TOÁN VNEN cả năm

TOÁN VNEN cả năm

TOÁN VNEN cả năm
... sẻ với bạn lớp vào Toán ngày hôm sau ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP BÀI 6: EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? I Mục tiêu: - Em tự đánh giá : so sánh số, đặt tính, làm tính, giải toán đo đoạn thẳng ... Đọc Sách HDH trang 26 thực Chia sẻ với bạn lớp vào Toán ngày hôm sau Bài 8: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN I Mục tiêu Em biết cách giải trình bày giải toán nhiều 18 I Hoạt động học: A Hoạt động Trò chơi ... (theo Tài liệu HDH trang 52) Chia sẻ với bạn lớp vào Toán ngày hôm sau 31 Bài 15: BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN I Mục tiêu Em biết cách giải trình bày giải toán I Hoạt động học: A Hoạt động Trò chơi dẫn vào...
 • 34
 • 174
 • 0

Đề kiểm tra Toán 9 cả năm

Đề kiểm tra Toán 9 cả năm
... `y}ï_ƒĨD/Đ1ërFœ´1ûcÅûèìỈQuI½Dy}DùàỉœYÝ€Ơ;í@´#˜ïµBÞêí$x±÷¾Ì°‡(Àk-ÁkỊ˜=C¾Ư‹B9Žû^%þ¼&}½ß+¨‰ËÇd C¾Ø‹B9Žûf[{´´ Å–© ig„4^»-Ž»4¢C úĨ˜]Q!Rae5¦V¸ÅÅë̽‘€pµ1x¸±‚*j0½°ãÀr9 èËŸÌ‘FÕkỵ¼1u³Úê?ü«gYþÁđ·>n8ÚåÊÏ¡¤ỉûỊ§Ï£ãý»—ê“@¯õyvE 9 rr±ˆb(Ã÷LªìŽxÁfĐđRưþ:ª²bH!p¯¬»øãý—Ì¿°|]¦þƠÐW ... þüfFØìjp•û3 +ňw»íŒqü#£³·nV*¶+_‹ƯtỈÜÍúý^úq]¿©fûiỴÏêÞÇ°/t4°º-^»rÞï*ƒ»¾¹s%[~ó)b¡£™o#;{ 9 :ï43 vd:âT/¦àỉªwšCã õR}-˜|bÚáWp»”§¸^ëݪÜ3 ß?ỉ½ç‡.]CàOJÁWn3 1 91 ¡ƯFwÐQä¿’³ŒI 9 Û ¼“_2xJžFŽè¡85ºMMËCT';«‘\¾¡9GV¶)3 «òsçb¬gE‚[ò|#ët–L…ơûDó(!2n4...
 • 161
 • 932
 • 4

kiểm tra Toán 6 cả năm

kiểm tra Toán 6 cả năm
... A, 2,7 B, 7,2 C, 5/ 36 D, 20/9 E, 9/20 F, Đáp án khác Câu 26: Một ngời từ A đến B hết 45 phút, ngời khác từ B đên A thời gian 30 phút Nếu họ khởi hành lúc sau lâu họ gặp ? A, 16 phút B, 17 phút ... án khác Câu 28: Lợng nớc hạt cha phơi 16% 200 kg hạt cha phơi sau phơi khô nhẹ 20 kg Tỉ số phần trăm nớc hạt sau phơi là: A, 6% B, 8% C, 10% D, 9,7% E, 6, 7% F, Đáp án khác Câu 29: Trên đờng thẳng ... 15 điểm ấy? A, 28 B, 30 C, 32 D, 34 E, 36 F, 38 Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu Đ án Câu Đ án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
 • 3
 • 199
 • 3

kiểm tra Toán 8 cả năm

kiểm tra Toán 8 cả năm
... Ngày tháng năm 20 08 Phần II Đề I Thời gian 45 Đề kiểm tra kì II (60 ) Môn: Toán - Lớp Họ tên học sinh: SBD Phần tự luận (7điểm) Câu...
 • 2
 • 201
 • 0

kiểm tra Toán 9 cả năm lần2

kiểm tra Toán 9 cả năm lần2
... xúc với đờng thẳng y= 2x + m A, m = B, m = C, m = -1 D, m < E, không tìm đợc giá trị F, m > Câu 19: Cho hình nón cụt có bán kính đáy lần lợt 1cm cm, chiều cao cm Thể tích là: A, B, C, D, 25 E, ... -2 E, - vả F, Đáp án khác Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu Đ án 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 ...
 • 2
 • 179
 • 0

Tu chon TOAN 8 (ca nam).

Tu chon TOAN 8 (ca nam).
... Sơn $ Có PQ phân giác P QM PM 12,5 x 6,2 = hay = QN PN x 8, 7 6,2x = 8, 7(12,5 - x) 6,2x + 8, 7x = 8, 7.12,5 8, 7.12,5 x= 14,9 x 7,3 P 8. 7 6,2 M Q 12,5 N Bài tập 2: Cho tam giác cần ABC (AB = ... (2x) = (x2 + - 2x) (x2 + + 2x) b) 64x4 + = 64x4 + 16x2 + - 16x2 = (8x2 + 1)2 - (4x) = (8x2 + - 4x) (8x2 + + 4x) c) 81 x4 + = 81 x4 + 36x2 + - 36x2 = (9x2 + 2)2 - (6x) = (9x2 + - 6x) (9x2 + + 6x) ... 18 (cm) CD = 10 Tính BE ? BD ? ED ? c) So sánh SBDE với (SAEB + SBCD) Theo định lí Pytago BE = AE + AB = 10 + 152 18, 0 (cm) BD = BC + CD = 12 + 182 21,6 (cm) ED = EB + BD = 182 + 21, 28, 1...
 • 54
 • 379
 • 3

Toan 4 ca năm

Toan 4 ca năm
... bảng - NX - Chữa a, 42 37 x 18 - 345 78 = 76266 - 345 78 = 41 688 80 64 : 64 x 37 = 126 x 37 = 46 62 b, 46 857 + 344 4 : 28 = 46 857 + 123 = 46 980 601759 - 1988 : 14 = 601759 - 142 = 601617 Bài 3: Đọc ... trị biểu thức: 24: (3 x ) 24 : : 24 : : Gọi HS lên bảng tính // lớp nháp NX - Nếu sai sửa lại ? So sánh giá trị biểu thức trên? (Bằng 4) Vậy 24: (3 x ) = 24 : : = 24 : : ? Biểu thức 24: ( x ) có dạng ... cho số N khác ta viết ntn? HS PS mà tử SBC mẫu SC VD: 5: = GV mà 5 /4 cam gồm qủa 1 /4 cam Do 5 /4 nhiều Ta viết * PS *PS *Ps 4 có >1 tử lớn mẫu , ps lớn .bé Bài1: ? Nêu YC 1? HS tự làm...
 • 153
 • 532
 • 0

Toán 3 Cả năm

Toán 3 Cả năm
... Đặt tính tính: 936 3 :3 365 :3 Hoạt động 2:Dạy học mới: 12-14' a) 936 5 :3 HS Đặt tính HS tính bảng ? Cách tính b) 2249:4 HS Đặt tính HS tính bảng ? Cách tính *Nhận xét số d ? Hoạt động 3: Thực hành luyện ... ngày 11 tháng năm 2008 Toán Tiết 106: Tháng - năm (tiếp theo ) T Tô Thế Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Hoà 30 Toán Năm học 2008 - 2009 I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố tên gọi tháng năm, số ngày ... Thứ năm ngày 03 tháng 01 năm 2008 Toán Ôn tập giải toán I Mục đích yêu cầu : - Giúp học sinh củng cố kiến thức giải toán phép tính vào giải toán - Củng cố chia số có chữ...
 • 113
 • 212
 • 1

kiểm tra 45p toán 6 cả năm

kiểm tra 45p toán 6 cả năm
... C, N} Tích bằng: A 412 B 161 2 C 47 D 167 Cách tính sau : A 2.42 = 82 = 16 B 2.42 = 2. 16= 32 C 2.42 = 2.8 = 16 D 2.42 = 82 = 64 23 42 A 25 B 26 C 27 D 65 Dòng sau cho ta ba số tự nhiên liên tiếp ... hết cho ; D Chia hết cho 2; 3; Số 60 237 viết thành: A 60 000 + 200 + 30 + C 60 000 + 2000 + 30 + B 60 000 + 20 + 37 D 62 0 + 37 Trong số sau bội 14 A 48 B 28 C 36 D Cách viết phân tích số 120 thừa ... hết cho ; D Chia hết cho 2; 3; Số 62 037 viết thành: A 60 000 + 200 + 30 + C 60 000 + 2000 + 30 + B 60 000 + 20 + 37 D 62 0 + 37 Trong số sau, ớc 14 A 28 B 14 C D Cả ba câu A,B,C sai Cách viết phân...
 • 10
 • 183
 • 0

kiểm tra 45p toán 9 cả năm

kiểm tra 45p toán 9 cả năm
... thức dới B c a = b d C b c = a d Kết làm tròn đến hàng phần nghìn số 65 ,94 64 A 65 ,94 7 B 65 ,94 6 C 65 ,94 5 D b d = a c D 95 ,95 0 Phần II Tự luận(7điểm) Câu1.(2điểm) Tìm x biết a)2x-1 = 16 b)(x -1)2 ... Chứng minh tứ giác MNFE nội tiếp 19 d) Chứng minh IN.IF = IM.IE(lớp 9A) Phòng gd huyện vĩnh bảo đề kiểm tra chơng IV (Đại số 9) Trờng thcs thắng thuỷ Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề) ... biểu thức x1- x2 = Ghi chú:Câu c1 (Lớp 9B,C,D,E,H); câu c2(Lớp 9A) Phòng gd huyện vĩnh bảo Trờng thcs thắng thuỷ đề kiểm tra chơng IV (Đại số 9) Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề) (Đề...
 • 31
 • 235
 • 0

Giáo án Toán 5 (Cả năm)

Giáo án Toán 5 (Cả năm)
... đổi đơn vị đo so sánh kết chọn dấu thích hợp 2kg 50 g 250 0g Ta có 2kg50g = 2kg +50 g = 2000g + 50 g = 2 050 g 2 050 g < 250 0g Vậy 2kg50g < 250 0g - Củng cố cách chuyển đổi 7, HĐ3: Giải toán - Yêu cầu HS ... rừng là: 450 m A 13, 05 C 13 ,5 B 1, 35 km D 0,1 35 km2 300 m Phần 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a, 9m 34cm = m b, 56 = km2 Mua 15 sách Toán hết 1 35 000 đồng Hỏi mua 45 sách Toán hết ... xét làm 5, 7; 32, 85; 0,01; 0,304 + HS làm bài; Xếp từ bé đến lớn: 41,38; 41,8 35; 42, 358 ; 42 ,53 8 + Đọc thầm đề SGK + Trao đổi, tìm + 1HS lên bảng, lớp làm vào BT 36 ì 45 ì ì ì = = 54 5 5 56 ì 63...
 • 240
 • 423
 • 2

giao an lop toan 6 ca nam

giao an lop toan 6 ca nam
... thể ghi kết bảng con) nêu đáp số a, 2/3 = 40 /60 ; b, 3/4 = 45 /60 ; a, 2/3 = /60 ; b, 3/4 = /60 ; c, 4/5 = /60 c, 4/5 = 48 /60 ; d, 5 /6 = 50 /60 d, 5 /6 = /60 GV treo bảng phụ sau yêu cầu HS tính Cách ... 17 MC: 36 a) 18 12 33 34 36 36 33 34 11 17 > > 36 36 12 18 HS : phân cha tối giản 14 60 Hãy rút gọn, quy đồng để phân số có = ; = 21 70 mẫu dơng Quy đồng mẫu: ; ; 6 14 60 Có: < < 6 21 72 ... 1 mẫu mẫu 36 ; ; ; ; MC : 36 1 3 ; -5 3 24 Quy đồng mẫu: 12 24 18 180 ; ; ; ; 36 36 36 36 36 Hoạt động 2: Luyện tập (35ph) Bài 1: Quy đồng mẫu phân số sau (bài 32, 33 trang 19 SGK) a)...
 • 143
 • 408
 • 2

De cuong Toan 6 Ca nam

De cuong Toan 6 Ca nam
... 25.13 26. 35 6. 9 2.17 c) 63 .3 119 3.13 13.18 d) 15.40 80 ( 5) 40.4 1997.19 96 +1 ( 1995).(1997) +19 96 2.3 + 4 .6 + 14.21 i) 3.5 + 6. 10 + 21.35 3.7.13.37.39 10101 k) ... số học sinh giỏi lớp 6B Nếu lớp 6A bớt học sinh giỏi, 3 lớp 6B có thêm học sinh giỏi số học sinh giỏi lớp 6A số học sinh giỏi lớp 6B Hỏi lớp Bài 23: Số học sinh giỏi lớp 6A có học sinh giỏi ? ... f) 36. 17 + 9.( 52 ) b) e) h) 135.( ) ( 100) 14 P Bi 5: So sánh phân số sau: a c e h k 1 ; ; 3 ; ; ; 124 41 207 83 16 24 13 27 26 82 75 54.107 53 135. 269 133 A= B = 53.107 + 54 134. 269 + 135...
 • 5
 • 481
 • 0

Giáo án toán 3 cả năm

Giáo án toán 3 cả năm
... nêu cách - 30 2 + 33 3 - 72 tìm số bị trừ cách tìm số 9 43 333 4 13 hạng tổng tìm x, chẳng - HS làm hạn: a) x - = 34 4 x = 34 4 + 125 x = 469 a) x - 125 = 34 4 b) x + 125 = 266 x = 34 4 + 125 Toán GV: Trần ... 800 đồng 31 5 + 40 = 35 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 – 40 = 31 5 35 5 – 31 5 = 40 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố kỹ tính cọng, trừ (không nhớ) số có ba chữ số - Củng cố, ôn tập toán “Tìm x”, giải toán có lời ... Hai trồng là: 230 + 90 = 32 0 (cây) Đáp số: 32 0 - Lớp nhận xét * Bài 2: Giải toán "ít hơn" - Một HS đọc đề toán Toán Buổi sáng GV: Trần Viết Quang 635 lít 128lít Buổi chiều * Bài 3: a) Bài mẫu:...
 • 163
 • 374
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 51 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1478 QĐ-UBND năm 2016 Quy định thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 3588 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3584 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 42 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà NộiQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 3586 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3589 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3247 QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 3595 QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaQuyết định 1405 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà NamTuan 8Quyết định 4521 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020Quyết định 542 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020Quyết định 128 QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái BìnhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 3620 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh HóaQuyết định 22 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện BiênTuan 3