Cấu tao của da

Cấu tao của da

Cấu tao của da
... đầu, da mặt, lưng có nhiều tuyến bã 400900 tuyến bã cm2 da PHÂN LOẠI DA Xét màu sắc, dân tộc có màu da khác nhau: - Dân tộc Châu Á da vàng - Dân tộc Châu Âu da trắng - Dân tộc Châu Phi da đen ... CỦA DA: - Toàn thể lớp da người trung bình nặng khoảng 3,5 kg, đem trãi diện tích khoảng 2m2 - Da dày khoảng 2mm, mỏng mí mắt, dày lòng bàn tay, bàn chân - Có 140 -340 tuyến mồ hôi cm2 da - Da ... chân lông nhỏ Da thường tróc vẩy dễ phát sinh mụn trứng cá Có hai loại da khô: da khô thiếu nước da khô thiếu dầu Da hỗn hợp (combination skin): trán, mũi, cằm nhờn Hai bên má khô Da nhạy cảm (sensitive...
 • 6
 • 338
 • 0

Chương 3 - cấu tạo của đá magma pps

Chương 3 - cấu tạo của đá magma pps
... nhớt magma yếu tố bề mặt địa hình • Đá magma xâm nhập kết tinh khoảng trống tầng đá sâu nên cấu tạo phụ thuộc vào hình thái cấu trúc địa chất đặc điểm thạch học bên bề mặt trái đất CẤU TẠO CỦA ĐÁ ... (batholith) CẤU TẠO CỦA ĐÁ PHUN TRÀO Cấu tạo phân lớp (giống đá trầm tích): hình thành dung nham magma phun trào thành nhiều đợt, Lớp đá trầm tích xem kẹp với lớp đá trầm tích thực hình thành Lớp đá phun ... CỦA ĐÁ XÂM NHẬP Cấu tạo (sheet): Cấu tạo khối magma xâm nhập có dạng hình với chiều rộng chiều dài phát triển chiều dày phát triển Tấm chia thành: • Đai mạch (dike): Là kiểu cấu tạo không chỉnh...
 • 6
 • 456
 • 2

Giáo trình hướng dẫn quy trình vận dụng cấu tạo mạng đa tinh thể của kim loại nguyên chất p1 docx

Giáo trình hướng dẫn quy trình vận dụng cấu tạo mạng đa tinh thể của kim loại nguyên chất p1 docx
... loải kim loải, âáy l mäüt nhỉỵng nhỉỵng phỉång phạp thỉåìng sỉí dủng nháút a- Theo khäúi lỉåüüng riãng: kim loải âỉåüc chia lm hai nhọm : kim loải nhẻ v kim loải nàûng Kim loải nàûng l cạc kim ... b) Phi kim loải a) Kim loải Hçnh 1.1- Hãû säú nhiãût âäü ca âiãûn tråí Ta cọ thãø gii thêch cạc âàûc âiãøm ca kim loải dỉûa vo l thuút cäø âiãøn vãư cáúu tảo ngun tỉí Kim loải cọ ạnh kim l cọ ... såí ca liãn kãút kim loải Âáy + + + + l dảng liãn kãút quan trng ca kim loải, nhåì mäúi liãn kãút ny m kim loải cọ ráút cao Hçnh 1.2- Liãn kãút kim loải 1.1.3 Cạc cháút ca kim loải : Trong...
 • 5
 • 155
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p10 ppt

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p10 ppt
... (4.3) R1 đợc tính theo công thức: R1 = E 0,2 10 I () (4.4) Giới hạn dòng làm việc LM335 là: 0,4 < I ...
 • 7
 • 148
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p9 pptx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p9 pptx
... Micro Win32 Phần mềm Step7 - Micro Win32 có dạng soạn thảo chơng trình: LAD, STL, FBD Trong số LAD ngôn ngữ lập trình đồ họa dễ hiểu Những thành phần chơng trình LAD tơng ứng với thành phần bảng ... Các thành phần biểu diễn lệnh logic nh sau: tiếp điểm, cuộn dây, hộp 3.2 Chơng trình điều khiển PID số điều chế phát xung tốc độ cao PWM * Phơng pháp điều khiển PID số - Nguyên lý làm việc điều ... trình thành phần tỉ lệ CPU là: UPn = Kc.(Svn - Pvn) = Kc.en (3.3) Phơng trình thành phần tích phân: UIn = Kc.Ts / Ti.(Svn - Pvn) + UX = Kc.Ts / Ti.en + UX (3.4) Phơng trình biểu diễn thành phần vi...
 • 7
 • 149
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p8 pptx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p8 pptx
... trứng gia cầm * Phơng pháp điều chỉnh độ ẩm Trong máy ấp hệ cũ, phơng pháp điều chỉnh đóng ngắt thờng đợc sử dụng nhiều Ngày nay, máy ấp đại đợc sử dụng Trong cách tạo ẩm phơng pháp vung nớc qua cánh ... cánh quạt máy, ngời ta sử dụng phơng pháp đóng ngắt để điều chỉnh ẩm độ Trong đề tài này, sử dụng phơng pháp điều chỉnh độ ẩm liên tục Nguyên lý phơng pháp điều chỉnh liên tục sử dụng thiết bị ... y c * Điều chỉnh tốc độ quay động phơng pháp điều chế độ rộng xung PWM Tốc độ quạt thổi đợc điều khiển phơng pháp điều chế độ rộng xung Nội dung phơng pháp đợc trình bày dới hình sau: Uđk +E Ura...
 • 6
 • 143
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p7 docx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p7 docx
... -NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGUỒN ỔN ÁP XUNG 5V/10A,  15V/3A : Khi cung cấp nguồn điện AC vào , nguồn điện vào D5 nắn tạo điện áp mồi thông qua R4, đến cực B Q1( C4242) làm Q1 dẫn tạo điện cảm ứng ... tạo điện cảm ứng qua cuộn thứ cấp biến áp xung nhờ D14 nắn tụ lọc C19 lọc tạo thành điện áp đưa đưa vào chân số 12 IC TL494 làm cho IC494 ± dao động đưa điện áp dao động cho Q3 ( C945) kích thích ... bảo vệ dòng áp:  Bảo vệ dòng : Vì lý mà dòng điện ngõ tăng lên đột ngột ( cao dòng điện đònh mức ).Dòng qua điện trở 1K ,và làm phân cực điện áp D5 Lúc xuất điện áp phân cực cho Q6  làm Q6 dẫn...
 • 7
 • 157
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p6 potx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p6 potx
... chiều thành điện chiều làm phẳng điện áp hay dòng điện chiều ngỏ chỉnh lưu -DAO ĐỘNG SÓNG VUÔNG : Dùng để biến đổi điện áp DC thành điện áp AC tần số cao -BIẾN ÁP XUNG: Dùng để cảm ứng điện áp ... SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ CỦA BIẾN ÁP -Nhiệt độ biến áp tăng cao nhiệt độ môi trường phụ thuộc vào tổn hao lõi, tổn hao dòng bề mặt tản nhiệt biến áp Không khí thổi qua biến áp làm giảm gia tăng nhiệt ... điện áp xoay chiều tần số cao điện áp chiều lọc phẳng để tạo mức điện áp ngõ -KHỐI BẢO VỆ QUÁ DÒNG: Dùng để tắt dao động có tượng dòng -KHỐI BẢO VỆ QUÁ ÁP : Dùng để tắt dao động có tượng áp II.TÍNH...
 • 10
 • 162
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p5 pps

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p5 pps
... 1.58.Irms Po = 0.32Vdc min(1.58Irms) Từ đònh luật Faraday:Vp =Np.Ae -Với : ΔB ΔT (3-2) 10-8 Vp:Điện áp sơ cấp ( Vdc) Np: Số vòng sơ cấp Ae: Tiết diện lõi (cm2) B: Độ thay đổi từ cảm,G(0 đến Bmax) ... vòng dây sơ cấp(in2) Với SF=0.4 Và Ap=As Ap=0.2.Ab=Np.Ati -Mật độ dòng :Dcma = A tcm I rms Atcm: tiết diện dây dẫn sơ cấp đo circurar mils Irms = A tcm D cma (3-4) Trang 42 Nguyễn Văn Đức Luận ... Bmax.Ae.f.10-8) P0 = 0.8A b × 10 π N p × D cma 0.00322.B max f A e A b D cma Ab(in2)Ab(cm2) Nên ta có: Trong đó: Po = 0.0005.Bmax f A e A b D cma (3-6) P0 (watt) B (gauss) Ab (cm2) Dcma (circular/rms...
 • 10
 • 171
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p4 docx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p4 docx
... gốm sắt từ Cấu trúc gồm hổn hợp oxit sắt với Mn, kẽm oxit.Tổn hao dòng điện xoáy bỏ qua điện trở suất cao.Tổn hao lõi chủ yếu tổn hao từ trể thấp -Một số chất liệu đo đạt sau cho tổn hao lõi ... thiết kế nguồn ổn áp xung theo kiểu Half - Bridge converter Trang 35 Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp Chương III BIẾN ÁP XUNG I.TỔN HAO LÕI VỚI TẦN SỐ VÀ MẬT ĐỘ TỪ CẢM -Hầu hết biến áp xung sử ... (1,41x110)-1  154V - Nửa chu kỳ sau C2 nạp qua D2 + Điện áp đỉnh khoảng (1,41x110)-1  154V + Điện áp tổng tụ C1, C2 khoảng 308V * Giả sử điện áp chỉnh lưu 308V, bỏ qua tụ Cb Một đầu cuộn sơ cấp nối...
 • 10
 • 146
 • 1

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p3 ppsx

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p3 ppsx
... điện áp vòng phạm vi từ 2V tần số đóng ngắt 25KHZ đến hay 6v 100KHz a BIẾN ÁP CÔNG SUẤT  Chọn lõi : Thiết kế biến áp ta phải chọn lõi phù hợp với công suất Chọn lõi cho công suất ngõ biến áp phụ ... điểm - Converter phân phối lượng tải qua biến áp Vì phản hồi điện áp ngõ cấp điện DC với ngõ vào có nhiều cuộn thứ cấp biến áp nên có nhiều điện áp đầu - Khi nguồn cung cấp cải tiến, điều chỉnh ...  Np     T (2-21 ) 2.Các mối quan hệ thiết kế điện áp vào , , thời gian mở tỉ số vòng - Điện áp Vom phản hồi so sánh với điện áp chuẩn Vref, thay đổi Ton để giữ Vom = const thay đổi Vdc...
 • 10
 • 135
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p2 pot

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p2 pot
... khảo sát phương pháp điều chỉnh với ưu khuyết điểm Ta chọn phương pháp điều rộng xung, giữ tần số cố đònh để dễ chọn linh kiện áp ứng yêu cầu tần số B ĐỔI ĐIỆN MỘT CHIỀU RA ĐIỆN MỘT CHIỀU (Converters) ... thông số để ổn đònh điện áp *Tổng quát ổn áp switching tạo thay đổi bề rộng xung tương ứng với thay đổi điện áp vào chưa điều chỉnh *Nhận xét: Nếu ta yêu cầu chất lượng cao tần số ổn đònh tránh ... (Converters) -Trong nhiều trường hợp phụ tải cần điện chiều từ nguồn điện chiều, điện áp hay dòng hiệu suất thiết bò điều phải quan tâm -Thiết bò đổi điện chiều điện chiều lắp ráp, theo nhiều sơ đồ đa dạng...
 • 10
 • 159
 • 0

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p1 ppt

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p1 ppt
... Phần tử lấy mẫu -Phần tử lấy mẫu giám sát điện áp đổi thành mức điện áp điện áp chuẩn điện áp Khi có thay đổi điện áp làm cho điện áp cho điện áp hồi tiếp lớn hay nhỏ điện áp chuẩn Hiệu số điện áp ... xung(switching) II PHÂN LOẠI ỔN ÁP Ổn áp nối tiếp  Ổn áp nối tiếp có tên “nối tiếp” dựa vào phần tử điều khiển, ổn áp phần tử điều khiển mắc nối tiếp với tải Phần tử điều khiển thường transistor ... đổi mạch ổn áp Trái lại phần tử điều khiển thay đổi theo ổn áp thiết kế Trang Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp -Người ta dựa vào phần tử để phân loại ổn áp nối tiếp, song song hay ổn áp xung(switching)...
 • 10
 • 246
 • 0

Cấu tạo của tế bào thực vật

Cấu tạo của tế bào thực vật
... Sợi liên bào liên lạc tế bào Trong thể thực vật đa bào, tế bào chất tế bào gần liên hệ chặt chẽ với nhờ sợi mảnh chất tế bào xuyên qua vách tế bào - gọi sợi liên bào Chức chủ yếu sợi liên bào mang ... sống tế bào tế bào non, chất tế '62ào chiếm phần lớn hay hầu hết khoang tế bào Trong trình sinh trưởng phát triển tế bào, xuất không bào chứa chất lỏng gọi dịch tế bào, tế bào già không bào ... bào chất khối đồng quang học Tuy nhiên, quan sát tế bào kính hiển vi điện tử cho ta thấy cấu trúc siêu hiển vi tế bào chất Tế bào chất tế bào thực vật có lớp màng: - Màng nguyên sinh: có đặc tính...
 • 17
 • 11,351
 • 3

Khám phá cấu tạo của USB

Khám phá cấu tạo của USB
... iCreat, Alcor, Phison, Oti, Profilic, SSS-Solid State System, Netac, Ameco, Chipsbank, Skymedia, USBest Mỗi hãng lại có nhiều model IC Và dĩ nhiên IC lại có phần dẻo (firrmware) riêng Không thể...
 • 2
 • 3,335
 • 27

Xem thêm