Địa lý 7 khu vực tây và trung âu

Địa 7 - KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU pot

Địa lý 7 - KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU pot
... Tây Âu có khí hậu nào? khí hậu ôn hòa, TL: ảnh hưởng gió tây biển * Nhóm 5: Tại Tây Trung Âu chịu ảnh sâu sắc hưởng sâu sắc biển? TL: - Dòng hải lưu nóng + gió tây - Núi chạy hướng đông tây ... Phân tích - Quan sát đồ kinh tế châu Âu + Công nghiệp: + Công nghiệp Tây Trung Âu có đặc điểm - Có nhiều cường quốc bật? TL: công nghiệp hàng đầu - Nhiều ngành công nghiệp đại tiếng, - Giáo viên: ... núi già trung - Núi già trung tâm tâm? TL: - Các khối núi ngăn cách với đồng nhỏ hẹp bồn địa - Thế mạnh tài nguyên khoáng sản đồng - Núi trẻ phía nam cỏ * Nhóm 3: Đặc điểm khu vực núi trẻ phía...
 • 6
 • 347
 • 0

Địa 7 khu vực tây trung âu

Địa lý 7  khu vực tây và trung âu
... 4: Tây Âu có khí hậu nào? khí hậu ôn hòa, TL: ảnh hưởng gió tây biển * Nhóm 5: Tại Tây Trung Âu chịu ảnh sâu sắc hưởng sâu sắc biển? TL: - Dòng hải lưu nóng + gió tây - Núi chạy hướng đông tây ... điểm khu vực núi già trung - Núi già trung tâm tâm? TL: - Các khối núi ngăn cách với đồng nhỏ hẹp bồn địa - Thế mạnh tài nguyên khoáng sản đồng - Núi trẻ phía nam cỏ * Nhóm 3: Đặc điểm khu vực ... đồ kinh tế châu Âu + Công nghiệp: + Công nghiệp Tây Trung Âu có đặc điểm - Có nhiều cường quốc bật? TL: công nghiệp hàng đầu - Nhiều ngành công nghiệp đại tiếng, - Giáo viên: Phía Tây phát triển...
 • 6
 • 49
 • 0

Giáo án địa lớp 7 – Bài 57 KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU pptx

Giáo án địa lý lớp 7 – Bài 57 KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU pptx
... kinh tế khu vực Tây Trung ÂU Đại diện nhóm báo cáo kết GV chuan xac kiến thức Miền địa Điều hình Các kiện CN Các nghành tự nghành nhiên Các nghành NN dịch trung trung tâm CN tâm NN vụ trung tâm ... thông tin SGK thảo luận nội nhiên: dung sau: địa hình Tây - Khu vực Tây Trung ÂU gồm phần? Trung ÂU gồm Trình bày phần kết hợp miền địa hình: đồng với đồ bảng - Gồm miền: + đồng phía bắc + núi ... động theo II/ Kinh tế: nhóm, đọc phân tích lược - Tây Trung ÂU đồ CN NN để rút nhận tập trung nhiều cường xét KT Tây quốc CN hàng đầu Trung ÂU giới Đại diện nhóm báo cáo kết - Nay nơi có nhiều...
 • 7
 • 1,209
 • 1

Giáo án Địa lớp 7 : Tên bài dạy : KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU pot

Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU pot
... Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên Hoạt động GV Ghi bảng HS ? HS quan sát H 57. 1 SGK thông I/ Khái quát tự nhiên: tin SGK thảo luận nội dung sau: địa - Khu vực Tây hình Tây Trung ÂU gồm Trung ÂU gồm ... chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân 4/ Củng c : - Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Tây Trung ÂU kết hợp đồ 5/ Dặn d : - Học chuan bị 6/ Rút kinh nghiệm: - can có tranh ảnh để học thêm phong phú ... tâm trung NN tâm trung tâm dịch vụ Hoạt động 2: Kinh tế Hoạt động GV HS Ghi bảng GV cho HS hoạt động theo nhóm, II/ Kinh t : đọc phân tích lược đồ CN - Tây Trung ÂU tập NN để rút nhận xét KT trung...
 • 5
 • 666
 • 0

bài giảng địa 7 bài 57 khu vực tây trung âu

bài giảng địa lý 7 bài 57 khu vực tây và trung âu
... Bài cũ: Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Bắc Âu? Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí Lược đồ tự nhiên châu Âu Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái ... Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí b Địa hình c Khí hậu - sông ngòi Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí b Địa hình c Khí hậu - sông ngòi ... châu Âu Tháp Ep-phen (Pháp) Điện SôngAn-pơ (Anh) Buckingham Dãy Đa-nuýp Bài tập: Chọn đáp án cho câu hỏi sau: Câu Kiểu khí hậu phổ biến khu vực Tây Trung Âu là: A.Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa...
 • 18
 • 673
 • 0

giáo án bài 57 khu vực tây trung âu - địa 8 - gv. ng văn tình

giáo án bài 57 khu vực tây và trung âu - địa lý 8 - gv. ng văn tình
... đó? - Trình bày khu vực địa ? T ng khu vực địa hình hình theo nội dung Sgk (đ ng b ng, núi già núi trẻ) khu vực có đặc điểm gì? Kinh tế a) C ng nghiệp ? Tình hình sản xuất c ng - Tây Trung Âu khu ... Giáo án Địa - D ng biển n ng Bắc Đại Tây ng phía tây gió tây ? Quan sát hình 57. 1, - Ảnh hư ng biển ôn đới đưa vào sâu đất giải thích khí hậu khí hậu rõ liền Tây Trung Âu chịu rệt, ... c ng nghiệp ti ng, nhiều hải c ng lớn b) N ng nghiệp ? Tình hình sản xuất n ng - “Phía bắc miền đ ng Phát triển đa d ng nghiệp châu Âu có đặc Tây Trung Âu có suất cao điểm gì? ……………………… châu Âu...
 • 3
 • 2,180
 • 2

Địa7 Bài 57 – Khu vực Tây Trung Âu

Địa Lí 7 Bài 57 – Khu vực Tây và Trung Âu
... gió Tây, biển - Sông ngòi ven biển phía Tây nhiều nước quanh năm, phía Đông đóng băng vào mùa đông GM2: Kinh tế II/ Kinh tế: - Chia nhóm thảo luận a) Công nghiệp N1: Công nghiệp khu vực Tây Trung ... chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân IV/ Củng cố học: - Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Tây Trung Âu kết hợp đồ V/ Dặn dò: Học bài, xem ... II/ Kinh tế: - Chia nhóm thảo luận a) Công nghiệp N1: Công nghiệp khu vực Tây Trung Âu - Tây Trung Âu tập trung nhiều cường quốc CN hàng có đặc điểm bậc? đầu giới, nhiều vùng CN tiếng, nhiều...
 • 2
 • 8,319
 • 4

Khu vực Tây Trung Âu

Khu vực Tây và Trung Âu
... Châu Âu: Tây Trung Âutrồng vật nuôi khu Âu có  Tây Trung vực Tây Trung Âu ? nông nghiệp thâm Xác định khu vực trồng canh, chăn nuôi khu vực phát triển đa dạng trọt có suất cao Tây Trung Âu ... hậu khu vực Tây Trung kiểu Châu Âu: Xác định cácÂu: Giải thích khí hậu Tây khí hậu khu vực Tây Trung ? Trung Âu Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt biển ? Em rút kết luận đặc điểm khí hậu Tây Trung Âu ... đồ tự nhiên tr khu vực Tây Trung 172), quan sát lược đ Âu: Xác định kiểu địa hình nước châu Âu: Xác định vị trí khu Tây khu vực vực ? Trung Âu ?  Khuhình Tây miền: Âu Địa vực gồm Trung trải dài...
 • 12
 • 1,923
 • 4

Bài 57 KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU pdf

Bài 57 KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU pdf
... sát H57.1 SGK thông tin SGK thảo I/ Khái quát tự nhiên: luận nội dung sau: địa hình Tây Trung ÂU gồm phần? Trình bày phần kết hợp với - đồ bảng gồm miền địa hình: đồng bằng, Khu vực Tây Trung ÂU ... kinh tế khu vực Tây Trung ÂU Đại diện nhóm báo cáo kết GV chuan xac kiến thức Miền địa hình Điều kiện tự Các nghành CN Các nghành NN Các nhiên nghành trung dịch vụ tâm NN trung tâm dịch trung tâm ... hoạt động theo nhóm, đọc phân II/ Kinh tế: tích lược đồ CN NN để rút nhận xét - Tây Trung ÂU tập trung KT Tây Trung ÂU nhiều cường quốc CN hàng đầu giới Đại diện nhóm báo cáo kết GV chuan xác kiến...
 • 4
 • 307
 • 0

khu vực tây trung âu

khu vực tây và trung âu
... 57: Khu vực Tây Trung Âu Khái quát tự nhiên: Kinh tế a Công nghiệp: Dựa vào llợc đồ công nghiệp Châu Âu, kết hợp SGK: Dựa vào ợc đồ công nghiệp Châu Âu, kết hợp SGK: Cho biết công nghiệp khu vực ... quốc gia Đại Tây Dlại ?và gió dòng biển nóng Bắc này?để ơng Phầnbăng nằm khu vực này? Lan hà cổ Châu Âu V I Tit 64 Tit 64- Bi 57: Khu vc Tõy v Trung u Tit 64- Bi 57: Khu vc Tõy v Trung u Khái ... kết hợp SGK: Cho biết công nghiệp khu vực Tây Trung Âu có đặc điểm bật? Cho biết công nghiệp khu vực Tây Trung Âu có đặc điểm bật? a Công nghiệp: - Tập trung nhiều cờng quốc công nghiệp ca giới...
 • 25
 • 495
 • 0

khu vuc tay va trung au

khu vuc tay va trung au
... Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Bắc Âu? Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí Lược đồ tự nhiên châu Âu Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: ... nuôi, du lịch vùng núi Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí b Địa hình c Khí hậu - sông ngòi Tiết 64 Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: a Vị trí ... Đa-nuýp Bài tập: Chọn đáp án cho câu hỏi sau: Câu Kiểu khí hậu phổ biến khu vực Tây Trung Âu là: A.Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa B.Ôn đới hải dương, Địa Trung Hải C.Ôn đới hải dương, hàn đới Câu...
 • 18
 • 128
 • 0

Bài 57 tiết 62 Khu vực Tây Trung Âu

Bài 57 tiết 62 Khu vực Tây và Trung Âu
... dãy himalaya TIẾT 64- BÀI 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: c Khí hậu: H :Tây Trung Âu nằm môi trường nào? Có kiểu khí hậu nào? TIẾT 64- BÀI 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát ... Pháp Dãy Anpơ TIẾT 64- BÀI 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát tự nhiên: b Địa hình: ỡỡ Có thể chia khu vực làm miền? Đồng Núi già Núi trẻ TIẾT 64- BÀI 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Khái quát ... NGHIỆP KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU; LƯỢC ĐỒ CÔNG NGHIỆP CHÂU ÂU Một sở công nghiệp công nghệ cao kiểu Tây Âu với thảm cỏ xanh bao quanh Khai thác than Anh Nhà máy luyện kim TIẾT 64- BÀI 57: KHU VỰC TÂY...
 • 35
 • 484
 • 0

Bài 57 : KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU

Bài 57 : KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU
... c) Dịch v : - Phát triển mạnh, đạt 2/3 tổng thu nhập quốc dân - Nhiều địa diểm du lịch hấp dẫn ...
 • 2
 • 208
 • 0

Địa 7 - KHU VỰC BẮC ÂU pot

Địa lý 7 - KHU VỰC BẮC ÂU pot
... a,b,c,d + Hướng dẫn làm tập đồ 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 3’ - Học - Chuẩn bị mới: Khu vực Tây Trung Âu - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk RÚT KINH NGHIỆM: ... Bắc Âu nào? - Băng hà cổ phổ biến bán đảo Xcanđinavi bờ biển dạng Pio (nauy) hồ đầm lầy Phần Lan - Aixlen có nhiều núi lửa suối nước nóng + Chọn ý nhất: Những nứơc nằm khu vực Bắc Âu: a Thụy Điển ... Aixlen có đặc điểm bật? - Aixlen có nhiều núi lửa TL: suối nước nóng + Địa hình phần lớn bán đảo Xcanđinavi nào? Sông ngòi nơi nào? TL: - Phần lớn địa hình núi cao nguyên - Sông ngòi ngắn giá trị...
 • 6
 • 334
 • 1

Địa 7 - KHU VỰC NAM ÂU ppsx

Địa lý 7 - KHU VỰC NAM ÂU ppsx
... Gibranta( tđịa Anh) * Nhóm 2: Nêu nét địa hình - Địa hình phần lớn núi khu vực Nam Âu? cao nguyên TL: Địa hình núi cao nguyên, đồng nhỏ hẹp nằm xen kẽ núi, khu vực không ổn định vỏ Trái Đất Quá trình ... mô nhỏ sản - Trình độ sản xuất nông lượng thấp nghiệp chưa cao + Hãy so sánh kinh tế Nam Âu với Bắc Âu Trung Âu? - Italia nước phát triển TL: - Số người lao động nông nghiệp Nam Âu - Trình độ ... - Quan sát đồ TNCÂ - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Xác định vị trí địa khu vực Nam Âu? + Vị trí, địa...
 • 6
 • 354
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững