Bài 6 thực hành sử dụng vạn năng kế công nghệ 12 hoàng thị thu huyền

Bài 6:Thực hành sử dụng vạn năng kế

Bài 6:Thực hành sử dụng vạn năng kế
... 2/Quy trình thực hành: a Sử dụng vạn kế đo điện trở: *Bớc1: Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế, bảng đo điện trở 2que đo - Quan sát mô tả cấu tạo vạn kế - Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế núm chỉnh mặt ... HS chuẩn bị kiến thức vạn kế để thực hiên tốt tiết thực hành Tiết 14 : sử dụng Vạn kế đo điện trở 1/ổn định lớp: 2/Nêu mục tiêu,yêu cầu tiết thực hành: - Biết cấu tạo vạn kế biết điều chỉnh thang ... tạo vạn kế - Tìm hiểu cách sử dụng vạn kế núm chỉnh mặt đồng hồ - Tìm hiểu que đo ý không chạm tay vào que đo để tránh sai số Nội dung 1/Chuẩn bị : Mỗi nhóm - vạn kế - Một điện trở nối thành...
 • 6
 • 893
 • 5

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 6 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ ppt

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 6 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ ppt
... sử dụng vạn kế núm đo điện trở R1R10 chỉnh mặt đồng hồ - Tìm hiểu que đo Hoạt động : Sử dụng 45 Sử dụng vạn kế để vạn để xâc định ’ xác định phận hư hỏng mạch điện phận hư hỏng mach điện : a ... nhóm - Nguồn điện xoay chiều Hoạt động : Sử dụng 220V vạn để đo điện trở : GV hướng dẫn học sinh cách phát đứt dây đoạn mạch HS ý quan sát 45 ’ II Quy trình thực hành Sử dụng vạn kế để đo điện ... chỉnh trước sử dụng cần nắm vững ý nghĩa, cách sử dụng núm để lựa chọn đại lượng đo thích hợp Hoạt động : Chuẩn 5’ I Chuẩn bị thực hành bị - vạn kế GV : Chia nhóm - Một điện trở nối thành phát...
 • 7
 • 647
 • 1

Thực hành sử dụng vạn năng kế

Thực hành sử dụng vạn năng kế
... Tìm hiểu SỐ LOẠI VẠN NĂNG kế Vạn kế kếtthợp Vạn kế kế hợp điện Ampe kế n kế kế kìm Vô Bµi : Thùc Hµnh I MỤC TIÊU Bµi : Thùc Hµnh I MỤC TIÊU II CHUẨN BỊ Để thực hành Sử dụng vạn kế ” đo Hiệu điện ... trë) ph¸t hiƯn chËp m¹ch cđa mét m¹ch ®iƯn TỔNG KẾT SAU THỰC HÀNH Giáo viên nhận xét , đánh giá : + Thu phiếu thực hành + Thái độ tham gia thực hành nhóm + Đảm bảo tính xác , an toàn Công việc ... 120 K Ω Ω Đo điện trở vạn kế Chập que đo để chỉnh kim giá trò số (thao tác phải thực cho lần đo) Chuyển thang đo thang đo điện trở Khi đo phải thang đo lớn giảm dần đến nhận kết thích hợp để tránh...
 • 21
 • 231
 • 1

Tiet 4,5,6 - thuc hanh su dung dong ho dien

Tiet 4,5,6 - thuc hanh su dung dong ho dien
... (220V – 100W) II Néi dung thùc hµnh 1.T×m hiĨu ®ång hå ®o ®iƯn : - Tìm hiểu kí hiệu ghi mặt đồng hồ - Chức đồng hồ đo: đo đại lượng gì? - Tìm hiểu đại lượng đo thang đo - Cấu tạo bên ngồi đồng ... cn d©y sÏ tõ ho miÕng s¾t cïng cùc tÝnh vµ sinh lùc ®Èy lµm cho phÇn ®éng quay + §Ỉc ®iĨm sư dơng: -Gãc quay tØ lƯ víi b×nh ph­¬ng cđa dßng ®iƯn cÇn ®o, thang ®o chia kh«ng ®Ịu -Dơng kiĨu ®iƯn ... viƯc:Khi cho dßng ®iƯn cÇn ®o vµo cn d©y phÇn tÜnh sÏ t¹o nªn tõ tr­êng lµm tõ ho miÕng s¾t phÇn ®éng.Tõ tr­êng nµy sÏ hót miÕng s¾t lƯch t©m t¹o nªn m« men quay Khi miÕng thÐp bÞ hót lµm cho lß...
 • 31
 • 1,399
 • 6

Gián án BAI 4 THUC HANH DONG HO VAN NANG

Gián án BAI 4 THUC HANH DONG HO VAN NANG
... vào đầu vật cần đo Chú ý: -Khi đo đại lượng chiều cần ý chốt dấu cộng, dấu trừ để mắc vào mạch cho - Trước đo, cần chỉnh kim vạch số thang đo Vina ACV~ 500 500 250 250 50 50 10 10 2.5 2.5 X1K ... qua phần giới hạn đo phù hợp đọc thang đo tương ứng,chỉnh kim vạch số VD : Đo H Đ T mạng sinh ho t - Bật công tắc xoay giới hạn đo 220V - ACV~ Đọc thang đo ACV: ta đọc 250 50 10 U = 210V 2.5 ... qua phần giới hạn đo phù hợp đọc thang đo tương ứng, chỉnh kim vạch VD : Đo H Đ T bình ắc qui xe hon đa Bật công tắc xoay giới hạn đo 50V ACV~ 250 50 10 Đọc thang đo DCV: ta đọc U = 12V VD2: Đo...
 • 21
 • 1,210
 • 16

Bài soạn BAI 4 THUC HANH DONG HO VAN NANG

Bài soạn BAI 4 THUC HANH DONG HO VAN NANG
... vào đầu vật cần đo Chú ý: -Khi đo đại lượng chiều cần ý chốt dấu cộng, dấu trừ để mắc vào mạch cho - Trước đo, cần chỉnh kim vạch số thang đo Vina ACV~ 500 500 250 250 50 50 10 10 2.5 2.5 X1K ... qua phần giới hạn đo phù hợp đọc thang đo tương ứng,chỉnh kim vạch số VD : Đo H Đ T mạng sinh ho t - Bật công tắc xoay giới hạn đo 220V - ACV~ Đọc thang đo ACV: ta đọc 250 50 10 U = 210V 2.5 ... qua phần giới hạn đo phù hợp đọc thang đo tương ứng, chỉnh kim vạch VD : Đo H Đ T bình ắc qui xe hon đa Bật công tắc xoay giới hạn đo 50V ACV~ 250 50 10 Đọc thang đo DCV: ta đọc U = 12V VD2: Đo...
 • 21
 • 820
 • 9

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành -Sử dụng đồng hồ đo điện (T1) pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành -Sử dụng đồng hồ đo điện (T1) pdf
... phiếu học tập HĐ 3: Giai đo n kết thúc: - GV yêu cầu học sinh - Nộp phiếu học tập ngừng luyện tập tự đánh - Nộp phiếu học tập - Nhận xét đánh giá giá kết hs gv - GV đánh giá kết thực hành - Theo ... tiến hành cách B3: Tìm hiểu cấu tạo bên trình tự bước làm tập thực hành vào đồng hồ: tiến hành phiếu học tập phận (Chú ý phân tích kí B3, B4) núm điều chỉnh b./ Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện ... hiểu kí hiệu ghi đồng hồ giải thích ý nghĩa kí hiệu phần II SGK /1 8- 19 - HS đọc nội dung GV yêu cầu B2: Tìm hiểu chức - GV nêu bước thực đồng hồ: Đo đại tập thực hành phân - HS theo dõi GV hướng...
 • 5
 • 1,342
 • 2

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 2) doc

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 2) doc
... cần đạt thực hành sau thực hành Công tơ điện, Bảng - Kiểm tra dung cụ học - Báo cáo với Gv chuẩn điện, dây dẫn, dụng cụ tập học sinh bị khí 3./ Nội dung trình tự thực hành B1./ Nối mạch điện theo ... hướng dẫn - Quan sát trạng - GV nêu bước thực bước tiến hành cách làm việc công tơ tập thực hành làm tập thực hành - Ghi số công tơ sau phân tích bước để hs đo 30 phút vào nắm trình tự - Kiểm tra ... nhóm - ổn định tổ chức nhóm - GV phân nhóm phát dụng cụ, thiết bị cho B HD thường xuyên nhóm HĐ2: Thực hành. (24 phút ) - Làm tập thực hành theo bước vào giấy A4 - Thảo luận làm tập thực hành...
 • 5
 • 1,117
 • 3

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3) docx

Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3) docx
... đóng - HS theo dõi GV hướng dẫn điện bước tiến hành cách - Quan sát trạng làm - GV nêu bước thực làm tập thực hành việc công tơ tập thực hành phân - Ghi số công tơ sau tích bước để hs nắm - Kiểm ... sau thực hành thực hành 2./ Chuẩn bị: Công tơ điện, Bảng điện, - Kiểm tra dung cụ học - Báo cáo với Gv chuẩn bị tập học sinh dây dẫn, dụng cụ khí 3./ Nội dung trình tự thực hành B1./ Nối mạch điện ... bị - ổn định tổ chức nhóm dụng cụ, thiết bị cho nhóm B HD thường xuyên - GV phân nhóm phát (25 phút ) dụng cụ, thiết bị cho HĐ2: Thực hành - Làm tập thực nhóm hành theo bước - Thảo luận làm tập...
 • 5
 • 682
 • 0

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 18: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG QUẠT ĐIỆN doc

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 18: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG QUẠT ĐIỆN doc
... giảng quạt điện ? + Vai trò động điện quạt điện ? + Vai trò cánh quạt quạt điện ? + Có loại động điện pha dùng cho quạt điện ? Hoạt động 2: Tìm 45' II Quy trình thực hành hiểu cấu tạo quạt Tìm ... cho ĐC quạt điện chạy thử ? TT Tên chi Chú ý tiết lắp Hoạt động thầy trò Tg Nội dung giảng HS trả lời Hoạt động 3: Bảo 30' Bảo dưỡng quạt điện dưỡng quạt điện - Làm vệ sinh quạt điện Cho quạt chạy ... dung: - Nghiên cứu 18-SGK - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến giảng - Tìm hiểu số loại quạt điện thông dụng - Tìm hiểu nguyên lý mạch điều khiển động pha quạt điện 2/Chuẩn bị dụng cụ thực hành:...
 • 13
 • 822
 • 3

Giáo án điện dân dụng THPT - Bài 20: Thực hành: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY BƠM NƯỚC pdf

Giáo án điện dân dụng THPT - Bài 20: Thực hành: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY BƠM NƯỚC pdf
... Sử dụng bảo dưỡng máy - Các nhóm tiến hành GV quan bơm nước sát giải đáp thắc mắc a) Sử dụng máy bơm nước HOạt động 3: Sử dụng máy - CHO MỎY bơm nước BơM LàM - GV: Trước sử dụng yêu cầu VIỆC ... NHÚM đấu máy HỎNG để bơm nước vào nguồn điện nguồn nước HS: đóng điện cho máy làm việc KHẮC PHỤC 10 ’ b) Bảo dưỡng quan sát tỠNH TRẠNG LàM máy bơm nước VIỆC PHỎT HIỆN CỎC HIỆN - BẢO Dưỡng Tượng ... TRA SỰ CHUẨN BỊ DỤNG CỤ CỦA CỎC NHÚM - GV đặt số câu hỏi trước thực hành: Các phận máy bơm nước gỠ? VAI TRŨ CỦA ĐCĐ máy II QUY bơm nước Là GỠ? TRỠNH - GV PHÕN BỐ THỜI GIAN THỰC HàNH NỜU YỜU...
 • 10
 • 313
 • 1

Giáo án điện dân dụng THPT - Bài 22: Thực hành: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY GIẶ ppsx

Giáo án điện dân dụng THPT - Bài 22: Thực hành: SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY GIẶ ppsx
... đặt máy - chọn nguồn điện MỎY - GV YỜU CẦU HS TỠM HIỂU ’ CỎC SỐ LIỆU phù hợp - kiểm tra nguồn nước NGUỒN đIỆN NGUỒN - CHUẨN BỊ GIẶT Nước - chuyển chế độ giặt Hoạt động 4: Chuẩn bị - bảo dưỡng ... NHẤT? - Vị trí đặt máy giặt hợp lí? - Máy giặt thiết bị sử dụng thường xuyên gia đỠNH SAU VàI TUẦN SỬ DỤNG NỜN CÚ BIỆN PHỎP VỆ SINH MỎY GIẶT NHư nào? - Về nhà xem lại đọc trước VI Tự đánh giá ... - MỘT MỎY GIẶT - Bút thử điện, vạn kế - KỠM, TUA VỚT, MỘT SỐ CỜ LỜ - Các đồ giặt III QỲA TRỠNH THỰC HIỆN BàI GIẢNG Ổn định lớp: 2’ KIỂM TRA BàI CŨ: 5’ - EM HÓY NỜU TRỠNH TỰ HOẠT động máy giặt?...
 • 9
 • 371
 • 0

Xem thêm