Toán lớp 6 tiết 33

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (33)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (33)
... Vẽ hai góc kề bù xOm mOy biết góc mOy 60 0 Tính số đo góc xOm? Câu 9: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sau cho góc xOt 300, góc xOy 60 0 a) Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy Không...
 • 2
 • 125
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 33 ppt

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 33 ppt
... đổi nào? -GV nêu đáp án Sự bay Sự sôi -Xảy -Xảy nhiệt độ nhiệt độ xác định chất lỏng -Chất lỏng biến -Chất lỏng biến thành xảy thành xảy ra mặt thoáng đồng thời mặt thoáng lòng chất lỏng -Hướng ... (2)-nhiệt độ sôi Nước 100 (3)-không thay đổi Thuỷ ngân 357 Đồng 2580 Sắt 3050 (4)-bọt khí (5)-mặt thoáng -Chú ý : Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định *H Đ.2: VẬN DỤNG (15 phút) -Hướng dẫn HS thảo luận ... tr.88 -Giải thích ninh thức ăn nồi áp suất nhanh nhừ nồi thường? -Nêu số ứng dụng thực tế *H Đ.3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 phút) -Bài tập 2 8-2 9 SBT - n tập tốt kiến thức học để chuẩn bị cho tiết thi...
 • 5
 • 219
 • 2

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps
... tự với 8 ,56 m 0,195m Chú ý : Với số thập phân 8 ,56 phần GV giới thiệu : 2,7; nguyên gồm chữ số 8 ,56 ; 0,1 95 số bên trái dấu phẩy thập phân (Cho vài HS phần nguyên 8, phần nhắc lại) thập phân gồm ... phần Viết : 56 100 , 8, 56 nguyên, phần thập phân số thập phân đọc số thập phân Phần nguyên phần thập phân Chỉ giúp HS dễ nhận cấu tạo (giản đơn) số thập phân, đọc phần phải thận trọng Bài : HS tự ... thiệu số bên phải hướng dẫn HS tự nêu dấu phẩy phần thập nhận xét với hỗ trợ phân GV không nên nói tắt : Nêu ví dụ (như phần thập phân 56 SGK) để tự nêu phần Viết : 56 100 , 8, 56 nguyên, phần thập...
 • 5
 • 7,022
 • 17

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 33 – 34 LUYỆN TẬP ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 33 – 34 LUYỆN TẬP ppt
... nhiều số theo nhóm số ta cần liệt kê động hay nhiều mà không - Hoạt hai tìm - Tìm ƯCLN chúng - Tìm ước ƯCLN ước ước + Bài tập 142 / 56 số ƯCLN a) 16 = 24 không ? chúng 24 = 23 - Tổ thực ƯCLN( 16; 24) ... tiếp tập 144  1 46 SGK trang 56 57 TIẾT 34 Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 144 / 56 144 = 24 32 192 = 25 - Tổ thực ƯCLN(144;192) = 24 = 48 ƯC(144;192) = { ; ; - Cạnh hình - Hoạt ... tra tập 140 SGK trang 56 3./ Bài : TIẾT 33 Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động III .- Cách tìm ước chung thống qua tìm ƯCLN - Có cách tìm ước - Để tìm Để tìm ƯC hai chung ước chung hay nhiều số...
 • 7
 • 274
 • 1

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 33: CÁC LOẠI HOA potx

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 33: CÁC LOẠI HOA potx
... vào cách xếp hoa hoa cây - GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát tranh  phân tranh: hoa súng, hoa hồng, biệt cách xếp hoa hoa phượng, hoa mai + Hoa mọc đơn độc - Phân biệt cách xếp hoa + Hoa ... được: - Điểm khác biệt - Hoa dưa chuột mang hoa dưa chuột hoa cải? phận nhị nhụy - Đặt tên cho loại hoa - Hoa cải mang hai phận (tên đặt hoa lưỡng tính nhị nhụy hoa đơn tính) - Đặt tên: hoa dưa ... thành cụm - GV nhận xét, bổ sung - HS trình bày trước lớp - GV lưu ý số hoa mọc thành nhận xét, bổ sung cụm: hoa huệ, hoa cúc - HS tìm ví dụ hoa mọc - Cho ví dụ số hoa mọc thành cụm hoa đơn độc...
 • 11
 • 354
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 6 tiết 33, 34, 35

Giáo án âm nhạc lớp 6 tiết 33, 34, 35
... 2/ Nội dung II: Kiểm tra cuối năm Yêu cầu ghi đầy đủ, trình bày đẹp, có nhãn ( Tiến hành tiết 16- 17) - Tiến hành kiểm tra theo nội dung ôn tập + Kiểm tra hát - GV thực gọi tên theo thứ tự ... viên em học cha đạt yêu cầu, nhắc em cố gắng IV: Củng cố bài: - GV nhận xét kiểm tra, lu ý từ, nốt nhạc HS thờng hay đọc sai, làm mẫu tập lại cho HS - GV Công bố điểm tổng kết HS Khen ngợi HS học...
 • 2
 • 511
 • 4

Xem thêm