CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử 6 bài CN 12 công nghệ 12 trần đức ninh

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training
... 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử I Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Điện trở Khái niệm bản: - Điện trở cản trở dòng điện vật dẫn - Một vật dẫn điện tốt điện trở nhỏ, dẫn điện điện ... Hình 1. 3: Điện trở than 1k Hình 1. 2: Ký hiệu Proteus Hình 1. 4: Điện trở sứ Hình 1. 5: Điện trở SMD - Điện trở công suất nhỏ: 0 .12 5W, 0.25W, 0.5W - Điện trở công suất lớn: 1W, 2W, 5W, 10 W… Loại điện ... điều khiển 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử II Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Tụ điện Tụ điện gì: - Tụ điện linh kiện điện tử sử dụng rộng rãi mạch điện tử, chúng sử dụng mạch lọc...
 • 21
 • 551
 • 0

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT  CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT
... mạch điện phụ + U1 L T1 L T1 T1 C C Ud D0 U1 L Id C D0 Ud Id U Zd D0 Ud Zd L2 T1 + C - U1 Id D0 D1 L L Zd U1 Ud C + - T2 T3 T1 + T2 - C D0 U1 T3 L1 + Id - T4 C T5 U Zd d U1 W2 C D0 + W1 Id U1 Zd ... Zd Ud - + L1 Id T2 Zd Ud T3 - e + Id Zd Ud T1 CU1 Zd Ud T3 D2 D0 g + - L1 + C- D0 D2 T1 - d U1 - T2 c T2 L T2 Zd Ud U1 T3 D2 L2 T1 D0 Id b a + T1 T1 T2 + L2 f L2 T2 L1 + h T1 L1 T1 C T3 Id D0 ... Chơng Linh kiện điện tử công suất Diod công suất Tiristor (SCR) Triac Công tắc tơ tĩnh Tranzitor lỡng cực (BJT) Tranzitor trờng (JET, MOSFET) Tranzitor cực cửa cách li (IGBT) 1. 1 Diod công suất...
 • 79
 • 193
 • 0

Tài liệu Bài 1: Linh kiện điện tử cơ bản ppt

Tài liệu Bài 1: Linh kiện điện tử cơ bản ppt
... công cụ dùng để thiết kế Cửa sổ thêm linh liện Nơi gõ tên linh kiện C m i c n thi t k m t linh ki n ta c n ph i tớch vo nỳt thờm tờn linh ki n v th c hi n v linh ki n theo nh c u t o c a nú v save ... linh kiện Hình ảnh linh kiện th viện DKS_GROUP - 28 - www.EmbestDKS.com DKS_GROUP Microcontroller Tranning Center Sau ch n nỳt thờm b t th vi n thỡ trờn mn hỡnh s xu t hi n c a s : Hình ảnh linh ... ch in V chõn linh ki n v thay i kớch th c chõn linh ki n Hỡnh d ng chõn linh ki n Nú bao g m cú ng kớnh ngoi c a chõn v ng kớnh t c kớch th c c a l linh ki n Hỡnh d ng c a chõn linh ki n cú...
 • 74
 • 2,730
 • 56

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx
... đơn giản II.4 CÁC LINH KIỆN CÔNG SUẤT M I: Hình II.4.1 - II.4.3 lấy từ sách Power Electronics … M.H Rashid cho ta nhìn toàn diện lo i linh kiện ĐTCS Nhìn chung, theo cấu tạo chúng thuộc hai họ ... chọn giá trò đònh mức, thi công cần ph i thể kiểm tra nhiệt độ vỏ linh kiện bán dẫn, không vượt 65 70 OC Ở linh kiện công suất gắn mạch in (dòng bé, > v i chục A) ta gặp giá trò cực đ i liên ... nhiệt linh kiện, cung cấp nhà sản xuất, cung cấp trực tiếp hay thông qua công suất đònh mứcΔP (ký hiệu Pdiss t i liệu tiếng Anh), xác đònh nhiệt độ m i n i cho phép θJmax nhiệt độ vỏ giá trò môi...
 • 17
 • 987
 • 19

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx
... PTIT Chương 22 2. 2 Tụ điện (3) Các ký hiệu tụ điện + Tụ thường N.D.Thiện - PTIT + Tụ điện giải Chương Tụ có điện dung thay đổi (Biến dung) 23 2. 2 Tụ điện (4) 2. 2 .2 Các tham số kỹ thuật tụ điện ... ảnh tụ điện Chương 21 2. 2 Tụ điện (2) 2. 2.1 Định nghĩa, ký hiệu tụ điện -Tụ điện linh kiện dùng để chứa điện tích Một tụ điện lý tưởng có điện tích cực tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt theo công ... chung (1) - Cấu kiện điện tử phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp (IC)… tạo nên mạch điện tử hệ thống điện tử - Cấu kiện điện tử ứng dụng nhiều lĩnh vực, bật ứng dụng lĩnh vực Điện tử, Viễn thông,...
 • 44
 • 274
 • 4

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training
... khiển 8051 Buổi 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng III IC: IC gì: - IC (Chip) vi mạch điện tử bao gồm linh kiện bán dẫn (transistor, diode…) linh kiện thụ động ... 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng Hình 2. 5: Hình ảnh thực tế Rơ-le loại cắm đế Hình 2. 6: Đế cắm Rơ-le Nguyên lý hoạt động: Hình 2. 7: Cấu tạo Rơ-le - Bình thường, ... vào - 74 02: Cổng NOR với ngõ vào - 7404: Cổng NOT - 7408: Cổng AND với ngõ vào - 74 32: Cổng OR với ngõ vào - 7447: IC giải mã BCD sang Led đoạn - 74107: JK Flip-Flop - 74175 4013: D Flip-Flop -...
 • 22
 • 815
 • 2

Linh kiện điện tử chương 2 linh kiện điện tử thụ động

Linh kiện điện tử  chương 2 linh kiện điện tử thụ động
... NHATRANG UNIVERSITY Các linh kiện thụ động NHATRANG UNIVERSITY Điện trở • Điện trở (Resistor) linh kiện dùng để ngăn cản dòng điện, trị số điện trở xác định theo định luật Ôm (Ohm) ... (Capacitor): linh kiện dùng để chứa điện tích Một tụ điện lý tưởng tụ điện điện tích hai tụ tỷ lệ với điện áp hai tụ Q: Điện tích hai tụ C: Điện dung tụ điện Q = C.U C U: Điện áp hai tụ Tụ • Hình dạng ... nhiệt điện trở: TCR = R ∆T NHATRANG UNIVERSITY Đọc giá trị điện trở NHATRANG UNIVERSITY NHATRANG UNIVERSITY Một số loại điện trở đặc biệt Tụ điện NHATRANG UNIVERSITY • Tụ điện (Capacitor): linh kiện...
 • 19
 • 112
 • 0

Bài giảng Điện tử cơ bản Chương 1 Các Linh Kiện Điện Tử Thụ Động R, L, C

Bài giảng Điện tử cơ bản Chương 1 Các Linh Kiện Điện Tử Thụ Động R, L, C
... cuộn c m sơ đồ mạch điện: Trong mạch điện, cuộn c m ký hiệu chữ L Hình 1. 14: Ký hiệu cuộn dây sơ đồ mạch điện 1. 3.2 C c tham số cuộn c m a Điện c m cuộn dây (L): Điện c m cuộn dây tính theo c ng ... vị đo chúng C ch dùng cho loại tụ điện c kích thư c lớn b C ch ghi gián qui ư c: C ch ghi gián tiếp c ch ghi theo quy ư c Tụ điện c tham số ghi theo qui ư c thường c kích thư c nhỏ điện dung ... trở rò chất c ch điện C - tụ điện lý tưởng Trang 10 Bài Giảng Điện Tử C Bản Chương a) b) c) Hình 1- 11: Sơ đồ mạch tương đương tụ điện Trong hình "a" cho tụ bình thường; hình "b" cho tụ c điện...
 • 24
 • 114
 • 1

Giáo trình linh kiện điện tử - Chương 1

Giáo trình linh kiện điện tử - Chương 1
... +- - + + - - + - - + - - Ew1 < Ew2 + - - VA > VB + V - + EW2 EW1 + + A - + II - + I + + - - B Hình 10 Giả sử kim loại I có công EW1 nhỏ công EW2 kim loại II Khi ta nối hai kim loại với nhau, điện ... nguyên tử Na có số điện tử z =11 , có phụ tầng 1s,2s,2p bị điện tử chiếm hoàn toàn có điện tử chiếm phụ tầng 3s Cách biểu diễn: Theo mẫu Bohr Theo mức lượng Na 11 NATRI 1s2 2s2 2p6 3s1 Na +11 Na 2-8 -1 ... nguyên tử điện tử tầng ta phân biệt điện tử điện tử s điện tử điện tử p, khoảng cách từ đó, tác dụng nguyên tử lên mạnh Sự phân Trang Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử bố...
 • 163
 • 1,101
 • 8

Nhận dạng và dịnh chân linh kiện điện tử bài 6

Nhận dạng và dịnh chân linh kiện điện tử bài 6
... kiện điện tử Chân 7: V+ Chân 8: NC (Normal close): chân bỏ trống III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ - Sinh viên nhận dạng linh kiện hộp đựng nhiều loại linh kiện khác - Nhận biết nhanh hình dạng, tên linh ... lên chân cố định chân T2 Ta đặt que đen vào chân A que đỏ vào hai chân lại, sau lấy dây nối gữa chân T2 kích với chân lại ( chân khơng đặt que đỏ) Nếu kim lên thả kim tự giữ chân chân G Chân ... cố định chân A Ta đặt que đen vào chân A que đỏ vào hai chân lại, sau lấy dây nối gữa chân A kích với chân lại ( chân khơng đặt que đỏ) Nếu kim lên thả kim tự giữ chân chân G Chân lại chân K TRIAC...
 • 10
 • 623
 • 12

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 1 CƠ SỞ ĐIỆN HỌC

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 1 CƠ SỞ ĐIỆN HỌC
... Chương 1: sở điện học điện hai điểm có điện khác Ở mạch điện - điện lượng A có điện, gọi tắt điện A B có điện tương ứng với vò trí B mạch A B   + Nguồn điện Hình 1. 3 Để dòch chuyển điện lượng ... thái DC 1. 2 .1 Định nghĩa Chương 1: sở điện học Dòng điện chiều dòng điện có chiều giá trị cường độ dòng điện khơng đổi theo thời gian 1. 2.2 Cường độ dòng điện Cường độ dòng điện đo lượng điện ... dụ: Một điện tử thoát ly khỏi nguyên tử điện tử ion âm nguyên tử lại ion dương Chương 1: sở điện học 1. 1.3 Điện trường Năng lượng phân bố liên kết với điện tích cho hình ảnh điện trường Điện...
 • 6
 • 277
 • 2

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM
... tác động điện áp đặt hai cực A1 A2 Ký hiệu: A1 A2 6. 4.2 Đặc tuyến R A1 R + A1 V cc V cc A2 86 + A2 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Hình 6. 13 ID VD -VBO VBO Hình 6. 14 Khi A1 điện dương ... d.Dòng điện tỉnh IP: Dòng điện tỉnh Ip dòng điện IE ứng với VE điện đỉnh Vp Dòng Ip thường trò số nhỏ khoảng vài chục A e .Điện thung lũng VV: 78 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm điện ... t Hình 6. 5 Khi RB1 giảm  IB tăng gần gấp đôi ( mA) nên điện thế: VB2 = VCC - IB R2 = 10 – 2.200  9 ,6 (V) 80 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Ở cực B2 xung âm với biên độ 9 ,6 –9,8...
 • 15
 • 333
 • 10

Linh kiện điện tử - Bài 1

Linh kiện điện tử - Bài 1
... Chương LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM Mục tiêu: Biết cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật công dụng linh kiện điện tử bản: điện trở, tụ điện, cuộn cảm 28 Tháng 10 2 013 www.royalcompany.vn ... Công dụng: - Dùng nhiều mạch điện tử - Hạn chế điều chỉnh dòng điện - Phân chia điện áp mạch điện b Cấu tạo: - Dây kim loại có điện trở cao - Dùng bột than phun lên lõi sứ 28 Tháng 10 20 13 www.royalcompany.vn ... hiệu d Ký hiệu: V Điện trở thay đổi R theo điện áp (Varixto) Điện trở cố định Th SCd Điện trở thay đổi Quang điện trở 28 Tháng 10 20 13 (Biến trở - chiết áp) www.royalcompany.vn Điện trở thay đổi...
 • 6
 • 355
 • 1

Tài liệu Điện tử công suất - chương 1 - Các linh kiện điện tử công suất ppt

Tài liệu Điện tử công suất - chương 1 - Các linh kiện điện tử công suất ppt
... + - - - + + + - - - + + + - - - N - + P + Miền bão hòa - Cách điện N Phân cực ngược N P + + - - - + + + - - - + - + + + - - - + Miền bão hòa - Cách điện N P - + - + - + Miền bão hòa - Cách điện ... CHƯƠNG MỞ ĐẦU – CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1. 1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất sử dụng mạch động lực – công suất lớn Sự khác linh kiện điện tử ứng ... (điện tử điều khiển) điện tử công suất Công suất: nhỏ – lớn • Chức năng: điều khiển – đóng cắt dòng điện công suất lớn Điều khiển Động lực IC IB • Thời điểm • Công suất Các linh kiện điện tử...
 • 50
 • 259
 • 4

Xem thêm