Địa lý lớp 7 bài 8

Địa lớp 7 bài 8 ppsx

Địa lý lớp 7 bài 8 ppsx
... động : LÀM RUỘNG , THÂM CANH LÚA NƯỚC GV cho HS tự đọc phần / II LÀM SGK trang 26, 27 Quan sát RUỘNG , hình 8. 3 , 8. 4  tổ ( nhóm THÂM CANH ) thảo luận để trả lời câu LÚA NƯỚC : hỏi GV đặt - Điều ... HS đọc phần mở I LÀM SGK trang 26 NƯƠNG RẪY : GV : yêu cầu HS quan sát - Là hình thức sx hình 8. 1 8. 2 trả lới câu hỏi lâu đời in nghiêng SGK / 26 XH loài người , Nêu số biểu cho thấy đốt rừng ... độ nhiệt độ > 0°C , mua7 nhiều > 0°C , LM > LM > 1000 mm có điều kiện 1000 mm giữ nước , chủ động tưới tiêu , - Thâm canh lúa nguồn LĐ dồi ) nước cho phép Quan sát hình 8. 6 ? tăng vụ , tăng NS...
 • 5
 • 615
 • 0

Giáo án địa lớp 7 - Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf
... dùng dạy học : - BĐ DC BĐ NN Châu A ĐNÁ - Các hình từ 8. 1  8 .7 SGK III – Phương pháp : trực quan , phát vấn , phân tích , dùng lời, nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Câu , SGK ... trang 25 3) Giảng : Hoạt động : LÀM NƯƠNG RẪY Hoạt động dạy học Ghi bảng GV cho HS đọc phần mở I - LÀM NƯƠNG SGK trang 26 RẪY : GV : yêu cầu HS quan sát hình - hình thức sx 8. 1 8. 2 trả lới câu ... cho việc canh tác lúa nước GV : hướng dẫn HS quan sát lược đồ hình 8. 4 so sánh với lược đồ hình 4.4 SGK / 14  ? vùng trồng lúa nước Châu Á vùng có số dân ? ( đông Châu Á ) ? Việc canh tác lúa...
 • 7
 • 6,893
 • 3

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 8)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 8)
... nóng tài nguyên môi trường (0.5 điểm) III/ ĐÁP ÁN: I/Trắc nghiệm: 1a 2a 3d 4a 5b 6b 8b 9c 10 d 11 a 12 c 13 b II\Tự luận: Câu 1: -Đặc điểm đô thị hoá (1 điểm) -Hậu đô thị hoá tự phát Câu 2: Tính ... gia tăng bình quân năm giới lên đến: A 1, 5% B 2% C 2 ,1% D 2,5% Câu 10 : Châu lục có nhiều siêu đô thị giới là: A Châu Âu B Châu Phi C Châu Mĩ D Châu Á Câu 11: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ... LUẬN: ( điểm) Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hoá đới nóng Đô thị hoá tự phát gây hậu gì? (2 điểm) Câu 2: Tính mật độ dân số châu Phi năm 20 01 Biết số dân châu Phi năm 20 01 818 triệu người diện...
 • 2
 • 301
 • 0

Tài liệu Địa lớp 6 bài 8 pdf

Tài liệu Địa lý lớp 6 bài 8 pdf
... 22/ 66 33'B 66 033'N 22/ 66 033'B 12 66 033'N Từ Cực 1 86 ngày 21/ Bắc ( tháng) đến Cực 23/ Nam Từ Cực 23/ Bắc 1 86 ngày Số ngày có đêm = 24h Mùa 1 Hạ Đông Đông Hạ Hạ Đông 1 86 ngày ( tháng) 1 86 ngày ... miền địa cực có số ngày đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa Yêu cầu quan sát H25 ? Ngày 22/ 22/ 12 độ dài ngày đêm địa điểm D D' vĩ tuyến 66 033' nửa cầu ntn? - Các đường vĩ tuyến 66 ? Vĩ tuyến 66 ... điền bảng: ( Ngày 22/ Hạ chí ) Địa Vĩ độ Thời gian Mùa Kết luận điểm ngày đêm Bắc 200B Ngày > Hạ Càng lên vĩ độ cao bán 40 B Đêm ngày dài Từ cầu 66 033'B Ngày > 66 33'B -> Cực có Đêm ngày dài suốt...
 • 5
 • 995
 • 1

Địa lớp 7 bài 1 docx

Địa lý lớp 7 bài 1 docx
... KT-XH địa phương ,và DS biểu cụ thể tháp tuổi (tháp DS)  ghi bảng treo tranh 1. 1 / SGK /4 đánh số thư’ tự 1, 2,3,4 hình 1. 1 ? Dựa vào kênh hình 1. 1 SGK /4 cho biết tên, vị trí mang số 1, 2,3,4 ... Hãy tính xem : - Từ công nguyên  12 50 cách năm, DS tăng người - Từ năm 19 28 -15 00 15 00 -18 04  cách năm, DS tăng bao 18 04 -19 99 nhiêu ? ? DS TG tăng nhanh ? (19 60) sao? (tiến lĩnh vực KT-XH -Y ... TK19 TK20 : - Gia tăng dân số tự nhiên - Gia tăng dân số + Dọc : đơn vị tỉ người + Ngang : số năm ? DS TG Công nguyên khỏang tỉ người ? triệu người ? Năm 19 25 ? Năm 15 00 ? Năm 18 04 ? Năm 19 27...
 • 5
 • 4,906
 • 1

Địa lớp 7 bài 2 doc

Địa lý lớp 7 bài 2 doc
... chủng tộc ? DC TG thuộc ? Căn vào đâu ta chia dân cư chủng tộc TG thành chùng tộc ? Quan sát hình 2. 2 cho biết : ? Những người hình thuộc chủng tộc ? Dựa vào hình vẽ mô tả hình dạng bên chủng tộc ... ngược lại Như mật áp độ chấm đỏ thể phân bố - Những nơi dân cư thưa dân : vùng HS : quan sát hình 2. 1 cho biết : núi, vùng sâu ? Những khu vực tập trung đông vùng xa dân ? b MĐ dân ? khu vực có ... Bắc, ĐN Braxin, ĐB Hoa Kì, Tây Tây Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam Á, ĐNÁ Khu vực đông dân ? Tại ? (2 khu vực đông dân : Nam Á Đông Nam Á ) Qua pt biểu đồ em có nhận xét phân bố DC TG Nguyên nhân...
 • 5
 • 3,502
 • 1

Địa lớp 7 bài 4 pptx

Địa lý lớp 7 bài 4 pptx
... cho khoảng từ Ghi bảng I – BÀI TẬP : Quan sát H .4. 1: nơi có MĐDS cao thị x4 Thái Bình , MĐDS > 3000ng/km² - Nơi có MĐDS thấp : huyện Tiền Hải < 1000ng/ km² 3 4 nhóm lên) lớp lắng nghe , nhận xét ... động : BÀI TẬP GV : chia nhóm nhỏ ( HS )  gọi nhóm lên làm việc ? Hình dạng tháp tuổi có gi` thay đổi : - HS quan sát hình 4. 2 , 4. 3 nhận xét tình phần đáy, phần thân, phần đỉnh tháp Hình 4. 2 ... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : - KT phần chuan bị làm HS nhà BT thực hành 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP Hoạt động dạy học HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : Quan sát hình 4. 1 BĐ...
 • 5
 • 978
 • 0

Địa lớp 7 bài 6 pot

Địa lý lớp 7 bài 6 pot
... CỦA Xavan Kênia (H6.3) MÔI TRƯỜNG Xavan CH Trung Phi - Quang cảnh thay (H6.4) vào mùa mưa đổi từ rừng thưa ( Xava H6.3 có sang đồng cỏ cao Xavan H6.4 ) (Xavan) cuối GV lưu ý : H6.4 có dãi nửa HM ... đến TV , người TN Xavan hay đồng cỏ cao nhiệt đới thảm TV tiêu biểu MT nhiệt đới - QS hình 6. 3 , 6. 4 HS nhận xét LM thay đổi ntn ? (theo mùa : khô, mưa) ? Cây cỏ biến đổi ntn năm ? ( xanh tốt...
 • 5
 • 941
 • 0

Địa lớp 7 bài 9 ppt

Địa lý lớp 7 bài 9 ppt
... - Các hình SGK hình 9. 1 , 9. 2 , BĐ TN TG III – Phương pháp : đàm thoại , phát vấn , nhóm, dùng lời IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Các câu 1,2,3 trang 28, 29 SGK 3) Giảng : Hoạt ... mùa vụ ? Quan sát hình 9. 2 9. 1 nêu nguyên nhân dẵn đến xói mòn đất MT XĐ ẩm GV dẫn dắt : + Lớp mùn đới nóng thường ko dày , đất có độ dốc cao mưa nhiều quanh năm điều xảy lớp mùn + Nếu rừng vùng...
 • 5
 • 1,006
 • 1

Địa lớp 7 bài 10 pdf

Địa lý lớp 7 bài 10 pdf
... tăng từ 100 %  110% - MT : thiếu nước - Tương tự với gai tăng sạch, MTTN bị huỷ hoại dần , MT DS VN sống khu ổ - Tăng 100 %  160 % LT bình quân đầu người chuột , ĐT bị ô nhiễm giảm từ 100 %  50% ... H .10. 1 để CỦA DÂN SỐ thấy mối quan hệ TỚI TÀI gia tăng DS TN nhanh NGUYÊN – MÔI với tình trạng thiếu LT TRƯỜNG : Châu Phi - Việc giảm tỷ lệ ? Nêu giá trị sản lượng LT … Tài nguyên , năm 1 975 ... canh tác XD nhà máy , lấy củi đun nấu , lấy gỗ làm nhà 4) Củng cố : Câu / 35 Phân tích BĐ hình 10 1) Học Chuẩn bị trước 11 ...
 • 5
 • 919
 • 0

Địa lớp 7 bài 11 pot

Địa lý lớp 7 bài 11 pot
... nước, KH, vẻ đẹp MT , ĐT GV : Giới thiệu nội dung hình 11. 1 11. 2 * Hình 11. 1 : TP Singapo : phát triển có khoa học  TP TG đại * Hình 11. 2 : khu ổ chuột TP Ấn Độ hình thành tự phát trình ĐTH ... nước đới nóng ? 4) Củng cố : - Câu 1, SGK trang 38 5) Dặn dò : - Làm BT  hướng dẫn HS làm - Học 11 - Đọc SGK 12 làm BT 12 câu 1,2 ...
 • 5
 • 717
 • 0

Địa lớp 7 bài 12 pot

Địa lý lớp 7 bài 12 pot
... câu SGK /38 - HS 2: câu SGK /38 - HS 3: câu SGK /38 3)Giảng : Hoạt động 1: BÀI TẬP Hoạt động dạy Ghi bảng học GV :nêu yêu BÀI TẬP : xác định tên cầu cãu tiết thực hành ảnh thuộc MT ? , khái niệm ... cầu : nhận ẩm dạng MT đới nóng qua ảnh , xác định tên MT kiến thức học Hoạt động : BÀI TẬP GV : yêu cầu HS xem BÀI TẬP : Chọn biểu đồ ảnh : Xavan đồng cỏ , phù hợp với ảnh Xavan kèm có đàn trâu ... độ tăng cao mưa theo mùa, có thời kí hô hạn tới tháng : MT nhiệt đới Hoạt động : BÀI TẬP GV : ôn lại cho HS BÀI TẬP 3: Xếp thành cặp mối quan hệ LM cho phù hợp LM và chế độ nước lưu lượng nước...
 • 5
 • 646
 • 0

Địa lớp 7 bài 13 docx

Địa lý lớp 7 bài 13 docx
... chuẩn bị để giải tất nhu cầu khách hàng Hay chí họ phải có số điện thoại, gọi điện cho nhà quản để giúp đỡ, sau nhanh chóng giải vấn đề khách hàng “Quý vị gọi lại vào lúc khác không? Hiện bận” ... có vấn đề” hay “Chúng gặp trục trặc với hệ thống máy chủ” Đây hoàn toàn vấn đề người gọi điện, để trì hoãn phục vụ Hoạt động kinh doanh ngày tiến hành, cho dù có hay hệ thống máy tính giám ... đỡ họ “Quý vị không nhận tin nhắn sao?” Trước đây, điện thoại chưa có khả tự động ghi âm, bạn có để trốn trách nhiệm cách nói Tuy nhiên, nay, với hệ thống tin nhắn 24/24 thiết bị ghi âm điện...
 • 5
 • 792
 • 0

Địa lớp 7 bài 15 pdf

Địa lý lớp 7 bài 15 pdf
... Vùng CN ?  Cảnh quan CN HS quan sát hình 15. 3 để phổ biến khắp phân biệt TT CN, nơi Vùng CN nơi tập trung nuồn HS quan sát hình 15. 1, gây ô nhiễm MT 15. 2 : ? Cho biết khu CN , khu có khả gây ... ôn hoà khó khăn chất thải CN gây ô nhiễm MT 4) Củng cố : Câu 1, SGK trang 52 5) Dặn dò : - Học 15 - Làm BT SGK / 52 Đọc trước 16 ...
 • 5
 • 669
 • 0

Địa lớp 7 bài 16 pptx

Địa lý lớp 7 bài 16 pptx
... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Câu 1, SGK trang 52 3) Giảng : Hoạt động : ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO Hoạt động dạy Ghi bảng học HS đọc SGK phần I I - ĐÔ THỊ HOÁ Quan sát hình 16. 1, Ở MỨC ĐỘ 16. 2 ... hưởng tới môi trường ? N3 : Dân đô thị tăng nhanh việc giải nhà đô thị ? - HS quan sát hình 16. 3 , 16. 4 để trả lới cho câu hỏi - Như vấn đề đặt cho ĐTH - Sự phát triển nhanh ĐT phát sinh nhiều ... SGK nêu giải pháp ĐTH phi tập trung 4) Củng cố : Câu 1, SGK trang 55 5) Dặn dò : - Đọc trước 17 - Học 16 ...
 • 5
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai soan dia ly lop 7 bai 8soan dia ly lop 7 bai 8địa lý lớp 7 bài 55 kinh tế châu âuđịa lý lớp 7 bài 6 môi trường nhiệt đớiđịa lý lớp 7 bài 2địa lý lớp 7 bài 4 thực hànhđịa lý lớp 7 bài 10địa lý lớp 7 bài 34địa lý lớp 7 bài 1 dân sốđịa lý lớp 7 bài 1địa lý lớp 7 bài 48địa lý lớp 7 bài 54địa lý lớp 7 bài 50 thực hànhđịa lý lớp 7 bài môi trường hoang mạcđịa lý lớp 6 bài 8Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0201V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0203V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PhanloaitaikhoanTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BiaTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_4Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BiaTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_3Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6THIẾT KẾ MẠNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CHO GIÁM SÁT SỨC KHỎEỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƯU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANGchương trình đại hộiĐánh giá kết quả phẫu thuật chẻ dọc cành cao xương hàm dưới ở bệnh nhân sai khớp cắn loại III có sử dụng khí cụ định vị lồi cầu ttQUY DINH LUU MAUSO LUU MAUXây dựng phương pháp xác định quy luật tốc độ cháy của nhiên liệu trong các quá trình làm việc không ổn định của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn ttTổng quát 12 thì cơ bản trong tiếng anhBài tập lập trình pascal thi tin học sinh giỏi THCSuftai chinh ngan hang25994ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000