SINH HOC 6

Nhập môn công nghệ sinh học 6

Nhập môn công nghệ sinh học 6
... chẩn đoán lâm sàng cho ứng dụng trị liệu, công nghệ protein công nghệ DNA tái tổ hợp thể vai trò Nhập môn Công nghệ sinh học 207 ngày quan trọng Công nghệ DNA tái tổ hợp, việc cho phép cải thiện ... enzyme đặc biệt, thông Nhập môn Công nghệ sinh học 202 thường enzyme đường sinh tổng hợp Cơ chế tượng trình bày hình 6. 5 (a) A (b) B (c) C X Hình 6. 5 Sơ đồ chuỗi phản ứng hóa sinh tổng hợp chất (X) ... từ liệu di truyền hóa sinh, tương đồng trình tự trình tự chưa biết khác Điều giúp cho công nghệ protein phương pháp tiếp cận với thiết kế hợp lý Nhập môn Công nghệ sinh học 184 Xác định cấu trúc...
 • 55
 • 494
 • 5

Giao an Sinh hoc 6

Giao an Sinh hoc 6
... vật Thực vật có hoa Cơ quan sinh dỡng Thực vật hoa Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa Quả Hạt 33 Cơ quan sinh dỡng Rễ Thân Cơ quan sinh sản (không phải Lá Hoa, quả) Giáo án sinh học Hoạt động 2: ôn ... cấu tạo thân non? Bài Hoạt động Giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động 1: tầng phát sinh Tầng phát sinh GV: Treo tranh H15.1 H 16. 1 -> Yêu cầu HS quan sát -> Trả lời câu hỏi: H: Cấu tạo thân trởng ... Giáo án sinh học I Mục tiêu: Kiến thức: - Xác định đợc đờng rễ hút nớc muối khoáng hòa tan - Hiểu đợc nhu cầu nớc muối khoáng hòa tan phụ thuộc vào đờng nào? Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát tranh,...
 • 41
 • 994
 • 8

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ RÈN LUYỆN QUAN SÁT KÊNH HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ RÈN LUYỆN QUAN SÁT KÊNH HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 6
... phương pháp dạy học môn sinh học Đó "Rèn quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức kênh hình sinh học 6" Các bước tiến hành - Khảo sát tìm hiểu chất lượng, học lực đầu năm môn sinh học (9 - 2010) ... pháp quan sát đơn thuần, gò bó, gượng ép, chưa tạo điều kiện cho học sinh tự học, tự tìm tòi kiến thức Trên sở áp dụng vào sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Một vài kinh nghiệm rèn luyện quan sát ... cọc nhóm có rễ chùm - GV rèn quan sát nhận định cho học sinh cách yêu cầu học sinh quan sát hình 9.2 làm phiếu học tập phân loại rễ - GV tiếp tục rèn luyện quan sát cho HS cách cho ví dụ...
 • 12
 • 713
 • 8

XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SINH HỌC 6 Ở TRƯỜNG T RUNG HỌC CƠ SỞ

XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SINH HỌC 6 Ở TRƯỜNG T RUNG HỌC CƠ SỞ
... Xây dựng câu hỏi theo hướng ph t huy lực t học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS” Bài t p t t nghiệp Xây dựng câu hỏi theo hướng ph t huy lực t học học sinh dạy học 12, 13, ... ph t huy lực t học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS” Xây dựng CH theo hướng ph t huy lực t lực học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 Sinh học Trường Trung học sở Phần I - mở đầu ... hỏi theo hướng ph t huy lực t học học sinh dạy học 12, 13, 14, 16 - Sinh học - THCS” PHÂN T CH TIỀM NĂNG XÂY DỰNG CH THEO HƯỚNG PHNLTL TRONG CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SH6 Bài Nội dung Câu hỏi xây...
 • 33
 • 2,111
 • 5

Sinh hoc 6 tron bo

Sinh hoc 6 tron bo
... ¢èỴw-_‹ƠˆŠ\2Ưàa;“?gwRBMgÛV>Ù'ÛO_ 6 ïIÛj6 ư‘žỵ ¯]0*êZm³ƠQ’lò>I‚–´u/ª»ÜçêÌfß U¸¦Ị'd/ºú_™;èëCäÞâ¥VỴØìĐnzWVì×ק·ƒƯ7 Bâeª— ... ­bG]0nŒår¡K†(Þ[Í]ÙỈ Ơ…lÅÚ5ŠưŠdn{ûCõỊ¥[“J  6 ÀËo g4  šELTđW1@¹¬y‘Âê¡WµõWìQ‡˜ÿ^R¥E¹¶Ư¥Úễ˜;Lú"vơ[cê9đú}ï"SãD{’ ®ơeP³Q†‡2ùí7 Fg“X¾^kV ;n‚´ỵ ºN 6 Eˆê55½ØªŽ­1 -6 á0ÝüŽ\ —ùHðmàó–Tª–Đơơ¬›-hªðb8”âÃú¬â]p»kå)ïä´‰÷n#ð…Gm ... _(Â3bšˆ–Ư…A¸ÁŒÕ=eb:PÇ-äg1‘…Kê’š˜ª8•úYS¨pê£LÛqưÚýCAPĨ_ơ\Þ–š.ÚÀRtáMtµ·X‰À”YµvµỊ µO.dQ3Û«Tt˜tQ 5ŠH »qỵ x¡Éõˆ èMƠˆ ±å@žG.°½&ü‚Lœò?A¢Rp:j3Ơ 6? ú¾yV8©Ø*~ÕÅ_DD‰;Ç¥: ¨WŸòµ\¦þ£ãÍû±q™ˆ¤ã L 6 _a¦i+½YbXíK¸ŠÊ—CKê&›ỬD¶¥ƒ±…R²Å{Hµ...
 • 119
 • 325
 • 0

sinh hoc 6 bai 29

sinh hoc 6 bai 29
... 1)Phan chia cac nhom hoa dua vao bo phan sinh san chu yeu cua hoa: Cang cu vao bo phan sinh san chu yeu cua hoa co the chia hai nhom: +Hoa don tinh: chi co nhuy ... tren cay,chia lam nhom: +hoa don moc Vd:hoa hong,cay tra,… +hoa moc cum Vd:hoa cai,hoa cuc,…… Bai hoc toi day ket thuc Chuc cac ban va thay co nam moi vui ve va hanh phuc ...
 • 4
 • 811
 • 1

Sinh hoc 6

Sinh hoc 6
... vụ sinh học I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đợc số VD để thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, hại chúng - Biết đợc nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu đợc nhiệm vụ sinh ... cầu: + Tầng sinh vỏ sinh vỏ + Tầng sinh trụ sinh lớp mạch rây mạch gỗ - HS nhóm mang mẫu nhóm lên - GV gọi đại diện nhóm lên chữa - GV nhận xét phần trao đổi HS vị trí tầng phát sinh nội dung ... xét; sinh vật tự nhiên đợc chia thành nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật động vật - HS khác nhắc lại kết luận để lớp ghi nhớ Kết luận: - Sinh vật tự nhiên đợc chia thành nhóm lớn: vi sinh vật,...
 • 184
 • 383
 • 0

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 1
... độc, giảm vi sinh vật gây bệnh, giảm O2 Cách dinh dưỡng vi khuẩn: A Đa số sống kí sinh B Đa số sống ho i sinh C Đa số sống tự dưỡng D Đa sô sống dị dưỡng, số sống tự dưỡng II: TRẮC NGHIỆM TỰ ... mía, Một số trồng cách chiết cành: cam, chanh, hồng, nhãn, cà phê, ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP ĐỀ – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các chủ đề Các mức độ nhận thức Thông hiểu Nhận biết Vận ... CO2, giảm gió mạnh Thực vật làm giảm ô nhiễm m i trường cách A Giảm b i VSV gây bệnh, tăng CO2 B Giảm b i khí độc, tăng CO2 C Giảm b i, khí độc giảm vi sinh vật gây bệnh, tăng O2 D Giảm b i, khí...
 • 18
 • 494
 • 7

Đề kiểm tra Sinh học 6

Đề kiểm tra Sinh học 6
... Câu 6: (1 đ) Một số trồng cách giâm cành: khoai lang, rau muống, sắn, dâu tằm, mía, Một số trồng cách chiết cành: cam, chanh, hồng, nhãn, cà phê, ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP ĐỀ ... thụ phấn cho ĐỀ – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP Các chủ đề Các mức độ nhận thức Thông hiểu Nhận biết Vận dụng Tổng Chương VI TNKQ Câu 2 .6 TL TNKQ Câu 2.9 TL TNKQ TL câu Hoa sinh sản hữu tính ... gỗ bị nhuộm Kết luận: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên nhờ mạch gỗ ĐỀ 2- MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Các chủ đề Các mức độ nhận thức Thông hiểu Nhận biết Vận dụng Tổng TNKQ Chương I...
 • 18
 • 551
 • 8

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK II - Đề số 1
... muống, sắn, dâu tằm, mía, Một số trồng cách chiết cành: cam, chanh, hồng, nhãn, cà phê, ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP ĐỀ – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các chủ đề Các mức độ nhận thức Thông ... câu Câu 2.7 1, 0 Câu Câu 2.8 2,0 câu 1, 0 câu câu 0,5 câu 1, 5 13 câu 1, 0 TV Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y Tổng câu 1, 0 1, 0 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN câu 3,0 3,0 1, 0 câu 1, 0 10 ,0 Câu 1: Hãy chọn ... nhờ mạch gỗ ĐỀ 2- MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Các chủ đề Các mức độ nhận thức Thông hiểu Nhận biết Vận dụng Tổng TNKQ Chương I mở Câu đầu TL TNKQ Câu 2 .1 1,0 TL câu 1, 5 Câu 0,5 1, 5 Chương...
 • 18
 • 732
 • 0

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 2
... độc, giảm vi sinh vật gây bệnh, giảm O2 Cách dinh dưỡng vi khuẩn: A Đa số sống kí sinh B Đa số sống ho i sinh C Đa số sống tự dưỡng D Đa sô sống dị dưỡng, số sống tự dưỡng II: TRẮC NGHIỆM TỰ ... CO2, giảm gió mạnh Thực vật làm giảm ô nhiễm m i trường cách A Giảm b i VSV gây bệnh, tăng CO2 B Giảm b i khí độc, tăng CO2 C Giảm b i, khí độc giảm vi sinh vật gây bệnh, tăng O2 D Giảm b i, ... Chương IV câu 2, 0 Câu Thân TL 0,5 Và tế bào TV Chương II Câu 2. 2 Rễ Chương III TNKQ Câu Câu 2 .6 2, 5 câu 0,5 2, 0 Câu 2. 5 câu Lá 1,0 Chương V Câu 2. 4 Sinh sản SD Chương VI 1,5 câu Câu 0,5 1,0 Câu 2. 3...
 • 18
 • 371
 • 2

Bao ton da dang sinh hoc 6

Bao ton da dang sinh hoc 6
... trường, ĐHKH Huế Các hệ sinh thái Việt Nam phân thành dạng chính: hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái đất ngập nước hệ sinh thái biển Rừng chiếm 36% diện tích, đặc trưng cho nhiều hệ sinh thái cạn Việt ... xác 2.500 700 1.500 Da gai 350 San hơ 61 7 Động vật chân đầu Cá 33 2.458 Rong biển Động vật phù du 65 7 Thực vật phù du Nguyễn Mộng Khoa Mơi trường, ĐHKH Huế 65 3 537 Tổng số lồi sinh vật biển Việt ... Khoa Mơi trường, ĐHKH Huế 38 47 12 125 2 26 78 83 43 11 75 75 337 12 721 Năm 2004 IUCN Sách đỏ 41 41 24 15 23 145 289 94 76 39 14 89 105 60 5 16 18 1. 065 Theo IUCN, số lồi bị đe dọa tồn cầu Việt...
 • 66
 • 186
 • 2

Giáo án Sinh học 6 trọn bộ (2 cột)

Giáo án Sinh học 6 trọn bộ (2 cột)
... Sau học xong học sinh cần nắm - Nêu đợc vài ví dụ cho thấy đa dạng sinh vật, kể tên đợc nhóm sinh vật - Rèn luyện cho học sinh kỉ quan sát, phân tích, tổng hợp - Giáo dục cho học sinh tích cực học ... Sau học xong học sinh cần nắm Giáo viên :Phạm văn Nhi Trang 36 Trờng PTCS Thuận Giáo án sinh học - Giúp HS hệ thống hoá lại kiến thức học - Rèn luyện cho HS kỉ tổng hợp, so sánh - Giáo dục đức ... học xong học sinh cần nắm Giáo viên :Phạm văn Nhi Trang 46 Trờng PTCS Thuận Giáo án sinh học - HS vận dụng kiến thức học kỉ phân tích thí nghiệm để biết đợc chất cần sử dụng để chế tạo tinh bột,...
 • 67
 • 2,222
 • 33

giao án sinh học 6

giao án sinh học 6
... thuộc vào loại II-Nhu cầu cần muối khoáng * Rễ hấp thụ đợc muối khoáng hòa tan đất - Cây cần loại muối khoáng hòa tan đất - Có 3loại muối khoáng cần : Đạm , khoáng ? Lân , Ca li +Qua bảng số liệu ... Hoạt động thày trò Hoạt động I Tìm hiểu rễ hút nớc muối khoáng * Thí nghiệm I - GV : Cho học sinh quan sát tranh 11.2 - GV hớng dẫn học sinh quan sát tranh Thảo luận theo câu hỏi +Quan sát tranh ... Hớng dẫn hs quan sát xác định vị trí tầng phát sinh - Yêu cầu học sinh đọc thông tinh mục - Thảo luận theo câu hỏi mục GV : kiển tra cách gọi học sinh trình bay trớc lớp HS : trình bày trớc lớp...
 • 29
 • 361
 • 0

giao an sinh hoc 6 (tron bo)

giao an sinh hoc 6 (tron bo)
... quan sinh sản hoa, diện giải thích quả, hạt - Nhóm khác nhận xét - Thực vật hoa: Cơ quan sinh sản H : Cây xanh chia & bổ sung hoa, quả, thành nhóm? hạt - TV có hoa có loại quan sau? - Cơ quan sinh ... muối khoáng hòa tan HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH RÚT KINH NGHIỆM - Treo tranh H 11.2 SGK Gọi học sinh HS lên dán thích tranh lên dán thích tranh - Yêu cầu HS quan sát kỹ tranh H 11.2 Làm ... viên treo tranh H 9.1  HS nhận biết rễ cọc rễ chùm tranh - Hướng dẫn HS đặt lại với nhau, HS vừa quan sát tranh kết quan sát kó phận rễ lần nữa, đối hợp với quan sát rễ chiếu với tranh, xếp rễ...
 • 201
 • 1,181
 • 19

Xem thêm