Đề ôn tập 50 câu có đáp án

Đề ôn tập 50 câu đáp án

Đề ôn tập 50 câu có đáp án
... dương giá trị gần giá trị nhất: A .503 (s) B 503 .5 C .503 .8 D .504 .3(s) Dạng – Xác định thời gian ngắn vật qua ly độ x1 đến x2 Câu 16 Vật dao động điều hòa phương trình : x  Acosωt Thời gian ... LẮC LÒ XO Dạng 1: Chu kỳ dao động Câu 41 Khi gắn vật khối lượng m1  4kg vào lò xo khối lượng không đáng kể, dao động với chu kì T1 1s Khi gắn vật khác khối lượng m2 vào lò xo dao động ... luyện thi 01 A 1 ,50 B 20 C 2 ,50 D 30 Câu 69 Một lắc đơn khối lượng vật nặng m = 200g, dây treo chiều dài l = 100cm Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 600 buông không vận tốc đầu Lấy g = 10m/s2...
 • 11
 • 189
 • 0

35 bo de on tap Toan 9 (co dap an).

35 bo de on tap Toan 9 (co dap an).
... ĐỀ 16 1) Tính A = − ( 15 − ) + 20 ĐS: b) B= ( 50 − 18 + 98 ) ĐS : 36 2) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị qua điểm A(-2;1)và song song với đường thẳng y = 2x + Vẽ đồ thò hàm số xác đònh ... SC.HD=SD.HC ĐỀ 19 1)Tính a) ( 14 − ) + 28 ĐS : 32 b) Với a>0 a ≠ , CM : 1 − a a 1 − a    − a + a  − a     =1   2) Xác đònh hàm số y=ax+b (1) , biết đồ thò hàm số (1) song song với đường ... thẳng d Tìm m, n biết đường thẳng d song song đường thẳng y = - 2x + qua điểm A(2; -1) b) Giải hệ phương trình:  2x − y =   x− y = 1) a) Tính A= 12 − + 27 ĐỀ 29 b) Rút gọn E = a a + Tính E a...
 • 8
 • 836
 • 30

20 de on tap toan 11 co dap an chuan

20 de on tap toan 11 co dap an chuan
... f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 b) y = sin(cos(5 x − x + 6 )201 1 ) ( ⇒ y ′= 201 1(5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6 )201 1.cos cos(5 x − x + 6 )201 1 46 ) ... + cos x − tan x ⇒ y ' = cos x − sin x − − tan x b) y = sin(3 x + 1) ⇒ y ' = 3cos(3 x + 1) c) y = cos(2 x + 1) ⇒ y = −2sin(2 x + 1) a) d) y = + tan x ⇒ y ' = = cos2 x + tan x ( + tan2 x ) + tan ... x + cos x sin x − cos x (cos x − sin x )(sin x − cos x ) − (sin x + cos x )(cos x + sin x ) −2 ⇒ y′ = = (sin x − cos x ) (sin x − cos x )2 a) y = b) y = (2 x − 3).cos(2 x − 3) ⇒ y ' = [ cos(2...
 • 46
 • 2,383
 • 22

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 11 potx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 11 potx
... hạt nơtrôn động cỡ chuyển động nhiệt D Sẽ tối thiểu hạt nơtrôn tiếp tục tạo phân hạch Câu 24 Hạt nhân nguyên tử Be gồm A prôtôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Câu ... Mỗi ánh sáng đơn sắc bước sóng tần số xác định môi trường B Mỗi ánh sáng đơn sắc màu xác định gọi màu đơn sắc C Đối với môi trường suốt định, ánh sáng đơn sắc bước sóng xác định D Ánh ... Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 48 Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ro = 5,3.1 011 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 84,8.10-11m B 21,2.10-11m C 132,5.10-11m D 47,7.10-11...
 • 8
 • 246
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 10 ppsx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 10 ppsx
... x1 = 4cos(10t+ ) cm v x2 = 2cos(10t + ) cm, cú phng trỡnh: A x = cos(10t + ) cm B x = cos(10t + ) cm C x = 2cos(10t + ) cm D x = cos(10t + ) cm Cõu 22: Một lắc gồm lò xò K= 100 N/m, khối ... DàNH CHO HọC SINH NÂNG CAO (10 câu từ câu 51 đến câu 60 ) Cõu 51: Một bánh đà mômen quán tính 2,5 kg.m2 động quay 9,9 .107 J, momen động lượng bánh đà trục quay giá trị khoảng A 22249 kgm2/s ... ngun u = U0cos (100 t) (V) Dũng qua nú cú biờn I0 10 A v tr pha so vi U, cụng sut tiờu th trờn cun dõy ú l P 200W t cm ca cun dõy L l A H 100 B H 100 C 1,1 .102 H D 10mH Cõu 10: Trong cỏc ...
 • 26
 • 230
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 9 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 9 docx
... sóng xác định B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Tốc độ truyền ánh sáng phụ thuộc môi trường D Trong môi trường, tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím Câu 41 Nếu ... từ trường dao động vuông pha Câu 36 Chọn ý Tấm kính màu đỏ sẽ: A hấp thụ mạnh ánh sáng màu đỏ B hấp thụ ánh sáng màu vàng C không hấp thụ ánh sáng màu lục D hấp thụ ánh sáng màu đỏ Câu 37 Giữa ... phôtôn dãy Pa-sen B ba phôtôn dãy Ban-me C phôtôn dãy Ban-me D phôtôn dãy Lai-man Câu Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử lượng A thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần B chân không có...
 • 12
 • 219
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 8 pps

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 8 pps
... 480 (pF) song song với C D Ghép C’ = 480 (pF) nối tiếp với C Câu32 : Tìm phát biểu ánh sáng trắng A ánh sáng trắng mặt trời phát B ánh sáng trắng ánh sáng mắt ta nhìn thấy mằu trắng C ánh sáng ... sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D ánh sáng đèn ống màu trắng phát ánh sáng trắng Câu33 : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng : khoảng ... Chiếu ánh sáng trắng (bước sóng từ 0,40µm đến 0,75µm ) vào hai khe thí nghiệm Young Hỏi vị trí ứng với vân sáng bậc ba ánh sáng tím (λ=0,40μm) vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng ? A 0, 48 m...
 • 20
 • 189
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 7 ppt

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 7 ppt
... B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng tần số khác trộn lẫn ... mm xạ cho vân sáng A xạ B xạ xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ C xạ D A bước sóng nhỏ bước sóng tia x B tần số thấp so với xạ hồng ngoại C tần số lớn so với ánh sáng ... men quán tính vật trục quay 0,465kg.m2, lấy g = 9,8m/s2 Chu kì dao động nhỏ vật A 3,2s B 0,5s C 2,5s D 1,5s Câu 44: Chọn câu phát biểu không A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng nhiều...
 • 13
 • 163
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf
... nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng bước sóng  = 0 ,6( m) ' = 0,4(m) quan sát màu vân Hỏi khoảng hai vân sáng thứ hai bên vân sáng ánh sáng  tổng cộng vân màu giống vân sáng giữa: A B C D ... phát giá trị nhỏ bao nhiêu? A 12. 1 0–1 0(m) B 0 ,12. 1 0–1 0(m) C 1,2.1 0–1 0(m) D 120 .1 0–1 0(m) Câu 30: Hiện tượng vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối quang phổ hấp thụ gọi là: A tán sắc ánh ... thụ gọi là: A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C đảo vạch quang phổ D giao thoa ánh sáng đơn sắc Câu 31: Một vật hấp thụ ánh sáng bước sóng 1 phát xạ ánh sáng bước sóng 2 Nhận xét câu...
 • 15
 • 132
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx
... 41D 51 D 2B 12A 22C 32B 42A 52 A 3C 13D 23A 33D 43C 53 B 4A 14B 24B 34D 44D 54 C 5A 15C 25C 35C 45B 55 B 6D 16D 26D 36D 46B 56 A 7B 17D 27A 37C 47C 57 C 8A 18C 28B 38B 48B 58 D 9D 19A 29B 39A 49A 59 D ... giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng tần số khác trộn lẫn vào Câu 45: Một ... mm xạ cho vân sáng A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A bước sóng nhỏ bước sóng tia x B tần số thấp so với xạ hồng ngoại C tần số lớn so với ánh sáng...
 • 10
 • 139
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 4 ppsx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 4 ppsx
... điện ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ C 11 D 21 C 31 B 41 C A 12 D 22 A 32 B 42 A C 13 A 23 D 33 D 43 D D 14 C 24 A 34 C 44 B D 15 A 25 B 35 B 45 A A 16 A 26 D 36 B 46 A D 17 B 27 B 37 D 47 B B 18 D 28 D 38 A 48 A ... biểu đúng: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng mà sau qua lăng kính không bị lệch đáy lăng kính B Trong chân không, tần số ánh sáng đỏ tần số ánh sáng tím C Trong tất môi trường suốt, ánh sáng tím truyền ... bước sóng ánh sáng kích thích D cần tăng cường độ ánh sáng kích thích Câu 25: Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 4m trục quay cố định qua tâm bàn Mômen quán tính bàn trục quay 40 kg.m2 Một...
 • 12
 • 176
 • 1

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 3 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 3 docx
... 69,28V TH ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 B 21 C 31 D 41 C D 12 D 22 A 32 C 42 A D 13 C 23 C 33 B 43 A A 14 D 24 C 34 C 44 B A 15 A 25 B 35 C 45 B D 16 A 26 A 36 B 46 A C 17 D 27 B 37 A 47 D C 18 D 28 D 38 B 48 ... 2  17,3MeV Khi tạo thành 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6,0 23. 10 23 mol-1 A 13, 02.1023MeV B 8,68.1023MeV C 26,04.1023MeV D 34 ,72.1023MeV Câu 47: Trên dây AB dài 2m sóng ... 00C Câu 34 : Hạt nhân 210 84 Po chất phóng xạ A Sau phân rã, hạt nhân sinh A 84 proton 126 nơtron B 80 proton 122 nơtron C 82 proton 124 nơtron D 86 proton 128 nơtron Câu 35 : Chiếu xạ bước...
 • 9
 • 170
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – ĐÁP ÁN ĐỀ 2 pptx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 2 pptx
... 2 ,3 ,lần lượt lượng photon ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại thì: A 2 > 1 > 3 B 1> 2 > 3 C 3 > 1 > 2 D 2 > 3 > 1 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ A 11 D 21 B 31 A 41 B 51 D C 12 D 22 ... hai đầu cuộn dây Câu 29 : Phát biểu sau sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính ... trò f2 = (Hz) biên độ dao động ổn đònh hệ A2 So sánh A1 A2 ta A A2 = A1 kết luận B A2 < A1 C Chưa đủ kiện để D A2 > A1 Câu 24 : Tìm phát biểu sai: tần số biên độ A Âm sắc đặc tính sinh âm...
 • 11
 • 188
 • 0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt
... Các dịch vụ thông dụng Internet CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: WWW viết tắt của? oWorld Wide Wed oWorld Wide Web oWorld Wild Wed oWord Wide Web Câu 2: Trang Web là? o Là trang văn thông thường o Là ... File > Save o Chọn File > Save As Câu 11: Để kết nối Internet thông qua mạng cục (LAN), không cần thông tin nào: o Địa IP máy chủ Proxy o Tài khoản sử dụng Internet o Card mạng vàđuờng kết nốiđến ... trực tuyến o Gửi thư thông qua môi trường Internet o Tìm kiếm thông tin Câu 22: Muốn sử dụng thưđiện tử trước hết phải: o Đăng ký tài khoản thưđiện tử o Đăng ký tài khoản Internet o Có hòm thư...
 • 7
 • 16,691
 • 364

câu hỏi ôn tập triết học đáp án

câu hỏi ôn tập triết học có đáp án
... vật hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh tâm lí phản ánh động vật hệ thần kinh trung ương thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh ... định hướng tiếp nhận thông tin chọn lọc thông tin xử lí lưu giữ thông tin +trên sở thông tin tạo thông tin phát ý nghĩa thông tin, tạo giả thuyết, huyền thoại tiên đoán dự báo tương lai + khái ... nông thôn, v v Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng không đối kháng ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không đối...
 • 22
 • 4,480
 • 66

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về internet có đáp án pptcacdang cau hoi on tap mon qtnl co dap anbài tập ôn tập chương dien co dap anon tap chuong 1 co dap an dai 8bài tập ôn tập chương 1 có đáp án môn hóa lơp10bài tập vật lí ôn tập chương 2 có dấp ánbai tap viet lai cau on thi dai hoc co dap anbài tập lượng giác ôn thi đại học co dap anbài tập hoàn thành câu có đáp ánbài tập kinh tế vi mô cung cầu co dap anbài tập chuyển đổi câu có đáp ánde toan on thi dai hoc co dap anđề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp ánbai tap hoan thanh cau co dap anchuyên đề tích phân ôn thi đại học có đáp ánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học