TOAN 8

Đề thi môn : Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán 8

Đề thi môn : Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán 8
... dij lech chuin cda thu nh$p lil : a) 1. 583 16; b) 1,792 58; c) 1.37697; 7.5 - 8. 5 d) 1,644 28; 13- Vui gia thikt nhu clu 12 U'uc l u w g thu nhap trung binh d i thiiu cua met nguai d n g ty nhy ... d/thhg; b) 4, 58 trigu dlthhg; d) 5,043 trieu d l t b g ; 14- V& gia thi& tnhu clu 12 NBU mubn urn luwg thu nhap trung binh cua mot nguh cbng ty vui chinh xhc 0,26 trigu d6ng /thing thi d&tin cjly ... h c6 nhu c8u vC mat Mng N6u mu& 66 chlnh x i c tfdc Itfdng tf lf! nhnng gia dinh c6 nhu c8u v& mat hang 4% v l tin cay 98% thl s hi$ gia dlnh c6n phii P phdng v$n phdi t6i thiQu la : a) 370;...
 • 3
 • 1,082
 • 18

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9
... + 9) = 0,9x on ng nhn di 20 + 0,1(0,9x 20) = 0,09x + 17,1 Vỡ chiu di ca on ng hai i lm bng nờ 0,1x + = 0,09x + 17,1 Do ú x = 81 0 on ng di 81 0m Mi i phi lm 0,1 .81 0 + = 90 S i tham gia l 81 0 ... x 49 + + x2 + x + cho x2 Gii: Bi 5: a) S d r = f (-1 ) = - + = b) x 99 + x55 + x11 + x + = x(x 98 + 1) + x(x54 + 1) + x(x10 + 1) 2x + = x[ (x2) 49 + 1] + x[(x2)27 + 1] + x[(x2)5 + 1] 2x + 49 ... = [(x2)2 + 2.18x2 + 182 ] 36x2 = (x2 + 18) 2 (6x)2 Giỏo viờn Nguyn Vn Tõm - Trng THCS Xuõn Canh (thờm v bt x2 + x) Chuyờn Bi dng hc sinh gii Toỏn - = (x2 + 6x + 18) (x2 6x + 18) Bi 5: Chng mớnh...
 • 16
 • 19,891
 • 157

Phương pháp hạch toán kế toán 8

Phương pháp hạch toán kế toán 8
... hạch toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản dùng để phản ánh giá trị có tình hình biến động tăng, giảm toàn tài sản cố định doanh nghiệp theo nguyên giá HẠCH TOÁN ... nghiệp, ghi: Nợ TK 161 - Chi nghiệp (1612) Có TK 3 38 - Phải trả, phải nộp khác (3 382 , 3 383 , 3 384 ) 8 Cuối năm tài chính, toán chưa duyệt, kế toán tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 “Chi nghiệp ... hình thành TSCĐ Nếu rút dự toán chi nghiệp, chi dự án để mua sắm TSCĐ, đồng thời ghi đơn bên Có Tài khoản 0 08 “Dự toán chi nghiệp, dự án” (Tài khoản Bảng Cân đối kế toán) Khi trích BHXH, BHYT,...
 • 10
 • 185
 • 0

Kế toán 8

Kế toán 8
... số 34 Ngy 20/9/2004 Ngời ghi sổ Kế toán trởng ( kí , họ tên ) ( kí , họ tên ) 32.2 Kế toán tổng hợp trờng hợp xuất kho nguyên liệu , vật liệu : - xí nghiệp X- 18 trị giá nguyên liệu vật liệu xuất ... x 245.700 Cộng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 58 Chu Thị Minh Luận Lớp 38A7 Kèm theo chứng từ gốc : phiếu nhập kho số 32 Ngy 20/9/2004 Ngời ghi sổ Kế toán trởng (kí , họ tên ) ( kí , họ tên ) Báo ... Minh Luận Lớp 38A7 Chứng từ ghi sổ Số : 07 Ngy 20/9/2004 Số hiệu ti khoản Trích yếu Mua thép tròn nh máy khí Yên Viên Cộng Nợ Số tiền Có 152(1) 331 5.600.000 133 331 280 .000 x x 5 .88 0.000 Kèm theo...
 • 8
 • 327
 • 0

Bài toán 8 quân hậu

Bài toán 8 quân hậu
... nghĩ nhiều toán xung quanh bàn cờ vua Một toán phổ biến cờ vua toán 8 quân hậu Đây toán tiếng quen thuộc người lập trình Bài toán quân hậu đưa vào năm 184 8 kỳ thủ Max Bezzel, nhiều nhà toán học ... quân hậu thứ i-1 GVHD: ThS Võ Huỳnh Trâm SVTH: Trần Việt Hưng Niên luận I – Bài toán 8 quân hậu Học kỳ II – Năm học 2010-2011 • Trường hợp suy biến toán đặt cho quân hậu thứ 8, nghĩa quân hậu ... đặt quân hậu cho hàng, cột đường chéo bàn cờ có quân hậu Hình 1: Hai cách đặt quân hậu phù hợp điều kiện toán GVHD: ThS Võ Huỳnh Trâm SVTH: Trần Việt Hưng Niên luận I – Bài toán 8 quân hậu ...
 • 17
 • 2,734
 • 27

Kế toán 8 ứng dụng cho tập đoàn

Kế toán 8 ứng dụng cho tập đoàn
... chóng 1C:KẾ TOÁN - ỨNG DỤNG TẬP ĐOÀN Báo cáo công ty – Báo cáo tập đoàn 1C:KẾ TOÁN - ỨNG DỤNG TẬP ĐOÀN Phát triển tập đoàn Quy mô Độ chuyên sâu Kế toán theo chuẩn mực quốc tế Quản lý tài tập đoàn ... tập đoàn  1C:KẾ TOÁN phát triển không ngừng 1C:KẾ TOÁN - ỨNG DỤNG TẬP ĐOÀN 1C:KẾ TOÁN – Giải pháp chuẩn  Đầy đủ phần hành cho kế toán Kế toán tổng hợp chi tiết  Cung cấp thông tin phù hợp cho ... riêng tập đoàn 1C:KẾ TOÁN - ỨNG DỤNG TẬP ĐOÀN  Mô hình giải pháp chuẩn  Kế toán nhiều công ty liệu  Cơ chế phân tán đồng liệu tập đoàn  Hệ thống báo cáo cho công ty, tập đoàn  Khả mở rộng tập...
 • 15
 • 208
 • 0

DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N

DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N
... thức sau : a/ x2 + 6xy + = (x+3y)2 x3 + 8y3 b/ x + y ( ) = c/ (8x + 1):(4x - 2x+ 1) = 7)Tính (x + 2y)2 ? A x2 + x + C x2 - 4 B x2 + D x2 - x + 8) Nghiệm phơng trình x3 - 4x = A B 0;2 C ... đờng chéo 4dm cạnh : A 1dm B 4dm C dm D dm 14)Hình thoi có hai đờng chéo 6cm 8cm chu vi hình thoi A 20cm B 48cm C 28cm D 24cm 15)Hình thang cân : A Hình thang có hai góc B Hình thang có hai góc ... đ/kiện DE qua A 7/ Cho hình thang cân ABCD (AB//CD),E trung điểm AB a) C/m EDC cân b) Gọi I,K,M theo thứ tự trung điểm BC,CD,DA Tg EIKM hình gì? Vì sao? c) Tính S ABCD,SEIKM biết EK = 4,IM = 8/ ...
 • 2
 • 5,052
 • 155

Kiểm tra học kì II-Toán 8

Kiểm tra học kì II-Toán 8
... BDC cắt AB; BC M N Biết AB= 8cm ; AD =6cm a/ Tính độ dài đoạn BD ; BM b/ Chứng minh MN//AC c/ Tứ giác MNCA hình ?Tính diện tích tứ giác KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN : TOÁN Thời gian : ... giác MNCA =29,25 cm (0,75đ) Chú ý : HS làm cách khác cho điểm tối đa (0,5đ) 0,25 đ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN : TOÁN Thời gian : 90 phút I.TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn kết Câu 1:Tập xác định ... minh ∆EAD đồng dạng với ∆EBK ;tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.AE d/ Tính SCDK? KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN : TOÁN Thời gian : 90 phút Đáp án A/ TRẮC NGHIỆM : MỖI CÂU ĐÚNG : 0,25 Đ 1-...
 • 9
 • 872
 • 6

DEKT TOÁN 8 HỌC KỲ I

DEKT TOÁN 8 HỌC KỲ I
... câu trả l i đúng: A Tứ giác có cạnh đ i song song hình bình hành B Tứ giác có hai cạnh đ i song song hình bình hành C Tứ giác có hai cạnh đ i hình bình hành D Tứ giác có hai góc đ i hình bình ... câu trả l i đúng: A Tứ giác có hai cạnh đ i song song hình bình hành B Tứ giác có cạnh đ i song song hình bình hành C Tứ giác có hai cạnh đ i hình bình hành D Tứ giác có hai góc đ i hình bình ... câu trả l i đúng: A Tứ giác có hai cạnh đ i song song hình bình hành B Tứ giác có hai cạnh đ i hình bình hành C Tứ giác có cạnh đ i song song hình bình hành D Tứ giác có hai góc đ i hình bình...
 • 6
 • 162
 • 3

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... pa ta biết cách giải toán dựng hình ? - Ta sử dng5 toán dựng hình để giải toán dựng hình khác Hoạt Động :(Dựnghình thang) (15phút) - Gv đưa ví dụ - Gv giới thiệu bước toán dựng hình +) Phân tích ... - Thước, com pa, e ke, thước đo góc Bài toán dựng hình Bài toán vẽ hình mà sử dụng hai dụng cụ thước com pa gọi toán dựng hình - HS trả lời SGK Các toán dựng hình - Dựng đoạn thẳng đoạn thẳng ... đònh lí vận dụng toán học vào giải toán thực tế II III CHUẨN BỊ : - Thước chia khoảng, thước đo góc, bảng phụ,phấn màu NỘI DUNG : GIÁO VIÊN TIẾT Hoạt động 1: (Kiêm tra cũ :) (8 phút) - Nêu đònh...
 • 17
 • 422
 • 6

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... tính toán, chứng minh toán thực tế CHUẨN BỊ : - Thước kẻ,êke, bảng phụ, phiếu học tập, phấn màu NỘI DUNG 17 Tổ : Toán – Lý : Trường THCS Đồng Nai – Cát Tiên – Lâm Đồng Năm học : 2004 - 2005 Giáo ... giải - Giáo dục HS qua tính thực tiễn toán học, vận dụng kiến thức đoấi xứng tâm vào thực tế CHUẨN BỊ : - Thước kẻ, bảng phụ, giấy kẻ ô vuông NỘI DUNG Giáo viên Học sinh Nội dung Tổ : Toán – Lý ... trước  vận dụng kiết thức học vào giải toán ứng dụng thực tế II CHUẨN BỊ :  Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ thước, đo độ, phấn màu III NỘI DUNG : GIÁO VIÊN HỌC SINH GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG: KHOẢNG...
 • 19
 • 512
 • 4

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... Bài 85 Tr 109 - SGK - HS làm tập 85 theo nhóm - Hs lắng nghe Hướng dẫn nhà : (2phút) - Xem lại tập vừa giải ADFE hình vuông ( Hình chữ nhật có µ = 900 ) A EMFN hình vuông - Làm tập 86 ,87 , 89 SGK ... trình bày toán hình CHUẨN BỊ : - Bảng phụ, phiếu học tập, bảng nhóm NỘI DUNG : Giáo viên Hoạt động (Kiểm tra cũ) (5 phút) - Nêu đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông - Làm tập 82 SGK ... Tứ giác EFGH hình ? Vì - HS ý lắng nghe làm tập 87 Bài 87 Tr 111 – SGK a, …bình hành, hình thang b, … bình hành, hình thang c, … hình vuông Bài 88 Tr 111 – SGK - Hình bình hành ? - Để hình bình...
 • 12
 • 336
 • 6

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... minh trước - Rèn luyện kỹ vậng dụng công thức để giải toán CHUẨN BỊ : - Giấy, kéo, eke, thước thẳng, keo dán - Bảng phụ, bảng phụ nhóm NỘI DUNG GIÁO VIÊN - Viết công thức tính diện tích hình chữ ... giải tập cụ thể - Rèn kó giải tóan hình diện tích II PHƯƠNG TIỆN: - Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA + LUYỆN TẬP - ∆EBM?∆ ... minh đònh lí diện tích hình thang, hình bình hành II PHƯƠNG TIỆN: - Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG : Kiểm tra cũ - Viết công thức...
 • 8
 • 383
 • 1

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... việc thực tính toán dễ dàng - Biết thực việc vẽ, đo, tính toán cách xác cẩn thận II CHUẨN BỊ : - Giấy kẻ ô vuông , thước thẳng, ê ke , máy tính bỏ túi - Bảng phụ III NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH ... hợp Điểm -> SL % -> SL % < TB SL % ( điểm ) = 300 – 50 – 52 = 1 98 ( cm2 ) -> SL % -> SL % -> 10 SL % ( điểm ) ≥ TB SL % 8A3 8A5 8A7 8A9 Nhận xét : ... hình bình hành ta chứng minh ? Có cách để chứng minh tứ giác hình bình hành - Ở toán ta dùng cách ? - HS ghi đề toán - HS vẽ hình, ghi GT, KL - Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng...
 • 10
 • 289
 • 2

giáo án toán 8

giáo án toán 8
... động nhóm Tìm x biết: (12x -5)(4x-1) + (3x-7)(1-16x) = 81 48x –12x -20x+5+ 3x-48x-7 +112x =81 83 x = 83 x=1 Bài 14 (Tr9 - SGK) - Ba số : 46, 48, 50 -GV nhận xét cho điểm HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : (2phút) ... Một HS đọc đề HS trả lời -8 HS kết luận : kết số Thực phép tính rút gọn biểu thức cho -15 -30 Bài 13 tr SGK (8 phút) Giáo án : Đại Số   23 x − 6x + x − 15 2 Bài 11 (Tr8 - SGK) (x-5) (2x + 3) ... 7x3 -11x2 +x – chỉnh 8a) (x2y2 - xy + y )( x − y ) 8b) - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : (2phút) Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức Làm tập : 9, 10, 11, 12, 13, 15 Tr8,9 - SGK Giáo án : Đại Số (x – xy...
 • 16
 • 311
 • 2

Xem thêm