Lịch sử lớp 7 bài 21 (tt)

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (tt) pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (tt) pptx
... Lớp 7B: ………………………………………………… ……………………………… Lớp 7C: ………………………………………………… ……………………………… 2.Kiểm tra cũ:(4 phút): Bộ luật Hồng ... GV: Xã hội thời Lê Xơ có giai cấp tầng lớp nào? HS; Trả lời GV; Dùng bảng phụ Trống treo lên bảng HS: Lên thực bảng phụ GV; Quyền lợi địa vị giai cấp, tầng lớp sao? HS; Trả lời GV:(Địa chue nắm ... triển - Ngoài nước: Buôn bán giao thương với nước Xã hội Xã Hội Giai cấp Địa chủ phong kiến Tầng lớp Nông dân Thị Dân Thươ ng nhân Thợ thủ công Nô tì Em có nhận xét thủ công nghiệp nước ta thời...
 • 7
 • 553
 • 1

Lịch sử lớp 7 bài 13 (tt)

Lịch sử lớp 7 bài 13 (tt)
... Gv: Luật pháp thời Trần với thời Lý có giỗng khác Hs: Syu nghĩ trả lời theo nội dung rước học Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 15 phút) tìm I Nhà Trần xây dựng hiểu nhầ ... triển KT? Hình thức câu viết sẵn vào phiếu, hs lên chọn câu hỏi trả lời Hướng học nhà: (1phút) Học bài, chuẩn bị ...
 • 5
 • 1,542
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 (tt) doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 (tt) doc
... khoa,vở ghi,bút, soạn III Tiến trình tổ chức dạy- học: Ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp 7A:……………………………… Lớp 7B:……………………………… Lớp7 C:………………………………… Kiểm tra cũ: (……phút) ?: Sự cường thịnh Trung Quốc ... nào? Trả lời: (Đất nước ổn định, kinh tế phát triển,bờ cõi mở rộng ) Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1.(….phút) 4. Trung Quốc TRung Quốc thời Tống- thời Tốngnguyên Nguyên HS : Đọc ... Tự Thành ) Trung Quốc thời MinhThanh + Thời Minh Năm 1368 nhà Minh thành lập + Thời Thanh Năm 1 644 nhà Thanh thành lập * Thảo luận nhóm: (…… phút) Chủ định theo nhóm GV: Xã hội Trung Quốc cuối...
 • 7
 • 1,112
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 14 (tt) doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 14 (tt) doc
... Lớp 7A: ……………………………………………………… ………………………… Lớp 7B: ……………………………………………………… ………………………… Lớp 7C: ……………………………………………………… ………………………… Kiểm tra cũ: (3phút) ... nhân dân - Động viên tầng lớp tham gia kháng chiến - Tinh thần dũng cảm quân dân Đại Việt - Sự lãnh đạo dúng đắn vua Trần - Có chiến lược chiến thuật đắn ý nghĩa lịch sử: - Đập tan âm mưu ý trí ... để lại ý nghĩa ? Hs: Trả lời cá nhân * Hoạt động 2: ( 15 phút).Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống quân xâm Chiến thắng Bạch Đằng + Diễn biến : SGK +Ý nghĩa: - Chứng...
 • 6
 • 636
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 15 (tt) pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 15 (tt) pptx
... - Trả lời: Có phân hóa: + Tầng lớp thống trị đông + Tầng lớp bị trị ngày nhiều Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung II Sự phát triển *Hoạt động (10 phút): ... GV: Bộ sử nước ta nào? HS: trả lời GV: Danh y tiếng thời Trần ai? HS: trả lời GV: Ngoài ngành y có - Trường học ngày mở rộng ( Quốc tử giám, trường công, trường tư) - Cơ quan chuyên viết sử đời ... hát, nhảy múa, chèo, tuồng ưa chuộng Văn học - Chữ hán, chữ nôm phát triển mạnh mẽ * Hoạt động (7 phút): Văn - Đậm đà sắc học dân tộc, chứa đựng HS: Đọc tinh thần yêu nước, GV: Nêu đặc điểm văn...
 • 6
 • 547
 • 2

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt) pdf

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt) pdf
... Lớp 7A: ………………………………………………… ……………………………… Lớp 7B: ………………………………………………… ……………………………… Lớp 7C: ………………………………………………… ……………………………… Kiểm tra cũ: (3phút) ... nước ta nửa cuối kỷ XIV? Trả Lời: Nông nghiệp bị suy sụp, nông dân đói khổ, ruộng=> Mất mùa đói Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 10phút) II Nhà Hồ cải Nhà Hồ thành lập cách ... triều đình đến thăm hỏi đời sống nhân dân tìm hiểu việc làm quan địa phương nào? GV: Về kinh tế tài nào? ngoại xâm đe doạ => Nhà Hồ thành lập Những biện pháp cải cách Hồ Quý ly + Chính trị: Cải...
 • 5
 • 407
 • 1

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 18 (tt) pdf

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 18 (tt) pdf
... Lớp 7C: …………………………………………… Kiểm tra cũ: ( 15 phút): Câu 1: Vì nhà Hồ thất bại kháng chiến chống quân ... đến kháng chiến nhà trần? - Làm tập tập Hướng học nhà: (1phút) Học chuẩn bị tiếp theo( Tìm hiểu lịch sử địa phương ... khởi nghĩa HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức * Hoạt động 2: ( 10phút) Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi ( 14 07- 1409) GV: Có khởi nghĩa nổ ra? HS: Trả lời GV: ( Có hai khởi nghĩa ) GV: Hãy trình bày diễn biến...
 • 5
 • 2,090
 • 2

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 6 (tt) docx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 6 (tt) docx
... Chân Lạp HS : Đọc mục SGK trang20 c Từ TK IX=> TK GV: Từ thành lập đến năm XVThời kì Ăngco 1 863 , lịch sử Cam-pu-chia ( Nông nghiệp phát chia thành giai đoạn? triển, xây dựng HS : Trao đổi, bàn ... Lớp7 C:………………………………… Kiểm tra cũ: (……phút) GV: Hãy cho biết đặc điểm chung nước ĐNA? Điểm chung có ... hưởng gió mùa - Thuận lợi: Cay cối phát triển, có đủ nước tưới tiêu - Khó khăn: Lũ lụt, hạn hán ) Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1.(….phút) Tìm Vương quốc Camhiểu hình thành vương...
 • 5
 • 984
 • 1

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt) pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt) pptx
... Lớp 7B: …………………………………………………… …………………………… Lớp7 C: …………………………………………………… …………………………… Kiểm tra cũ: (4phút) Câu 1: (5 điểm) ... Tống Lê Hoàn? Trả lời: Khẳng định quyền làm chủ đất nước, đập tan âm mưu xâm lược giặc ngoại xâm Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1.(15.phút) I Sự phát triển kinh Tìm hiểu bước...
 • 5
 • 734
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 11 (tt) doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 11 (tt) doc
... làm chậm lại công xâm lược nhà Tống ) Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1.( 17. phút) II Giai đoạn thứ hai Cuộc kháng chiến bùng nổ ( 1 076 - 1 077 ) HS : Đọc mục SGK Kháng chiến bùng ... Lớp 7B: ……………………………………………………… ………………………… Lớp 7C: ……………………………………………………… ………………………… Kiểm tra cũ: (3phút) Gv: Việc công trước ... liền tiến hành sâm lược Đại Việt - Năm 1 076 đạo quân gồm 10 vạn binh, vạn ngựa chiến 20 vạn dân phu Quách Quỳ Triệu Tiết huy tiến vào nước ta - Tháng 1/ 1 077 quân Tống vượt qua ải Nam Quan Lạng Sơn...
 • 6
 • 677
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt) docx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt) docx
... Lớp 7B: ……………………………………………………… ………………………… Lớp 7C: ……………………………………………………… ………………………… Kiểm tra cũ:(5 phút): Lấy dẫn chứng ... điểm Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 13phút) III Khởi nghĩa lam Trận Tốt Động- Chúc Động Sơn toàn thắng (cuối (cuối năm 14 27 ) năm 1426- cuối năm GV: Yêu cầu hs đọc 14 27) ... nhân thắng Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử HS: Đọc * Thảo luận nhóm: (4 phút) Ngẫu nhiên theo tổ GV: Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch suwrcuar khởi nghĩa ? HS:- Các nhóm...
 • 5
 • 545
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 pptx
... Lớp 7C: ………………………………………………………… ……………………… Kiểm tra cũ:(4 phút): Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn? HS: Trả lời: GV: Chuẩn kiến thức đánh giá cho điểm Bài mới: ... HS: Trẩ lời GV: Kết hợp treo bảng phụ vẽ sẵn lên bảng HS: Chuẩn kiến thức Tự Viện Q Sử Ngự 13 đạo có Hàn Viên sử ti phụ GV: Chính quyền Trung Lâm Đài (Đô ti, thừa Ương tổ chức ti, Hiến ti) nào? ... chủng nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức(Thủy binh, tượng binh, binh, kị binh) HS: Đọc Đại việt sử kí toàn thư GV; Em có nhận xét qua chủ trương nhà nhước việc bảo vệ tổ quốc qua đoạn trích trên?...
 • 5
 • 681
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (ttt) ppt

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (ttt) ppt
... Lớp 7B: ………………………………………………… ……………………………… Lớp 7C: ………………………………………………… ……………………………… 2.Kiểm tra cũ:(4 phút): Xã hội thời lê Sơ có giai cấp tầng lớp nào? HS: Trả lời: GV: ... Xã hội thời lê Sơ có giai cấp tầng lớp nào? HS: Trả lời: GV: Chuẩn kiến thức đánh giá cho điểm Bài Hoạt động thầy Nội dung trò * Hoạt động 1: (20 phút) Tìm hiểu tình hình giáo dục khoa cử HS: ... Trả lời GV: Chuẩn kiến thức(Những người phạm tội người làm nghề ca hát) GV: Thời Lê Sơ từ 1428-15 27 tổ chức khoa thi tiến sĩ đỗ trạng nguyên? - Ở địa phương có trường công - Tổ chức 26 khoa thi...
 • 6
 • 366
 • 0

LỊCH SỬ LỚP 7 BÀI 23

LỊCH SỬ LỚP 7 BÀI 23
... tập Trống đồng Ngọc Lũ, biểu tượng văn hoá Việt Nam Đền Hùng Bài 17 - Tiết 23 Văn minh Đại Việt 1.Khái quát tiến trình phát triển lịch sử văn minh Đại Việt -Thế văn minh Đại Việt ? -Tại nói văn ... Quyn đánh bại quân Nam Hán mở thời kỳ lịch sử dân tộc, thời kỳ xõy dng quốc gia phong kiến độc lâp + Triều Lý, hai lần kháng chiến chống Tống thắng lợi Năm 1 077 , phòng tuyến Như nguyệt, gắn với ... phát triển * Lãnh thổ Đại Việt qua thời kỳ lịch sử từ thời dựng nước đến kỷ XVIII ngày Các VUA HùNG dựng nước, đóng đô Phong Châu Triều NGÔ ( 939- 9 67) , đóng đô Cổ Loa Triều ĐINH,Tiền LÊ ( 968...
 • 17
 • 2,597
 • 6

Lịch sử lớp 7 bài 12

Lịch sử lớp 7 bài 12
... sát tranh chù cột để Giáo dục văn hoá + Giáo dục có nhiều bước tiến - 1 070 Văn Miếu xây dựng - Năm 1 075 Mở khoa thi - Năm 1 076 Mở trường Quốc Tử Giám = > Chủ yếu học chữ hán chữ nho + Văn hoá: - ... Đọc nội dung phần SGK Gv: Trong xã hội có tầng lớp cư dân nào? Hs: Nêu theo nội dung SGK Gv: Dùng bảng phụ gi sẵn treo lên bảng để phân tích tầng lớp cư dân xã hội Hs: Quan sát nhận xét thay đổi ... Gv: Kết hợp Bài mới: Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: ( 23 phút) tìm hiểu đời sống kinh tế Gv: nhà vua tổ chức...
 • 5
 • 1,220
 • 1

Xem thêm