Hệ bài tiết và sinh dục bò sát (reptilia)

Hệ bài tiết sinh dục sát (Reptilia)

Hệ bài tiết và sinh dục Bò sát (Reptilia)
... nước nước tiểu xoang huyệt Nước tiểu loài sát sống nước nửa nước nửa cạn (rùa nước, cấ sấu ) loãng thành phần chủ yếu urê Hệ sinh dục Hệ sinh dục sát (Thằn lằn bóng - Mabuya longicaudata) ... Hệ niệu sinh dục sát chim Ống dẫn tinh; Tinh hoàn; Huyệt; Bóng đái; Thận; Ống ra; Trứng; Buồng trứng; Ống niệu; 10 Lòng trắng; 11 Vỏ trứng - Nước tiểu loài sát sống cạn (thằn ... cung; Buồng trứng; Vòi ống trứng; Ống trứng; 10 Ống dẫn quản; 11 Huyệt - Hệ sinh dục sát nằm hai bên cột sống: Tuyến sinh dục đực đôi tinh hoàn lớn màu trắng hình dạng thay đổi, tinh quản ống...
 • 6
 • 1,532
 • 2

Tài liệu Hệ bài tiết sinh dục Cá xương (Osteichthyes) docx

Tài liệu Hệ bài tiết và sinh dục Cá xương (Osteichthyes) docx
... làm đổ vào xoang niệu sinh dục Con có buồng trứng màu trắng vàng Hai ống dẫn trứng ngắn nhập với đổ vào xoang niệu sinh dục hay vào huyệt hay đổ huyệt sinh dục riêng biệt Hệ niệu sinh dục có ... nước tiểu loãng (NH3), biển tiết muối MgSO4 Hệ sinh dục: Hầu hết xương phân tính Thụ tinh ngoài, phát triển thể mẹ 2.1 Cơ quan sinh dục: Con đực có dịch hoàn hình dải, màu ... có sai khác xương phổi: Ở phổi, ống dẫn sinh dục ống Volff ống Muller biến đổi thành Ở ống Muller thành ống dẫn trứng, đực, ống Volff thành ống dẫn tinh Ở xương ống dẫn sinh dục không...
 • 5
 • 589
 • 2

Loài cá ( phần 1 ) Hệ bài tiết sinh dục Cá xương

Loài cá ( phần 1 ) Hệ bài tiết và sinh dục Cá xương
... gai cổ nét xương vảy giống với vảy láng Do gai cổ tổ tiên sụn xương Sự hình thành sụn (Chondrichthyes) Vào kỷ Đêvon, gai cổ phát sinh nhóm sụn cổ, đại diện sụn cổ (Cladoselache) ... mang (hoa kh ) có nhiều mao quản, hấp thụ ôxy không khí, cung mang thứ biến đổi thành Ví dụ rô (Clarias), chuối (Ophiocephalus), trèo đồi (Channa) có hoa khế - Hô hấp phổi (cá phổi ... mắt có xương gốc bướm, xương cánh bướm, xương ổ mắt bướm Vùng tai có xương cánh tai, xương bướm tai, xương tai xương sau tai Vùng chẩm có xương gốc chẩm, xương bên chẩm xương chẩm - Các xương...
 • 40
 • 945
 • 0

Tài liệu Bài tiết sinh dục phân ngành có xương sống ppt

Tài liệu Bài tiết và sinh dục phân ngành có xương sống ppt
... động cá thể trưởng thành bọn động vật màng ối (bò sát, chim, thú) 2 Hệ sinh dục Cơ quan sinh dục gồm đôi tuyến với ống dẫn tương ứng Tuyến sinh dục nguồn gốc từ trung bì, hình thành ... bào sinh dục nguyên thủy Chúng xâm nhập từ biểu mô nội bì vào nếp gấp sinh dục cách chuyển động amip Như tế bào biểu mô trung bì hình thành phần vỏ tuyến sinh dục, tế bào nội mô dải sinh dục ... liên hệ ống dẫn niệu ống sinh dục Hai hệ khác chức sinh mối quan hệ chặt chẽ nguồn gốc phát sinh Mối quan hệ thể rõ ống dẫn sinh dục ống dẫn niệu Đó ống Volff Muller nguồn gốc ống niệu...
 • 9
 • 716
 • 9

sát ( phần 8 ) Hệ thần kinh giác quan sát (Reptilia) potx

Bò sát ( phần 8 ) Hệ thần kinh và giác quan Bò sát (Reptilia) potx
... chuyển Các kiểu vận chuyển răn (theo Hickman) Không giây; Một giây; Hai giây; I Di động; II Co; III Cố định; IV Duỗi Hệ xương sát (Reptilia) Xương sọ - Sọ sát có số sai khác sọ rộng, hóa ... xương sườn (rắn) hay xương sườn cụt (thằn lằn) hay (cá sấu) - Phần đuôi gồm vài chục đốt Nhóm rùa có cột sống với xương sườn gắn chặt vào mai để bảo vệ Bộ xương vỏ da rùa (theo Hickman) Cổ; Xương ... ngồi tiếp hợp với nhau, chỗ tiếp hợp lỗ háng ngồi (hình 19. 5) Đai vai (bên trái ) đai hông (bên phải) thằn lắn bóng Mabuya (theo Đào Văn Tiến) Ở sát chi có cấu tạo ngón điển hình động vật cạn...
 • 6
 • 768
 • 1

Giải phẫu so sánh hệ bài tiết mối quan hệ giữa ống dẫn bài tiết ống dẫn sinh dục qua các lớp động vật của ngành dây sống ( chordata)

Giải phẫu so sánh hệ bài tiết và mối quan hệ giữa ống dẫn bài tiết và ống dẫn sinh dục qua các lớp động vật của ngành dây sống ( chordata)
... Đề tài : Giải phẫu so sánh Hệ tiết mối quan hệ ống dẫn tiết ống dẫn sinh dục qua lớp động vật ngành Dây sống + Bài tiết trình thải chất cặn bã, chất thừa khỏi ... với ống trung thận( ống Volff) tiêu biến 18 Kết luận mối quan hệ hệ tiết hệ sinh dục: Các ngành dây sống nguyên thủy hệ tiết hoàn toàn tách biệt với hệ sinh dục Bài tiết sinh dục chức sinh ... động vật có xương sống, vùng hình thành hệ tiết, khúc thận, hệ sinh dục, mào sinh dục, gần trình hình thành phôi, hệ sinh dục tiết có phần kế thừa dung chung Mối quan hệ thể rõ ống dẫn sinh dục...
 • 21
 • 367
 • 0

Sinh 8: Bài 38 -He bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieu

Sinh 8: Bài 38 -He bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieu
... gia thực va tiết có ý nghóa thể? Một quan : Hệ tiết CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Nhữ ngàt có vai trò ... tiếp giáp với búi cầu thận Thận phải H38.1B Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái H38.1A CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: Phần thậ ng Cấu tạontuỷû ... nang cầu thận ống thận Phần vỏ ống góp Phần H38.1D tuỷ ống thận H38.1C CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: 3.Cấu tạo thận gồm: •II.Cấu tạo a.Phần...
 • 18
 • 2,847
 • 10

Bào 38: Hệ bài tiết cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bào 38: Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
... VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: II .Cấu tạo hệ tiết nước tiểu Hệ tiết nước tiểu gồm :thận, ống dẫn nước tiểu ,bóng đái, ống đái Câu : Chú thích vào ... tham gia thực va tiết có ý nghóa thể? Một quan : Hệ tiết CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Nhữ ngà t có ... VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: 3 .Cấu tạo thận gồm: •II .Cấu tạo a.Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận,ống dẫn nước tiểu Phần vỏ phần tuỷ, thậ Hệ tiết nước tiểu...
 • 18
 • 5,235
 • 18

Sự phân bố bài tiết kháng sinh flofenicol trong cơ thể cá rô phi nuôi nước ngọt nước mặn ở 28oC ppt

Sự phân bố và bài tiết kháng sinh flofenicol trong cơ thể cá rô phi nuôi nước ngọt và nước mặn ở 28oC ppt
... lưu kháng sinh flofenicol quan nước cao nước mặn tiết kháng sinh flofenicol nước mặn nhanh nước Sự khác biệt ảnh hưởng quan tiết, phi nước biển quan tiết chủ yếu mang, phi ... yếu mang, phi nước quan tiết chủ yếu mật Do nghiên cứu tìm hiểu tác dụng vật lý, hóa học thuốc tới thể phi nước vấn đề cần quan tâm Người dịch: Ks Cao Tuấn Anh, BM Sinh học bệnh thủy...
 • 2
 • 208
 • 0

KHÁM TRÊN hệ TIẾT NIỆU SINH dục

KHÁM TRÊN hệ TIẾT NIỆU và SINH dục
... tạo quan sinh dục 24 1 .Hệ sinh dục thú 24 2 .Hệ sinh dục thú đực 26 Nguyên nhân gây bệnh đường sinh dục 28 II.Phương pháp khám .28 1 .Khám ... II KHÁM LÂM SÀNG Hệ thống thận tiết niệu gồm có: khám thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo Ở thú đực có thêm tuyến tiền liệt nằm vùng cổ bàng quang Hệ thống thận tiết niệu tách rời khỏi thể, khám ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y CHUYÊN ĐỀ NỘI KHOA KHÁM TRÊN HỆ TIẾT NIỆU VÀ SINH DỤC Nhóm 1.Trương Thị Ngọc Dung 08142024...
 • 33
 • 923
 • 8

Sinh học 8 - BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU potx

Sinh học 8 - BÀI TIẾT và CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU potx
... Hệ tiết nước tiểu cấu tạo ? V/ DẶN DÒ: – Học trả lời câu hỏi cuối – – Đọc mục em có biết – – Chuẩn bị 39 : ” Bài tiết nước tiểu “ – – Học sinh kẻ phiếu học tập vào : – Bảng so sánh nước tiểu ... xét bổ sung  Bài tiết đóng vai trò quan trọng – Một học sinh nhận xét bổ – với thể sống ? sung điều khiển GV Hoạt động 2: Cấu tạo hệ tiết II Cấu tạo quan nước tiểu tiết nước tiểu : Mục tiêu ... ( mô hình ) cấu tạo quan tiết nước tiểu ? – Học sinh đọc kết luận cuối – Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối IV/ CỦNG CỐ: – – Bài tiết có vai trò quan trọng đời sống ? – – Bài tiết thể người...
 • 5
 • 991
 • 0

Sinh học 8 - BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU pps

Sinh học 8 - BÀI TIẾT và CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU pps
... trò quan trọng – Một học sinh nhận xét bổ II Cấu tạo quan – với thể sống ? sung điều khiển GV tiết nước tiểu : – Hệ tiết nước – Hoạt động 2: Cấu tạo hệ tiết nước tiểu tiểu gồm : Thận , ống ... Học sinh đọc kết luận cuối – Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối IV/ CỦNG CỐ: – – Bài tiết có vai trò quan trọng đời sống ? – – Bài tiết thể người quan thực ? – – Hệ tiết nước tiểu cấu tạo ... ? V/ DẶN DÒ: – Học trả lời câu hỏi cuối – – Đọc mục em có biết – – Chuẩn bị 39 : ” Bài tiết nước tiểu “ – – Học sinh kẻ phiếu học tập vào : – Bảng so sánh nước tiểu đầu nước tiểu thức Đặc điểm...
 • 4
 • 1,150
 • 2

Hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ sinh dục lớp nhiều chân doc

Hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ sinh dục lớp nhiều chân doc
... Ngoài có tuyến phụ sinh dục túi nhận tinh cái, túi chứa tinh đực Lỗ sinh dục khác nhóm: Rết tơ, râu chẻ, chân kép có lỗ sinh dục đốt mang đôi chân thứ 2, chân môi có lỗ sinh dục đốt áp chót Hương ... Khả nhìn nhiều chân yếu (hướng quang âm) Ở nhiều chân có quan tomosvary, quan cảm giác, hố hình chữ U, hay rãnh tập trung tế bào đáy, thường gốc râu, não điều khiển 3 Hệ sinh dục Nhiều chân phân ... Lan mật độ quần thể trì nhờ khả sinh sản trinh sản) Hay loài rết Scolopendra cingulata nhiều vùng thuộc Crưm Bắc Capcazơ gặp trinh sản Tuyến sinh dục ống dẫn sinh dục giữ cấu tạo kép, thường tập...
 • 5
 • 208
 • 0

GIÁO ÁN SINH 7_BÀI 38 : BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU doc

GIÁO ÁN SINH 7_BÀI 38 : BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU doc
... trao i, b sung, GV kt lun II Cấu tạo hệ tiết nước tiểu (25) GV yờu cu HS c thụng tin, quan - Hệ tiết nước tiểu gồm thận, ống dẫn sỏt H .38. 1, tho lun nhúm hon nước tiểu, bóng đái ống đái thnh bi ... góp bể thận - Mỗi đơn vị chức gồm cầu thận, nang cầu thận ống thận có nhiệm vụ lọc máu để tạo thành nước tiểu HS t rỳt kt lun Gi - HS c kt lun chung Cng c (3) Trong cu to h bi tit nc tiu c quan ... ND GV yờu cu HS nghiờn cu thụng tin I Bi tit (10) SGK, tr li cõu hi: - Bi tit giỳp c th thi cỏc cht c + Cỏc sn phm bi tit phỏt sinh t hi mụi trng õu? - Nh hot ng bi tit m tớnh cht + Hot ng bi tit...
 • 4
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: he bai tiet va he sinh duc chim bo cau sinh 7sinh 8 bài 38 he bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieuhệ sinh dục bò sáthệ tiết niệu và sinh dụcbài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu sinh 8soan sinh lop 8 bai tiet va cau tao cua he bai tiet nuoc tieuhệ bài tiết của bò sátvệ sinh hệ bài tiết nước tiểukiểm tra 1 tiết sinh học 8 hệ bài tiếtbài kiểm tra sinh học 8 hệ bài tiếthệ tiết niệu sinh dụccách vệ sinh hệ bài tiết nước tiểutiết 42 vệ sinh hệ bài tiết nước tiểubài giảng vệ sinh hệ bài tiết nước tiểusinh 8 bài 40 vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm