de kiem tra 1 tiet cn 12 công nghệ 12 nguyễn thanh an

de kiem tra 1 tiet cn 12

de kiem tra 1 tiet cn 12
... kiểm tra 45 phút Môn: Công nghệ 12 Mã đề 02 Họ tên: Lớp12A I- Trắc nghiệm: ( điểm ) Khoanh tròn vào chữ đứng trớc phơng án lựa chọn mà em cho đúng: Câu1: (0,25đ) Mạch khuếch ... ****************************** Đáp án: I- Phần trắc nghiệm: Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Đ 1 C B A D D B A B C D Đề2 A D C B B C A C C C II- Phần tự luận: Câu1: (1 ) Vì ta có: XL = f L - Nếu dòng điện ... Kp UTải ITải = 1, 3 0,2 = 1, 3 (w) - Điện áp vào: U1 = 220 (V) - Điện áp ra: U2 = ( UTải + UĐ + UBA)/ = + 1, 5 + 0,3/ = 4,8 (v) * Điôt: - Dòng điện điôt: IĐ = KI ITải /2 = 10 0,2/2= (A) - Điện...
 • 3
 • 1,139
 • 13

de kiem tra 1 tiet cn 12

de kiem tra 1 tiet cn 12
... Công nghệ Mã đề: 02 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Động không đồng động ... Công nghệ Mã đề: 03 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Để đổi chiều quay động ... Công nghệ Mã đề: 04 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Động không đồng động...
 • 4
 • 382
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN
... Mã đề 012 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D C A C C C D B C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C A D B B C A C B C A D Mã đề 013 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D ... C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D B B C A C B B A C Mã đề 014 D B 16 17 C B C C 16 17 B B D 18 C A 18 C C 19 C C 19 B A 20 A C 20 A B 21 D C 22 B C 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 ... 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 C 26 C 12 C 27 B 13 B 28 C 14 B 29 A 15 B 30 D D 21 D Mã đề 015 D C A 22 23 24 B B C 10 B 25 A 11 C 26 C 12 B 27 C 13 D 28 C 14 B 29 A 15 C 30 B ...
 • 16
 • 764
 • 0

de kiem tra 1 tỉet tuan 8 cong nghe 7

de kiem tra 1 tỉet tuan 8 cong nghe 7
... xem đất bò chua A PH = 6.5 B PH = 4.5 C PH = 7. 5 D PH = 8. 5 Câu 2 (1 ) Cho loại phân : A Cây điền ; B DAP (diamon phốt phát); C Bèo hoa dâu ; D Nitragin (chứa vi sinh chuyển hố đạm) Em xếp loại ... NGHIỆM Câu 1: (2 đ) - A ( 0,5 điểm) - B ( 0,5 điểm) Câu 2 (1 đ) Phân hữu Phân hố học - Cây điền - DAP (diamon phốt - Bèo hoa dâu phát) - A ( 0,5 điểm) - D ( 0,5 điểm) Phân vi sinh - Nitragin (chứa ... cách hợp lí có hiệu quả. (1 ) Câu 2.(2đ) - Ngun tắc phòng tốn cơng, sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp. (1 ) Biện pháp canh tác sử dụng giống chống sâu bệnh hại (1 ) - VƯ sinh ®ång rng,...
 • 3
 • 203
 • 0

15 đề kiểm tra 1 tiết toán 12 (kèm đáp án)

15 đề kiểm tra 1 tiết toán 12 (kèm đáp án)
...  1 mặt phẳng (P): x  y  z  10  A) .12 00 B) 15 0 0 C) 600 D) 300 ĐÁP ÁN: Câu 10 11 12 Tlời B D B C A A C A C B C D 2/T Ự LU ẬN: Cho ểm A 1; 1 ;1 ; B 1; 2 ;1 ; C 1; 1;2  ; D  2;2 ;1 1) Viết ... 1 0,33 2,33 1 0,33 0,5 0,33 1, 16 phẳng Diện tích, thể tích Mặt cầu 0,66 Tổng số 1, 5 2 ,16 4 3 1 18 1, 32 1, 32 1, 5 0,99 3,5 0,33 10 III/ĐỀ KIỂM TRA 1/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Cho tam giác ABC với A (1; -4;2), ... (1. 5đ) y=x+ − x +TXĐ: D=[ -1; 1] x 1 x2 − x +y’ =1= 1 x2 1 x2 +y’=o ⇔ x= +y (1) =1 y( -1) = -1 y( )= 2 +Vậy Maxy=y( )= 2 Miny=y( -1) = -1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 KIỂM TRA...
 • 52
 • 400
 • 0

10 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 kèm đ án

10 đề kiểm tra 1 tiết sử 12  kèm đ án
... nhõn dõn Ngy 28-8- 19 91 ngng hot ng S GD&T THANH HO BI KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 16 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt (khụng k thi gian giao ) KIM TRA Cõu1: (4.0 ) Trỡnh ... CNG S 11 BI KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt (khụng k thi gian giao ) KIM TRA Cõu 1: (2.5) Nờu hon cnh lch s, v nhng quyt nh quan trng ca Hi ngh Ianta (2 /19 45) ? ... 60% S im : 1, 0 T l : 30 % S cõu: 3/7 + 1/ 3 S im : 2.5 T l : 25 % S cõu: 1/ 8 +1/ 3 S im : 1, 5 T l : 15 % S im : 3,0 T l: 30 % S cõu : S im : 10 T l : 10 0 % IV BIấN SON KIM TRA Cõu 1: (3.5 ) Hóy...
 • 28
 • 93
 • 0

22 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 (2010 2011) THPT nông cống 2 kèm đáp án

22 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 (2010 2011)  THPT nông cống 2  kèm đáp án
... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 42 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.0 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75 ... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 32 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.0 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75 ... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG NM HC 2 010 2 011 S 43 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.5 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75...
 • 59
 • 124
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 cơ bản
... 26[ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] d 13 [ 1] d 14 [ 1] a 21[ 1] b 22[ 1] c 29[ 1] b 30[ 1] a 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] c 6[ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] d 14 [ 1] b 19 [ 1] d 20[ 1] d 21[ 1] b 22[ 1] a 27[ 1] a ... 1] d 4[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] d 9[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] d 12 [ 1] b 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] a 18 [ 1] c 19 [ 1] d 20[ 1] b 23[ 1] a 24[ 1] a 25[ 1] a 26[ 1] c 27[ 1] a 28[ 1] c ¤ Đáp án đề thi:2 1[ ... 1] d 29[ 1] a 30[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] a 21[ 1] d 22[ 1] c 27[ 1] b 28[ 1] d 29[ 1] c 30[ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c...
 • 17
 • 1,997
 • 25

Đề kiểm tra 1 tiết snh 12 ban KHTN

Đề kiểm tra 1 tiết snh 12 ban KHTN
... 1] a 25[ 1] a 26[ 1] c 11 [ 1] b 12 [ 1] b 13 [ 1] d 14 [ 1] d 19 [ 1] a 20[ 1] d 21[ 1] c 22[ 1] d 27[ 1] d 28[ 1] d 29[ 1] b 30[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] d 5[ 1] a 6[ 1] a 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] b 14 [ ... trạng theo thứ tự là: a (1) (3 : 1) (1 : 1) (3 :1) (1) (1 : 1) b (3 : 1) (1 ) (1 :1 ) (3 :1 ) (1 : 1) (1) c (1) (3 :1) (1: 1) (3 :1 ) (1 : 1) (1 ) d (1) (1: 1) (3 : 1) (3 : 1) (1) (1 : 1) 3/ Ở đậu Hà Lan hoa đỏ ... trạng theo thứ tự là: a (3 : 1) (1 ) (1 :1 ) (3 :1 ) (1 : 1) (1) b (1) (1: 1) (3 : 1) (3 : 1) (1) (1 : 1) c (1) (3 :1) (1: 1) (3 :1 ) (1 : 1) (1 ) d (1) (3 : 1) (1 : 1) (3 :1) (1) (1 : 1) 28/ Đột biến sau đột biến...
 • 17
 • 632
 • 9

de kiem tra 1 tiet sinh 12

de kiem tra 1 tiet sinh 12
... A 1, 2,4 B 1, 3,5 C 2,4,6 D 2,3,4,6 Câu 34 Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tơng phản n cặp gen nằm NST thờng quy định, phân li độc lập tỉ lên phân li kiểu gen F2 A ( 1: 1) n B ( 3: 1) n C ( 1: ... hỉ huy khởi động trình phiên mã Câu 11 Đơn vị cấu tạo NST là: A Nulêotit B Axit amin C Nulêoxôm D Ribônulêotit Câu 12 Nhận định sau không đúng? A Mỗi loài sinh vật có NST đặc trng hình thái, ... động, gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ tổng hợp chuỗi pôlipeptit A 1, 2 B 1, 3 C 1, 4 D.2,4 Câu 10 Trong chế điieù hoà sinh tổng hợp prôtêin vi khuẩn E.coli, chất cảm ứng có vai trò: A ức chế...
 • 5
 • 1,885
 • 68

đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

đề kiểm tra 1 tiết lớp 12
... 720g C 810 g D 648g Trình bày tính Câu 8: Thủy phân 356g chất béo (X) tạo nên axit cacboxylic thu 36,8g glixerin.Công thức axit béo tạo (X) là: A C17H33COOH B C17H35COOH C C17H31COOH D C15H31COOH ... xenlulozo biết chứa khoảng 11 ,11 % khối lượng N A [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n B [C6H7O2(ONO2)3]n C [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n D C6H7O2(OH)(ONO2)2 Viết phương trình tạo thành dẫn xuất Câu 10 : So sánh nhiệt độ sôi...
 • 2
 • 588
 • 0

Đề Kiểm tra 1 tiêt lop 12

Đề Kiểm tra 1 tiêt lop 12
... Đề kiểm tra tiết Môn: Địa lí Họ tên: Lớp: 12 Đề ra: Điểm Nêu đặc điểm chung địa hình nớc ta? Anh (chị) nêu ý nghĩa...
 • 2
 • 474
 • 0

Xem thêm