SINH 8,9

Anh ngữ sinh động bài 89 ppsx

Anh ngữ sinh động bài 89 ppsx
... xong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English 89 Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả xin hẹn gặp lại học http://www.englishteststore.com – Download Các test Tiếng Anh miễn phí ... http://www.englishteststore.com – Download Các test Tiếng Anh miễn phí http://www.epangsoft.com – Download phần mềm, tài liệu học ngoại ngữ miễn phí : Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Hàn, Nhật, Ý, T.B Nha ... http://www.englishteststore.com – Download Các test Tiếng Anh miễn phí http://www.epangsoft.com – Download phần mềm, tài liệu học ngoại ngữ miễn phí : Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Hàn, Nhật, Ý, T.B Nha...
 • 6
 • 102
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 89 potx

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 89 potx
... phân hoá khả biến dị cá thể loài; B Sự phân hoá khả sinh sản cá thể quần thể; C Sự phân hoá khả sống sót cá thể quần thể; D Sự phân hoá khả phản ứng trước môi trường cá thể quần thể; Đáp án : ... đến phức tạp; B Sự thích nghi ngày hợp lí; C Sinh vật ngày chịu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh; D Số lượng loài ngày đa dạng, phong phú; Đáp án : (A) Bài : 21637 Biến dị cá thể là: Chọn đáp án A...
 • 5
 • 35
 • 0

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 89

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 89
... THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 8TH FORM’S GIFTED STUDENTS ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TETS 27 I) Mỗi câu 0,3đ 1-c 2-d 3-b 4-d 5-a II) Mỗi câu 0,3đ 1-c 2-c 6-c 7-d 3b 8- b 4-d 9-a 5-a 10-c ... 3-performance 8- success 4-dicussion 8- favourite IV) Mỗi câu 0,5đ 1) Does Mr Green mend this bladder? 2) What an intelligent girl! 3) That kitchen is bigger than this living-room 4) Khanh advised ... learn to read PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH - VP TÀI LIỆU LUYỆN THI HSG LỚP – FOR 8TH FORM’S GIFTED STUDENTS The position with computers is very similar today A few years...
 • 6
 • 165
 • 0

Đề thi học sinh giỏi, kiểm tra tiếng anh lớp 9 sưu tầm tham khảo ôn thi (89)

Đề thi học sinh giỏi, kiểm tra tiếng anh lớp 9 sưu tầm tham khảo ôn thi (89)
... the Alien, (96 DESIGN) by biologist, Dougal Dixon This strange being, (97 LIKE) humans, has its eyes, ears and limbs in groups of three instead of pairs but, despite its odd (98 APPEAR) ... influences things even if you can’t see it,” he explains You might not be in the desert, but walking along a forest track in Britain One side of the track is darker in colour than the other “Ah-ha!” thinks ... Welcome.” He flashes a shy smile “Just to put this all into context, I think I can safely say that you are the only people in the world studying this particular topic today.” It is quite an intro...
 • 6
 • 1,000
 • 4

Hoá học 8 - đề kiểm tra, thi học kỳ, sưu tầm thi học sinh giỏi tham khảo ôn thi (89)

Hoá học 8 - đề kiểm tra, thi học kỳ, sưu tầm thi học sinh giỏi tham khảo ôn thi (89)
... = 50 g Vậy công thức đơn giản A : (C2H6O)n Theo ta có : ( 12.2 + + 16 ).n = 46 n = Vậy công thức hoá học A C2H6O Giả sử lợng đá vôi đem nhiệt nung 100g Ta có khối lợng CaCO3 89 ,8g, khối lợng ... đá sau nung 78g Khi nung có CaCO3 bị phân huỷ PTHH : CaCO3 t CaO + CO2 Vậy khối lợng đá giảm CO2 thoát 0,5đ 0,5đ o 0,75đ mCO2 =100 78 = 22 g o 50 100% = 55, 68% Vậy : H % = 89 ,8 0,5đ Tính lợng ... có 27a + 65b = 8, 925 0, 75a + 0,5b = 0,15 27 a + 65b = 8, 925 27 a + 18b = 5, 0,75đ a = 0,15 mol , b = 0, 075 mol Vậy ta có : mAl = 0,15.27 = 4, 05 g mZn = 0, 075.65 = 4 ,87 5 g 0,5đ ...
 • 3
 • 60
 • 0

Đề hoá học lớp 10 - ôn thi kiểm tra, thi học sinh giỏi sưu tầm tham khảo (89)

Đề hoá học lớp 10 - ôn thi kiểm tra, thi học sinh giỏi sưu tầm tham khảo (89)
... Hết Cho biết:O=16;H=1;Fe=56;Cu=64;Na=23;Cl=35,5;S=32(HS không sử dụng bảng HTTH) BÀI LÀM Trang 2/2 - đề thi: HH249 Trang 3/2 - đề thi: HH249 ...
 • 3
 • 70
 • 0

Đề thi môn vật lý lớp 8 - kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng (89)

Đề thi môn vật lý lớp 8 - kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng (89)
... thức ăn mau chín Câu Vật có khả hấp thụ xạ nhiệt tốt? A Vật có bề mặt xù xì C Vật có màu sẫm B Vật nhẵn bóng có màu D Vật có bề mặt xù xì, có màu nâu sẫm sáng II.Phần tự luận (8 điểm) Câu (3 điểm) ... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT MÔN: VẬT LÝ I Phần trắc nghiệm (2điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đ/án C A D B A D C D II Phần tự luận( 8 iểm) Câu Đáp án a, Thể tích nước bơm lên: ... cho đồng: Q = 57kJ = 57 000J Ta có: Q = m.c.∆t hay 5. 380 .∆t = 57 000 Suy ra: ∆t = 57000 = 300C 5. 380 b, Nhiệt độ sau đồng: Ta có: ∆t = t2 - t1 hay t2 = ∆t + t1 = 30 + 25 = 550C 11 Như ta biết...
 • 3
 • 190
 • 1

Đề thi lớp 2 - sưu tầm đề thi , kiểm tra toán, thi học sinh giỏi bồi dưỡng (89)

Đề thi lớp 2 - sưu tầm đề thi , kiểm tra toán, thi học sinh giỏi bồi dưỡng (89)
... 30 Cõu 5: Cỏc s 3 3, 5 4, 45 v 28 c xp theo th t t n ln l: A 4 5, 5 4, 3 3, 28 B 28 , 3 3, 4 5, 54 C 4 5, 5 4, 28 , 33 D 3 3, 28 , 4 5, 54 Cõu 6: S thớch hp in vo dóy s : 3, 6, 9, 1 2, .,. 1 8, 21 l: A 13 Cõu B ... THI GIAN : 40 Phỳt 1/ t tớnh ri tớnh : ( ) 19 + 26 + 30 2/ in s : : ( ) + - 3/ in du >, < , = 54 22 + 47 15 10 + : (2) 42 40 + 24 27 - 9+8 8+9 70 40 + 30 4/ Tớnh : ( ) 22 ... KIM TRA GIA HC Kè I MễN TON - KHI Nm hc: 20 11 - 20 12 Thi gian: 60 phỳt Bi 1: t tớnh ri tớnh (2 im) 48 + 25 + 29 38 + 39 35 + 14 29 thi Toỏn gia K1 lp hay Bi 2: Tớnh ( im) 30 20 ...
 • 43
 • 961
 • 0

Đề toán lớp 7 - Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (89)

Đề toán lớp 7 - Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (89)
... *Chỳ ý: Hc sinh khụng mang mỏy tớnh vo phũng thi Câu (3đ) Câu 1: (3đ) a -Với a thỡ a + a = 2a (0,5đ) -Với a < a + a = (0,5đ) b -Với a a - a = a a = (0,5) -Với a< a - a = - a - a = - 2a (0,5) ... 6;c =-6 +, Từ abc =36 bc=4a ta đợc 4a2=36 nên a=3; a =-3 +, Từ abc =36 ab=9b ta đợc 9b2=36 nên b=2; b =-2 -, Nếu c = avà b dấu nên a=3, b=2 a =-3 , b =-2 -, Nếu c = -6 avà b trái dấu nên a=3 b =-2 a =-3 ... -6 avà b trái dấu nên a=3 b =-2 a =-3 b=2 Tóm lại có số (a,b,c) thoã mãn toán (0,0,0); (3,2,6); (-3 ,-2 ,6);(3 ,-2 ,-6 ); (-3 ,2 .-6 ) (0,5) ...
 • 3
 • 131
 • 0

Đề ngữ văn 6 - đề kiểm tra, thi định kỳ học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng (89)

Đề ngữ văn 6 - đề kiểm tra, thi định kỳ học sinh giỏi tham khảo bồi dưỡng (89)
... trắng không mắt - chút sơ ý - giọt mực *Yêu cầu chung: - Làm kiểu văn kể chuyện đời thường ( có nhân vật, việc, diễn biến, ý nghĩa) - Có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm văn - Bố cục rõ ràng, ... TẠO MÔN : NGỮ VĂN Kí hiệu mã HDC : I Trắc nghiệm: ( điểm) Câu 1: điểm Câu Đáp án C B A Câu 2: điểm 1-c 2- a 3b II Tự luận: (8 điểm) Câu Đáp án Các cụm danh từ là: - Một hôm - cò trắng ... gương học tập tốt cần kể phương pháp học tập người để đạt kết học tập cao có ảnh hưởng đến thân.(1 điểm) - Kể tình em với người Những cảm xúc, suy nghĩ trải nghiệm em.(1,5 điểm) c Kết bài: - Suy...
 • 4
 • 202
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (89)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (89)
... åí cạc âiãûn cỉûc Dng âiãûn chảy qua bçnh âiãûn phán cọ cỉåìng âäü I = 5A thåìi gian t = 32phụt 10giáy Thãø têch khê hrä v Äxi thu âỉåüc åí mäùi âiãûn cỉûc åí âiãưu khiãûn tiãu chøn láưn lỉåüt ... 560cm3 D 112000dm3, 560dm3 021: Mäüt bäü ngưn gäưm 30 pin màõc thnh ba nhọm song song, mäùi nhọm cọ 10 pin màõc näúi tiãúp, mäùi pin cọ sút âiãûn âäüng e = 0,9V v âiãûn tråí r = 0,6Ω Mäüt bçnh âiãûn...
 • 3
 • 134
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (89)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (89)
... Bây giữ vật AB cố định : tịnh tiến (E) xa AB đến vị trí cách vị trí cũ 23cm Tìm khoảng cách hai thấu kính vị trí chúng vật AB để qua hệ thấu kính vật cho ảnh (E) có chiều cao gấp lần vật AB Câu ... vuông góc với trục thấu kính hội tụ (L 2) có tiêu cự f2 Trên (E) đặt cách vật AB đoạn a = 7,2f2 , ta thu ảnh vật a) Giữ vật AB (E) cố định: tịnh tiến thấu kính (L2) dọc theo trục đến vị trí cách ... L cảm, tụ điện C1, C2 tưởng Ban đầu khóa K ngắt Tìm hiệu điện cực đại Umax tụ điện C1 sau K đóng Bỏ qua điện trở dây nối khóa K K C1 E L (r=0) C2 Câu 5: ( điểm) Đặt vật sáng AB vuông góc với...
 • 2
 • 160
 • 0

Đề văn 7 - sưu tầm đề kiểm tra, thi định kỳ học sinh giỏi môn văn bồi dưỡng (89)

Đề văn 7 - sưu tầm đề kiểm tra, thi định kỳ học sinh giỏi môn văn bồi dưỡng (89)
... vật Câu 12: Khi đưa dẵn chứng văn chứng minh, theo em thao tác sau không cần thực A Giải thích B Phân tích C Đánh giá đẫn chứng hay sai D Bình luận II Tự luận (7 điểm) Chứng minh nhân dân ta...
 • 2
 • 163
 • 0

Xem thêm