Toán lớp 6 tiết 44

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (44)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (44)
... C D Câu 8: Bỏ dấu ngoặc biểu thức x- ( -y + 1) ta được: A x- y +1 B.x- y -1 Câu 9: Tìm số biết A - 15 14 B .- C x+y -1 D x + y + - ? 14 15 C 15 14 D 14 15 Câu 10 : Các khẳng định sau hay sai? Các...
 • 2
 • 138
 • 0

Toán Lớp 3 Tiết 44

Toán Lớp 3 Tiết 44
... 2010 Toán: (Tiết 44) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI N Bài 2: Số? hm = 800 m m = 80 dm hm = 900 m m = 600 cm cm = 80 mm dm = 400 mm dam = 70 m dam = 30 m Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Toán: (Tiết 44) ... BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Bài : Tính (theo mẫu) Mẫu: 32 dam x = 96 dam 96 cm : = 32 cm 25 m x = 50 m 36 hm : = 12 hm 15 km x = 60 km 70 km : = 10 km 34 cm x = 204 cm 55 dm : = 11 dm V ... 10 1dam = … m 1hm = … m 100 1m = 100 cm … 1dm = 10 cm … Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Toán: (Tiết 44) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Lớn mét km 1km = 10hm = 1000m hm 1hm = 10 dam = 100m Mét Nhỏ mét...
 • 7
 • 539
 • 0

Toán lớp 6_ Tiết 44

Toán lớp 6_ Tiết 44
... HS sửa a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = - (7 + 14) = -21 c) (-35) + ( -9) = - (35 + 9) = - 44 HS sửa a) ( -5) + ( -248) = - ( + 248) = - 253 b) 17 + −33 = 17 + 33 = 50 c) −37 + +15 = 37 +...
 • 2
 • 166
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 44 : LUYỆN TẬP CHUNG ppt

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 44 : LUYỆN TẬP CHUNG ppt
... 4 ,56 23 = 456 2,3m = 456 ,23dam 456 2,3kg 456 2,3m = 45 623dm Và mở rộng suy kết khác : 4 ,56 23 = 45, 623 tạ 4 ,56 23 = 456 ,23 yến 4 ,56 23 = 456 23 hg 4 ,56 23 = 456 230dag 4 ,56 23 = 456 2300g cách hướng dẫn thêm ... dài : ………………km Km Tương tự tập sau : dm hm m dm 4 ,56 23 = …………kg , Tấn tạ yến hg kg Khi ta có : dag g 456 2,3m = 4 ,56 23km Từ mở rộng suy kết , khác : 456 2, 3m = 45, 623hm Có 4 ,56 23 = 456 2,3m = 456 ,23dam ... động : Vận dụng giải toán : GV cho HS đọc 4, HS tự đổi đơn vị đo diện tích với việc đổi đơn vị đo độ dài) làm Bài tập nhà : Bài tập HS trình bày 3,4 (SGK trang 51 ) bước giải, lớp nhận Chú ý : Khi...
 • 6
 • 1,266
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx
... Bài tập 19 / 73 : - Tổ thực a) < +2 15 < ; b) - c) -1 0 < -6 -1 0 < +6 d) +3 < +9 ; -3 < +9 - Thực chất phép tính tập hợp số tự - Tổ thực + Bài tập 20 / 73 : a) | -8 | - | -4 | = – 4=4 nhiên b) | -7 | ... nhắc lại số liền Số đối | 3| = -3 trước , liền sau Số đối -4 + Bài tập 22 / 73 : a) Các số liền sau ; - ; ; - 3 ;-7 ;1; b) Các số liền trước – ; ; ; - 25 -5 ; - ; ; - 26 c) Số liền sau a số nguyên ... | -7 | | -3 | = = 21 - Tổ c) | 18| : | -6 | = 18 thực : =3 d) | 153 | + | -5 3| = 153 – 53 = 100 - Thế số + Bài tập 21 / 73 : đối số Số đối –4 nguyên ? Số đối - Tổ thực Số đối | –5| = -5 - Học sinh...
 • 5
 • 298
 • 0

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) pps

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) pps
... II.Các sống cạn sống cạn - Học sinh đọc thông tin Giáo viên yêu cầu học sinh sách giáo khoa nghiên cứu thông tin - Học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa gợi ý giáo viên - Giáo viên đặt câu hỏi ... biệt trường đặc biệt - Học sinh đọc thông tin - Yêu cầu học sinh đọc thông sách giáo khoa quan sát tin sách giáo khoa hình 36. 4 quan sát hình 36. 4 - Học sinh thảo luận, trả lời - Đặt câu hỏi gợi ... khác IV.Kiểm tra – đánh giá (5’): - Học sinh đọc phần kết luận chung sách giáo khoa - Đọc mục “Em biết?” V.Hoạt động nối tiếp(1’): - Học - Hoàn thành tập lại sách tập - Xem trước “Tảo” ...
 • 7
 • 1,325
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 44

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 44
... -7 ⇒ Không tìm số nguyên a thỏa mãn đk đề Vì a ≥ [(-8) + (-9)] – ( -11 ) = -17 + 11 = -6 (-3 – 5).(-3 + 5) = (-8).2 = - 16 16 – (8 – 12 ) = 16 –(-4) = 20 26 + 7.(4 – 12 ) = 26 + (- 56) = -30 S 32 = ... ÁN KIỂM TRA TIẾT Môn : Số học Bài số 1( HKII) Bài Câu a b Điểm ; ; -8 ; 16 ; - 16 Phát biểu a/ Tổng hai số nguyên âm số nguyên âm b/ Tích hai số nguyên âm số nguyên âm c/ Tích bốn số nguyên âm số ... âm số nguyên dương d/ Tích hai số nguyên dương số nguyên dương Đ b c a b c d X X 0,25 0,25 0,25 0,25 X X 10 = 10 =0 Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự tăng dần -19 ; -3 ; 0; :3 ;4 a = ⇒ a = a...
 • 3
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản tài trợ bất động sản hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấpBài soạn môn đầu tư và tài trợ bất động sản tài trợ bất động sản hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấpBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản thuê và mua bất động sảnHỏi đáp 17 tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe tin mừngManagerial economics 3rd by froeb ch05Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ban tổ chức tỉnh bo li kham xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nayManagerial economics 3rd by froeb ch09Công nghệ HSDPA trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ baBỘ ĐIỀU KHIỂN, MODEL SC1000[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) vatly dapanQUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1/500 KHU DÂN CƯ MỚI XÃ THIỆU ĐÔ HUYỆN THIỆU HÓA7f61fQuy che dai hoi BT 2017 SHI (F)15 b i t p L c n h i c a l xo. nh lu t H c File word c l i gi i chi ti t20 b i t p Ba nh lu t Niuton File word c l i gi i chi ti t10 b i t p Ph n t ch l c File word c l i gi i chi ti tTT kiem tra qua trinh SXCổ đông và nhà đầu tư101d3Nghi quyet dai hoi co dong 10325 b i t p L c h p d n. nh lu t v n v t h p d n File word c l i gi i chi ti tĐề kiểm tra 15'' tụ điện - Chương 1 Điện tích, điện trường - File word có lời giải .doc ki m tra 15