Địa lý lớp 7 bài 11

Địa lớp 7 bài 11 pot

Địa lý lớp 7 bài 11 pot
... nước, KH, vẻ đẹp MT , ĐT GV : Giới thiệu nội dung hình 11. 1 11. 2 * Hình 11. 1 : TP Singapo : phát triển có khoa học  TP TG đại * Hình 11. 2 : khu ổ chuột TP Ấn Độ hình thành tự phát trình ĐTH ... nước đới nóng ? 4) Củng cố : - Câu 1, SGK trang 38 5) Dặn dò : - Làm BT  hướng dẫn HS làm - Học 11 - Đọc SGK 12 làm BT 12 câu 1,2 ...
 • 5
 • 743
 • 0

Giáo án địa lớp 7 - Bài 11 : DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG docx

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 11 : DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG docx
... Giảng : Hoạt động : SỰ DI DÂN Hoạt động dạy học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc phần thuật I - SỰ DI DÂN : ngữ di dân HS : dựa vào nội dung SGK phần - Khái niệm di I Tại lại nói tranh di dân dân (SGK) ... tranh di dân dân (SGK) đới nóng đa dạng phức - Sự di dân đới tạp ? nóng di n - Tìm nêu nguyên nhân di phức tạp đa dân đới nóng ? dạng HS làm việc theo nhóm ( - Nguyên nhân : HS/nhóm) thei6n tai, ... nước đới nóng giải sức ép DS làm cho đời sống khó khăn KT phát triển chậm Hoạt động : ĐÔ THỊ HOÁ HS : đọc thuật ngữ ĐTH - II - ĐÔ THỊ HOÁ Dựa vào nội dung SGK , : nêu tình hình phát triển đô thị...
 • 6
 • 7,018
 • 2

Tài liệu Địa lớp 6 bài 11 docx

Tài liệu Địa lý lớp 6 bài 11 docx
... Tác động Nội lực Ngoại lực - Nội lực lực sinh từ lòng TĐ làm thay đổi vị trí lớp đất đá vỏ TĐ dẫn tới hình thành địa tạo Núi, tạo Lục, hoạt động động đất núi lửa - Ngoại lực lực sảy bên bề mặt ... không khí, biển động … ? Ngoại lực gì? ( Ngoại lực san gồ ghề địa hình ) - Nội lực Ngoại lực lực đối nghịch sảy đồng thời tạo nên địa hình bề mặt TĐ ? Nếu Nội lực > Ngoại lực Núi có đặc điểm gì? ... Núi lửa động đất Nội lực hay Ngoại lực sinh ra? Sinh từ - Núi lửa hình thức lớp TĐ? phun trào Mắcma từ ( Nội lực -> Lớp trung sâu lên bề mặt đất gian ) GV Treo tranh cấu tạo Núi lửa: Quan sát...
 • 5
 • 744
 • 0

Địa lớp 7 bài 1 docx

Địa lý lớp 7 bài 1 docx
... KT-XH địa phương ,và DS biểu cụ thể tháp tuổi (tháp DS)  ghi bảng treo tranh 1. 1 / SGK /4 đánh số thư’ tự 1, 2,3,4 hình 1. 1 ? Dựa vào kênh hình 1. 1 SGK /4 cho biết tên, vị trí mang số 1, 2,3,4 ... Hãy tính xem : - Từ công nguyên  12 50 cách năm, DS tăng người - Từ năm 19 28 -15 00 15 00 -18 04  cách năm, DS tăng bao 18 04 -19 99 nhiêu ? ? DS TG tăng nhanh ? (19 60) sao? (tiến lĩnh vực KT-XH -Y ... TK19 TK20 : - Gia tăng dân số tự nhiên - Gia tăng dân số + Dọc : đơn vị tỉ người + Ngang : số năm ? DS TG Công nguyên khỏang tỉ người ? triệu người ? Năm 19 25 ? Năm 15 00 ? Năm 18 04 ? Năm 19 27...
 • 5
 • 4,973
 • 1

Địa lớp 7 bài 2 doc

Địa lý lớp 7 bài 2 doc
... chủng tộc ? DC TG thuộc ? Căn vào đâu ta chia dân cư chủng tộc TG thành chùng tộc ? Quan sát hình 2. 2 cho biết : ? Những người hình thuộc chủng tộc ? Dựa vào hình vẽ mô tả hình dạng bên chủng tộc ... ngược lại Như mật áp độ chấm đỏ thể phân bố - Những nơi dân cư thưa dân : vùng HS : quan sát hình 2. 1 cho biết : núi, vùng sâu ? Những khu vực tập trung đông vùng xa dân ? b MĐ dân ? khu vực có ... Bắc, ĐN Braxin, ĐB Hoa Kì, Tây Tây Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam Á, ĐNÁ Khu vực đông dân ? Tại ? (2 khu vực đông dân : Nam Á Đông Nam Á ) Qua pt biểu đồ em có nhận xét phân bố DC TG Nguyên nhân...
 • 5
 • 3,568
 • 1

Địa lớp 7 bài 4 pptx

Địa lý lớp 7 bài 4 pptx
... cho khoảng từ Ghi bảng I – BÀI TẬP : Quan sát H .4. 1: nơi có MĐDS cao thị x4 Thái Bình , MĐDS > 3000ng/km² - Nơi có MĐDS thấp : huyện Tiền Hải < 1000ng/ km² 3 4 nhóm lên) lớp lắng nghe , nhận xét ... động : BÀI TẬP GV : chia nhóm nhỏ ( HS )  gọi nhóm lên làm việc ? Hình dạng tháp tuổi có gi` thay đổi : - HS quan sát hình 4. 2 , 4. 3 nhận xét tình phần đáy, phần thân, phần đỉnh tháp Hình 4. 2 ... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : - KT phần chuan bị làm HS nhà BT thực hành 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP Hoạt động dạy học HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : Quan sát hình 4. 1 BĐ...
 • 5
 • 1,005
 • 0

Địa lớp 7 bài 6 pot

Địa lý lớp 7 bài 6 pot
... CỦA Xavan Kênia (H6.3) MÔI TRƯỜNG Xavan CH Trung Phi - Quang cảnh thay (H6.4) vào mùa mưa đổi từ rừng thưa ( Xava H6.3 có sang đồng cỏ cao Xavan H6.4 ) (Xavan) cuối GV lưu ý : H6.4 có dãi nửa HM ... đến TV , người TN Xavan hay đồng cỏ cao nhiệt đới thảm TV tiêu biểu MT nhiệt đới - QS hình 6. 3 , 6. 4 HS nhận xét LM thay đổi ntn ? (theo mùa : khô, mưa) ? Cây cỏ biến đổi ntn năm ? ( xanh tốt...
 • 5
 • 974
 • 0

Địa lớp 7 bài 8 ppsx

Địa lý lớp 7 bài 8 ppsx
... động : LÀM RUỘNG , THÂM CANH LÚA NƯỚC GV cho HS tự đọc phần / II LÀM SGK trang 26, 27 Quan sát RUỘNG , hình 8. 3 , 8. 4  tổ ( nhóm THÂM CANH ) thảo luận để trả lời câu LÚA NƯỚC : hỏi GV đặt - Điều ... HS đọc phần mở I LÀM SGK trang 26 NƯƠNG RẪY : GV : yêu cầu HS quan sát - Là hình thức sx hình 8. 1 8. 2 trả lới câu hỏi lâu đời in nghiêng SGK / 26 XH loài người , Nêu số biểu cho thấy đốt rừng ... độ nhiệt độ > 0°C , mua7 nhiều > 0°C , LM > LM > 1000 mm có điều kiện 1000 mm giữ nước , chủ động tưới tiêu , - Thâm canh lúa nguồn LĐ dồi ) nước cho phép Quan sát hình 8. 6 ? tăng vụ , tăng NS...
 • 5
 • 638
 • 0

Địa lớp 7 bài 9 ppt

Địa lý lớp 7 bài 9 ppt
... - Các hình SGK hình 9. 1 , 9. 2 , BĐ TN TG III – Phương pháp : đàm thoại , phát vấn , nhóm, dùng lời IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Các câu 1,2,3 trang 28, 29 SGK 3) Giảng : Hoạt ... mùa vụ ? Quan sát hình 9. 2 9. 1 nêu nguyên nhân dẵn đến xói mòn đất MT XĐ ẩm GV dẫn dắt : + Lớp mùn đới nóng thường ko dày , đất có độ dốc cao mưa nhiều quanh năm điều xảy lớp mùn + Nếu rừng vùng...
 • 5
 • 1,032
 • 1

Địa lớp 7 bài 10 pdf

Địa lý lớp 7 bài 10 pdf
... tăng từ 100 %  110% - MT : thiếu nước - Tương tự với gai tăng sạch, MTTN bị huỷ hoại dần , MT DS VN sống khu ổ - Tăng 100 %  160 % LT bình quân đầu người chuột , ĐT bị ô nhiễm giảm từ 100 %  50% ... H .10. 1 để CỦA DÂN SỐ thấy mối quan hệ TỚI TÀI gia tăng DS TN nhanh NGUYÊN – MÔI với tình trạng thiếu LT TRƯỜNG : Châu Phi - Việc giảm tỷ lệ ? Nêu giá trị sản lượng LT … Tài nguyên , năm 1 975 ... canh tác XD nhà máy , lấy củi đun nấu , lấy gỗ làm nhà 4) Củng cố : Câu / 35 Phân tích BĐ hình 10 1) Học Chuẩn bị trước 11 ...
 • 5
 • 947
 • 0

Địa lớp 7 bài 12 pot

Địa lý lớp 7 bài 12 pot
... câu SGK /38 - HS 2: câu SGK /38 - HS 3: câu SGK /38 3)Giảng : Hoạt động 1: BÀI TẬP Hoạt động dạy Ghi bảng học GV :nêu yêu BÀI TẬP : xác định tên cầu cãu tiết thực hành ảnh thuộc MT ? , khái niệm ... cầu : nhận ẩm dạng MT đới nóng qua ảnh , xác định tên MT kiến thức học Hoạt động : BÀI TẬP GV : yêu cầu HS xem BÀI TẬP : Chọn biểu đồ ảnh : Xavan đồng cỏ , phù hợp với ảnh Xavan kèm có đàn trâu ... độ tăng cao mưa theo mùa, có thời kí hô hạn tới tháng : MT nhiệt đới Hoạt động : BÀI TẬP GV : ôn lại cho HS BÀI TẬP 3: Xếp thành cặp mối quan hệ LM cho phù hợp LM và chế độ nước lưu lượng nước...
 • 5
 • 663
 • 0

Địa lớp 7 bài 13 docx

Địa lý lớp 7 bài 13 docx
... chuẩn bị để giải tất nhu cầu khách hàng Hay chí họ phải có số điện thoại, gọi điện cho nhà quản để giúp đỡ, sau nhanh chóng giải vấn đề khách hàng “Quý vị gọi lại vào lúc khác không? Hiện bận” ... có vấn đề” hay “Chúng gặp trục trặc với hệ thống máy chủ” Đây hoàn toàn vấn đề người gọi điện, để trì hoãn phục vụ Hoạt động kinh doanh ngày tiến hành, cho dù có hay hệ thống máy tính giám ... đỡ họ “Quý vị không nhận tin nhắn sao?” Trước đây, điện thoại chưa có khả tự động ghi âm, bạn có để trốn trách nhiệm cách nói Tuy nhiên, nay, với hệ thống tin nhắn 24/24 thiết bị ghi âm điện...
 • 5
 • 831
 • 0

Địa lớp 7 bài 15 pdf

Địa lý lớp 7 bài 15 pdf
... Vùng CN ?  Cảnh quan CN HS quan sát hình 15. 3 để phổ biến khắp phân biệt TT CN, nơi Vùng CN nơi tập trung nuồn HS quan sát hình 15. 1, gây ô nhiễm MT 15. 2 : ? Cho biết khu CN , khu có khả gây ... ôn hoà khó khăn chất thải CN gây ô nhiễm MT 4) Củng cố : Câu 1, SGK trang 52 5) Dặn dò : - Học 15 - Làm BT SGK / 52 Đọc trước 16 ...
 • 5
 • 725
 • 0

Địa lớp 7 bài 16 pptx

Địa lý lớp 7 bài 16 pptx
... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Câu 1, SGK trang 52 3) Giảng : Hoạt động : ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO Hoạt động dạy Ghi bảng học HS đọc SGK phần I I - ĐÔ THỊ HOÁ Quan sát hình 16. 1, Ở MỨC ĐỘ 16. 2 ... hưởng tới môi trường ? N3 : Dân đô thị tăng nhanh việc giải nhà đô thị ? - HS quan sát hình 16. 3 , 16. 4 để trả lới cho câu hỏi - Như vấn đề đặt cho ĐTH - Sự phát triển nhanh ĐT phát sinh nhiều ... SGK nêu giải pháp ĐTH phi tập trung 4) Củng cố : Câu 1, SGK trang 55 5) Dặn dò : - Đọc trước 17 - Học 16 ...
 • 5
 • 431
 • 0

Địa lớp 7 bài 18 pot

Địa lý lớp 7 bài 18 pot
...  kiểu KH Địa Trung Hải C : nhiệt độ mùa đông ấm , mùa Hạ mát < 15°C LM : mưa quanh năm tháng thấp 40 mm , cao 170 mm  kiểu KH ôn đới HD Hoạt động : BÀI TẬP - HS kể tên kiểu rừng BÀI TẬP : ... ôn hoà Nêu đặc điểm KH MT ôn đới HD, ôn đới lục địa , MT ĐTH 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP Hoạt động dạy học Ghi bảng Cho HS quan sát hình A ,B BÀI TẬP : ,C SGK trang 59 A : nhiệt độ ko trả lời ... HS làm việc theo nhóm - Các nhóm làm việc , lại lớp nghe Nận xét cho ý kiến - GV chốt ý cho HS ghi nội dung phần làm bảng vào tập KH ôn đới lục địa vùng gần cực B : Nhiệt độ lên đến 25°C vào...
 • 6
 • 747
 • 0

Xem thêm