Sáng kiến kinh nghiệm môn tài chính tiền tệ lớp đại học – nói nhtm là thủ quỹ

Sáng kiến kinh nghiệm môn tài chính tiền tệ lớp đại học nói NHTM thủ quỹ potx

Sáng kiến kinh nghiệm môn tài chính tiền tệ lớp đại học – nói NHTM là thủ quỹ potx
... hóa đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho thân kinh tế, thành phần kinh tế tư nhân thành phần động, hiệu Có điều kiện Đảng có thêm kiến ... hóa đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho thân kinh tế, thành phần kinh tế tư nhân thành phần động, hiệu Có điều kiện Đảng có thêm kiến ... kích cỡ chủng loại, phương pháp thủ công xa xưa VD2 Từ nhận thức thực kinh tế đất nước Tư sản đại hội VI, đảng ta chuyển kinh tế từ trị cung, tự cấp quan liêu sang kinh tế thị trường, nhờ mà sau...
 • 24
 • 188
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn tài chính tiền tệ lớp đại học tiền và lạm phát ppt

Sáng kiến kinh nghiệm môn tài chính tiền tệ lớp đại học – tiền và lạm phát ppt
... LẠM PHÁT Dựa vào tỷ lệ lạm phát nhà kinh tế học thường chia lạm phát làm ba loại: Lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã siêu lạm phát Lạm phát vừa phải (Moderate inflation) loại lạm phát số Tỷ lệ ... phí lạm phát phức tạp Thạ nhà kinh tế không thống quy mô chi phí xã hội lạm phát Có thể ngạc nhiên nhiều người, mo^.t so^' nhà kinh tế cho chi phí lạm phát nhỏ-ít tỷ lệ lạm phát thấp VI.1 Lạm phát ... phí lạm phát, lưu ý tượng phổ biến lạm phát cao thường hay biến động Đó là, quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao lạm phát củng biến động lớn qua năm Điều có nghĩa quốc gia theo đuổi sách tiền tệ lạm phát...
 • 26
 • 276
 • 0

Tổng hợp đề thi môn nhập môn tài chính tiền tệ (2010) đại học thương mại

Tổng hợp đề thi môn nhập môn tài chính tiền tệ (2010) đại học thương mại
... nguồn tài Doanh thu lợi nhuận Các quỹ tiền tệ Câu 19 :Trong kinh tế nay, tồn hình thức kinh tế sau: Tồn đồng thời hình thái tiền tệ hóa tệ Chỉ tồn tài hình thái tiền tệ Chỉ tồn hình thức hóa tệ ... :Chức tài giám đốc chức mà nhờ việc giám đốc đồng tiền thực … nhằm đảm bảo cho việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ theo mục đích định Các chủ thể phân phối Quá trình phân phối tài Tài Các quỹ tiền tệ ... quan hệ tài quốc tế trình: Hợp tác quốc tế, đầu tư quôc tế tín dụng quốc tế Phân công lao động quốc tế thương mại quốc tế Phân công lao động, hợp tác đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế ,thương mại quốc...
 • 7
 • 357
 • 2

ĐỀ TÀI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG THỨ CẤP BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

ĐỀ TÀI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG THỨ CẤP BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam  Dư nợ tín dụng cho lĩnh vực bất động sản nằm phạm vi an tồn Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước dư nợ tín dụng cho ... Diệp Gia Luật Trang 15 Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngun nhân khiến cho xuất tiếp tục giảm khủng hoảng kinh tế khiến cho nhu cầu tiêu thụ hàng ... Chun đề 12 : Khủng hoảng thị trường tín dụng thứ cấp học kinh nghiệm cho Việt Nam nhiều năm lớn khủng hoảng 1929-1933 Nhưng thực tế, đến kinh tế phục hồi tăng trưởng Cụ thể năm 2009 suy thối, kinh...
 • 26
 • 324
 • 0

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ Lãi suất cao Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh Cán cân toán quốc tế Việt Nam bị thâm hụt nghiêm trọng Cung tiền tệ ... thành dạng: Tài sản phi tài tài sản tài Tài sản tài bất động sản Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam Không phải dạng Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” lãi ... đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai Tài sản tài khác...
 • 38
 • 1,498
 • 9

Đáp án + đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

Đáp án + đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ
... phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế Việt Nam bị thâm ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản”...
 • 16
 • 1,133
 • 7

Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ  chương 2 tài chính doanh nghiệp
... dụng tín dụng ngoại tệ Đồng Việt Nam áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 31 TL: a) 139 Cơ ... xuất kinh doanh doanh nghiệp c) Bổ sung thêm vốn cố định cho doanh nghiệp, Việt Nam giai đoạn d) Tăng cường hiệu kinh tế khả cạnh tranh cho doanh nghiệp TL: b) Chương 3: Ngân sách Nhà nước 23 Những ... vào doanh nghiệp 22 d) Ngân hàng thương mại không phép tham gia hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán TL: b) Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ 103 Nếu tỷ lệ tiền mặt tiền gửi phát hành...
 • 31
 • 692
 • 5

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài ... đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài sản tài...
 • 32
 • 908
 • 5

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN pdf

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN pdf
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 32
 • 26,440
 • 769

Đề thi trắc nghiệm môn học tài chính tiền tệ trường đại học ngoại thương pptx

Đề thi trắc nghiệm môn học tài chính tiền tệ trường đại học ngoại thương pptx
... h tài chính: a Xu t hi n ch y u khâu phân ph i l i b G n li n v i vi c phân b ngu n v n ti n t n n kinh t c C a b 12 Tài doanh nghi p thu c lo i: a Quan h tài hoàn tr có ñi u ki n b Quan h tài ... Quan h tài n i b 13 Tín d ng thu c lo i: a Quan h tài hoàn tr có ñi u ki n( vd b o hi m…) c Quan h tài n i b ( tc doanh nghi p) b Quan h tài có hoàn tr 14 B o hi m thu c lo i: a Quan h tài hoàn ... B o hi m thu c lo i: a Quan h tài hoàn tr có ñi u ki n c Quan h tài không hoàn tr b Quan h tài có hoàn tr Chương TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 15 Th trư ng ch ng khoán t p trung có ñ c ñi m sau ñây: a...
 • 12
 • 673
 • 9

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính- tiền tệ khoa tài chính- ngân hàng trường đại học ngoại thương pdf

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính- tiền tệ khoa tài chính- ngân hàng trường đại học ngoại thương pdf
... nay: a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn b Ngân hàng Ngo i thương c Ngân hàng Đ u tư phát tri n d Ngân hàng Sacombank Chương NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 50 Ngân hàng trung ... c c a ngân hàng thương m i n m t i: a Chính ngân hàng thương m i ñó c Kho b c Nhà nư c b Ngân hàng Trung ương d C a b 59 Lãi su t tái chi t kh u là: a Lãi su t c a kho n vay liên ngân hàng qua ... tài c a công ty b o hi m thương m i KHÔNG hình thành t : a S h tr c a ngân sách nhà nư c c Lãi ñ u tư b Phí b o hi m d b c 49 Ngân hàng ngân hàng có v n ñi u l l n nh t Vi t Nam hi n nay: a Ngân...
 • 12
 • 1,465
 • 70

Trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ ppsx

Trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ ppsx
... lên tốc độ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến động ngược chiều với ngược chiều với lãi suất c) Cung cầu tiền tệ biến động chiều ... tồn lưu thông tiền tệ Việt nam bao gồm: a Tỷ trọng tiền mặt ngoại tệ lớn, tốc độ lưu thông chậm b Sức mua VND không thực ổn định lượng ngoại tệ lớn c Tỷ toán tiền mặt lớn, ngoại tệ trôi nhhiều, ... mua đồng tiền không thực ổn định lợng ngoại tệ lớn c) tỷ trọng toán tiền mặt lớn, ngoại tệ trôi nhiều, sức mua đồng tiền chưa thực ổn định d) sức mua đồng tiền không ổn định lượng ngoại tệ chuyển...
 • 62
 • 429
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm môn văn bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh

sáng kiến kinh nghiệm môn văn bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh
... Trong bài, học sinh đợc học phân môn đan xen để đảm bảo tính tích hợp Tất tri thức kỹ năngcủa phân môn tập trung hình thành rèn luyện cho học sinh lực đọc văn, làm văn Bên cạnh cấu trúc học khác ... chọn mục cho học sinh làm việc kiến thức trọng tâm kiến thức mà sau học h/s phải cảm nhận đ ợc Mặt khác, kiến thức lại liên quan đến yếu tố miêu tả nội tâm văn tự sự, tạo điều kiện cho học sinh làm ... Hớng dẫn học sinh tích hợp phần truyện , ký với phần văn tự tập làm văn Lấy chất liệu tác phẩm truyện , ký để dạy văn tự ( tóm tắt tác phẩm tự sự, miêu tả văn tự sự, đối thoại độc thoại văn tự sự,...
 • 12
 • 721
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm môn văn 9 công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9

sáng kiến kinh nghiệm môn văn 9 công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9
... giảng dạy, nhận thấy, lớp học sinh cha đợc học kiến thức lý luận văn học, em hiểu khái niệm lý luận văn học chàng màng cụ thể kiến thức tác phẩm văn học, đặc trng văn học, nhân vật, cốt truyện ... liệu , sách tham khảo - Phải thờng xuyên kiểm tra việc bồi dỡng giáo viên Trên sáng kiến kinh nghiệm công tác bồi dỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn đợc thực trờng THCS Thị Trấn Vì điều kiện thời gian ... ,tinh thần,thái độ học tập học sinh Khác với môn học khác, dạy học tác phẩm văn chơng ,những học sinh có khiếu thật sự, nhiều có phát tác phẩm mà giáo viên ngờ tới Vì công tác việc làm thiết...
 • 12
 • 908
 • 1

Xem thêm