Địa lý 7 kinh tế trung và nam mĩ

Địa 7 - KINH TẾ TRUNG NAM pot

Địa lý 7 - KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ pot
... (Cu ba) - Chuối: Eo đất… - Ngô: U-ru-guay Nho Nam Anđét + Nông sản chủ yếu gì? TL: - Nông sản chủ yếu công nghiệp ăn xuất + Tại chúng trồng nhiều eo đất Trung Mĩ, quần đảo Angti ĐN Nam Mĩ? TL: ... định đồ TL: - Lúa: Braxin; Achentina - Cà phê: Eo đất Trung Mĩ, Đông Braxin, Côlômbia - Dừa: Quần đảo Angti - Bông: Đông Braxin, Achentina + Ngành trồng trọt: - Cam, chanh: ĐN NMĩ - Mía: Quần ... thực d a,b @ a,b,c 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 3’ - Học - Chuẩn bị bài: Kinh tế trung Nam Tt - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk RÚT KINH NGHIỆM: ...
 • 7
 • 867
 • 0

Địa 7 kinh tế trung nam

Địa lý 7  kinh tế trung và nam mĩ
... Trực quan Phân tích - Quan sát đồ Kinh tế Châu + Trung Nam có trồng nào? Phân bố? Học sinh xác định đồ TL: - Lúa: Braxin; Achentina - Cà phê: Eo đất Trung Mĩ, Đông Braxin, Côlômbia - Dừa: ... vụ du lịch + Chọn ý đúng: Tỉnh Tây Ninh bao gồm: (3đ) a vùng kinh tế @ vùng kinh tế c vùng kinh tế Bài mới: 33’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1 Nông nghiệp: ** Hoạt ... + Tại Trung Nam trồng vài - Trồng trọt mang tính loại công nghiệp, ăn quả? TL: Lệ thuộc nước chất độc canh lệ thuộc vào nước + Sự cân đối công nghiệp, ăn - Phần lớn Trung Nam phải nhập...
 • 7
 • 73
 • 0

Địa 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG NAM (tt) doc

Địa lý 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (tt) doc
... thức ghi bảng - Quan sát đồ tự nhiên châu + H 42.1 ( lược đồ khí hậu Trung Nam Mĩ) - Học sinh lên bảng xác định vị trí vùng * Nhóm 1: Nam có kiểu khí hậu phân bố từ Bắc – Nam? Đọc tên? ... lục địa Nam với khí hậu Trung quần đaỏ - Khí hậu phân hóa theo Ang Ti? chiều từ B – N, từ Đ –T, TL: từ thấp lên cao - Giáo viên: Khí hậu Trung quần đảo Ang Ti không phân hóa phức tạp Nam ... Phân hoá khí hậu Nam có quan hệ với địa hình? TL: Do địa hình, khí hậu khu tây dãy Anđét khu đông dãy Anđét đồng cao nguyên phía đông nên phân hóa khác - Giáo viên: Trung Nam địa hình, phân...
 • 7
 • 853
 • 0

Địa 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG NAM potx

Địa lý 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ potx
... Trung Nam bao gồm phần đất châu Mĩ? TL: - Eo đất Trung quần đảo Ăng ti - Khu vực Nam Chuyển ý Hoạt động a Eo đất Trung * Hoạt động nhóm Đàm thoại quần đảo Ang ti: + Eo đất Trung ... lược đồ TNCM + Xác định vị trí giới hạn Trung Nam Mĩ? TL: - Dài từ 330N – 600N ( 270 vĩ) = 1000km - Trải dài 270 - Rộng 350T – 1 170 T + Diện tích nào? TL: - Diện tích 20,5 tr km2 đảo + Giáp biển ... khí hậu nơi - Eo đất Trung có + Địa hình nơi nào? nhiều núi lửa hoạt động TL: - Hệ thống Coocđie chạy dọc Bắc Mĩ, kết thúc eo Trung ( phần lớn núi cao - Quần đảo Ang ti có địa nguyên) hình...
 • 7
 • 404
 • 0

Địa 7 thiên nhiên trung nam (tt)

Địa lý 7  thiên nhiên trung và nam mĩ (tt)
... bảng - Quan sát đồ tự nhiên châu + H 42.1 ( lược đồ khí hậu Trung Nam Mĩ) - Học sinh lên bảng xác định vị trí vùng * Nhóm 1: Nam có kiểu khí hậu phân bố từ Bắc – Nam? Đọc tên? TL: Cận xích ... miền bắc * Nhóm 6: Tự nhiên châu Phi Nam giống nào? TL: Đaị phận nằm đới nóng Chuyển ý Hoạt động ** đàm thoại + Hãy nêu tên phân bố môi trường tự nhiên Trung Nam Mĩ? TL: Rừng xích đạo xanh ... với khí hậu Trung quần đaỏ - Khí hậu phân hóa theo Ang Ti? chiều từ B – N, từ Đ –T, TL: từ thấp lên cao - Giáo viên: Khí hậu Trung quần đảo Ang Ti không phân hóa phức tạp Nam địa hình...
 • 7
 • 55
 • 0

Địa 7 thiên nhiên trung nam

Địa lý 7  thiên nhiên trung và nam mĩ
... Trung Nam bao gồm phần đất châu Mĩ? TL: - Eo đất Trung quần đảo Ăng ti - Khu vực Nam Chuyển ý Hoạt động a Eo đất Trung * Hoạt động nhóm Đàm thoại quần đảo Ang ti: + Eo đất Trung ... hậu nơi - Eo đất Trung có + Địa hình nơi nào? nhiều núi lửa hoạt động TL: - Hệ thống Coocđie chạy dọc Bắc Mĩ, kết thúc eo Trung ( phần lớn núi cao - Quần đảo Ang ti có địa nguyên) hình ... liên tiếp 1 970 – 1 973 ; 1980 – 1982 c b @ a,b + Nêu phát triển vành đai công nghiệp mới? (7 ) - Hướng chuyển dịch từ ven hồ lớn Đông Bắc Hoa Kì – phía Nam ven TBD - Do phát triển mạnh mẽ vành đai...
 • 7
 • 68
 • 0

Giáo án địa lớp 7 - Bài 45 : KINH TẾ TRUNG NAM (tiếp theo) potx

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 45 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp theo) potx
... Amadôn - đất rừng khô , mau bạc mưa - Sự huỷ hoại MT nhiệt đới Amadôn có tác động xấu đến cân sinh thái , khí hậu KV TG 4) Củng cố : - Câu 1, SGK 5) Dặn dò : - Học 45 - Đọc SGK 46 6/ Rút kinh nghiệm: ... : Hoạt động : CÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm tình hình phát triển II - CÔNG phân bố CN , đô thị hoá ? NGHIỆP: - Dựa vào H 45. 1 trình bày Phân bố ko phân bố sx ngành CN chủ - ... – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra cũ : - Nêu bất hợp lí việc sở hữu ruộng đất T NM ? biện páhp khắc phục ? - Nêu tên phân...
 • 8
 • 1,295
 • 2

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG NAM (tiếp theo) doc

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp theo) doc
... - Nêu tên phân bố CN chính? 3) Giảng : Hoạt động : CÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm tình hình phát triển phân II - CÔNG NGHIỆP: bố CN , đô thị hoá ? Phân bố ko - Dựa vào H 45.1 ... tác động xấu đến cân sinh thái , khí hậu KV TG 4) Củng cố : - Câu 1, SGK 5) Dặn dò : - Học 45 - Đọc SGK 46 6/ Rút kinh nghiệm: - Cần giáo dục HS qua vấn đề khai thác rừng Amazôn - Tranh ảnh, ... Hoạt động : KHAI THÁC RỪNG AMAZON MT HS nắm vai trò giá trị rừng Ama IIIdôn ? KHAI THÁC RỪNG AMAZON : Bằng hiểu biết cho biết giá trị a) Vai trò rừng tiềm to lớn rừng Amadôn Amadôn : - Nguồn...
 • 5
 • 316
 • 0

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG NAM pdf

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ pdf
... Giảng : Hoạt động : NÔNG NGHIỆP TRUNG NAM MĨ Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm hình thức phân bố đặc I - NÔNG NGHIỆP điểm ngành NN ? TRUNG NAM ? Quan sát phân tích H 44.1 , 44.2, M : 44.3 ... diện tích canh tác lớn  bất hợp  khiếncác QG T TM b) Các ngành NN : ban hành luật cải cách ruộng đất - Trồng trọt : ? Dựa vào H 44.4 cho biết T NM có + Chủ yếu : CN loại trồng chủ yếu phân ... phát triển Gv lập bảng tên trồng LT ( NM) phân bố :  Ngành trồng trọt - Yêu cầu nghiên cưú cá nhân mang tính chất cạnh - Lên bảng điền vào ô trống tranh lệ thuộc vào HS kể tên loại nước phải nhập...
 • 5
 • 413
 • 1

Giáo án Địa 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG NAM MĨ(tiếp theo) ppsx

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ(tiếp theo) ppsx
... ? - Nêu tên phân bố CN chính? 3) Giảng : Hoạt động : CÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm tình hình phát triển phân II - CÔNG NGHIỆP: bố CN , đô thị hoá ? Phân bố ko - Dựa vào H 45.1 ... tác động xấu đến cân sinh thái , khí hậu KV TG 4) Củng cố : - Câu 1, SGK 5) Dặn dò : - Học 45 - Đọc SGK 46 6/ Rút kinh nghiệm: - Cần giáo dục HS qua vấn đề khai thác rừng Amazôn - Tranh ảnh, ... Hoạt động : KHAI THÁC RỪNG AMAZON MT HS nắm vai trò giá trị rừng Ama IIIdôn ? KHAI THÁC RỪNG AMAZON : Bằng hiểu biết cho biết giá trị a) Vai trò rừng tiềm to lớn rừng Amadôn Amadôn : - Nguồn...
 • 5
 • 285
 • 0

Giáo án Địa 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG NAM ppsx

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ ppsx
... Giảng : Hoạt động : NÔNG NGHIỆP TRUNG NAM MĨ Hoạt động dạy học Ghi bảng MT HS nắm hình thức phân bố đặc I - NÔNG NGHIỆP điểm ngành NN ? TRUNG NAM ? Quan sát phân tích H 44.1 , 44.2, M : 44.3 ... diện tích canh tác lớn  bất hợp  khiếncác QG T TM b) Các ngành NN : ban hành luật cải cách ruộng đất - Trồng trọt : ? Dựa vào H 44.4 cho biết T NM có + Chủ yếu : CN loại trồng chủ yếu phân ... phát triển Gv lập bảng tên trồng LT ( NM) phân bố :  Ngành trồng trọt - Yêu cầu nghiên cưú cá nhân mang tính chất cạnh - Lên bảng điền vào ô trống tranh lệ thuộc vào HS kể tên loại nước phải nhập...
 • 5
 • 152
 • 0

bài giảng địa 7 bài 44 kinh tế trung nam

bài giảng địa lý 7 bài 44 kinh tế trung và nam mĩ
... thuộc vào nước - Nhiều nước Trung Nam phải nhập lương thực Hình 44. 4-Lược đồ nông nghiệp Trung Nam Hình 44. 4-Lược đồ nông nghiệp Trung Nam Tiết 48 Bài 44: KINH TẾ TRUNG NAM MĨ Nông ... na Eo đất Trung Đông nam lục địa Nam Hình 44. 4-Lược đồ nông nghiệp Trung Nam Mía Cây cà phê Chuối Cam Cây thuốc Cây nho Cây Cây ca cao Tiết 48 Bài 44: KINH TẾ TRUNG NAM MĨ Nông nghiệp: ... thuộc vào nước \ Ngành trồng trọt mang tính chất gì? Tại sao? Hình 44. 4-Lược đồ nông nghiệp Trung Nam Hình 44. 4-Lược đồ nông nghiệp Trung Nam Tiết 48 Bài 44: KINH TẾ TRUNG NAM MĨ...
 • 29
 • 2,110
 • 1

bài giảng địa 7 bài 45 kinh tế trung nam (tiếp theo)

bài giảng địa lý 7 bài 45 kinh tế trung và nam mĩ (tiếp theo)
... 2/Công nghiệp: Dựa vào lược đồ H45.1: ? Đọc tên nhận xét phân bố các ngành công nghiệp Trung Nam - Phân bố không tập trung số nước Thảo luận nhóm(3p) Nhóm Những ... nghiệp: Lược đồ tự nhiên Trung Nam Mỹ Nhóm Các nước khu vực An đét eo đất Trung phát triển mạnh ngành công nghiệp nào? Tại sao? -Các nước vùng An-đét eo đất Trung phát triển CN khai khoáng.- ... sơ chế nông sản chế biến thực phẩm 2/Công nghiệp: - Trong trình phát triển công nghiệp nước Trung Nam gặp phải khó khăn ? - Vay nợ nước nhiều, sử dụng vốn vay hiệu - Các xí nghiệp khai thác...
 • 13
 • 942
 • 0

Bai 44 KINH TE TRUNG VA NAM MI - Dia 7

Bai 44 KINH TE TRUNG VA NAM MI - Dia 7
... lương thực * Ngành chăn nuôi đánh cá - Bò thịt, bò sữa -> Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-rugoay,… - Cừu, lạc đà Lama -> sườn trung An-đét - Đánh cá biển -> Pê-ru Hãy ghép sản phẩm trồng, vật nuôi vào ... bông,cà phê, chuối A Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay,… Cà phê, bông, chuối, cacao B eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti Bò thịt, bò sữa C Pê-ru Đánh cá biển D Các nước Nam Mĩ 1.B D A C ... đặc điểm đô thị hóa Trung Nam Mĩ Quá trình đô thị hóa Trung Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ nào? Tiết 49 Bài 44 KINH TẾ TRUNG NAM MĨ 1.Nông nghiệp: a Các hình thức sở hữu nông nghiệp - Có hình thức sở...
 • 11
 • 1,315
 • 10

giáo án bài 44 kinh tế trung nam - địa 8 - gv. ng văn tình

giáo án bài 44 kinh tế trung và nam mĩ - địa lý 8 - gv. ng văn tình
... Các loại - Ng nh tr ng trọt địa Nam tr ng chủ yếu đâu? mang tính chất độc - Bị lệ thuộc vào nước canh bị lệ thuộc vào nước ? Tại nước trung Nam tr ng vài loại c ng nghiệp ăn quả? - Phần lớn ... hợp lí sở hữu ru ng đất Trung & Nam Mĩ? - Quan sát hình 44. 4, Trung Nam có loại tr ng chủ yếu? Phân bố đâu? Dặn dò: (1’) - Về nhà học bài, xem trước 45: Kinh tế Trung Nam (tiếp theo)” ... hợp c ng lí quốc gia làm gì? kết quả? b) Các ng nh n ng nghiệp Giáo án Địa ? Quan sát hình 44. 4, cho - Quan sát thực theo biết Trung Nam có yêu cầu loại tr ng chủ yếu phân bố đâu? ? N ng sản...
 • 3
 • 1,661
 • 5

Xem thêm