Toán lớp 6 tiết 20

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (20)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (20)
... song với C A m 12 0° Bài (3 điểm) ? D Cho hình vẽ n B 1) Vì m // n ? · 2) Tính số đo ABD x A · · Bài (2 điểm) Cho hình vẽ Biết : x′AO = 300 , AOB = 10 00 vaø ·OBy = 11 00 x' 30° 10 0 ° Chứng minh: ... Cho hình vẽ Biết : x′AO = 300 , AOB = 10 00 vaø ·OBy = 11 00 x' 30° 10 0 ° Chứng minh: xx’ // yy’ y 11 0° O y' B TaiLieu.VN Page ...
 • 2
 • 224
 • 0

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 20 pptx

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 20 pptx
... chia hết cho 5: 234 - Số chia hết cho mà không chia hết cho 2: 1345 - Số chia hết cho cho 5: 4 620 - Số không chia hết cho 5: 2141 GV nhận xét, chỉnh sửa * DẶN DÒ: Về nhà - Xem học thuộc hai dấu...
 • 2
 • 66
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 20 docx

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 20 docx
... N -kilôgam; kg -kilôgam mét khối; kg/m3 10 P = 10.m 11 D = m V 12.Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy 13.-ròng rọc; -mặt phẳng nghiêng; - òn bẩy -Cho điểm HS *Nhận xét câu trả lời bạn khác lớp ... Làm vật bị biến dạng làm biến đổi chuyển động vật C4: Hai lực cân C5: Trọng lực hay trọng lượng C6: Lực đàn hòi C7: Khối lượng kem giặt hộp C8: Khối lượng riêng C9: -mét; m - mét khối; m3 -niutơn; ... lực hút lên miếng sắt -Yêu cầu HS đọc trả lời tập -Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên bóng 2-GV đưa đáp án cho bàn tập 2 Câu C -Tương tự cho HS chữa tập 4, 5, (tr 55-SGK) a kilôgam mét khối...
 • 7
 • 326
 • 2

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 20. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC ppt

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 20. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC ppt
... 64 o O z lại nhiều lần yOz = 64 o – 32o yOz = 32o x Oz tia phân - Vẽ tia phân giác Vậy giác góc xOy xOz = yOz - Chỉ vẽ tia phân giác góc Hoạt động : Vẽ Học sinh hoạt II .- Cách vẽ tia phân tia phân ... x 60 o O y 3./ Bài : Giáo viên Hoạt động : Học sinh Bài ghi - Học sinh hoạt I .- Tia phân giác Định nghĩa tia động theo phân giác nhóm Cho xOy = 64 o Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox , góc ? Tia phân giác ... phân giác động theo nhóm giác góc : góc xOy tự tìm cách vẽ Ví dụ : - Học sinh tìm cách vẽ - Học sinh Vẽ tia phân giác trình bày cách vẽ Oz góc xOy có số đo 64 o Giải Cách : Dùng thước - Học sinh...
 • 7
 • 2,393
 • 10

đề kiểm tra định kì môn sinh học lớp 6 tiết 20

đề kiểm tra định kì môn sinh học lớp 6 tiết 20
... TRƯỜNG THCS THANH XƯƠNG Họ tên: Lớp: 6A… KIỂM TRA TIẾT 20 ĐỀ MÔN: SINH HỌC Năm học 201 2- 201 3 Điểm Nhận xét I- PHẦN TRẮC NGHIỆM( ĐIỂM) Câu 1: ... trồng trọt có ý nghĩa gì? Lấy ví dụ loại (1,5đ) Bài làm ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM - TIẾT 20 : KIỂM TRA TIẾT-MÔN SINH HỌC Đề I- PHẦN TRẮC NGHIÊM Câu 1: (1,25đ) 1- Lớn lên 2- Kích thước 5- Vách tế bào ... phân sinh C- Mô nâng đỡ 2- Nhóm sau thuộc loại rễ móc ? A- Cây cải củ, hành , B- Cây cải củ, cà C- Cây trầu không, tỏi rốt, sắn long, vạn niên 3- Chất diệp lục nằm phận tế bào ? A- Màng sinh...
 • 4
 • 3,878
 • 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 20

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 20
... -5 13 13 9 B=8 -5 -2 13 13 B= 3-2 7 B=2 -2 7 B= 61 . 5 − 61 61 . (5 − 1) = − 6461 = 1. 4 = -4 7.25 − 63 7.25 − 7.9 = 7.24 + 49 7.24 + 7.7 7.(25 − 9) = 7.(24 + 7) 16 = 31 x= x = + 35 + x = 15 41 ... = 31 x= x = + 35 + x = 15 41 x = 15 B=8 b a b a 0,25 1, 5 0,25 0,25 0,25 0,5 1, 0 0,25 0,25 0,25 1, 0 0,5 0,25 0,5 1, 5 0,5 0,5 b :x= 13 x= : 13 x= 13 x= 13 0,5 1, 5 0,5 0,5 ...
 • 2
 • 172
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Hình học lớp 6 số 20

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Hình học lớp 6 số 20
... ÁN KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC: 2 010 -2 011 MÔN: HÌNH HỌC – CHƯƠNG I Tuần: 14 Tiết: 14 LẦN Bài Nội dung a/ hai tia đối hai tia có chung mọt gốc tạo thành đường thẳng y xP OP • b/ Sai Điểm 1. 0 1. 0 1. 0 ... = cm AB = BC b/ B trung điểm AC B nằm AC AB = BC 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1. 0 a/ a b 1. 5 b/ a b 1. 25 ...
 • 3
 • 347
 • 0

Đề Kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 20

Đề Kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 20
... 1) 5x2 =18 0 2 )12 x +1 = 52 Câu 3:(2đ)Tính giá trị biểu thức (bằng cách họp lý ) 1) 34.99+34 2 )200 8 .200 7 +200 7 -200 9 .10 07 Câu : Viết số 234 56 dạng tổng lũy thừa 10 ĐÁP ÁN A- TRẮC ... trả lời 0,5đ x 6= 3đ c c b b d a B- TỰ LUẬN Bài 1: (1, 5đ) Lời giải +công thức 1 Kết 0,5đ Bài 2: (2đ)Giải bất phương trình sau : 2)Chuyển vế 0,25đ Tính x 0,25đ 2 Lập x =6 0,25đ Vậyx =6 0,25đ 2)Tính ... Tính x 0,25đ 2 Lập x =6 0,25đ Vậyx =6 0,25đ 2)Tính 0,25đ Chuyển vế 0,25đ Tính 12 x=24 0,25đ Kết 0,25đ Bài 3: ( 2,5đ) 1) Áp dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng 0,5đ Tính lũy thừa ngoặc 0,5đ...
 • 3
 • 3,106
 • 21

Toán 6 tiết 20-25

Toán 6 tiết 20-25
... 101.(Kết quả: Các số chia hết cho là: 1347, 65 34, 93258 Các số chia hết cho là: 65 34, 93258 ) - Làm 102 (Kết quả: a) A = {3 564 ; 65 31; 65 70; 93258 } b) B = {3 564 ; 65 70; 93258} c) B ⊂ A ) -Đánh giá kết ... hết cho 2, cho Làm 94,95, 96, 97,98 * Tiết sau luyện tập 43 TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG GIÁO ÁN TOÁN Năm học :2008-2009 GVBM: - Bùi Thị Tuyết Tổ : TỰ NHIÊN I _ Ngày soạn: 6/ 10 Tiết: 22 LUYỆN TẬP A.Mục tiêu: ... Bài 110: (Kết quả) - Giải 110: Treo giải bảng phụ ghi đề a 78 64 72 110, cho HS tìm hiểu b 47 59 21 tham gia phân tích đề: c 366 6 37 76 1512 a.b = c m a chia cho dư m n b chia cho dư n r c chia...
 • 15
 • 302
 • 1

TOÁN LỚP 3 TIẾT 100 T 20

TOÁN LỚP 3 TIẾT 100 T 20
... năm 201 0 Toán: Ti t 100 PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 Bài Đội M t trồng 36 80 cây, đội hai trồng 4 220 Hỏi hai đội trồng cây? T m t c : Bài giải 36 80 Số hai đội trồng : Đội M t 4 220 + 36 80 ... = … Thứ sáu ngày 14 tháng năm 201 0 Toán: Ti t 100 PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 35 26 + 2759 = ? + 35 26 2759 6285 cộng 15, vi t nhớ cộng 7, thêm 8, vi t cộng 12, vi t nhớ cộng 5, thêm ... 04 Thứ sáu ngày 14 tháng năm 201 0 Toán: Ti t 100 PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 Luyện t p: Bài Đ t tính t nh: 5716 + 1749 5716 + 1749 7465 707 + 5857 707 + 5857 6564 Thứ sáu ngày 14 tháng...
 • 10
 • 233
 • 2

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 6 doc

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 6 doc
... a/ 86 + 357 + 14 = ( 86 + 14) + 357 = 100 + 357 = 457 b/ 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269 c/ 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000 d/ 28 .64 + 28. 36 = 28. (64 + 36) = ... lên làm HS phát biểu sgk ?3 HS làm a/ 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54) + 17 = 100 + 17 = 117 b/ 4.37.25 = (4.25).37 = 100.37 = 3700 c/ 87. 36 + 87 64 = 87.( 36 + 64 ) = 87 100 = 8700 GV nhận xét chỉnh sửa ... DẶN DÒ : Về nhà - Xem kĩ tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên - Xem lại tập giải - BTVN : 26; 28;29;30;31;32;33;34 Sgk - Chuẩn bị : Máy tính bỏ túi ...
 • 2
 • 231
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6 pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6 pdf
... 3+ 5 x= + = = 10 10 10 11 ×x = 7 11 x= : 7 11 = 11 = x− 0.5 0.5+0.5 0.5 0.25 0.25 1. 0 điểm 1 1 1 1 1 1 + + + + + = + + + + + 12 20 30 42 56 2 .3 3.4 4.5 5 .6 6.7 7.8 1 1 1 1 1 1 = − + − + − ... = + − 12 24 24 24 + 18 15 = = 24 24 7 .3 8 .1 8.2 Nội dung −4 −5  −4 −5  + ÷ × + × =   11 11 11  7 = ×( 1) = − 11 11 Điểm 3. 5 điểm 0.5 0.5 0.5 0.5+0.5 0.5 0.5 2.5 điểm = × x− = 10 3+ 5 x= ... kiểm tra: /4/ 2 012 I/Phần trắc nghiệm: (đúng câu 0.5 điểm) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN Môn: Toán lớp Câu Đáp án B D C C A B II/ Phần tự luận: Câu 7 .1 5 +1 + = 9 = = 7.2 18 15 ...
 • 3
 • 2,656
 • 39

đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh

đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh
... pháp dạy hợp lý, đối tượng phần đề cập đến Đổi phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp nhằm nâng cao giải tập toán cho học sinh 4/ Khách thể phạm vi nghiên cứu : Giáo dục (hoặc dạy học) ... thêm sách tham khảo môn Toán để học sinh tìm tòi, học tập giải toán để em tránh sai lầm làm tập nâng cao hứng thú, kết học tập môn toán nói riêng, nâng cao kết học tập học sinh nói chung Với PHHS ... Bước 3: Cho học sinh làm vài tập theo định giáo viên, nhằm kiểm tra hiểu biết học sinh rèn luyện kỹ năng, thuật toán Phương án Bước1: Cho học sinh trình bày lời giải số tập cũ mà học sinh chuẩn...
 • 20
 • 2,200
 • 11

bài tập nâng cao toán lớp 6 có giải chi tiết

bài tập nâng cao toán lớp 6 có giải chi tiết
... vy : ab = 6m.6n = 36mn => ab = 2 16 tng ng mn = tng ng m = 1, n = hoc m = 2, n = tng ng vi a = 6, b = 36 hocc l a = 12, b = 18 Bi toỏn : Tỡm hai s nguyờn dng a, b bit ab = 180, [a, b] = 60 Li gii ... CC VN NNG CAO V TNH CHIA HT, C V BI A KIN THC C BN - Nm c cỏc du hiu chia ht, tớnh cht chia ht ca mt tng - Hiu v mi quan h gia c v bi vi tớnh chia ht B MT S BI TON CHNG MINH V TNH CHIA HT I Chỳ ... hai ch s tn cựng chia ht cho (hoc 25) thỡ chia ht cho (hoc 25) v ch nhng s ú mi chia ht cho (hoc 25) Du hiu chia ht cho 8, 125 Nhng s cú ba ch s tn cựng chia ht cho (hoc 125) thỡ chia ht cho (hoc...
 • 25
 • 2,973
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bai giang may cong cuPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteYêu cầu về mặt kĩ thuậtTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Cấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Quản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương LinhSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0