Thể nhiệt động

Thể nhiệt động pptx

Thể nhiệt động pptx
... THỨC NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Tất tính toán nhiệt động lực học thực thông qua hàm trạng thái nhiệt động nội năng, entropy, enthalpy, lượng tự lượng Gibbs Biểu thức vi phân chúng thường gọi đồng thức nhiệt ... Thế nhiệt động Từ hệ thức ta suy ra: U  Pe V  S  Te hay: G *  U  PeV  Te S   (3.1.4) (3.1.5) Trong định nghĩa nhiệt động G* hệ sau: (3.1.6) G *  U  PeV  Te S Vậy trình đơn nhiệt ... điều kiện đơn nhiệt đơn áp ta giả sử hệ có nhiệt độ áp suất ban đầu cuối với nhiệt độ áp suất môi trường hai hệ thức (3.1.5) (3.1.6) ta thay nhiệt độ áp suất môi trường Te, Pe nhiệt độ hệ T,...
 • 9
 • 160
 • 0

chương 5 thế nhiệt động

chương 5 thế nhiệt động
... (J/mol.K) 2 05, 03 SO2(k) 248 ,53 SO3(k) 256 ,23 S0298 = 256 ,23 248 ,53 2 05, 03/2 = - 94,81 (J/K) V Thế nhiệt động tiêu chuẩn tự diễn biến, giới hạn trình Thế nhiệt động Thế nhiệt động hàm trạng ... 0,914T +11,903.!0-3T2 - 4, 059 .10-6T3(J/mol) c 10000C =1273K H01273 = -41837 ,55 9-0,9143.1273 +11,903.!0-312732 - 4,06.10-612733 = -41837 ,55 9 - 1163,903 + 19289, 156 - 83 75. 509 = 32087,81 I.M u M u ... 10-6.12,18(T3 - 2983)/3 = -41160 + 272,461 - 1 057 ,047 + 107,442 -0,9143T +11,903.!0-3T2 - 4,06.10-6T3 = -41837 ,55 9-0,9143T +11,903.!0-3T2 - 4,06.10-6T3(J/mol) = -41837 ,55 9-0,9143T +11,903.!0-3T2 - 4,06.10-6T3(J/mol)...
 • 52
 • 215
 • 1

Nghiên cứu công nghệ gia nhiệt bằng tần số. Thiết kế hệ thống điều khiển gia nhiệt bằng tần số cho vật thể chuyển động với tốc độ không đổi

Nghiên cứu công nghệ gia nhiệt bằng tần số. Thiết kế hệ thống điều khiển gia nhiệt bằng tần số cho vật thể chuyển động với tốc độ không đổi
... hệ thống tự động ổn định tốc độ động với dải điều chỉnh tốc độ D = 20/1 .Tốc độ động đợc thay đổi cách điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện áp Để nâng cao tính ổn định hệ thống ta áp dụng tiêu chuẩn ... in t Động hệ truyền động động chiều đợc cấp điện từ chỉnh lu thyzistor có đảo chiều.Kích từ độc lập chỉnh lu thyzistor không đảo chiều Đây hệ thống kín có phản hồi âm tốc độ nên hệ thống tự động ... 0,15 A, Uđk = V Thời gian mở Thyristor : tm = 80 às Độ rộng xung điều khiển: tx = 167 às Tần số xung điều khiển : -Độ đối xứng cho phép : = 40 - Điện áp nuôi mạch điều khiển : U = + 15 V ...
 • 50
 • 1,340
 • 2

Thiết kế và biểu hiện protein tiểu đơn vị b độc tố không chịu nhiệt heat labile toxin (độc tố không chịu nhiệt) của ETEC và sản xuất kháng thể đa dòng không heat labile toxin (độc tố không chịu

Thiết kế và biểu hiện protein tiểu đơn vị b độc tố không chịu nhiệt heat labile toxin (độc tố không chịu nhiệt) của ETEC và sản xuất kháng thể đa dòng không heat labile toxin (độc tố không chịu
... thành công protein < /b> tiểu < /b> đơn < /b> vị < /b> B độc tố không chịu nhiệt LT ETEC quy mô phòng thí nghiệm Sản xuất kháng thể kháng protein < /b> tái tổ hơp EltB quy mô phòng thí nghiệm Sản xuất kháng thể kháng LT quy ... bao gồm 28 kDa tiểu < /b> đơn < /b> vị < /b> A 11,5 kDa tiểu < /b> đơn < /b> vi B (LTB) Khả b m dớnh tiểu < /b> đơn < /b> vị < /b> B vào thụ thể GM1 niêm mạc ruột non cho phép độc tố xâm nhập vào b n tế b o niêm mạc ruột Tiểu < /b> đơn < /b> vị < /b> A mang hoạt ... - B o quản -20oC để phục vụ cho nghiên cứu 2.2.2.3 Biến nạp đoạn gen ELTB vào vector pGEX Đoạn gen ELTB mã hóa tiểu < /b> đơn < /b> vị < /b> B độc tố không chịu nhiờt ETEC biến nạp vào vector biểu < /b> pGEX ELTB protein...
 • 52
 • 176
 • 0

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần
... TÊN Đ Ề TÀ I: Xây dựng phương pháp xác định cấu trúc, thê tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu ứng cao tẩn Mã số: QG.03.02 CHỦ TR Ì Đ Ể TÀI: PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG CÁC CÁN BỘ TH ... tài, mã sô: Xây dụng phương pháp xác định cấu trúc, tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu útig cao tẩn Mã số: b Chủ trì để tài: QG.03.02 PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG c Các cán tham gia: ... Góp phần xây dựng lý thuyết XAFS phi điều hoà Xảy dựng c c phương pháp tính c c tham s ô vật lý phương pháp XAFS c c tinh thể tinh khiết có tạp chất Xây dựng phương pháp tính tương tác ngu yên...
 • 119
 • 242
 • 0

Phương pháp mômen trong việc nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể lập phương điện tâm và phương tâm khối

Phương pháp mômen trong việc nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể lập phương điện tâm và phương tâm khối
... ylt tS bilu q b t » n g vl$e xle 41ah • « «la tCatebIt i l ad aaa v;^t r&i* K ias 4p« ilv» ale tinh & Va 9^ %ìibt -99» S ipm «la tul aaas tims tae al «v^ bla aM U l t b0Q a» «His^ ^ abi^t, ala ... pbi tugfUi aitab 3iiit b l ^ agagr ^ o^tt vi bidn 4p énfi 4^^ kblBig 4Ì|4ì-«éfi '&;-.• tio aV t vàp o 30.' kbeb^ oleb ^ b eia l M i r & & E p^b t b K:^ 3QI dyAxz pblp ibi B ««ab 4lla ibi ib> tUb ... •fc «^jjOth — - A - , ( , 2«) 2d^ b # i « lpt1 Illa (2*22} vb «l|« tfbb alo ^ Ittgné Blt^t ...
 • 122
 • 216
 • 1

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT
... nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật 21 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT 2.1 thuyết động lực mạng tinh thể Như ... CHƯƠNG 2: Một số thuyết chủ yếu nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật NỘI DUNG CHƯƠNG 1: HIỆU ỨNG PHI TUYẾN CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT 1.1 Cấu trúc tinh thể 1.1.1 ... biệt dao động không hoàn hảo tinh thể thực Với tất lí đó, chọn đề tài nghiên cứu Một số thuyết chủ yếu nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật Mục đích nghiên cứu Tìm...
 • 55
 • 143
 • 0

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS
... lượng vật rắn lượng nguyên tử hay phân tử tự Người ta xây dựng dạng liên kết khác vật rắn, mà vai trò tương tác nguyên tử Tương tác nguyên tử theo cặp liên kết mô tả qua số tương tác Lennard-Jones, ... cặp nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ, số hạng thứ hai đặc trưng cho đóng góp nguyên tử lân cận tổng theo i chạy từ i nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ i , tổng theo j chạy theo tất nguyên tử ... gần trừ nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ chúng đóng góp Ux Dao động nguyên tử tính theo phương pháp thống kê lượng tử với gần dao động chuẩn điều hoà, toán tử Hamilton hệ viết dạng tổng số hạng...
 • 52
 • 158
 • 0

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen (LV01160)

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen (LV01160)
... cứu tính chất nhiệt động tinh thể bán dẫn cấu trúc kim cương khuyết tật phương pháp thống mômen 2 Mục đích nghiên cứu: - Xây dựng biểu thức giải tích xác định hệ số dãn nở nhiệt, nhiệt ... thống mômen áp dụng nghiên cứu cách hiệu tính chất nhiệt động đàn hồi tinh thể phi điều hòa Phương pháp thống momen áp dụng để nghiên cứu tinh thể kim loại, hợp kim, bán dẫn tinh thể kim ... hiểu phương pháp thống momen để nghiên cứu tính chất nhiệt động Si Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu tính tính chất nhiệt động Si trường hợp lý tưởng khuyết tật Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 55
 • 160
 • 1

Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS
... - NGUYỄN THỊ HUẾ THẾ TƯƠNG TÁC NGUYÊN TỬ VÀ CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG CỦA CÁC TINH THỂ CẤU TRÚC FCC CÓ CHỨA TẠP CHẤT TRONG LÝ THUYẾT XAFS Chuyên ngành: Vật thuyết vật toán Mã ngành: 60440103 ... Công nghệ Trong việc nghiên cứu tính chất vật nhƣ tƣơng tác nguyên tử, tham số nhiệt động, tham số cấu trúc hiệu ứng dao động nhiệt nguyên tử hệ vật liệu vấn đề thời quan trọng Vật nói chung ... tức dao động nhiệt nguyên tử lại ảnh hƣởng mạnh mẽ lên phổ XAFS Sự xắp xếp nguyên tử làm cho chất cấu trúc định Tuy nhiên nguyên tử lại tham gia vào dao động nhiệt nên thay đổi nhiệt độ...
 • 13
 • 90
 • 0

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS
... NHIÊN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG THẾ TƯƠNG TÁC NGUYÊN TỬ VÀ ÁP DỤNG ĐỂ TÍNH CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG TRONG LÝ THUYẾT XAFS Chuyên ngành: Vật thuyết vật toán Mã số: 60 44 01 03 LUẬN VĂN THẠC ... nghiên cứu tính chất vật tương tác nguyên tử, tham số nhiệt động, tham số cấu trúc, hiệu ứng dao động nhiệt nguyên tử nhiều tính chất vật khác vật liệu Phương pháp XAFS đại mở nghiên cứu thú ... muốn tham gia vào nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu xây dựng phuong pháp tính tương tác nguyên tử tinh thể có cấu trúc fcc (lập phương tâm diện) áp dụng vào tính tương tác nguyên tử hiệu dụng...
 • 10
 • 167
 • 0

Kỹ năng bán hàng hoàn hảo học từ thế giới động vật

Kỹ năng bán hàng hoàn hảo học từ thế giới động vật
... hoạt động bán hàng nhằm lôi cuốn, thuyết phục khách hàng cho thấy có nhiều kỹ hoàn hảo rút từ giới động vật Đây phẩm chất tuyệt vời cho nhân viên bán hàng Nếu muốn cải thiện hoạt động bán hàng ... phẩm chất Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng xem xét liệu bạn có kỹ số kỹ bán hàng tuyệt vời hữu giới động vật Trường hợp bạn không tìm thấy tính cách hoạt động bán hàng mình, tìm cách học hỏi, rèn luyện để ... có “da mặt dày” hoạt động bán hàng phẩm chất tốt để giải tình bị khách hàng từ chối Và voi, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nhớ thông tin khách hàng Khi nghe điều từ khách hàng hội thoại bạn nhắc...
 • 3
 • 2,370
 • 17

Thế giới động vật: máu nóng và máu lạnh

Thế giới động vật: máu nóng và máu lạnh
... loài động vật máu lạnh Nhưng hai loài động vật chim thú có lợi lớn đấu trnh sinh tồn Đó chúng có khả sinh sức nóng giữ cho thể không thay đổi, bên thời tiết nóng lạnh Vì chúng gọi "động vật máu nóng" , ... chim thú lại sống nơi cưc kỳ lạnh giá lẫn nơi nóng thiêu đốt Lớp lông mao động vật có vú lông vũ chim lớp cách nhiệt hoàn hảo, giúp thể chúng không bị nhiệt Nhiều loài động vật có vú biết rùng run...
 • 4
 • 751
 • 0

Xem thêm