DE CUONG VAT LY 11 HK1

đề cương vật 10 hk1

đề cương vật lý 10 hk1
... t 45m xung mt t ly g = 10m/s2 tc ca vt chm t l: C 90m/s 30m/s B 20m/s D mt kt qu khỏc Môn ly (10cb) (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô ... 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : ly (10cb) Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
 • 5
 • 286
 • 4

de cuong vat ly 12 hk1 2010 (tu luan)

de cuong vat ly 12 hk1 2010 (tu luan)
... 28cm có vân cực đại thứ (kể từ trung trực S 1S2) qua Tính tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng Bài 12 Dây AB dài 50cm có hai đầu cố định Sóng truyền dây có tần số f = 20Hz, tốc độ truyền sóng v = ... Thay R R’ Tìm R’ để công suất tiêu thụ toàn mạch lớn Bài 14 Cho mạch điện hình vẽ Biết: u AB = 120 cos100πt (V); R = 20 (Ω); C = 10 −3 (F); cuộn dây cảm; điện trở ampe kế 2π A R M A C L B K 1/...
 • 2
 • 279
 • 4

ĐỀ CƯƠNG VẬT 11 - TRẮC NGHIỆM

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11 - TRẮC NGHIỆM
... 4,1.1 0-3 K-1 in tr ca si dõy ú 1000 C l: A 86,6 B 89,2 C 95 D 82 Cõu 42 Mt si dõy bng nhụm cú in tr 120 nhit 200C, in tr ca si dõy ú 1790C l 204 in tr sut ca nhụm l: A 4,8.1 0-3 K-1 B 4,4.1 0-3 K-1 ... in tr ca si dõy ú 1790C l 204 in tr sut ca nhụm l: A 4,8.1 0-3 K-1 B 4,4.1 0-3 K-1 C 4,3.1 0-3 K-1 D 4,1.1 0-3 K-1 Cõu 43 Mt mi hn ca mt cp nhit in cú h s T = 65 (àV/K) c t khụng khớ 200C, cũn mi hn ... Luyờn kim B Ma iờn C uc iờn D Han iờn Cõu 18 Theo nh lut Pha -ra õyv hin tng in phõn thỡ lng cht c gii phúng in cc t l vi: A s Pha-ra õy B.ng lng hoỏ hc ca cht ú C.khi lng dung dch bỡnh in phõn...
 • 5
 • 450
 • 0

Đề cương vật 11 học kỳ 1 doc

Đề cương vật lý 11 học kỳ 1 doc
... Đề cương học kỳ I - Vật 11 - GV: Ngô Văn Tân – Trường THPT Cần Thạnh song 1 1 = + + + C C1 C2 Cn 11 Q = Q1 + Q2 + + Qn U = U1 = = U n C = C1 + C2 + + C n Năng lượng ... = R1 + R2 + UN hiệu điện hai đầu mạch I = I1 = I = U = U1 + U + Đoạn mạch có R thì: U = R.I Học không đơn học Học phải tư duy-vận dụng-sáng tạo Ngô Văn Tân Đề cương học kỳ I - Vật 11 - GV: ... điện tích bằng 3 .10 -5 C Tính a) Hiệu điện thế U b) Điện tích của tụ điện Học không đơn học Học phải tư duy-vận dụng-sáng tạo Ngô Văn Tân Đề cương học kỳ I - Vật 11 - GV: Ngô Văn Tân...
 • 8
 • 304
 • 1

ĐỀ CƯƠNG VẬT 11-HK II

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11-HK II
... cự vật kính D Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính thị kính 41 Thấu kính hội tụ cho ảnh thật vật khi: A Vật thật nằm cách thấu kính khoảng d > 2f B Vật thật nằm cách thấu kính khoảng f < d < 2f C Vật ... cm Vật sáng AB đặt trục thẳng góc trục Cho vật cách thấu kính 15 cm Xác đònh vò trí, tính chất, chiều ảnh.Vẽ ảnh Dời vật dọc theo trục đoạn ∆ d a nh vật vò trí ảnh thật nửa ảnh Tính ∆ d b nh vật ... Tính ∆ d c nh lúc ảnh ảo lớn gấp lần vật Tính ∆ d d nh lúc ảnh thật vật Tính ∆ d Dòch chuyển vật đến vò trí ta thu ảnh thật cách vật 40 cm Xác đònh vò trí vật ảnh Thấu kính dùng làm kính lúp Một...
 • 5
 • 241
 • 0

de cuong vat ly 11 k 2

de cuong vat ly 11 k 2
... thuỷ tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nớc sang thuỷ tinh là: A n21 = n1/n2 B n21 = n2/n1 C n21 = n2 n1 D n 12 = n1 n2 25 Chọn câu trả lời Trong tợng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ ... ngời ta thờng: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C đúc khối kim loại phần rỗng bên D sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách ... 11 Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây đợc đặt từ trờng có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung có độ lớn tăng dần từ đến 2, 4.10 -3 (T) khoảng thời...
 • 4
 • 202
 • 0

ĐỀ CƯƠNG VẬT 11 CƠ BẢN 2011

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11 CƠ BẢN 2011
... Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật B ... lưu hành nội C Nguyên tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D êlectron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 11: Điện trường A môi trường không khí quanh điện tích B môi trường chứa điện tích C ... Câu 30: Nhiệt lượng toả vật dẫn có dòng điện chạy qua A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn B tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn C tỉ lệ nghịch với...
 • 5
 • 89
 • 0

ĐỀ CƯƠNG VẬT 11 CƠ BẢN (HKII)

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11 CƠ BẢN (HKII)
... 8.10-14N Vn tc ca ht ú bt u vo t trng l: T Vt lớ THPT Phan Chõu Trinh Qung Nam Trang 11 cng ụn mụn Vt 11 - HKII A 107m/s B 5.106m/s C 0,5.106m/s D 106m/s 4.24 Mt electron chuyn ng vi tc 2.10 ... y ngm chng vụ cc l: A 25 B 20 C D Cõu 110 : Cụng thc tớnh s bi giỏc ca kớnh lỳp ngm chng vụ cc l: A G = /f B G = k1.G2 C G = Đ f1f2 D G = f1 f2 Cõu 111 : Kớnh lỳp dựng quan sỏt cỏc vt cú kớch ... nh B rt nh C ln D rt ln T Vt lớ THPT Phan Chõu Trinh Qung Nam Trang 24 cng ụn mụn Vt 11 - HKII Cõu 112 : Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Khi quan sỏt mt vt nh qua kớnh lỳp ta phi t vt ngoi...
 • 30
 • 168
 • 0

Đề cương vật học kì 2 lớp 11

Đề cương vật lý học kì 2 lớp 11
... I2 v cỏch I1 28 cm B nm gia hai dõy dn, mt phng v song song vi I1, I2, cỏch I2 14cm C mt phng v song song vi I1, I2, nm ngoi khong gia hai dũng in cỏch I2 14cm D song song vi I1, I2 v cỏch I2 20 cm ... dn, mt phng v song song vi I1, I2, cỏch I2 14cm C mt phng v song song vi I1, I2, nm ngoi khong gia hai dũng in gn I2 cỏch I2 42cm D song song vi I1, I2 v cỏch I2 20 cm 3.60 Mt khung dõy trũn bỏn ... chit sut tuyt i ca nc l n 1, ca thu tinh l n2 Chit sut t i tia sỏng ú truyn t nc sang thu tinh l: A n21 = n1/n2 B n21 = n2/n1 C n21 = n2 n1 D n 12 = n1 n2 Cõu 13: Cõu no sau õy sai? Khi mt tia sỏng...
 • 30
 • 365
 • 10

Đề cương vật lớp 11 học kỳ 2

Đề cương vật lý lớp 11 học kỳ 2
... 0,5 12 N B 5, 12 N C 0 ,25 6 N D 2, 56.10-3 N Cõu 20 : Mt vũng dõy trũn cú bỏn kớnh 2dm nm t trng u B T , t trng nghiờng gúc 300 so vi mt phng khung dõy T thụng qua din tớch khung dõy l A 0,04Wb B 2Wb ... k1.G2 C G Đ f1f2 Cõu 43 : bi giỏc ca kớnh hin vi ngm chng vụ cc c tớnh theo cụng thc ff Đ A G B G C G Đ f f1f2 Trng THPT Lc Ngn D G f1 f2 D G f1 f2 Hãy đôi chân cng ụn 11 kỡ ... l A 20 B 24 C 25 D 30 Cõu 46 : Mt kớnh thiờn hc sinh gm vt kớnh cú tiờu c f1 = 1 ,2 m, th kớnh cú tiờu c f2 = cm Khi ngm chng vụ cc, khong cỏch gia vt kớnh v th kớnh l: A 120 cm B cm C 124 cm...
 • 10
 • 334
 • 2

Đề KT Vật 11-1tiet

Đề KT Vật Lý 11-1tiet
... dây có độ lớn là: 0.01 V; B V; C 0.1 V; D 100 V; đề1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 ... dây nhiều gấp đôi Tỉ số hệ số tự cảm ống ống : B C D Lực Lo-ren-xơ : Lực Trái đất tác dụng lên vật; B Lực từ tác dụng lên diện tích; Lực điện từ tác dụng lên điện tích; D Lực từ tác dụng lên...
 • 4
 • 335
 • 1

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY
... B C D Cõu 85: Gia tốc vật dao động điều hoà không A Vật vị trí có li độ cực đại B Vật vị trí có pha dao động cực đại C Vận tốc vật đạt cực tiểu D Vật vị trí có li độ không Cõu 86: Nu mc mt t ... lớn cực đại B lực tác dụng đổi chiều C Lực tác dụng không D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Cõu 93: Mt bỏnh xe ang quay vi tc gúc 36rad/s thỡ b hóm li vi mt gia tc gúc khụng i cú ln 3rad/s2 Thi ... cng dũng in tc thi qua mch c) Tỡm h s cụng sut ca on mch ú d) Tỡm cụng sut tiờu th ca mch in núi trờn e) Tỡm in ỏp tc thi t = s g ) Tỡm cỏc thi im m ti ú in ỏp tc thi bng h) Tỡm thi im m ti ú...
 • 10
 • 584
 • 22

De cuong vat ly 6 hoc ky I(08-09)

De cuong vat ly 6 hoc ky I(08-09)
... nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc II Bài tập tham khảo: Điền khuyết (Điền từ thích hợp vào chõ trống ) 16 Để đo thể tích vật rắn không thấm nước dùng 17 Đơn vò đo lực Để đo lực người ta dùng dụng ... Niutơn? Bài Biết 20 viên bi nặng 18,4 N Mỗi viên bi có khối lượng gam? Bài Một gạch có khối lượng 160 0 gam Một đống gạch 10000 viên nặng Niutơn? Bài 10 Khối lượng riêng dầu ăn khoảng 800 kg/m3 có...
 • 3
 • 428
 • 4

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY

BỘ ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY
... B C D Cõu 85: Gia tốc vật dao động điều hoà không A Vật vị trí có li độ cực đại B Vật vị trí có pha dao động cực đại C Vận tốc vật đạt cực tiểu D Vật vị trí có li độ không Cõu 86: Nu mc mt t ... lớn cực đại B lực tác dụng đổi chiều C Lực tác dụng không D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Cõu 93: Mt bỏnh xe ang quay vi tc gúc 36rad/s thỡ b hóm li vi mt gia tc gúc khụng i cú ln 3rad/s2 Thi ... cng dũng in tc thi qua mch c) Tỡm h s cụng sut ca on mch ú d) Tỡm cụng sut tiờu th ca mch in núi trờn e) Tỡm in ỏp tc thi t = s g ) Tỡm cỏc thi im m ti ú in ỏp tc thi bng h) Tỡm thi im m ti ú...
 • 14
 • 418
 • 4

Xem thêm