Sáng kiến kinh nghiệm trường thpt vĩnh chân năm học 2011 – 2012

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trường THPT Vĩnh Chân - Năm học : 2011 2012 ppt

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trường THPT Vĩnh Chân - Năm học : 2011 – 2012 ppt
... Trung bình Giáo viên : Cù Đức Hòa Trang 17 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trường THPT Vĩnh Chân - Năm học : 2011 2012 KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm nhằm tạo động ... viên : Cù Đức Hòa Trang 16 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trường THPT Vĩnh Chân - Năm học : 2011 2012 2.5 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua nhiều năm giảng dạy đúc kết kinh nghiệm nhận thấy để dạy cho học ... tiếp thu kiến thức ngày tốt Vĩnh Chân, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Người Viết Cù Đức Hòa Giáo viên : Cù Đức Hòa Trang 18 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Trường THPT Vĩnh Chân - Năm học : 2011 2012 DANH...
 • 19
 • 392
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012 (2)

sáng kiến kinh nghiệm khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012 (2)
... bạo lực học đường trường THPT Điểu Cải năm học Đưa số biện pháp việc thực công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường giai đoạn Thời gian nghiên cứu: Từ tháng năm 20 11 đến tháng năm 20 12 [Type ... lực học đường biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Điểu Cải- huyện Định Quán – Tình Đồng Nai , năm học 20 11 -20 12 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu lý luận Trên sở kiến ... cho học sinh hạn chế tình trạng bạo lực học đường Định Quán, ngày tháng năm 20 12 Người viết sáng kiến BÙI THỊ THU VÂN Lý luận quản lý giáo dục phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường THPT- ...
 • 24
 • 171
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012

sáng kiến kinh nghiệm khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012
... Từ hiệu hạn chế năm học 20 10 -20 11, năm học 20 11 – 20 12, trường THPT Điểu Cải tâm khắc phục khó khăn, tổ chức dạy học buổi/ngày cách khoa học hiệu nhất, kết phải phản ánh số cụ thể, thuyết phục ... việc khắc phục khó khăn tổ chức dạy học hai buổi hiệu trường THPT Điểu Cải năm học 20 11 -20 12 thể rõ qua số thống kê đánh giá cụ thể sau: - T ế lập ề ếp dạy ọ buổ / gày : Nhà trường tổ chức dạy học ... QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 11 -20 12 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8 TOÀN TRƯỜNG Sĩ số Điểm >=5 Tỉ tệ GV dạy Sĩ số Điểm >=5 Tỉ tệ GV dạy Sĩ số Điểm >=5 Tỉ tệ GV dạy Sĩ...
 • 20
 • 151
 • 0

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Năm Học 2009-2010

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Năm Học 2009-2010
... 542 30 x + 50 = 240 + 50 = 290 69 + 20 x = 69 + 80 = 149 Ví dụ 2: Bài trang 81 – Tốn 3: Tính giá trị biểu thức: a 37 5 – 10 x = 37 5 – 30 = 34 5 64 : + 30 = + 30 = 38 b 30 6 + 93 : = 30 6 + 31 =33 7 ... 11) x > 45 (70 + 23) : > 30 484 : (2 + 2) > 180 < = ? 33 x 93 : 31 99 Người thực hiện: 484 : 121 Trang Lưu Văn Thùy Giáo25 n Trường Tiểu Học Mỹ Tú A viê Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm học: 2009 - 2010 ... Tiểu Học Mỹ Tú A Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm học: 2009 - 2010 - Trong lớp học sinh ý vào vấn đề học, khơng kiên trì nên khơng hồn thành tập Khi gặp khó khăn học sinh dễ chán nản, bng xi Học sinh...
 • 36
 • 1,152
 • 15

Tài liệu Sáng Kiến Kinh Nghiệm - Trần Hồng Việt Linh (Năm học: 2009 2010) pdf

Tài liệu Sáng Kiến Kinh Nghiệm - Trần Hồng Việt Linh (Năm học: 2009 – 2010) pdf
... khơng có giáo dục -Trang - người tụt hậu, đất nước phát triển, an ninh trị - xã hội thiếu ổn định Để đáp ứng nhu cầu đổi xã hội, để thực nghị TW2, kết luận số 242-TB/TƯ ngày 15/4 /2009 Bộ trị đồng ... cực: - Khơng học sinh học trễ - Hạn chế học sinh vắng - Phong trào thi đua đạt thứ hạng cao - Khơng có học sinh trốn học, cúp tiết, la cà quan, tiệm - 100% học sinh ý học tập, nói chuyện học - Học ... khơng khác thực tốt cơng tác quản lý lớp chủ -Trang - nhiệm Đó lý mà tơi chọn đề tài làm tiền đề cho năm học B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Nội dung đề tài) I /- Cơ sở lý luận: Nghị TW2 ngày 14 tháng 09...
 • 17
 • 206
 • 0

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU NĂM 2010 2011

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU NĂM 2010 2011
... C V Hi u trư ng Giáo viên TÊN TÀI - SKKN Bi n pháp gây h ng thú cho tr tìm hi u môi trư ng xung quanh s v t nuôi gia ình l p Lá Dương Minh Châu, ngày 04 tháng năm 2011 38 X P LO I C 39 ... C V TPT P Hi u trư ng Tô Nh t Minh Giáo viên Kinh nghi m t ch c ho t TÀI - SKKN ng nhi ng X P LO I B Kinh nghi m giúp h c sinh h c t t phân môn T p làm văn l p A Kinh nghi m rèn ch vi t cho h ... viên Dương Th Tú Anh Giáo viên TÊN X P LO I TÀI - SKKN Kinh nghi m d y toán "Tìm hai s bi t hi u t s c a hai s ó" Kinh nghi m nâng cao ch t lư ng d y toán "Tìm hai s bi t t ng t s c a hai s ó" Kinh...
 • 39
 • 63
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN SINH HỌC - LỚP 12 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2011-2012

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN SINH HỌC - LỚP 12 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2011-2012
... với ruồi đực cánh bình thường thu 121 ruồi cảnh chẻ: 124 ruồi cánh bình thường: 116 ruồi đực cánh bình thường Cho biết hình dạng cánh gen chi Trang 3/5 - đề thi 061 phối Nguyên nhân giải thích ... đa số thể lai xa sinh sản sinh dưỡng là: A Bộ NST bố, mẹ lai khác số lượng, hình dạng, kích thước cấu trúc B Có cách ly mặt hình thái với cá thể khác loài C Không phù hợp quan sinh sản với cá ... sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ đoạn không mã hoá aa (intron) đoạn mã hoá aa (exon) D Mỗi gen mã hoá điển hình gồm vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà-vùng mã hoá-vùng...
 • 5
 • 444
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN SINH HỌC - LỚP 12 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2011-2012

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN SINH HỌC - LỚP 12 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Năm học 2011-2012
... với ruồi đực cánh bình thường thu 121 ruồi cảnh chẻ: 124 ruồi cánh bình thường: 116 ruồi đực cánh bình thường Cho biết hình dạng cánh gen chi Trang 3/5 - đề thi 061 phối Nguyên nhân giải thích ... đa số thể lai xa sinh sản sinh dưỡng là: A Bộ NST bố, mẹ lai khác số lượng, hình dạng, kích thước cấu trúc B Có cách ly mặt hình thái với cá thể khác loài C Không phù hợp quan sinh sản với cá ... sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ đoạn không mã hoá aa (intron) đoạn mã hoá aa (exon) D Mỗi gen mã hoá điển hình gồm vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà-vùng mã hoá-vùng...
 • 5
 • 399
 • 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG Trường THPT Trần Phú NĂM HỌC 2011-2012- MÔN THI VẬT LÝ 10

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG Trường THPT Trần Phú NĂM HỌC 2011-2012- MÔN THI VẬT LÝ 10
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VÒNG TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012 Câu 2đ Lúc đầu canô thuyền ngược dòng, sau gặp thuyền ngừng ... – y1 = |-5t |= 20m 0,25 Vận tốc vật nặng: v = -10t + Sau thả, vật nặng chuyển động chậm dần tới thời điểm t1 dừng lại: Để tiện sâu 10mm thời gian cần : t = 10/ 0,2 = 50s Khi vận tốc gia tốc là: ... khí câù 0,25 lúc thả vật, gốc thời gian lúc thả vật Phương trình chuyển động khí cầu: y1 = 5t 0,25 Phương trình chuyển động vật nặng: y2 = 5t -5t2 0,25 0,5 Khoảng cách hai vật sau hai giây là:...
 • 3
 • 253
 • 3

tên skkngiải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường thpt an biên năm học 2011 2012

tên skkngiải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường thpt an biên năm học 2011 – 2012
... lượng giáo dục đào tạo đơn vị, chọn khâu đột phá giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, nên mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu trường THPT An Biên năm học 2011- 2012 3/ Đối ... đến học kì I năm học 2010 2011 giảm 1,67%; từ học kì I năm học 2010 - 2011 đến học kì I năm học 2011 2012 giảm 24,4% Tỉ lệ học sinh giỏi tăng lên từ học kì I năm học 2009 2010 8,1 % đến học kì ... Để hạn chế tỉ lệ học sinh yếu cần có kế hoạch cụ thể, lộ trình hợp lý, không nóng vội, phải áp dụng nhiều giải pháp Trong năm học 2011- 2012 đã đạo thực số giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học...
 • 28
 • 127
 • 0

skkn khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012

skkn khắc phục khó khăn tổ chức dạy học 2 buổingày hiệu quả tại trường THPT điểu cải năm học 2011 2012
... tham gia học rời rạc, chưa thực vào nề nếp Từ hiệu hạn chế năm học 20 10 -20 11, năm học 20 11 – 20 12, trường THPT Điểu Cải tâm khắc phục khó khăn, tổ chức dạy học buổi/ngày cách khoa học hiệu nhất, ... học trống, rà soát số lượng học sinh, nguồn lực giáo viên tổ chức 30 lớp để dạy học buổi/ngày Hiệu việc khắc phục khó khăn tổ chức dạy học hai buổi hiệu trường THPT Điểu Cải năm học 20 11 -20 12 ... trước, chất lượng cải thiện đáng kể +Bảng so sánh chất lượng học tập học kỳ I năm học 20 11 -20 12 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Học kỳ I (20 10 -20 11) Giỏi Khá TB Yếu Kém Khối 10 2. 4% 16.7% 41% 31.9%...
 • 21
 • 64
 • 0

skkn giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT an biên năm học 2011 2012

skkn giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT an biên năm học 2011 2012
... đơn vị, chọn khâu đột phá giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, nên mạnh dạn chọn đề tài Giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu trường THPT An Biên năm học 2011- 2012 3/ Đối tượng nghiên cứu, ... Để hạn chế tỉ lệ học sinh yếu cần có kế hoạch cụ thể, lộ trình h p lý, không nóng vội, phải áp dụng nhiều giải pháp Trong năm học 2011- 2012 đ đạo thực số giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh ... đến học kì I năm học 2010 2011 giảm 1,67%; từ học kì I năm học 2010 - 2011 đến học kì I năm học 2011 2012 giảm 24,4% Tỉ lệ học sinh giỏi tăng lên từ học kì I năm học 2009 2010 8,1 % đến học kì...
 • 28
 • 178
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử
... THPT qua áp dụng tiết dạy giáo án điện tử Nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1.1 Tính phù hợp đổi phương pháp dạy học lịch sử : Dạy học lịch ... năm học trường THPT áp dụng chương trình sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 lộ trình cải cách giáo 15 dục Vì đề tài “Đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua tiết dạy giáo án điện tử ... THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử Một số vấn đề đổi nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT Việc cải cách, đổi phương pháp dạy học lịch sử đòi...
 • 88
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 23 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 31 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sảnThông tư 32 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt NamHướng dẫn làm bài tập lớn cơ học đấtThông tư 34 2015 TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinhTuần 7. Thời khoá biểuTuần 6. Mẩu giấy vụnNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế cây chè trên địa bàn xã phúc xuân thành phố thái nguyênThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Thông tư 87 2015 TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 112 2013 TT-BTCThông tư 35 2015 TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmThông tư quy định chế độ quản lý trang phục cán bộ, công chứcBài 32. Mặt Trời và phương hướngThông tư 20 2015 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.Bài 5. Cơ quan tiêu hoáThông tư 118 2015 TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư số 02 2012 TT-BTCThông tư 38 2015 TTLT-BYT-BTC quy định nội dung và mức chi cho các chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức