Tương tác cộng gộp và tính trạng số lượng

Tài liệu Tương tác cộng gộp tính trạng số lượng doc

Tài liệu Tương tác cộng gộp và tính trạng số lượng doc
... (2) Đối với tính trạng di truyền theo kiểu đa phân cộng gộp, hệ số tỷ lệ kiểu hình xác định cách dựa vào tam giác Pascal Tính trạng số lượng (quantitative trait) Thông thường, tính trạng có liên ... liên quan đến kích thước, khối lượng (thường hay gọi trọng lượng) xác định dựa thang định lượng (quantitative scale), gọi tính trạng số lượng Nói chung, tính trạng số lượng có đặc điểm sau: Do nhiều ... allele trội (tương ứng với trị số trung bình) chiếm tỷ lệ cao nhất, kiểu hình kiểu gene hai đầu mút tương ứng với ngưỡng "cực đoan" chiếm tần số thấp Đó quy luật chung cho tính trạng số lượng (2)...
 • 8
 • 504
 • 3

Tương tác cộng gộp tính trạng số lượng pptx

Tương tác cộng gộp và tính trạng số lượng pptx
... (2) Đối với tính trạng di truyền theo kiểu đa phân cộng gộp, hệ số tỷ lệ kiểu hình xác định cách dựa vào tam giác Pascal Tính trạng số lượng (quantitative trait) Thông thường, tính trạng có liên ... liên quan đến kích thước, khối lượng (thường hay gọi trọng lượng) xác định dựa thang định lượng (quantitative scale), gọi tính trạng số lượng Nói chung, tính trạng số lượng có đặc điểm sau: Do nhiều ... allele trội (tương ứng với trị số trung bình) chiếm tỷ lệ cao nhất, kiểu hình kiểu gene hai đầu mút tương ứng với ngưỡng "cực đoan" chiếm tần số thấp Đó quy luật chung cho tính trạng số lượng (2)...
 • 5
 • 309
 • 1

Di truyền học Mendel mở rộng ( phần 1 ) Tương tác cộng gộp tính trạng số lượng ppsx

Di truyền học Mendel mở rộng ( phần 1 ) Tương tác cộng gộp và tính trạng số lượng ppsx
... Ptc A1A1A2A2 ( ) × a1a1a2a2 (trắng) F1 A1a1A2a2 (hồng) F2 Allele trội Kiểu gene 1A1A1A2A2 2A1A1A2a2 4A1a1A2a2 2A1a1a2a2 1a1a1a2a2 2A1a1A2A2 1A1A1a2a2 2a1a1A2a2 1a1a1A2A2 Kiểu hình ... bắp ngô (xem Di truyền học đại cương - Dubinin 19 81, tr .13 5 -14 5) Nhận xét: (1 ) Bằng cách vẽ đồ thị biểu di n mối quan hệ số allele trội có mặt kiểu gene (trên trục hoành) tần số kiểu hình (trên ... gene hai đầu mút tương ứng với ngưỡng "cực đoan" chiếm tần số thấp Đó quy luật chung cho tính trạng số lượng (2 ) Đối với tính trạng di truyền theo kiểu đa phân cộng gộp, hệ số tỷ lệ kiểu hình...
 • 6
 • 263
 • 3

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, TƯƠNG TÁC GIỮA NGHÈO TÍNH DỄ TỔN THƢƠNG LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, TƯƠNG TÁC GIỮA NGHÈO VÀ TÍNH DỄ TỔN THƢƠNG LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... dễ bị tổn thƣơng liên quan đến biến đổi khí hậu khu vực đô thị thành phố Cần Thơ thực nhằm hướng đến mục tiêu giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương cho cư dân nghèo, cận nghèo dễ bị tổn thương đô thị ... trường; 10 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; 11 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ; 12 Hội Nông dân Việt Nam thành phố Cần Thơ; 13 Thành Đoàn Cần Thơ; 14 Hội Chữ Thập đỏ thành phố Cần Thơ; ... không ảnh hưởng đến dân số toàn thành phố Cần Thơ + Di cư khỏi thành phố Cần Thơ: việc di cư liên quan đến người dân rời thành phố Cần Thơ nhiều lý do, chẳng hạn lý kinh tế (đến thành phố Hồ Chí...
 • 92
 • 138
 • 1

Thế tương tác nguyên tử các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS
... - NGUYỄN THỊ HUẾ THẾ TƯƠNG TÁC NGUYÊN TỬ VÀ CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG CỦA CÁC TINH THỂ CẤU TRÚC FCC CÓ CHỨA TẠP CHẤT TRONG LÝ THUYẾT XAFS Chuyên ngành: Vật thuyết vật toán Mã ngành: 60440103 ... Công nghệ Trong việc nghiên cứu tính chất vật nhƣ tƣơng tác nguyên tử, tham số nhiệt động, tham số cấu trúc hiệu ứng dao động nhiệt nguyên tử hệ vật liệu vấn đề thời quan trọng Vật nói chung ... tức dao động nhiệt nguyên tử lại ảnh hƣởng mạnh mẽ lên phổ XAFS Sự xắp xếp nguyên tử làm cho chất cấu trúc định Tuy nhiên nguyên tử lại tham gia vào dao động nhiệt nên thay đổi nhiệt độ...
 • 13
 • 87
 • 0

Tài liệu Tương tác cộng gộp (additive) ppt

Tài liệu Tương tác cộng gộp (additive) ppt
... hai bố mẹ F2 xuất dãy biến dị liên tục hướng Điều chứng tỏ tính trạng tuân theo quy luật tác động cộng gộp hay đa phân tích lũy Quy ước: Vì allele cho màu đỏ trội allele cho màu trắng mức độ biểu ... kiểu hình trung gian hay kiểu gene chứa hai allele trội (tương ứng với trị trung bình) chiếm tỷ lệ cao nhất, kiểu hình kiểu gene hai đầu mút tương ứng với ngưỡng "cực đoan" chiếm tần số thấp (xem ... trắng 4/16 4/16 1/16 6/16 Hình 2.9 Một phép lai lúa mỳ đỏ trắng hai gene chi phối, cho thấy mối tương quan tỷ lệ kiểu hình F2 số allele trội Một ví dụ độc đáo khác trường hợp di truyền số dãy...
 • 7
 • 274
 • 2

Tương tác cộng gộp (additive) ppt

Tương tác cộng gộp (additive) ppt
... hai bố mẹ F2 xuất dãy biến dị liên tục hướng Điều chứng tỏ tính trạng tuân theo quy luật tác động cộng gộp hay đa phân tích lũy Quy ước: Vì allele cho màu đỏ trội allele cho màu trắng mức độ biểu ... kiểu hình trung gian hay kiểu gene chứa hai allele trội (tương ứng với trị trung bình) chiếm tỷ lệ cao nhất, kiểu hình kiểu gene hai đầu mút tương ứng với ngưỡng "cực đoan" chiếm tần số thấp (xem ... 4/16 6/16 4/16 1/16 1/16 Hình 2.9 Một phép lai lúa mỳ đỏ trắng hai gene chi phối, cho thấy mối tương quan tỷ lệ kiểu hình F2 số allele trội Một ví dụ độc đáo khác trường hợp di truyền số dãy...
 • 3
 • 198
 • 0

NGUYÊN TẮC XẾP NGÀNH TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH

NGUYÊN TẮC XẾP NGÀNH VÀ TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH
... ánh đồng doanh thu ngành mang lại đồng lợi nhuận cho cổ đông chủ nợ PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH F CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG Nguyên tắc chung để tính tiêu tăng trưởng ... thu ngành để đồng tiền mặt Chỉ tiêu có tính đặc thù ngành Vòng quay tài sản (Asset Turnover) Chỉ số cho biết đơn vị tài sản ngành tạo đơn vị doanh thu Ví dụ, vòng quay tài sản có nghĩa đồng tài ... vốn Chỉ tiêu cho biết cấu nợ ngành Nó phụ thuộc vào đặc thù riêng ngành Khả trả lãi Khả trả lãi PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ = Tổng EBIT Tổng Chi phí lãi vay PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH...
 • 9
 • 943
 • 10

Tìm hiểu phân tích tính trạng số lượng ở thực vật

Tìm hiểu và phân tích tính trạng số lượng ở thực vật
... cao số lượng hạt có QTL tăng chiều cao QTL giảm chiều cao, QTL tăng số lượng hạt QTL giảm số lượng hạt Có thể thấy số QTL làm tăng hay giảm tính trạng kiểu hình không phản ánh kiểu hình tính trạng ... | Issue | c05144 Phân tích QTL thực vật lập đồ liên kết marker quần thể phân tích. Việc lập đồ liên kết chất dựa tượng phân li, liên kết gene tái tổ hợp quần thể phân li phân tích để xác định ... tính trạng Hình trích dẫn Yano et al (3) Các tác giả xác định QTL cho số lượng hạt QTL cho chiều cao cây.Đối với tính trạng số lượng hạt bông, giá trị LOD dao động từ 1.5-9 Một giá trị phân tích...
 • 6
 • 312
 • 0

Chương 4: DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG pdf

Chương 4: DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG pdf
... kiểu gen- môi trường Các hợp phần biến động di truyền TT số lượng VG = VA + VD + VI VA: Sự biến động di truyền cộng hợp (additive genetic variance) VD: Sự biến động di truyền tính trội (dominance ... locus hay locus ⇒ di truyền • Được khai thác phương pháp chọn lọc Các hợp phần biến động di truyền TT số lượng VP = VA + VD + VI + VE + VGE VD  Là tương tác allele locus  Không di truyền cho hệ ... khối lượng TB đàn biết h2 = 0,5? VA chọn lọc * Các phương pháp xác định hệ số di truyền Phân tích quan hệ họ hàng: full-sib, half-sib Phân tích tương quan hồi qui hệ bố mẹ đàn Tính hệ số di truyền...
 • 21
 • 1,270
 • 12

Tìm hiểu phân tích tính trạng số lượng ở thực vật thông qua bài báo tìm ra gene ảnh hưởng đến năng suất lúa

Tìm hiểu phân tích tính trạng số lượng ở thực vật thông qua bài báo tìm ra gene ảnh hưởng đến năng suất lúa
... Phân tích QTL thực vật nhiều gene, với ảnh hưởng gene nhỏ Tính trạng số lượng không phân li thành nhóm cụ thể ta đơn giản sử dụng nguyên lí ... tích QTL thực vật Liệu kết luận gene ảnh hưởng đến tính trạng? Để chứng minh điều đòi hỏi tác giả cần tìm thêm nhiều allele gene so sánh tính trạng chúng Nếu tác giả cần tạo chuyển gene làm tăng ... đẳng gene giúp tạo đồng cho quần thể phân li, giảm tượng tương tác gene ảnh hưởng đến việc đo đạc kiểu hình (Mendel hóa tính trạng số lượng) Các dòng dùng làm bố mẹ để tạo quần thể F2 Phân tích...
 • 6
 • 209
 • 0

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm ở công ty Bánh kẹo Hải Châu.doc

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tính giá thành sản phẩm ở công ty Bánh kẹo Hải Châu.doc
... III Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty bánh kẹo Hải Châu 3.1 Tình hình tổ chức phân công nhân kế toán giá thành Công tác kế toán chi phí tính giá thành ... tính giá thành sản phẩm, từ phân tích thực trạng đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng công ty bánh kẹo Hải Châu Đối ... phí dở - dang cuối kỳ - Căn vào khối lợng sản phẩm , lao vụ hoàn thành để tính giá thành đơn vị: Giá thành đơn vị sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ = Số lợng sản phẩm hoàn thành...
 • 94
 • 599
 • 9

421 Báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh & đặc điểm đội ngũ lao động Công ty thực trạng công tác quản trị nhân lực trong Công ty cổ phần constrexim số 1

421 Báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh & đặc điểm đội ngũ lao động Công ty và thực trạng công tác quản trị nhân lực trong Công ty cổ phần constrexim số 1
... Phần iii Đặc điểm đội ngũ lao động công ty thực trạng công tác quản trị nhân lực công ty I Nguồn nhân lực Công ty Cơ cấu lao động công ty theo phòn ban, chức Bảng cấu lao động công ty theo phòng ... quan hệ Công ty Cổ phần Constrexim số Công ty mẹ Constrexim Holdings 3 .1 Quan hệ Công ty cổ phần Constrexim số Công ty mẹ Constrexim Holdings Công ty cổ phần Constrexim số Công ty Công ty Đầu t Xây ... hàng Đại lý Tổng cộng 01/ 01 03 03 Các xí nghiệp, đội xây dựng, dự án, cửa hàng, đại lý 01 01 01 01 01 01 21 10 10 10 14 14 02 02 02 06 79 04 05 22 22 01 01 01 03 03 45 01 01 02 15 11 11 11 42 42...
 • 28
 • 362
 • 0

Báo cáo tổng hợp về tổng quan về Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đô thị số 18 & tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán & tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế

Báo cáo tổng hợp về tổng quan về Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 & tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán & tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế
... ngày kết thúc năm tài 21 Báo cáo thực tập tổng hợp IV Tình hình thực công tác phân tích hoạt động kinh tế Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Tổ chức công tác phân tích hoạt ... cáo phân tích hoạt động kinh tế Báo cáo phân tích hoạt động kinh tế văn phản ánh kết phân tích Trong báo cáo phân tích hoạt động kinh tế phải thể nội dung sau: Tên báo cáo phân tích hoạt động kinh ... hoàn thiện thời gian tới c Công bố số liệu kết phân tích tổ chức hội nghị phân tích 22 Báo cáo thực tập tổng hợp Sau tính toán phân tích lập báo cáo, kết phân tích hoạt động kinh tế cần phải công...
 • 25
 • 503
 • 0

Xem thêm