Cấu trúc, cơ chế tổng hợp, chức năng của prôtêin

Tài liệu Cấu trúc, chế tổng hợp, chức năng của prôtêin ppt

Tài liệu Cấu trúc, cơ chế tổng hợp, chức năng của prôtêin ppt
... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin ... Có prôtêin cấu trúc xoắn cuộn xoắn phần pôlipeptit - Cấu trúc bậc 3: Là hình dạng phân tử prôtêin không gian ba chiều, xoắn cấp theo kiểu đặc trưng cho loại prôtêin, tạo thành khối hình cầu - Cấu ... prôtêin Gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Tổng hợp ARN để chuyển thông tin di truyền từ gen sang sản phẩm prôtêin (xem phần tổng hợp ARN) Giai đoạn 2: Tổng hợp prôtêin tế bào chất gồm bước + Bước 1:...
 • 12
 • 540
 • 0

CẤU TRÚC, CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN ppt

CẤU TRÚC, CƠ CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN ppt
... sống tế bào thể Tóm lại, prôtêin đảm nhận nhiều chức liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, quy định tính trạng thể sống Tính đặc trưng tính đa dạng prôtêin - Prôtêin đặc trưng số lượng thành ... loại prôtêin đặc trưng va` đa dạng cho loài sinh vật - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố chuỗi polipeptit phân tử prôtêin Đặc trưng kiểu cấu trúc không gian loại prôtêin để thực chức ... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin...
 • 7
 • 515
 • 1

Cấu trúc chế tổng hợp chức năng, tính đặ trưng và đa dạng của protein pptx

Cấu trúc cơ chế tổng hợp chức năng, tính đặ trưng và đa dạng của protein pptx
... prôtêin đặc trưng va` đa dạng cho loài sinh vật - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố chuỗi polipeptit phân tử prôtêin Đặc trưng kiểu cấu trúc không gian loại prôtêin để thực chức sinh ... Tóm lại, prôtêin đảm nhận nhiều chức liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, quy định tính trạng thể sống Tính đặc trưng tính đa dạng prôtêin - Prôtêin đặc trưng số lượng thành phần, trình ... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin...
 • 2
 • 193
 • 0

CẤU TRÚC, CHẾ TỔNG HỢP, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN ppsx

CẤU TRÚC, CƠ CHẾ TỔNG HỢP, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN ppsx
... tiên Tính đặc trưng phân tử ADN + Đặc trưng số lượng, thành phần trình tự phân bố nuclêôtit, từ loại nuclêôtit tạo nên nhiều loại phân tử ADN đặc trưng cho loài + Đặc trưng tỷ lệ : A+T/G+X + Đặc ... ý nghĩa tổng hợp ADN a) Sự tổng hợp ADN Vào kì trung gian phân bào nguyên phân, giảm phân ADN trở trạng thái ổn định Dưới tác dụng enzim ADN- polimeraza, liên kết hiđro bị cắt mạch đơn ADN tách ... đơn ổn định kể ADN tái phiên mã - Từ loại nuclêôtit tạo nên tính đa dạng va` đặc thù ADN loài sinh vật số lượng, thành phần, trình tự phân bố nuclêôtit b) Cấu trúc không gian ADN - Vào năm 1953,...
 • 6
 • 581
 • 2

Cấu trúc chế tổng hợ tính đặc trưng và chức năng của ADN potx

Cấu trúc cơ chế tổng hợ tính đặc trưng và chức năng của ADN potx
... Chứa gen khác nhau, giữ chức khác + Có khả đột biến tạo nên thông tin di truyền CẤU TRÚC , CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN ,Ý NGHĨA CỦA SỰ TỔNG HỢP ARN, CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN Cấu trúc ARN - Là phân tử ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CẤU TRÚC, CƠ CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN Cấu trúc prôtêin a) Cấu trúc hoá học: - Là hợp chất hữu gồm nguyên tố C, H, O, N thường ... tiên Tính đặc trưng phân tử ADN + Đặc trưng số lượng, thành phần trình tự phân bố nuclêôtit, từ loại nuclêôtit tạo nên nhiều loại phân tử ADN đặc trưng cho loài A+T + Đặc trưng tỷ lệ : G + X + Đặc...
 • 12
 • 2,042
 • 7

CẤU TRÚC ARN, CHẾ TỔNG HỢP ARN, Ý NGHĨA CỦA SỰ TỔNG HỢP ARN, CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN doc

CẤU TRÚC ARN, CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN, Ý NGHĨA CỦA SỰ TỔNG HỢP ARN, CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN doc
... phiên mã mARN riêng biệt, mARN sau phải chế biến lại cách loại bỏ đoạn vô nghĩa, giữ lại đoạn có nghĩa tạo mARN trưởng thành Ý nghĩa tổng hợp ARN Sự tổng hợp ARN đảm bảo cho gen cấu trúc thực ... prôtêin cần thiết cho tế bào Chức loại ARN - mARN: phiên thông tin di truyền từ gen cấu trúc trực tiếp tham gia tổng hợp prôtêin dựa cấu trúc trình tự ba mARN - tARN: vận chuyển lắp ráp xác axit ... A-U, G-X xảy Kết tạo mARN có chiều 5’ – 3’ Sau mạch gen lại liên kết với theo NTBS Sự tổng hợp tARN rARN theo chế Ở sinh vật trước nhân, phiên mã lúc nhiều phân tử mARN, mARN sử dụng trở thành...
 • 4
 • 4,187
 • 14

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN VÀ CHẾ TỔNG HỢP ADN doc

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ADN doc
... có cấu trúc mạch kép B ARN có cấu trúc mạch đơn C ADN cấu trúc mạch kép D ADN cấu trúc mạch đơn Câu 12: Một gen dài 5100A0 có 3900 liên kết hiđrô nhân đôi lần liên tiếp Hãy xác định Tổng ... dụng chuỗi pôlinuclêôtit có Trang TTLTĐH Vĩnh Viễn GV : Nguyễn Thái Định 2011 BÀI TẬP VEÀ CẤU TRÚC ARN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN Câu Giả sử phân tử mARN gồm hai loại nuclêôtit A U số loại côđon mARN ... tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320,...
 • 26
 • 2,899
 • 34

Thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật tải trọng 12.5 tấn

Thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật có tải trọng 12.5 tấn
... Phân loại : - Cầu trục phân làm hai loại : cầu trục dầm cầu trục hai dầm + Cầu trục dầm bao gồm kiểu treo kiểu tựa Nhóm SVTH: Châu ngọc Ân Phan văn Cường Trang ĐAMH:K/THUẬT NÂNG CHUYỂN GVHD ... : NGUYỄN HỒNG NGÂN + Cầu trục hai dầm hai kiểu : kiều tựa kiểu treo 3) Cấu tạo chung cầu trục - Cầu trục nhiều dạng khác nhìn chung phận sau : - Động : Trong máy trục sử dụng loại động ... Các thiết bị phụ - Để dễ dàng thiết kế người ta chia cầu trục làm ba cấu : cấu nâng vật , cấu di chuyển xe , cấu di chuyển cầu I, YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN A NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU...
 • 34
 • 633
 • 3

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
... đích nghiên cứu trên, đề tài luận án lựa chọn phù hợp Nghiên cứu chế tạo tính chất nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp CdSe/ZnSe/ZnS chức hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang ... TRÚC NHIỀU LỚP CdSe/ZnSe/ZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Vật liệu điện tử Mã số: 62440123 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... gian sống huỳnh quang .61 Kết luận chương 62 Chương 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN HAI VÀ BA THÀNH PHẦN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP 63 3.1 Các tính chất...
 • 162
 • 256
 • 0

thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật tải trọng 5 tấn

thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật có tải trọng 5 tấn
... chuyển cầu dẫn động riêng GVHD: TS.Lưu Tùng SVTH : Dư Đăng Quang Giới Thiệu Về Cầu Trục Hai Dầm Kiểu Hộp Cầu Trục hai dầm thiết kế để nâng chuyển vật chủ yếu xưởng khí Cầu trục hai dầm hai loại ... =10674N D 4 85 200 2 05 R =1 457 8N C R = 151 51N B 1 15 17423 65 2020200 R= 252 52N Biểu đồ moment trục tang Tải trọng tác dụng lên may bên trái (điểm D) R D = 252 52 × 2 05 =10674N 4 85 Tải trọng lên may ... dầm hai loại :kiểu tựa kiểu treo GVHD: TS.Lưu Tùng SVTH : Dư Đăng Quang Chúng ta tính tốn thiết kế cầu trục hai dầm kiểu tựa.Vì ta tìm hiểu cấu tạo chung cầu trục hai dầm kiểu tựa: GVHD: TS.Lưu...
 • 34
 • 97
 • 0

chế tổng hợp ARN

Cơ chế tổng hợp ARN
... chế mã ? ADN Sao mã Giải mã Prôtêin chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế ... Chức ARN Các loại ARN: -tARN: ARN vận chuyển -rARN: ARN ribôxom -mARN: ARN thông tin chế mã III Quá trình mã 3.1 Tổng quát chế mã III Quá trình mã 3.2 Chi tiết - Các bước khởi đầu chế ... -Các bước khởi đầu - Kéo dài chế mã III Quá trình mã -Các bước khởi đầu - Kéo dài - Kết thúc chế mã Củng cố chế mã Mô tả diễn biến trình mã theo mô hình sau: chế mã ...
 • 14
 • 479
 • 6

chế tổng hợp ADN

Cơ chế tổng hợp ADN
... cấu trúc phân tử tARN V CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN: 1.Vị trí: + Xảy nhân, NST, vào kỳ trung gian + Các loại ARN tổng hợp khuôn ADN 2.Diễn tiến: - Enzim xúc tác: ARN – polymeraza - ADN tháo xoắn đoạn ứng ... gian ARN ARN tổng hợp ? a)Theo nguyên tắc bổ sung hai mạch gen b)Theo NTBS, mạch gen c)Tùy giai đoạn, lúc mạch làm khuôn, lúc mạch làm khuôn d)mARN tổng hợp từ gen nhân, tARN rARN tổng hợp từ gen ... BÀI CŨ Vì nói trình tự nhân đôi ADN trình tự ? a)Vì ADN giống hệt ADN mẹ b)Vì cấu trúc đặc thù ADN trì ổn định c)Vì thông tin di truyền chứa ADN mẹ chép sang ADN d)Vì thông tin di truyền truyền...
 • 22
 • 504
 • 1

Xác định chức năng của protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc protein luận văn thạc sĩ

Xác định chức năng của protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc protein luận văn thạc sĩ
... xây dựng thuật toán, chương trình để thể đưa dự đoán gần xác cấu trúc protein thử thách lớn 1.2 Mục đích luận văn Nghiên cứu thuật toán so sánh cấu trúc protein Chimera, từ cải tiến thuật toán để ... dù chức sinh học protein xác định tốt qua thực nghiệm, dự đoán việc so khớp trình tự protein với protein biết chức Cải tiến việc dự đoán chức protein dựa vào trình tự cách dựa cấu trúc 3D protein ... 2.5 Xác định cấu trúc protein 29 Chương 3: So sánh cấu trúc 41 3.1 Phương pháp so sánh cấu trúc Chimera 41 3.2 Phương pháp so sánh cấu trúc DALI 41 3.3 Phương pháp so...
 • 71
 • 431
 • 1

CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt

CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt
... nờn nh cỏi da ch Protein SSB giỳp mch ADN khụng gn li vi ADN primase tng hp ADN mi giỳp cho ADN polymerase bt u tng hp chui ADN Giai on 2: Kộo di: ADN mu gm hai si n mu i lp nhau, si c ... Quỏ trỡnh tng hp ARN Phõn loi gm: ARN di truyn v ARN khụng di truyn mARN tARN - Cu trỳc dng c ba lỏ (dng ba thựy), cu trỳc nycnnhnhcỏc liờn kt b sung mt s vựngtrờnphõnttARN - V trớkhụng ... sinh tng hp ARN t bo t khuụn ADN din di tỏc dng ca cỏc loi enzym ARN polymerase ADN cha nhõn c m xon cc b v thnh si n gi l si cú trớ úc dựng lm khuụn cho tng hp ARN Phn ng tng hp ARN din theo...
 • 43
 • 1,592
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: câu 14 cơ chế tổng hợp marn ý nghĩa tổng hợp arncấu trúc phần cứng2 3 2 chức năng của các khốicơ chế tổng hợp adn arn và prôtêinbài tập về cấu trúc adn và cơ chế tổng hợp adnneu cau truc 1bac 1 cua protein bi thay doi thi chuc nang cua protein co bi thay doi kocơ chế tổng hợp adncác chức năng của protein bao gồm tham gia vào các cấu trúccấu trúc và chức năng của protein màng tế bàocấu trúc chức năng của protein màng tế bàochức năng của protein cấu trúctrình bày cấu trúc chức năng của proteintrình bày cấu trúc và chức năng của proteincấu trúc hóa học và chức năng của proteinnêu cấu trúc và chức năng của proteincấu trúc và chức năng của proteinPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây