đề thi HK i (09 10) công nghệ 7 võ thị hằng

Bài giảng De KT HK I 09 - 10

Bài giảng De KT HK I 09 - 10
... THI HỌC KÌ I (2 00 9- 2 010) MÔN : ÂM NHẠC I, PHẦN TRẮC NGHIỆM ( diểm) Câu ĐA D A A B C C D D C 10 D 11 C 12 A II, PHẦN TỰ LUẬN : (7 i m) Câu 1: Tinh chât n i dung hát “ Hành khúc t i trường” -Tính ... chất : B i hát viết theo nhịp v i tính chất âm nhạc vui tư i sáng - N i dung: Tác giả mô tả bu i sáng mặt tr i lên tốp học sinh vui vẽ đến trường v i niềm tự hào quê hương đất nước Câu 2: Viết nốt ... cao như: Hồn tử sĩ; tiếng g i niên; Lên đàng; Kh i hoàn ca - B i hát lên đàng đ i vào năm 1944 Thể khí hào hùng, l i kêu g i manh mẽ.kêu g i lớp lớp niên lên đường chiến đấu để bảo vệ quê...
 • 6
 • 182
 • 0

Tài liệu De KT HK I 09 - 10

Tài liệu De KT HK I 09 - 10
... THI HỌC KÌ I (2 00 9- 2 010) MÔN : ÂM NHẠC I, PHẦN TRẮC NGHIỆM ( diểm) Câu ĐA D A A B C C D D C 10 D 11 C 12 A II, PHẦN TỰ LUẬN : (7 i m) Câu 1: Tinh chât n i dung hát “ Hành khúc t i trường” -Tính ... chất : B i hát viết theo nhịp v i tính chất âm nhạc vui tư i sáng - N i dung: Tác giả mô tả bu i sáng mặt tr i lên tốp học sinh vui vẽ đến trường v i niềm tự hào quê hương đất nước Câu 2: Viết nốt ... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG NÔ TRƯỜNG THCS NAM ĐÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( 2 00 9- 2 010) MÔN ÂM NHẠC Mức độ Lĩnh vực N i dung B i Tác gi - Tác hát phẩm Tính chấtN i dung Nhạc Nhận biêt Lý...
 • 6
 • 143
 • 0

Tài liệu De KT HK I 09 - 10

Tài liệu De KT HK I 09 - 10
... THI HỌC KÌ I (2 00 9- 2 010) MÔN : ÂM NHẠC I, PHẦN TRẮC NGHIỆM ( diểm) Câu ĐA D A A B C C D D C 10 D 11 C 12 A II, PHẦN TỰ LUẬN : (7 i m) Câu 1: Tinh chât n i dung hát “ Hành khúc t i trường” -Tính ... chất : B i hát viết theo nhịp v i tính chất âm nhạc vui tư i sáng - N i dung: Tác giả mô tả bu i sáng mặt tr i lên tốp học sinh vui vẽ đến trường v i niềm tự hào quê hương đất nước Câu 2: Viết nốt ... cao như: Hồn tử sĩ; tiếng g i niên; Lên đàng; Kh i hoàn ca - B i hát lên đàng đ i vào năm 1944 Thể khí hào hùng, l i kêu g i manh mẽ.kêu g i lớp lớp niên lên đường chiến đấu để bảo vệ quê...
 • 6
 • 75
 • 0

Đề KT HK II ( MT + ĐA) Công Nghệ 7

Đề KT HK II ( MT + ĐA) Công Nghệ 7
... cho vật nuôi Đáp án + biểu điểm I/ Phần trắc nghiệm khách quan: Câu 1: (0 ,5 điểm) c (0 ,5 điểm) b (0 ,5 điểm) b câu 2: Mỗi ý đợc điểm (1 ) a, .chung nguồn gốc b, .ngoại hình xuất (1 điểm) c, di truyền ... truyền d, cá thể vàđịa bàn (2 ) (1 điểm) (3 ) (1 điểm) câu 3 :(1 điểm) a, thực vật, động vật b, lợng .nhiệt độ, độ ẩm độ thông thoáng , khí độc nối c nối a nối b câu 4: ( 1,5điểm) quản lý giống vật ... vụ để có nhiều họ đậu cung cấp chất a Có thức ăn thô xanh b Có thức ăn Protein c Có chất Gluxit II/ Phần trắc nghiệm tự luận: Câu 4: Hãy nêu biện pháp quản lý giống vật nuôi nớc ta Câu 5: Hãy...
 • 3
 • 195
 • 0

Đề thi Ngữ văn 6 - HK I (09-10)

Đề thi Ngữ văn 6 - HK I (09-10)
... riêng yêu cầu - Sai không l i lo i i m 2: - Đảm bảo cốt truyện; - Chữ viết không khó đọc; - Còn thi u số chi tiết phụ cốt truyện; - Còn mắc nhiều l i tả diễn đạt i m 1: - B i làm sơ s i, thi u ... luận : (7 i m) Câu : (1 i m) - Nêu kh i niệm: 0,5 i m (Nêu thi u thừa từ mà không sai chất kh i niệm ghi 0,25 i m; nêu thi u thừa từ dẫn đến sai chất kh i niệm không ghi i m) - Đặt câu gạch ... chuyện; - B i làm đảm bảo bố cục phần, biết phân đoạn phần thân II Biểu i m : i m 5: - Đảm bảo yêu cầu; - Thể giọng kể cá nhân học sinh; - Biết thể chi tiết quan trọng để làm rõ chủ đề; - Có thể...
 • 2
 • 294
 • 1

Đề thi HK I 09 - 10

Đề thi HK I 09 - 10
... i m i m i m =20% i m =20% i m =20% i m =20% 10 i m 100 % Bố cục 0,5 i m 0,5 i m i m Màu sắc 0,5 i m 0,5 i m i m Đường nét TỔNG 0,5 i m O,5 i m i m 1,5 i m 25% 2,5 i m 0,5 i m ... TRẬN ĐỀ: N i dung kiến thức (mục tiêu) N i dung tư tưởng chủ đề Hình ảnh Nhận biết Thông hiểu Vận dung Vận dụng mức độ thấp mức độ cao Tổng cộng 0,5 i m 0,5 i m i m i m =20% 0,5 i m 0,5 i m ... TỔNG 0,5 i m O,5 i m i m 1,5 i m 25% 2,5 i m 0,5 i m 75% i m Nam Đà ngày 20 tháng 11 năm 2 009 Tổ Trưởng Duyệt Ngư i Ra Đề Hồ Thuỵ Vy Vy ...
 • 2
 • 42
 • 0

DE 3 THI HK I -09-10

DE 3 THI HK I -09-10
... gi i toán quản lí, lập mẫu thống kê, tổng kết - Đóng g i CSDL chương trình tạo phần mềm quản lí vừa nhỏ Ngo i Access tạo i u kiệnthuận l i cho trao đ i, chia sẻ liệu mạng 15/- (2đ) * Kh i niệm ... sở liệu tập hợp liệu có liên quan v i nhau, chứa thông tin đ i tượng (như trường học, bệnh viện, ngân hàng, nhà máy ), lưu trữ nhớ máy tính để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều ngư i sử ... v i nhiều mục đích khác * HQTCSDL (Database Management system) : • Cho phép ngư i dùng giao tiếp v i CSDL • Phần mềm cung cấp m i trường thuận l i hiệu để tạo lập, lưu trữ khai thác thông tin...
 • 3
 • 72
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 2

Đề ôn HK I Anh 10 số 2
... so I will help you with everything you want B I have nothing important to at the weekend so that I will help you with everything you want C Due to I have nothing important to at the weekend, I ... without it - The End ANSWER KEY ENGLISH 10 (BASIC) Name: Class: 10/ ( D Test Code: Basic (Mã Đề Số) 004 11 A B C ( 21 A B ( D 31 A B C ( D 12 A B C ( 22 A B ( D 32 A B ( D D 13 A B C ( 23 ... study In 1849, after her graduation from medical school, she decided to continue her education in Paris She wanted to be a surgeon, but a serious eye infection forced her to give up the idea After...
 • 4
 • 162
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 6

Đề ôn HK I Anh 10 số 6
... dụng đ i từ quan hệ) I have the habit of getting up late on the weekends (viết l i câu v i từ always) III Viết thư theo tình sau (1 i m) Minh is going to ... HẾT -Đề thi gồm có trang ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH 10 CB Mã đế thi 135 ************* A Trắc nghiệm (5 i m) M i câu 0,2 i m a c 11 c 16 c c a 12 d 17 d c c 13 c 18 c d c 14 b 19 b c 10 b 15 a ... (5 i m) I Hoàn tất đoạn h i tho i (1 i m) i n ô trống 0,25 i m (1) Thank you / Thanks / (2) Can you tell me (3) cook (4) keep II Viết l i câu theo hướng dẫn ngoặc, cho nghĩa không thay đ i: ...
 • 3
 • 143
 • 2

Đề ôn HK I Anh 10 số 10

Đề ôn HK I Anh 10 số 10
... finished d will have / l finish 28/ Chọn từ /cụm từ thích hợp ( ứng v i A,B,C D ) để hoàn thành câu : He (finish ) his homework yet ? a Did he finish b Has he finished c Was he finishing d will ... the happiest day of his life 27/ Chọn từ /cụm từ thích hợp ( ứng v i A,B,C D ) để hoàn thành câu : If I time tonight , I the novel I' m reading a have had / will finish b have / will finish c ... ago I spent six years (32) in a remote village (33 ) the villagers were very poor and the living standard was low Sometimes I was very disappointed (34) bad living condition and low pay I was...
 • 5
 • 184
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 9

Đề ôn HK I Anh 10 số 9
... ? D I have no idea I watched a game last night 28 A I don’t think so I think it’s a repeat B No, they just showed the recorded highlights It was very exciting C It’s a good program, but I ve ... B It’s terrific C That sounds good D Because they’re so boring 27 A I enjoy watching game shows, aren’t I ? B Game shows There was an interesting quiz last night C I prefer television quiz ... will crash B are crashingC will be crashed D are going to crash II Error Identification : 21 She ( A ) said Bill to wait ( B ) for her ( C ) there ( D ) that night 22 The man ( A ) looked familiar...
 • 4
 • 165
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 7

Đề ôn HK I Anh 10 số 7
... 24.Chn cõu ng vi A hoc B,C,D cú ngha gn nht vi cõu ó cho: I have never seen such an interesting film A This is the first time I have seen such an interesting film B This film is the best I have ever ... to living B I used to living C I used to live D I use to living 34 Xỏc nh t hot cm t cú gch di cn phi sa cõu tr thnh chớnh xỏc: My (A) washing machine (B) didnt work (C) yesterday , but its ... I and get some A will go B am going C was going D will be going 33 Chn t / cm t thớch hp ng vi A hoc B, C, D hon thnh cõu sau: I didnt like the noise in the city at first But now here A I...
 • 5
 • 197
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 5

Đề ôn HK I Anh 10 số 5
... people think that the television is the most terrible invention of the twentieth century They believe that it kills conversation within the family, exposes children to violent images, and discourages ... are likely to have few friends In addition, ( 35) … is difficult to find, particularly in the evening Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find ... tương đương v i cụm từ in đậm? They tried to find a way of bettering their lives A achieving B changing C moving D improving Câu 27: Chọn câu số câu A, B, C, D xây dựng từ nhóm từ in nghiêng sau đây:...
 • 5
 • 108
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 3

Đề ôn HK I Anh 10 số 3
... took h i m out of school and taught him (33 ) His total education in public school (34 ) three months Because of his curiosity to (35 ) .out what made things happen, he developed an interest in electricity ... interest in electricity and experimented constantly Eventually, his experiments led to many inventions including the photograph, the electric light and motion pictures Từ vựng: curious (adj) tò mò ... 39 What Bianca dislikes about working in the garage is that A The garage is a long way from the center B It's quite dirty work C She doesn't get on with the supervisor D All the other mechanics...
 • 6
 • 162
 • 0

Xem thêm