Xử trí tăng áp lực nội sọ cấp

Xử trí tăng áp lực nội sọ cấp

Xử trí tăng áp lực nội sọ cấp
... Content • Tổng quan phương pháp theo dõi áp lực nội sọ • Chỉ định theo dõi ALNS • Nguyên tắc xử trí tăng áp lực nội sọ Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI ÁP LỰC NỘI SỌ Dẫn lưu não thất • Dẫn lưu ... áp lực nội sọ tăng cao PHẦN 2: CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP VÀ THEO DÕI ÁP LỰC NỘI SỌ (ALNS) Dựa hình ảnh CT sọ, phân bệnh nhân làm nhóm chính • Chảy máu não • Nhồi máu não • Chấn thương sọ ... để dẫn lưu dịch não tủy và theo dõi áp lực nội sọ • Dẫn lưu não thất đóng vai trò sống còn các trường hợp tăng áp lực nội sọ giãn não thất cấp Dẫn lưu não thất • Nhược điểm của...
 • 44
 • 172
 • 0

Xác định ngưỡng giá trị của áp lực nội sọáp lực tưới máu não trong tiên lượng kết quả điều trị tăng áp lực nội sọ do viêm não cấp nặng ở trẻ em

Xác định ngưỡng giá trị của áp lực nội sọ và áp lực tưới máu não trong tiên lượng kết quả điều trị tăng áp lực nội sọ do viêm não cấp nặng ở trẻ em
... TRNG I HC Y H NI U VIT HNG XáC ĐịNH NGƯỡNG GIá TRị CủA áP LựC NộI Sọ áP LựC TƯớI MáU NãO TRONG TIÊN LƯợNG KếT QUả ĐIềU TRị TĂNG áP LựC NộI Sọ DO VIÊM NãO CấP NặNG TRẻ EM Chuyờn ngnh : Nhi khoa ... (vasogenic edema) Nguyờn nhõn l suy gim hng ro mỏu nóo, gõy bi ba c ch sau: - Tng tớnh thm ca mao mch tn thng mng ni mch (endothelial membranes), hot húa thc bo xuyờn mng (transendothelial pinocytosis) ... 60 mmHg i vi bnh nhõn viờm nóo cp nng tr em - Xỏc nh ngng giỏ tr ca ỏp lc ni s i vi tiờn lng kt qu iu tr bnh nhõn tng ỏp lc ni s viờm nóo cp nng tr em - Xỏc nh ngng giỏ tr ca ỏp lc ti mỏu nóo...
 • 168
 • 124
 • 0

Xác định ngưỡng giá trị của áp lực nội sọáp lực tưới máu não trong tiên lượng kết quả điều trị tăng áp lực nội sọ do viêm não cấp nặng ở trẻ em

Xác định ngưỡng giá trị của áp lực nội sọ và áp lực tưới máu não trong tiên lượng kết quả điều trị tăng áp lực nội sọ do viêm não cấp nặng ở trẻ em
... lực nội sọ viêm não cấp nặng trẻ em - Xác định ngưỡng giá trị CPP tiên lượng kết điều trị bệnh nhân tăng áp lực nội sọ viêm não cấp nặng trẻ em - Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị ... pháp điều trị cho phép giảm ICP hiệu 18 4.3 Ngưỡng giá trị áp lực nội sọ tiên lượng kết điều trị 4.3.1 Ngưỡng giá trị áp lực nội sọ tiên lượng sống Nhằm xác định khả tiên lượng ICP kết điều trị ... 3.4.3 Xác định ngưỡng giá trị CPP tiên lượng kết điều trị bệnh nhân tăng áp lực nội sọ viêm não Biểu đồ 3.4 Xác định ngưỡng CPP trung bình tiên lượng kết điều trị bệnh nhân tăng áp lực nội sọ 15...
 • 48
 • 220
 • 0

so sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính

so sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính
... 1.2.4 Sinh lý bệnh tăng áp lực nội sọ tai biến mạch não Khi áp lực nội sọ 20 mmHg gọi tăng áp lực nội sọ bệnh Áp lực nội sọ từ 20 đến 30 mmHg xem tăng áp lực nội sọ nhẹ; nhiên khối choán chỗ ... 112 bệnh nhân năm nghiên cứu, tổng cộng 184 lần tăng áp lực nội sọ chia ngẫu nhiên hai nhóm điều trị mannitol Na ưu trương Mannitol hiệu kiểm so t áp lực nội sọ 69 tổng số 89 lần tăng áp lực ... huyết áp trung bình, lưu lượng nước tiểu bệnh nhân nghiên cứu, bệnh nhân bị chấn thương sọ não bệnh nhân chảy máu nhện bệnh nhân áp lực nội sọ tăng kháng trị áp lực nội sọ 40 mmHg phút Tất bệnh...
 • 152
 • 333
 • 2

So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính( thông tin đưa lên website)

So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính( thông tin đưa lên website)
... Tăng áp lực nội sọ bệnh nhân tai biến mạch não 1.1.1 Sinh lí bệnh tăng áp lực nội sọ tai biến mạch não Khi áp lực nội sọ ≥ 20 mmHg gọi tăng áp lực nội sọ bệnh lí ALNS từ 20-30 mmHg xem tăng áp lực ... Về hiệu kiểm so t áp lực nội sọ hai dung dịch mannitol Na ưu trương - Cả mannitol NaCl3% tác dụng giảm áp lực nội sọ bệnh nhân tai biến mạch não (thời điểm tốt giảm khoảng 30-40% số áp lực nội ... bệnh tai biến mạch não khác biệt ý nghĩa thống kê 3.2.4.Tỉ lệ kiểm so t áp lực nội sọ đạt mức 25mmHg sau lần truyền mức tăng áp lực nội sọ Bảng 3.4: So sánh hiệu hai nhóm mức tăng áp lực nội...
 • 24
 • 217
 • 0

tóm tắt luận án So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính

tóm tắt luận án So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính
... e -analysis) Mannitol hiệu kiểm so t áp lực nội sọ 69 tổng số 89 lần tăng áp lực nội sọ 78%; 95% khoảng tin cậy CI: 67-86%); nhóm dùng Na ưu trương, hiệu kiểm so t áp lực nội sọ ghi nhận 88 ... Tăng áp lực nội sọ bệnh nhân tai biến mạch não 1.1.1 í nh củ c n i s tai bi n m Khi áp lực nội sọ ≥ 20 mmHg gọi tăng áp lực nội sọ bệnh lí ALNS từ 20-30 mmHg xem tăng áp lực nội sọ nhẹ; nhiên ... truyền mannitol 58 bệnh nhân nhóm truyền NaCl3% g m 64 bệnh nhân Không khác biệt đặc điểm chung hai nhóm nghiên cứu 4.2 So sánh hiệu kiểm so t áp lực nội sọ hai dung dịch Dễ yề d dị Áp lực nội...
 • 48
 • 81
 • 0

So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng dung dịch muối ưu trương và dung dịch mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính

So sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng dung dịch muối ưu trương và dung dịch mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tính
... tài So sánh hiệu kiểm soát áp lực nội sọ dung dịch muối ưu trương và dung dịch mannitol bệnh nhân tai biến mạch não tăng áp lực nội sọ cấp tính với hai mục tiêu sau: 1- So sánh hiệu ... 1.2.4 Sinh lý bệnh tăng áp lực nội sọ tai biến mạch não Khi áp lực nội sọ 20 mmHg gọi tăng áp lực nội sọ bệnh Áp lực nội sọ từ 20 đến 30 mmHg xem tăng áp lực nội sọ nhẹ; nhiên khối choán chỗ ... tuỷ, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết kiểm so t áp lực nội sọ dung dịch ưu trương Nếu sau mở dẫn lưu não thất mà áp lực nội sọ tăng 25 mmHg phút, bệnh nhân định dùng dung dịch ưu trương 48 49 Tiến...
 • 148
 • 225
 • 0

SO SÁNH HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ÁP LỰC NỘI SỌ BẰNG DUNG DỊCH MUỐI ƯU TRƯƠNG VÀ DUNG DỊCH MANNITOL Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CÓ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ CẤP TÍNH

SO SÁNH HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ÁP LỰC NỘI SỌ BẰNG DUNG DỊCH MUỐI ƯU TRƯƠNG VÀ DUNG DỊCH MANNITOL Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CÓ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ CẤP TÍNH
... nghiên cứu so sánh hiệu kiểm so t áp lực nội sọ mannitol Na ưu trương Mannitol định phổ biến điều trị tăng áp lực nội sọ bệnh nhân chấn thương, chảy máu não, nhồi máu não diện rộng, chảy máu nhện, ... thuộc vào yếu tố học tư thế, áp lực khoang lồng ngực, sức cản đường tĩnh mạch trở 1.2.4 Sinh lý bệnh tăng áp lực nội sọ tai biến mạch não Khi áp lực nội sọ 20 mmHg gọi tăng áp lực nội sọ bệnh Áp ... chấn thương sọ não bệnh nhân chảy máu nhện bệnh nhân áp lực nội sọ tăng kháng trị áp lực nội sọ 40 mmHg phút Tất bệnh nhân đặt nội quản, thông khí nhân tạo, theo dõi áp lực nội sọ Camino, Integra...
 • 152
 • 185
 • 0

Vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue

Vai trò của đo áp lực bàng quang trong chẩn đoán và xử trí tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue
... bụng giải áp dựa vào áp lực bàng quang xử trí tăng áp lực bụng bệnh nhi sốc SXHD có tăng áp lực bụng Xác định tỉ lệ biến chứng xảy đo áp lực bàng quang chọc dò bụng giải áp bệnh nhi sốc ... cậy áp lực bàng quang với áp lực bụng bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue tăng áp lực bụng 68 3.3 Kết chọc dò bụng giải áp dựa áp lực bàng quang 76 3.4 Các biến chứng đo áp lực bàng quang ... để chẩn đốn, xử trí tăng áp lực bụng hội chứng chèn ép bụng đo áp lực bụng [50] Áp lực bụng đo trực tiếp gián tiếp, ngắt qng liên tục Đo áp lực bụng trực tiếp: Phương pháp đo áp lực ổ...
 • 160
 • 932
 • 1

theo dõi sớm tăng áp lực nội sọ

theo dõi sớm tăng áp lực nội sọ
... Theo dõi áp lực nội sọ Theo dõi SỚM dấu hiệu tăng ALNS • Đánh giá GCS thường xuyên suốt 48 đầu • Dấu sinh hiệu • Nhịp tim tần số • Hô hấp • Vị trí cử động mắt • Bàng quang, táo bón Theo dõi SỚM ... Chèn ép màng cứng) • Máu não: TĂNG DÒNG MÁU NÃO chế bù trừ Tăng áp lực nội sọ Biểu • Thay dổi mức độ tỉnh • Thay đôi dấu sinh hiệu Tam chứng Cushing Huyết áp tâm thu tăng Chậm nhịp tim Kiểu thở ... não, thiếu máu não, nhiễm trùng Áp lực nội sọ - ALNS • ALNS = Nhu mô não: 78 % Dịch não tủy 12 % Máu não 10 % Các yếu tố ảnh hưởng: • Áp lực mạch máu não • Áp lực bụng, ngực • Tư bệnh nhân •...
 • 19
 • 456
 • 6

Hội chứng tăng áp lực nội sọ potx

Hội chứng tăng áp lực nội sọ potx
... Biến chứng xoắn vặn thân não gây tổn thương thứ phát triệu chứng nặng nề lâm sàng, đe dọa tử vong Nguyên nhân tăng áp lực nội sọ + Tổn thương lan toả khoang sọ - ống sống: ổ máu tụ, tân sản, áp ... (pseudotumor cerebri hay tăng áp lực nội sọ lành tính), bệnh nội tiết + Nhiễm khuẩn trung ương thần kinh: viêm màng não, viêm não gây phù não nặng nề làm tăng áp lực nội sọ + Các tổn thương gây tắc ... tăng sinh DNT + Trạng thái động kinh thiếu oxy kéo dài (gây phù não) Não thất bên + Bệnh não chuyển hoá: bệnh gan, bệnh thận, hội chứng Rey hội chứng giả u não (pseudotumor cerebri hay tăng áp...
 • 6
 • 310
 • 1

tăng áp lực nội sọ

tăng áp lực nội sọ
... dịch áp lực tưới máu não < 70 mmHg, dùng thuốc hạ áp áp lực tưới máu não > 110 mmHg điều trị talns c - Chống phù não điều trị tăng áp lực nội sọ: - Đầu cao 300, cổ thẳng - Nếu đặt catheter ... soát tuần hoàn: Đảm bảo áp lực tưới máu não tối ưu Kiểm soát tốt huyết áp quan trọng để trì áp lực tưới máu não Cố gắng đảm bảo HATB >90 mmHg Nâng HA vận mạch truyền dịch áp lực tưới máu não < 70 ... sóng Lundberg A B ICP: (intracranial pressure) áp lực nội sọ MAP (Mean arterial pressure) HAĐM trung bình CPP: (Cerebral perfusion press) áp lực tư ới máu não CPP = MAP ICP Sóng ALNS bệnh...
 • 23
 • 3,459
 • 4

hội chứng tăng áp lực nội sọ

hội chứng tăng áp lực nội sọ
... Mở đầu áp lực nội sọ (ALNS) bình thường từ 10-14 mmHg, trẻ em người già thấp ALNS từ 15-20 mmHg áp lực nội sọ bất thường ALNS 20 mmHg tăng áp lực nội sọ ALNS 30 mmHg tăng ALNS ác tính ... u thuỳ nhộng u sọ hầu Đau đầu xuất sớm điển hình Nôn nhiều Phù gai xuất sớm Các thể lâm sàng Người lớn nhiều nguyên nhân, hội chứng tăng ALNS điển hình Người già hội chứng tăng ALNS kín đáo, ... cầu trội U vùng nhân xám: hội chứng tăng ALNS kèm rối loạn ý thức liệt nửa người U vùng não thất III: rối loạn giấc ngủ, tăng trương lực sốt Chẩn đoán nguyên nhân tăng ALNS 4.3 Các nguyên nhân...
 • 39
 • 2,410
 • 4

hội chứng tăng áp lực nội sọ

hội chứng tăng áp lực nội sọ
... 5-50g/kg/phút/IV Khám lâm sàng 1-2 giờ/lần Cơn tăng HA : hạ áp giữ khoảng160-170/90 Do u ,áp xe Methyl prednisolon 40-80 mg, IV nhiều lần/ngày Có tăng gánh thể tích: Lasix 20-40 mg/IV ICP có nguy ... cần) giữ CO2 30-35 mmHg,PO2 >90 C: đảm bảo HA >90 mmHg Loại bỏ thơng tổn ngoại khoa (tụ máu nội sọ, chấn thơng đụng dập ) ICU: Đầu cao 30 độ:chú ý xoay BN phải nhẹ nhàng An thần: nhẹ,t/d nhanh,ngắn ... đoán lâm sàng Giai đoạn sớm Đau đầu : lan toả ,tăng dần vùng chẩm,thái dơng,quanh mắt( đau nửa đầu) Buồn nôn nôn Chóng mặt,nhìn mờ:muộn có giảm thị lực, soi đáy mắt phù gai thị,xuất huyết ,xuất...
 • 4
 • 355
 • 0

Theo dõi hội chứng tăng áp lực nội sọ ppt

Theo dõi hội chứng tăng áp lực nội sọ ppt
... Biến chứng xoắn vặn thân não gây tổn thương thứ phát triệu chứng nặng nề lâm sàng, đe dọa tử vong Nguyên nhân tăng áp lực nội sọ + Tổn thương lan toả khoang sọ - ống sống: ổ máu tụ, tân sản, áp ... (pseudotumor cerebri hay tăng áp lực nội sọ lành tính), bệnh nội tiết + Nhiễm khuẩn trung ương thần kinh: viêm màng não, viêm não gây phù não nặng nề làm tăng áp lực nội sọ + Các tổn thương gây tắc ... tăng sinh DNT + Trạng thái động kinh thiếu oxy kéo dài (gây phù não) Não thất bên + Bệnh não chuyển hoá: bệnh gan, bệnh thận, hội chứng Rey hội chứng giả u não (pseudotumor cerebri hay tăng áp...
 • 7
 • 278
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: điều trị tăng áp lực nội sọso sánh hiệu quả kiểm soát áp lực nội sọ bằng dung dịch muối ưu trương và mannitol ở những bệnh nhân tai biến mạch não có tăng áp lực nội sọ cấp tínhtăng áp lực nội sọ các vị trí u gây phù gai thị khoảng 50 trường hợp bao gồm ngoại trừhội chứng tăng áp lực nội sọcác nguyên nhân gây tăng áp lực nội sọnguyên nhân gây nôn trong tăng áp lực nội sọtriệu chứng của tăng áp lực nội sọtriệu chứng tăng áp lực nội sọhội chứng tăng áp lực nội sọ ở trẻ emnguyên nhân gây tăng áp lực nội sọbiểu hiện của tăng áp lực nội sọtang ap luc noi so tre emxu tri tang ap luc tham thautăng áp lực nội sọ tiến triển chậmtăng áp lực nội sọ tiến triển mãn tínhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học