ghép bơm (1)

Bài giảng giao an lop ghep lop 1+2 tuan 20

Bài giảng giao an lop ghep lop 1+2 tuan 20
... tr×nh - Hs quan s¸t, viÕt b¶ng Gv nhËn xÐt chØnh sưa cho hs NTĐ2 1ỉn đònh lớp: - KTBC: K 2/ Bài mới: Giới thiệu Bài 1 :Bài :Viết lên bảng: HS tự làm chữa Nhận xét cho điểm HS Bài 2: Bài tập yêu ... tập, thực hành Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài, sau HS ngồi cạnh đổi để kiểm tra lẫn Bài 2: Gọi HS đọc GV GYcâu hỏi Yêu cầu lớp làm vào tập, Chữa bài, nhận xét cho điểm HS Bài 3:Hỏi: Bài toán yêu ... 5’ 25 ’ NTĐ2 1ỉn đònh lớp: - KTBC: K 2/ Bài mới: Giới thiệu Bài 1 :Bài :Viết lên bảng: HS tự làm chữa Nhận xét cho điểm HS Bài 2 :Bài tập yêu cầu làm gì ?Bài tập điền số có khác với tập 1? Viết...
 • 18
 • 329
 • 3

Dạy học lớp ghép - Phần 1 ppt

Dạy học lớp ghép - Phần 1 ppt
... Thông tin phản hồi Thế lớp ghép dạy học lớp ghép ? Dạy học lớp ghép (DHLG) hình thức tổ chức dạy học mà GV có trách nhiệm tổ chức dạy học cho HS hai hay nhiều trình độ khác đạt ... chương trình để buổi học có lúc lớp học chung có lúc NTĐ học riêng với Các hình thức tổ chức dạy học lớp ghép Hoạt động Tìm hiểu hình thức tổ chức dạy học lớp ghép Nhiệm vụ 4 .1 Suy nghĩ ghi chép ... Tiểu học Bạn hữu Trẻ em, Hà Nội, 2002 Đổi giáo dục dạy học sức khoẻ trường Tiểu học dạy lớp ghép V Sơn, P Pridmore, B P Nga, P.V Kích- Viện Khoa học giáo dục & Dự án quốc tế Dạy học lớp ghép...
 • 12
 • 789
 • 3

MIỄN DỊCH GHÉP (Kỳ 1) docx

MIỄN DỊCH GHÉP (Kỳ 1) docx
... giúp hiểu sở miễn dịch thải bỏ mô ghép Chính hiểu biết mang lại khả làm giảm hoạt động hệ thống miễn dịch giúp thể chấp nhận mô ghép Nhiều tác nhân ức chế miễn dịch phát ứng dụng ghép quan Chỉ ... lệ thành công ngày cao Cơ sở miễn dịch học thải bỏ mô ghép Cường độ đáp ứng miễn dịch chống lại mô ghép thay đổi tùy theo kiểu ghép Có kiểu ghép sau đây: - Ghép tự thân (autograft): tức chuyển ... hệ thống miễn dịch nhận biết vật lạ thải bỏ mô ghép thực chất phản ứng miễn dịch chống lại kháng nguyên ghép Rõ ràng ghép khác loài có mức độ khác di truyền lớn phản ứng thải bỏ mô ghép khốc...
 • 6
 • 295
 • 3

Giáo án công nghệ lớp 9 - Thực hành Ghép (Tiết 1) ppt

Giáo án công nghệ lớp 9 - Thực hành Ghép (Tiết 1) ppt
... tạo Tiết 11: Thực hành ghép (Tiết 1) Hoạt động 1: Giới thiệu thực hành - GV nêu mục tiêu thực hành I Mục tiêu: - Biết quy trình ghép cành - Nắm thao tác kỹ thuật việc ghép cành - Đảm bảo an ... miệng ghép: đầu mùa mưa) B2: Cắt mắt ghép: B3: Ghép mắt: - Cho HS quan sát H13 đọc B4: Kiểm tra sau ghép: yêu cầu ghép cành? - GV làm thao tác cho HS quan IV Tiến hành: Ghép cành: sát - Phân công ... làm thực hành - Phát dụng cụ cho nhóm - Kiểm tra chuẩn bị nhóm - Cho nhóm làm thực hành theo Các tiêu chí đánh giá: nội dungđã hướng dẫn - Sự chuẩn bị cá nhóm - Thường xuyên kiểm tra hướng - Số...
 • 5
 • 924
 • 1

Kết cấu bê tông cốt thép : NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP part 1 pps

Kết cấu bê tông cốt thép : NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP part 1 pps
... ray >10 m hay nhởp 30m thổồỡng duỡng cọỹt rọựng (2 nhaùnh) Khoa Xỏy Dổỷng DD&CN - H BK N * Kờch thổồùc cọỹt cỏửn õaớm baớo õọỹ maợnh theo caớ phổồng : = - ọỳi vồùi tióỳt dióỷn bỏỳt kyỡ : l0 13 9 ... : l0 13 9 r - ọỳi vồùi tióỳt dióỷn chổợ nhỏỷt : = l0 30 b * Chióửu rọỹng b lỏỳy = (1/ 20 - 1/ 25)Hd = 40cm bổồùc cọỹt a = 6m = 50cm bổồùc cọỹt a = 12 m * Chióửu cao tióỳt dióỷn ht choỹn theo õióửu ... õóứ bióỳn daỷng ngang cuớa khung khọng aớnh hổồớng õóỳn sổỷ laỡm vióỷc cuớa cỏửu truỷc hd= (1/ 10 - 1/ 14)Hd Khoa Xỏy Dổỷng DD&CN - H BK N ...
 • 5
 • 389
 • 2

Bé học phụ âm ghép: Bài 1: Bài học với chữ Ch potx

Bé học phụ âm ghép: Bài 1: Bài học với chữ Ch potx
... ch , ch , ch , ch Ch , ch , ch , ch Cha, ch , ch , ch , ch Che, ch , ch Ch , ch , ch Chi, ch , ch , ch Chu, ch , ch , ch , ch Ch , ch , ch , ch Ch m ch , Chuồn chuồn, chiêm chiếp, Với phần ... Đàm chim Chim sẻ Ch cá Đi ch Ch số Nắng chiều Mái che Che nắng Ch m khế Khế chua Chuồn chuồn ch Luyện đọc với ch Ch, ch (âm ch ) Cho, ch , ch , cha, che, ch , chi, chu, ch Cho, ch , ch , ch , ... đọc, cho trẻ đánh vần âm dễ: cho, ch , ch .v.v âm khó: ch m ch , chuồn chuồn.v.v người lớn ch , đọc cho trẻ đọc theo Mục đ ch luyện đọc giúp trẻ nhận biết từ có ch "ch" , phát âm ch âm "ch "...
 • 4
 • 492
 • 3

Báo cáo thực hành môn thực hành kỹ thuật thực phẩm - ghép bơm fm51

Báo cáo thực hành môn thực hành kỹ thuật thực phẩm - ghép bơm fm51
... 20792.68 23365.69 6814.994 10431.11 14464.48 17802.43 -7 212.58 -9 802.22 -1 2653.4 -1 6878.7 -9 918.02 -1 4925 -1 9910.3 -2 2483.3 -3 556.85 -7 172.97 -1 2292.4 -1 5630.3 454.1933 461.0233 566.0341 928.8765 661.9821 ... 8344.89 10848.36 12239.17 6328.21 8344.89 Qf (W) 347.11 -2 643.14 -5 621.75 -7 012.57 1138.37 -2 235.87 -3 835.31 -6 130.15 1613.52 -4 03.16 -2 906.63 -4 297.45 3446.22 343.49 η (%) 93.91 146.36 207.56 234.17 ... GHÉP BƠM -FM51 Mục đích thí nghiệm: - Xác định cột áp toàn phần bơm, công suất hiệu suất cho bơm ly tâm việc đo đạc thông số thay đổi lưu lượng bơm -Xây dựng đường đặc tuyến...
 • 71
 • 1,615
 • 2

BÁO CÁO GHÉP BƠM

BÁO CÁO GHÉP BƠM
... hệ thống bơm: L= 0.5475m Khảo sát hệ thống bơm ghép song song: L= 0.6245m Khảo sát hệ thống bơm ghép nối tiếp:L= 0.504m ∑ : tổng hệ số trở lực cục ống hút ống đẩy Khảo sát hệ thống bơm: ∑ = 5,95 ... nối tiếp máy bơm Ghép nối tiếp nghĩa nước từ cửa (hoặc từ ống đẩy ) máy bơm đầu nối vào ống hút máy bơm tiếp theo; trình tự nối làm tăng cột áp hệ thống đường ống Việc ghép nối tiếp bơm trạm nhiều ... tiếp đơn giản hiệu  Ứng dụng ghép bơm song song: Một vài máy bơm nối cửa với vài đường ống nối song song để tăng lưu lượng gọi máy bơm ghép làm việc song song Việc ghép làm việc song song cần...
 • 12
 • 605
 • 11

Giáo án lớp ghép lớp 1, lớp 2 tuần 29 năm học 2014 2015

Giáo án lớp ghép lớp 1, lớp 2 tuần 29 năm học 2014 2015
... Tiết tăng cường; Chuẩn bị giấy để xé dán vật 24 Lớp ghép 1 +2 2014 -20 15 5.Dặn dò: _Dặn HS nhà: Tiết 5: SHL Tuần2 9 I-u cầu - HS nắm ưu nhược điểm thân, lớp tuần qua - Rèn HS tính trật tự, kỉ luật ... chuyển H 2: Trò chơi " Đố bạn gì, gì?" * Mục tiêu: HS nhớ lại đặc điểm & vật học HS thực hành kĩ đặt câu hỏi - HS đeo vật, rau sau lưng, lớp biết gì, 22 Lớp ghép 1 +2 2014 -20 15 - HS đặt câu hỏi lớp ... đoán tên hát III Các hoạt động dạy - học chủ 17 Lớp ghép 1 +2 2014 -20 15 - Yêu cầu HS hát lại hát học - Nhận xét Bài yếu.Bài / Giới thiệu (2 ) 2 Nội dung a Hoạt động (10/) Giới thiệu: (1’) Học...
 • 25
 • 340
 • 1

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... vào hệ thống máy tính Khi bể không nguyên liệu cũ hệ thống hoạt động nguyên liệu cấp theo thứ tự sau + Bơm hoạt động cấp nguyên liệu đủ dừng bơm + Bật bơm lên tiến hành cấp nguyên liệu 2, cấp đủ ... thấp CHƯƠNG XÂY DỰNG MODUL GHÉP NỐI 2 .1 Nguyên lý hệ thống phần cứng 2 .1. 1 Sơ đồ cấp liệu bom bom bom Be chua nguyen lieu 2 .1. 2 Nguyên lý Mức nguyên liệu bể chứa sensor đo mức cập nhật đưa vào hệ ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ 1. 1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp LPT 1. 1 .1 Cấu trúc: Sau chức đương dẫn tín hiệu: Strobe (1) : Với mức logic thấp chân này, máy tính thông báo cho máy in biết...
 • 16
 • 549
 • 2

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... A 01 A02 A 03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A 11 A12 A 13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 A22 A 23 A24 A25 A26 A27 /IOCHCK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 /IOCHDY AEN A19 A18 A17 A16 A15 A14 A 13 A12 A 11 A10 ... hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB2 đến CB3 bơm bơm hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB3 đến CB4 bơm hoạt động + Khi mức nước chạm CB4 hệ thống ngừng hoạt động 2.2 Thiết kế mạch điều khiển ghép ... A28 B29 A29 B30 A30 B 31 A 31 H1.Sắp xếp chân rãnh cắm mở rộng bit A3 A2 A1 A0 Kích thước lớn vủa card ISA bit là: - Chiều cao 10 6,7 mm(hay 4,2 inhxơ) - Chiều dài 33 3,5mm(hay 13 , 13 inhxơ) - Chiều...
 • 17
 • 604
 • 0

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 1

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 1
... chế Kênh Bộ tách kênh Kênh Kênh Kênh t t Hình 1. 1 Sơ đồ hệ thống quang OTDM ghép kênh quang Lợi ích công nghệ TDM tăng dung lợng truyền dẫn kênh cáp quang đơn lên 10 Gb/s Các hệ thống hoạt động ... hình1.3 Sợi dẫn quang I1 (1) In(n) M U X DE M U I (1, n) X O (1, n) O1 (1) On(n) Hình 1. 3 Sơ đồ khối hệ thống quang WDM phía phát, thiết bị ghép kênh phải có suy hao nhỏ từ nguồn quang tới đầu ghép ... sóng quang tách bớc sóng trớc đa vào thu quang để thực biến đổi tín hiệu điện Kênh Kênh Kênh N Tx1 Tx2 Tx1 Sợi dẫn quang MU X D M U X 1, 2, N Tx2 TxN TxN Kênh Kênh Kênh N Hình 1. 4 Hệ thống ghép kênh...
 • 11
 • 1,412
 • 54

Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 1

Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 1
... connected motor thermistor SIRIUS 3RW30 / 3RW40 Manual, 01/ 2 010 , 535 19 95-02 DS 01 105 Commissioning 12 .6 Setting the motor protection function 12 .6 .1 Setting the electronic motor overload protection ... BYPASS output and the STATE / BYPASSED LED 10 4 SIRIUS 3RW30 / 3RW40 Manual, 01/ 2 010 , 535 19 95-02 DS 01 Commissioning 12 .5 Setting the soft stop function 12 .5 Setting the soft stop function In "soft ... connection (wye-delta) The electronic motor overload SIRIUS 3RW30 / 3RW40 Manual, 01/ 2 010 , 535 19 95-02 DS 01 103 Commissioning 12 .4 Commissioning the 3RW40 protection also refers to this set value if it...
 • 5
 • 230
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống ghép bơm nối tiếpgiáo án công nghệ lớp 9 thực hành ghép tiết 1 pptbài soạn nối các vế câu ghép tuân 19ghep lcd 16x2 voi 8051bao cao ghep bom fm51ghep bom fm51luyen tu va cau lop 5 bai cau ghep tuan 19luyen tu va cau lop 5 cau ghep tuan 19đồ án ghép bơm song songmực nước tăng đến mức a i0 3 1 thì chỉ còn bơm 1 và bơm 2 hoạt động q0 0 1 q0 1 1mực nước tăng lên đến mức b i0 4 1 thì chỉ còn bơm 1 hoạt độngdùng cờlê tháo toàn bộ đinh vít 16 và đai ốc 15 để tách phần thân máy bơm 14 ra khỏi hai hộp thuỷ lực7 9 cánh bơm 10 cửa xăng ra 11 cửa xăng vàocấu trúc bộ ghép sdh 1 2 3 4khai quatcau tru he thong bom cao ap efi diesel 16Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học