BÀI tập TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG
... dài 100 cm với hai đầu A và B cớ định có sóng dừng, tần sớ sóng là 50 Hz Khơng kể hai đầu A và B, dây có nút sóng Tớc đợ trùn sóng dây là A 30 m/s B 20 m/s C 25 m/s D 15 ... hai đầu cớ định có sóng dừng Khơng xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên đợ và ở gần nhất thì đều cách 15 cm Bước sóng dây có giá trị ... dây A 20 m/s B 10 m/s C 8,6 m/s D 17,1 m/s ……………………………………………………………………………………… ……………………… Câu 9: Sóng dừng dây đàn hời với hai đầu cớ định: dây rung với tần sớ 30 Hz dây có bụng Coi tốc...
 • 6
 • 215
 • 2

Bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án

Bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án
... ngữ thao tác liệu là: Một tập ký hiệu biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để cập nhật, bổ sung hệ sở liệu Một tập quy tắc biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để thao tác hệ sở liệu 24/ Kết ... biểu thức toán học Các phép so sánh Các phép toán quan hệ 8/ Mô hình CSDL phân cấp mô hình: Dữ liệu biểu diễn trỏ Dữ liệu biểu diễn mối quan hệ thực thể Dữ liệu biểu diễn bảng Dữ liệu biểu diễn ... hình liệu Sử dụng ngôn ngữ bậc cao để biểu diễn phép toán sở liệu Phải kiểm tra tính dư thừa tính ổn định thiết kế, đơn giản, dễ thao tác tính đối xứng sở lý thuyết vững Mô hình cấu...
 • 12
 • 12,241
 • 58

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án
... ngữ thao tác liệu là: Một tập ký hiệu biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để cập nhật, bổ sung hệ sở liệu Một tập quy tắc biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để thao tác hệ sở liệu 24/ Kết ... biểu thức toán học Các phép so sánh Các phép toán quan hệ 8/ Mô hình CSDL phân cấp mô hình: Dữ liệu biểu diễn trỏ Dữ liệu biểu diễn mối quan hệ thực thể Dữ liệu biểu diễn bảng Dữ liệu biểu diễn ... ngữ liệu quan hệ thao tác liệu dạng quan hệ Dữ liệu biểu diễn cách Ngôn ngữ mô tả thực thể mối liên kết thực thể Tập phép toán cấu trúc quan hệ Tập phép toán số học Ngôn ngữ biểu diễn liệu...
 • 12
 • 1,091
 • 0

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 3 relational model tutorial

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 3 relational model tutorial
... 19 Ship m e n t s SN o S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S3 S4 S4 S4 PNo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P2 P2 P4 P5 Qty 30 0 200 400 200 100 100 30 0 400 200 200 30 0 400 Wei g h t London Paris Rom e London Paris ... pli e r s SNo SN a m e S1 S2 S3 S4 S5 Smith Jones Blake Clark Ada m s St a t u s 20 10 30 20 30 City London Paris Paris London Athens Part s PNo City PNa m e P1 P2 P3 P4 P5 P6 Nut Bolt Screw Screw ... data model behind the data? If so what kind of data model is it and why ? Are the data structured in a relation and why ? How would you re-structure the data according to the rules of the relational...
 • 3
 • 229
 • 0

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 13 normalization tutorial

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 13 normalization tutorial
... York, NY 10012 212-371-3000 S0145 Art Peters B004 16 - 14th Avenue, Seattle, WA 98128 206-555- 3131 S2250 Sally Stern (a) Why is this table not in 3NF? (b) Describe and illustrate the process...
 • 2
 • 250
 • 0

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 15 methodology – logical database design for relational model (er – relation mapping) tutorial

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu chương 15 methodology – logical database design for relational model (er – relation mapping) tutorial
... example answers for Question and of the Chapter 11 Entity-Relationship Modeling Tutorial However, for the purposes of this tutorial, the attributes associated with entity or relationship types ... Present a relational schema for the ER diagram shown below * WorksFor Supervises Employee SSN {PK} name fName mI lName address sex salary bDate 1 RelatedTo * 1 Dependent dName {PPK} relationship ... associated with entity or relationship types are also included in the diagrams Present a relational schema for each of the ER diagrams shown below (a) Department Company cName {PK} cAddress cTelNo...
 • 4
 • 431
 • 0

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất
... dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Câu 18 Một trung tâm Tai–Mũi–Họng có tỉ lệ bịnh nhân Tai, Mũi, Họng tương ứng 25%, 40%, 35%; tỉ lệ bịnh nặng phải mỗ tương ứng 1%, 2%, 3% Xác suất để chọn ... dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Câu Xác suất có bịnh người chờ khám bịnh bịnh viện 72% Khám 61 người này, hỏi khả cao có người bị bịnh ? A 41 người; B 42 người; C 43 người; D 44 người Câu Một ... ThS Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất a(3x − x ), ≤ x ≤  Câu 18 Cho BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất f (x ) =    0, x ∉ [0; 3]    Giá trị...
 • 7
 • 2,277
 • 74

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9
... giao cho HS nhà, nhằm giảm nhẹ lao động GV tăng cường khả tự học HS Những lý thúc đẩy chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng số phần mềm để dạy học tạo đề kiểm tra trắc ... dạy học, số tập chưa phù hợp với đa số HS lớp Với phát triển công nghệ thông tin, GV sử dụng phần mềm để soạn, lưu trữ tập theo chủ đề, đưa tập TN vào giảng, tạo đề kiểm tra máy để sử dụng lớp ... trắc nghiệm cho phần hóa học lớp 9 2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Emptest (EMP), Violet biên soạn câu TN tạo ngân hàng câu TN, mẫu đề kiểm tra TN khách quan phần hóa học lớp 9, ...
 • 120
 • 2,014
 • 3

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
... -Dùng máy tính CASIO fx -570ES ho c CASIO fx 570ES Plus nh m rèn luy n cho H C SINH thao tác nhanh, xác r t hi u qu m t s t p TR C NGHI M V T LÝ 12 Các em HS th dùng CÔNG C MÁY TÍNH CASIO fx 570ES ... t − 12 2.Cách 2: Dùng máy tính FX -570ES: uAB =uAM +uMB xác m c nh c a máy tính: CASIO fx – 570ES a.Ch n ch + cài t ban u (Reset all), B m SHIFT = = π ) (V) 12 nh U0AB ϕ ( R T NHANH! ) + Máy CASIO ... t + ) (V) π C u = 120 cos(100π t − ) (V) V XÁC NH H P EN TRONG M CH I N XOAY CHI U DÙNG MÁY TÍNH FX -570ES ( R T NHANH VÀ HI U QU CHO TR C NGHI M) 1.Ch n cài d t máy tính Fx -570ES: -B m SHIFT...
 • 16
 • 32,243
 • 235

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm
... thức trắc nghiệm khách quan Do đó, muốn làm tốt tập trắc nghiệm câu bị động học sinh phải nắm cấu trúc câu bị động , làm tập viết chuyển sang câu bị động dễ dàng làm tập trắc nghiệm Sau số tập ... từ câu chủ động sang câu bị động Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm bước chuyển sau đây: Xác định tân ngữ câu chủ động , chuyển thành chủ ngữ câu bị động - Xác định động ... năm học 2010-2011 thân vừa nghiên cứu thử nghiệm học sinh hai khối khối , thấy học sinh nắm vấn đề câu bị động Các em bớt lo sợ phải tiếp xúc với dạng tập câu bị động Đặc biệt học sinh giỏi học...
 • 16
 • 3,879
 • 13

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10
... x ∈ R , (x + )(x3 + 1) < C " x ∈ R , (x + )(x3 + 1) ³ D Hình vuông hình thoi [] 1 Tập xác định tính chẵn lẻ hàm số y = + + − : x x A R ; hàm số lẻ B R \{0} ; hàm số lẻ C R ; hàm số chẵn D ... + BG + CG = C GC + GB = 2GI D GI= AI [] Cho tam giác ABC,E điểm cạnh BC cho BE= BC.Chọn câu : uu ur uu ur uu ur A AE = 3AB + 4AC uu ur D [] ur ur uu u u 4 uu uu u u ur ur ur AE = AB + ... số lẻ B R \{0} ; hàm số lẻ C R ; hàm số chẵn D R \{0}; hàm số chẵn [] Tập xác định hàm số y = A ( - ∞ ; 0] 3− x : x B ( ; 3] D [ ; + ∞ ) C R \ {0} [] Cho tam giác ABC I trung điểm cạnh...
 • 3
 • 1,384
 • 122

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO
... 1,2,3,4} [] Tìm số nguyên dương n cho C0 + 2C1 + 22 C2 + + 2n Cn = 6561 n n n n A B C [] D Dùng sáu chữ số 1;2;3;4;5;6 để viết số tự nhiên gồm chữ số khác nhau.Các số mà bắt đầu 12 : ... O(0;0) tỉ số k = - biến d thành đường thẳng nào? a x+y+4=0 b 2x+2y - =0 c x+y - =0 d 4x+4y - 5=0 [] Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 +( y+2)2 =4 Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - ... phụ trách học tập tổ gồm 12 học sinh.Hỏi có cách phân công biết người tổ làm được? 3 3 a A12 b C12 c A12 C12 d A3 [] Cho chữ số :1,2,3,4,5,6 .Số số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ chữ số cho...
 • 5
 • 1,135
 • 69

Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)

Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)
... d) x ≥ 0, y ≥ 0, x ≠ y x2 − 4x + với x < là: x−2 d) – x + = có nghiệm : b) x = – c) x = x = – d) vô nghiệm 75 Đúng hay sai: 1 69 49 + 16 = ... nào: a) 32 + − 19 b) 25 c) 29 d) Một kết khác 68 Xét tính sai đẳng thức sau: a) 15 > b) 3 < 29 c) > 19 69 Điều kiện x để biểu thức a) x < b) x ≤ −2 có nghĩa là: x−5 c) x > 70 Điều kiện x để biểu ... 15 = 20 10 80 < 2 = x x x = 59 Nếu x > x x 58 Nếu x > x 60 Nếu a < 61 62 14 − 3− 5− −a = −a a = = 5− 63 Lập luận sau bắt đầu sai từ chổ nào: a) 32 + − 19 b) 25 c) 29 d) Một kết khác 68 Xét tính...
 • 3
 • 419
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệuchuyên đề giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12 bằng máy tính cầm tay biên soạn dư hoài bảo huỳnh thanh chấnmột số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm thptbài tập trắc nghiệm môn quản trị dự ánbài tập trắc nghiệm quản trị dự án đầu tưbài tập trắc nghiệm xử lý tín hiệu sốbài tập trắc nghiệm chỉ số iqbài tập trắc nghiệm về đột biến số lượng nstbài tập trắc nghiệm câu so sánh trong tiếng anhbài tập trắc nghiệm môn kỹ thuật sốbài tập trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nambài tập trắc nghiệm điện tử sốbài tập trắc nghiệm đo chỉ số iqbài tập trắc nghiệm tiếng nhật sơ cấpmột số bài tập trắc nghiệm xác suấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học