
 • 27
 • 241
 • 1

Xem thêm