bồi dưỡng chu kì III công nghệ 12 em sơn đông triều công nghệ 12 nguyễn hoàng nam

bai thu hoạch bồi dưỡng chu III công nghệ 12

bai thu hoạch bồi dưỡng chu kì III công nghệ 12
... bồi dỡng thờng xuyên theo chu III Vừa qua Sở giáo dục - đào tạo tổ chức bối dỡng thay sách giáo khoa lớp 12 nằm kế hoạch bồi dỡng thờng xuyên theo chu III kết thu đợc đánh giá mặt: Mục ... Phần II: nội dung thu hoạch A MC TIêu CHUNG CHơNG TrìNH CôNG NGH 12 Hc xong chng trỡnh mụn Cụng ngh lp 12, hc sinh phi t c nhng mc tiờu c th sau: Kin thc + Hiu c tm quan trng ca K thut in t sn xut ... ) V vic chun b cỏc bi dy: - Chun b ni dung: thng yờu cu nghiờn cu k ni dung tng ng SGK Ngoi cú th tham kho cỏc giỏo trỡnh, ti liu cú liờn quan thuc cỏc lnh vc k thut in t, k thut in - Chun b phng...
 • 19
 • 3,544
 • 6

bồi dưỡng chu kỳ III môn hóa

bồi dưỡng chu kỳ III môn hóa
... học tập BDTX Tài liệu BDTX chu III chuyên môn môn hoá học Bộ GD - ĐT đánh giá kết biên soạn trình tự học Bài viết thu hoạch Tự học, tự bồi dỡng thờng xuyên chu III Năm học: 2007 2008 Bài ... nghiên cứu: Để ngiên cứu tính chất hóa học chung chất vô hóa học 9, số chất vô hóa học HS tiến hành ngiên cứu TN cụ thể, khaí quát hóa thành tính chất hóa học chung chất + Phơng pháp dự đoán, kiểm ... Tính chất hóa học đơn chất, phản ứng hóa học, tợng vật lí tợng hóa học + Đối với số khái niệm, HS cần biết theo quy ớc vận dụng Ví dụ : kí hiệu hóa học, công thức hóa học, phơng ttrình hóa học,...
 • 27
 • 214
 • 1

Boi duong chu ky III

Boi duong chu ky III
... lập, Singapo khó khăn phát triển kinh tế - xã hội Singapo tiến hành công nghiệp hoá, chuyển kinh tế buôn bán chuyển sang sản xuất hàng hoá công nghiệp Thu hút đầu t nớc nớc, đầu t vào ngành công ... khích nớc đầu t vào Nga Thực chất chuyển kinh tế Nhà nớc độc quyền sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nhà nớc kiểm soát * ý nghĩa: - Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân ... Goócbachốp nêu cần thiết phải cải tổ đa "Chiến lợc tăng tốc" t tởng chủ đạo nhìn chung tích cực - Giai đoạn (6/87-7/88): Chuyển trọng tâm sang cải cách trị Cải tổ bắt đầu sai hớng - Giai đoạn (7/88-12/90):...
 • 20
 • 223
 • 0

Văn bản bồi dưỡng chu

Văn bản bồi dưỡng chu kì
... dQng tre den.fudng hoc bu6i/ngiy Tdng cudng d6u tu xiy.dung trudng mfun non dat chuAn Qu6c giaj h6 tro- thrLc hien chur,ng trirLh giio drrc rnirn non,-t cric rung l...
 • 3
 • 89
 • 0

Bồi dưỡng thường xuyên chu III (toán)

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (toán)
... giảng - Dự kiến kiểm tra, đánh giá Bồi dỡng thờng xuyên chu III Giáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: 0948306916 Telephone: 03203711138 Bồi dỡng thờng xuyên chu III Giáo viên: Phạm Văn Hiệu - ... xác biểu diễn số hữu tỉ trục số II Chu n bị: GV: Thớc có chia khoảng HS : Thớc có chia khoảng III Tiến trình dạy: Kiểm tra cũ Bài Bồi dỡng thờng xuyên chu III Giáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: ... Chia nhóm theo nội dung học tập - Nhóm đợc thiết lập theo nhiệm vụ phận nhiệm vụ chung Bồi dỡng thờng xuyên chu III Giáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: 0948306916 Telephone: 03203711138 - Nhóm...
 • 28
 • 2,082
 • 8

Bồi dưỡng thường xuyên chu III

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III
... cho GV Vật lý * Cấu trúc BDTX chu III cho GV Vật lý gồm 120 tiết, chia làm ba phần : Phần 1 :Bồi dưỡng lý luận chung: - Phần lí luận giáo dục chung (30 tiết): Bồi dưỡng lí luận nhận thức trò, ... lý THCS, mụ tiêu chương trình BDTX chu III đáp ứng yêu cầu sau: - Bám sát thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp chương trình SGK Vật lý - Tập trung bồi dưỡng kỹ dạy học theo phương pháp ... giá * Nhận xét cấu trúc chương trình BDTX chu III Cấu trúc chương trình BDTX mang tính toàn diện ( bao gồm bồi dường lí luận nhận thức trò, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ), cập nhật (bám sát...
 • 70
 • 550
 • 0

Bồi dưỡng thường xuyên chu III

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III
... khai thác + Thiết bị sáng tạo + Thảo luận với đồng nghiệp nhà chuyên môn *) Bớc 2: Xây dựng kế hoạch Bồi dỡng thờng xuyên Chu kỳ III Dơng Thị Hậu + Trọng tâm kế hoạch dạy học tổ chức hoạt động ... cho Bài mới: a) Giới thiệu bài: 10 Bồi dỡng thờng xuyên Chu kỳ III Dơng Thị Hậu "Đất rừng phơng Nam" Đoàn Giỏi TP xuất sắc cuả văn học thiếu nhi nớc ta, đợc chuyển thể thành phim " Đất rừng phơng ... SGK 14 Bồi dỡng thờng xuyên Chu kỳ III GV: Hớng dẫn HS nhà làm BT phần LT Dơng Thị Hậu VI - Luyện tập Củng cố: (?) Nêu ND, Nt yn vb Hớng dẫn HS học chu n bị bài: - Học ghi nhớ,...
 • 57
 • 635
 • 0

Bồi dưỡng thường xuyên chu III

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III
... sinh + Bồi dưỡng phương pháp tự học, hợp tác nhóm chuyên môn biết tự đánh giá kết BDTX có kết hợp với đánh giá đồng nghiệp HS để điều chỉnh trình tự học Nội dung: Chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên ... THCS cần tham gia chu kỳ BDTX chu kỳ III chu kỳ đáp ứng yêu cầu mục tiêu dạy học là: + Đã bám sát thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp chương trình SGK Vật lý +Tập trung bồi dưỡng kỹ dạy học ... dưỡng thường xuyên cho giáo viên Vật lý chu kỳ III gồm ba phần: Phần I Bồi dưỡng lý luận chung ( trị, xã hội, thị, nghị giáo dục đào tạo ) Phần II Nội dung chuyên môn nghiệp vụ Bao gồm: - Giới thiệu...
 • 4
 • 680
 • 2

bồi dưỡng thường xuyên chu III

bồi dưỡng thường xuyên chu kì III
... dy cho phự hp Kế hoạch bồi dỡng thờng xuyên chu III Năm học: 2007 2008 Căn vào định số 03 năm 2005 giáo dục - đào tạo ban hành quy chế bồi dỡng thờng xuyên chu III cho giáo viên trờng ... tác chuyên môn nghiệp vụ năm học 2007 2008 Căn vào kế hoạch bồi dỡng thờng xuyên chu III năm học 2007- 2008 trờng THCS Chất Lợng Cao Mai Sơn Bản thân tự xây dựng kế hoạch bồi dỡng thờng xuyên ... bồi dỡng thờng xuyên chu III năm học 2007 2007 nh sau: Tháng Tuần Nội dung BDTX Tài liệu phục vụ Hình thức Lập kế hoạch bồi dỡng - Căn vào định số 03 thờng xuyên chu III Bộ GD - ĐT - Giáo...
 • 33
 • 494
 • 4

Bồi dưỡng thường xuyên chu III

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III
... nghiờn cu, hc chng trỡnh BDTX chu kỡ III ỏnh giỏ vic hc chng trỡnh bi dng thng xuyờn khu kỡ III cho GV Ng THCS Nhng cn hon thin sau khoỏ hc chng trỡnh BDTX chu kỡ III Mc tiờu tip tc cn phỏt trin ... tiêu chung cụ thể quy chế quy định, kinh nghiệm dạy học cá nhân đồng nghiệp III Bi phỏt trin k nng Phõn tớch phỏc tho k hoch dy hc ( Bi son kt hp ni dung bi 7+8 t kiu bi dng thng xuyờn chu kỡ III- THCS) ... dỡng Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trờng Thảo luận chuyên đề Dự tập thể nhân Thời gian thực Ghi Trong năm Trong năm Trong năm NHIM V BI DNG THNG XUYấN CHU III NM HC 2007-2008 I Nhim...
 • 41
 • 577
 • 2

Xem thêm