Sự sinh sản của thực vật bậc cao (ssht)

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (SSHT) pptx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (SSHT) pptx
... thức sinh sản hữu tính đẳng giao xảy thực vật thấp Ngoài ra, có loài sinh sản hữu tính tiếp hợp đẳng giao nấm men, nấm mốc bánh mì 2.2 Sự dị giao (Heterogamia) Ở thực vật đơn bào tiến hoá hơn, thực ... giá thể roi dài Sự dị giao sinh lý dạng chuyển tiếp trung gian từ đảng giao sang dị giao 2.3 Sự noãn giao (Oogamia) Sinh sản noãn giao, hình thức sinh sản hữu tính cao Cơ quan sinh sản đực gọi túi ... với hình thức sinh sản khác Nhờ vậy, phân bố loài mở rộng, dễ dàng hình thành nòi mới, loài Thực vật sinh vật sản xuất, có lối sống định cư, cần phải trì hình thức sinh sản sinh bào tử, nhằm...
 • 8
 • 329
 • 1

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (ngành Quyết) doc

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (ngành Quyết) doc
... túi noãn phần lõm vào Mặc dù bào tử sản xuất thể bào tử, bào tử sinh thể giao tử có chức sinh sản hữu tính Do vậy, bào tử thể giao tử Dương xỉ tăng trưởng quan sinh dưỡng Các túi tinh chúng có dạng ... (2n) sinh từ hợp tử mang túi bào tử, thể rõ ngành Quyết Lúc chín, túi bào tử thực vật có lá, phát tán bào tử giảm nhiễm chúng nẩy mầm tạo nguyên tản lưỡng tính đơn tính Nó giống túi bào tử thể sinh ... tinh túi noãn 2.3 Sự thụ tinh: Sự thụ tinh Quyết, chủ yếu thụ tinh đơn, xảy môi trường cạn nhờ nước Ở Quyết dị bào tử, nguyên tản đơn tính không bắt buộc cạnh Nước có vai trò việc sản xuất giao tử,...
 • 13
 • 1,072
 • 6

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao pdf

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao pdf
... hình thức sinh sản thực vật Sinh sản sinh dưỡng 1.1 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Kiểu sinh sản đặc trưng cho thực vật bậc thấp lẫn thực vật bậc cao nhằm tăng nhanh số lượng cá thể mới, thực nhờ ... khiển sinh trưởng phát triển thực vật có hoa: auxin chứa indon, xitokin, giberelin 1.3 Sự sinh sản vô tính bào tử thực vật Bào tử tế bào sinh sản vô tính tạo phân bào giảm nhiễm quan sinh sản vô ... nhiễm xảy trao đổi chéo, tần số thấp 1.2 Sự sinh sản sinh dưỡng nhân tạo Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo hình thức sinh sản người thực hiện, dựa vào khả tái sinh giâm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô...
 • 10
 • 453
 • 3

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (phát sinh phôi) ppt

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (phát sinh phôi) ppt
... hỗn hợp b Sự phát sinh phôi thực vật Một mầm Nguồn gốc phôi mầm Một mầm vấn đề phôi sinh học tiến hoá thực vật Hạt kín Ngày nay, khẳng định thực vật Một mầm, xuất trình tiến hoá từ thực vật Hai ... giai đoạn trưởng thành (thực vật hoại sinh, sinh hay cộng sinh) ] có dạng hình cầu, trở thành dạng hình tim Mô phân sinh rễ mầm, mầm điểm sinh dưỡng thân mầm hai điểm sinh dưỡng này, trụ hai ... mầm nằm đỉnh ngọn, chồi mầm nằm bên cạnh Kiểu mầm phôi Một mầm gặp thực vật Hạt kín kiểu phôi Hai mầm thực vật Hạt kín gặp thực vật Tiền hạt (Bạch quả) chí có Quyết (Cỏ tháp bút) Ở Hai mầm Một...
 • 16
 • 339
 • 0

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (thụ tinh kép ) pdf

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (thụ tinh kép ) pdf
... nói "thụ tinh kép" Hiện tượng giống với thụ tinh kép thực vật Hạt kín Ở vấn đề hai thụ tinh đơn] Cũng thế, loài Ephedra nevadensis E.trifureca, rằng, trút hai giao tử đực dẫn đến thụ tinh mới, ... nhân tế bào rảnh bụng túi noãn [trong nhóm thực vật Tuế, Bạch quả, Hạt trần (đặc biệt họ Bụt mọc họ Bách) thực vật Dây gắm có lúc hai nhân đực thụ tinh, noãn cầu thuộc túi noãn khác nội nhũ Trong ... tinh kép bắt đầu Hạt trần thực vật Dây gắm không dẫn đến hình thành phôi nhũ Người ta quan sát loài Abies balsamea (họ Thông) (loài cung cấp bôm canada, loại nhựa thông dùng làm tiêu hiển vi),...
 • 6
 • 496
 • 1

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (nẩy mầm) docx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (nẩy mầm) docx
... phấn thụ tinh, từ 12 - 14 tháng số Sồi / họ Sồi rừng Giao tử + Giao tử đực Giao tử đực thực vật Hạt trần, thực vật Dây gắm đặc biệt Hạt kín hoàn toàn máy vận động, chúng thuộc dạng neoteni, thường ... Đặc tính tiến hoá này, biết nhóm Nấm Trong thực tế, giao tử đực lớp Nấm tảo không giải phóng giao tử môi trường ngoài, phát ống giao hợp, dẫn nhân sinh sản, xuyên qua vách phòng giao tử cái, đến ... với hai nhân giao tử Nếu hạt phấn có hai giao tử đực tức tế bào sinh tinh phân bào nguyên nhiễm hạt phấn nẩy mầm Ngoài có nhân sinh dưỡng nhiều thuỳ, mạng lưới nội chất, ty thể, dictyosom Đó...
 • 8
 • 442
 • 1

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (phụ phấn) doc

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (phụ phấn) doc
... truyền phấn thực vật có hoa Nếu thực vật Tiền hạt Hạt trần chủ yếu thụ phấn qua trung gian gió, thực vật Hạt kín, ngược lại, thụ phấn chủ yếu nhờ động vật nhờ côn trùng Khoảng 80% thực vật Hạt kín ... gió + Sự thụ phấn nhờ động vật Dù kiểu truyền phấn nhờ động vật nào,"tất tiến hoá máy sinh sản hữu tính hoa thực vật Hạt kín biến đổi theo hướng tiêu giảm cấu tạo tăng cường chức sinh sản hữu ... này" (Jaeger) + Sự thụ phấn loài truyền phấn nhờ nước Thực vật có hạt thuỷ sinh, thực tế loài cạn, sau quay trở lại sống môi trường nước, thích nghi chúng tương đối Lúc sinh sản hữu tính, phần...
 • 24
 • 359
 • 0

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Thể giao tử) pptx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Thể giao tử) pptx
... vật có túi noãn tiêu biểu biểu thị Quyết thực vật, thực vật Tuế, Bạch quả, Thông Ở nhóm thực vật Dây gắm, có Ma hoàng (Ephedrales) có túi noãn thực sự] Sự không phân hoá chức yếu tố nguyên tản ... dựng nguyên tản Thông thực vật Tuế, Bạch phải nhiều tháng), túi phôi thiết bị cấu tạo từ yếu tố có toàn chức sinh sản hữu tính, mà túi noãn [trong nhóm thực vật có mạch, thực vật có túi noãn tiêu ... vào việc hình thành quản - Sự đa hình hạt phấn (H.40) Các kiểu hạt phấn khác thường gặp nhóm thực vật có hạt, thực vật Hạt kín, vách bào tử khác nhiều so với nhóm thực vật thấp • Trước hết, kiểu...
 • 19
 • 326
 • 0

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Cụm hoa) pptx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Cụm hoa) pptx
... Convallaria majalis / Liliaceae); • chùm hai bên, với hoa đính hai đường sinh thẳng đứng ngược (thường thực vật Một mầm, thực vật Hai mầm); • bề có mọc vòng (đậu lupin (Lupinus - họ Đậu); • co lại ... voi) thực vật Một mầm (họ Thài lài) Từ xim bò cạp phát sinh xim xoắn, nhánh chiều phát triển tất hoa, dù dãy chúng nào, có tiền khai hoa Sự phân phối xim họ khác ngược với xim bò cạp: có nhiều thực ... chiều ngược chiều nhánh Người ta nói rằng, nhánh bậc hai ngược chiều trước chiếm vị trí đảo ngược với vị trí trước trục bậc Cũng giống cho cặp bậc bậc vv Đó trường hợp thường hay xảy ra, mà khái...
 • 16
 • 1,272
 • 4

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Hạt kín) doc

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Hạt kín) doc
... Sự sinh sản thực vật bậc cao (Hạt kín) Sự sinh sản chu trình phát triển ngành Hạt kín Hoa thực vật Hạt kín đa dạng (kích thước, màu sắc, số lượng ... gọi hoa không sinh sản: nhị noãn, chúng chức sinh sản, chức bảo đảm hoa sinh sản Các hoa không sinh sản nằm cạnh hoa sinh sản cụm hoa (cây Xa cúc lam - Centaurea cyanus họ Cúc) - Sự phân phối ... hình thái giống với đài thực vật Hạt kín Ở tuyệt đại đa số thực vật Hạt kín kể thực vật Hạt kín nguyên thủy "bao hoa kép" nghĩa gồm đài cánh Vì vấn đề nguồn gốc bao hoa thực vật Hạt kín phức tạp...
 • 58
 • 742
 • 4

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Hạt trần) docx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Hạt trần) docx
... nhị thực vật Hạt kín, nón đực tương đồng với hoa đực xếp xoắn + Bào tử bé thực vật Hạt trần Sự hình thành cấu tạo dị bào tử thực vật Hạt trần có quy luật với hình thành dị bào tử Quyết thực vật ... nguyên tản Do thực vật chồi cành động bào tử, nên bào tử Quyết hạt phấn thực vật Tiền hạt Hạt trần, lần phát tán ngoài, chúng khả tự vận động Sự phát tán thụ động chúng phụ thuộc yếu tố vật lý (trọng ... bào tử, sản phẩm nảy mầm bào tử bé thể giao tử đực sản phẩm nẩy mầm bào tử lớn thể giao tử nguồn với Quyết dị bào tử 3.2.1 Hạt phấn- thể giao tử đực Sự phát triển bào tử bé, tế bào sinh sản vô...
 • 20
 • 424
 • 1

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Quả) pptx

Tài liệu Sự sinh sản của thực vật bậc cao (Quả) pptx
... mầm lên đất Hai mầm xanh dần có vai trò quang hợp (H.56) + Thực vật Một mầm Sự nẩy mầm có thay đổi hơn, thông thường nẩy mầm đất Sự nẩy mầm hạt phôi nhũ đơn giản Lá mầm ôm đầu tiên, thứ hai, ... có hoa mang rễ phụ xuất phía gốc 4.5 Chu kì phát triển cá thể thực vật Hạt kín Có thể tóm tắt chu kì phát triển cá thể chủ yếu thực vật Hạt kín sau: ... phức tương đối nhân tạo, tất phân loại khác 4.4 Sự nẩy mầm hạt "Sự nẩy mầm hạt xuất giai đoạn định hệ tạo thụ tinh, bắt đầu phát triển mô mẹ động vật đẻ con, giúp đỡ chức mẹ, phải định cư đất sở...
 • 23
 • 209
 • 0

Môn K.hoc5- Bài: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Môn K.hoc5- Bài: Sự sinh sản của thực vật có hoa
... 3:Phõn bit hoa th phn nh cụn trựng v hoa th phn nh giú: -K tờn mt s hoa th phn nh cụn trựng v mt s hoa th phn nh giú? -Bn cú nhn xột gỡ v mu sc ca hoa th phn nh cụn trựng v hoa th phn nh giú? Hoa th ... MễN: KHOA HC BI: S SINH SN CA THC VT Cể HOA Ngi son: Hong Th Thanh Thu Bi c : Nờu cỏc b phn ca nh v nhu? C quan sinh dc c gi l gỡ? C quan sinh dc cỏi c gi l gỡ? ... nh Hoa th phn nh cụn trựng giú c im Thng cú mu sc sc s hoc hng thm ,mt ngt,hp dn cụn trựng Khụng cú mu sc p,cỏnh hoa, i hoa thng nh hoc khụng cú Trũ chi:ỳng hay sai: Hoa th phn nh cụn trựng l hoa...
 • 10
 • 2,016
 • 15

KHOA5 su sinh san cua thuc vat co hoa

KHOA5 su sinh san cua thuc vat co hoa
... trùng Hoa cúc trắng Hoa hồng Thứ ngày 13 tháng năm 2009 Khoa học Sự sinh sản thực vật có hoa Một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa đào Hoa thược dược Thứ ngày 13 tháng năm 2009 Khoa học Sự sinh ... năm 2009 Khoa học Sự sinh sản thực vật có hoa Một số loài hoa thụ phấn nhờ gió: Hoa lau Thứ ngày 13 tháng năm 2009 Khoa học Sự sinh sản thực vật có hoa Một số loài hoa thụ phấn nhờ gió: Hoa ngô ... 2009 Khoa học Sự sinh sản thực vật có hoa Một số loài hoa thụ phấn nhờ gió: Hoa cỏ may Thứ ngày 13 tháng năm 2009 Khoa học Sự sinh sản thực vật có hoa Hoa thụ phấn nhờ nhờ gió: Các loài hoa thụ...
 • 24
 • 1,053
 • 2

Bai 52: su sinh san cua thuc vat co hoa

Bai 52: su sinh san cua thuc vat co hoa
... p, cỏnh hoa, i hoa thng nh hoc khụng cú Thứ tư ngày 10 tháng năm 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản thực vật có hoa Thứ nm ngày tháng năm 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản thực vật có hoa Sự ... 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản thực vật có hoa Sự thụ phấn , thụ tinh, hình thành hạt Hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoa thụ phấn nhờ gió Thứ nm ngày tháng năm 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản ... nhu g l Noón Th nm ngy thỏng nm 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản thực vật có hoa Thứ nm ngày tháng năm 2010 Khoa học Bài 52: Sự sinh sản thực vật có hoa Sự thụ phấn , thụ tinh, hình thành hạt...
 • 13
 • 1,142
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Nghị quyết 15 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Nghị quyết 17 2016 NQ-HĐND về quy định chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Trà VinhPHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng) File wordQuyết định 3435 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng NinhQuyết định 1799 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà MauQuyết định 75 2016 QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếNghị quyết 68 2016 NQ-HĐND phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu bnan hànhQuyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định 718 QĐ-BXD về trích lập, quản lý và sử dụng sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng.Nghị quyết 64 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hànhNghị quyết 18 2016 NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017Nghị quyết 106 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 4989 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhBÀI TẬP THỰC TẾ CỰC HAY giải chi tiếtQuyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 3206 QĐ-UBND về khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố hà nộiQuyết định 1483 QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọnSỐ PHỨC giải chi tiết CỰC HAYNGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN giải chi tiết CỰC HAY