Thiết kế máy đóng gói thuốc viên

tự động hóa sản xuất - thiết kế máy đóng gói cà phê

tự động hóa sản xuất - thiết kế máy đóng gói cà phê
... -2 - Đồ án Mơn học Tự động hóa sản xuất www.oto-hui.com Chương II THIẾT KẾ SƠ BỘ MÁY ĐĨNG GĨI CÀ PHÊ I u cầu kỹ thuật máy Máy dùng để đóng gói sản phẩm gói phê ( ví dụ phê Trung Ngun) có ... dưỡng máy dễ dàng -4 - Đồ án Mơn học Tự động hóa sản xuất www.oto-hui.com II Các phương án thiết kế máy 1) Phương án – Máy đóng gói hoạt động theo nhịp Ở phương án máy hoạt động theo nhịp sản xuất ... máy đóng gói mì ăn liền , bánh kẹo , xà bơng … … - Máy đóng gói vật liệu dạng lỏng : máy đóng gói sữa , dầu sa-tế , dầu gội đầu - Máy đóng gói vật liệu dạng rời : máy đóng gói đường , bột , cà...
 • 25
 • 483
 • 1

THIẾT kế máy ĐÓNG gói bột GIẶT dùng PLC

THIẾT kế máy ĐÓNG gói bột GIẶT dùng PLC
... CHƯƠNG TRÌNH PLC www.themegallery.com A Tổng Quan Về Máy Đóng Gói Bột Giặt Máy dùng đóng gói sản phẩm gói bột giặt (ví dụ bột giặt OMO, bột giặt Tide)  Máy đạt suất từ 35 – 45 (gói/ phút) www.themegallery.com ... www.themegallery.com THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG GÓI BỘT GIẶT Nội Dung Chính A TỔNG QUAN VỀ MÁY ĐÓNG GÓI BỘT GIẶT www.themegallery.com B NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA MÁY ĐÓNG GÓI BỘT GIẶT C ĐIỀU KHIỂN MÁY BẰNG ... hai bên hông, hai đường hàn Ở ta chọn đóng gói loại bao bột giặt chứa khối lượng 800g Mặt cắt ngang có hình dạng sau: www.themegallery.com  Chất liệu bao gói màng OPP  Bề rộng mép hàn 20mm,...
 • 17
 • 292
 • 0

Thiết kế máy đóng gói bánh snacks

Thiết kế máy đóng gói bánh snacks
... TRANG 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY ĐĨNG GĨI BÁNH SNACKS CHƢƠNG : CHỌN SƠ ĐỒ NGUN LÝ VÀ SƠ ĐỒ ĐỘNG 2.1 Cấu tạo máy đóng gói bánh snacks: HỆ THỐNG ĐỊNH LƢỢNG BÁNH SNACKS BỘ PHẬN HÀN VÀ CẮT ... Mặt khác, đóng gói cách để định lƣợng mặt hàng tiêu dùng thực phẩm Tùy theo hình dạng kết cấu sản phẩm mà có cách đóng gói khác Các loại máy đóng gói đƣợc phân loại nhƣ sau : - Máy đóng gói vật ... NGHIỆP SVTH: PHAN THANH NGỌC SVTH: THẠCH CẢNH TỈNH THIẾT KẾ MÁY ĐĨNG GĨI BÁNH SNACKS TRANG xii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY ĐĨNG GĨI BÁNH SNACKS CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử ngành bao bì...
 • 116
 • 152
 • 2

THIẾT kế máy ĐÓNG gói bột cà PHÊ hòa TAN

THIẾT kế máy ĐÓNG gói bột cà PHÊ hòa TAN
... phê hòa tan phê nhân sau rang đưa xay để làm phê bột pha phin chế biến thành phê hoà tan Quy trình sản xuất phê hoà tan từ bột phê rang sau: Hình 1.3.1:Quy trình sản x uất ... lên, qua cột bột phê rang tháp Tại xảy tượng trích ly chất hòa tan Dung dịch phê thu đỉnh tháp Phải thay bột phê tháp cho dịch trích ly qua tháp chứa bột phê có lượng chất tan tăng dần ... tiến, máy hoạt động theo chù kỳ định SVTH:PHAN BÁ LUÂN 14 GVHD:TS BÙI TRỌNG HIẾU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG GÓI 3.1 Yê u cầu thiết kế Máy dùng để đóng gói bột phê...
 • 66
 • 402
 • 3

Thiết kế máy đóng nắp chai

Thiết kế máy đóng nắp chai
... Âäư Ạn Täút Nghiãûp chai bia Trỉåïc âọng nàõp : Φ2 Φ3 Hçnh26.1.b Kêch thỉåïc sau âọng nàõp : Φ26,5 Φ 6.1.c Hçnh29 6.1.2 Kãút cáúu âáưu âọng nàõp chai : Do miãûng chai v nàõp chai cọ kãút cáúu v ... - Khoa Cå Khê Trang Âäư Ạn Täút Nghiãûp Thiãút kãú mạy âọng nàõp chai bia Khi chai â âi vo âụng vë trê ca âáưu âọng nàõp chai (chai v âáưu âọng nàõp quay quanh trủc chênh v cng mäüt täúc âäü cn ... Nghiãûp Thiãút kãú mạy âọng nàõp chai bia Theo bäú trê kãút cáúu ca mạy ta chn gọc håüp båíi âỉåìng tám chai vo v l α = 85o Dỉû trỉỵ cho mäùi âoản sau chai vo v trỉåïc chai l : α1 = 2,5o vç váûy ta...
 • 25
 • 396
 • 3

tính toán thiết kếmáy đóng cọc va rung

tính toán thiết kế “ máy đóng cọc va rung
... thuyết tính toán máy đóng cọc va rung 47 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tạo búa va rung cọc Cơ cấu gây rung; Lò xo; Đe; Đuôi đầu cọc; cọc; Chi tiết rằng; Ôm đầu cọc; Tính toán thiết kế máy va rung dùng ... máy thiết kế - Cơ sở lý thuyết tính toán máy đóng cọc va rung - Tính toán thông số động học chọn công suất động máy va rung - Thiết kế tính bền chi tiết máy va rung chọn Vì khối lợng công việc ... 2.Cách hạ cọc Để đóng, hạ cọc có phơng pháp: - Va đập - Rung động ép - Các phơng pháp kết hợp : Va rung (rung kết hợp với va đập) - 3 Thiết bị hạ cọc 3.1 Máy sở: Các máy sở thờng dùng Máy kéo,...
 • 84
 • 1,069
 • 8

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT MÁY ĐÓNG NẮP CHAI BIA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KÉ MÁY ĐÓNG NẮP CHAI BIA
... nọng chai bia ÅÍ ngàn : náng nhiãût âäü lãn 80-81oC âãø nhiãût âäü chai bia âỉåüc nung nọng âãún 65-70oC ÅÍ ngàn : dng nỉåïc áúm âãø nhiãût âäü ca chai bia xúng ÅÍ ngàn : âỉa nhiãût âäü chai bia ... Phao 14 Chai c Ngun l lm viãûc : Chu k : âỉa v chai vo âụng vë trê mạy v piston náng v chai âãø miãûng chai vo âụng âáưu chủp chai, lục ny âỉåìng âàóng ạp ngỉåüc chiãưu âỉåüc thäng giỉỵa chai våïi ... Nghiãûp chai bia Thiãút kãú mạy âọng nàõp Xi lanh náng, chai 10 Âỉåìng rọt bia Bn âãú chai 11 Âỉåìng tảo ạp lỉûc ngỉåüc chiãưu Trủc mạy 12 Chủp miãûng chai Thng chỉïa bia 13 ÄÚng dáùn bia vo chai Phao...
 • 76
 • 148
 • 0

Thiết kế máy đóng dấu tự động

Thiết kế máy đóng dấu tự động
... hình): Nhóm Trang 49 THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Nhóm  Trang 50 THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Nhóm  Trang 51 THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU ... mang đầu đóng dấu chuyển động tịnh tiến từ vị trí lấy mực đóng dấu đến vị trí sản phẩm cầ đóng dấu Lúc Nhóm Trang 25 ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ  THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU động thứ hai hoạt động truyền ... nén chiều b) Động khí nén chiều Nhóm Trang 23  ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU CHƯƠNG : PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG DẤU SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG 2.1 Đưa...
 • 53
 • 733
 • 7

Thiết kế máy động cơ không đồng bộ ba pha

Thiết kế máy động cơ không đồng bộ ba pha
... cao tốc độ đồng bộ, đầu với lưới địện Nó làm việc độc lập đầu kích tụ điện Động không đồng cấu tạo thành động pha Động pha tự mở máy được, để khởi động động pha cần có phần tử khởi động tụ điện, ... thường tiến hành tự động CHƯƠNG IV THIẾT KÉ MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y/A CÓ HÃM ĐỘNG NĂNG ĐIÈƯ KHIẾN SỬ DỤNG HAI CHẾ ĐỘ A KHỞI ĐỘNG ĐỘNG KHÔNG ĐÔNG BỘ 3PHA ROTO LÒNG SÓC ... NỘI ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP CHƯƠNG I KHÁI NIỆM VÀ CẤU TẠO ĐỘNG co KHÔNG ĐỒNG Bộ PHA /./ Khái niệm chung vế máy điện không đồng Máy điện không đồng kết cấu đơn giản ,làm việc chắn ,bảo quản thuận tiện...
 • 66
 • 127
 • 0

Tính toán, thiết kế máy đóng bịch nuôi nấm Linh Chi

Tính toán, thiết kế máy đóng bịch nuôi nấm Linh Chi
... khách hàng: Chi nh đặc trưng ngành nuôi trồng nấm nói chung ngành nuôi trồng nâm slinh chi nói riêng, ta nhận thấy các sở, doanh nghiệp sản xuất nấm linh chi cần nguồn bịch nuôi nấm lớn lên ... CHẾ TẠO MÁY Hình 1.3: Chu trình phát triển nấm linh chi Khi nấm đến tuổi trưởng thành phát tán bào tử từ phiến có màu nâu sẫm Hình 1.4: Cấu tạo nấm linh chi c Các công dụng nấm Linh chi: - ... NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY TÓM TẮT LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI “TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY ĐÓNG BỊCH NUÔI NẤM LINH CHI Luận văn hệ thống lại sở lý thuyết nguyên lý chi tiết máy,sức bền kết...
 • 68
 • 457
 • 6

THIẾT KẾ SƠ BỘ MÁY ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

THIẾT KẾ SƠ BỘ MÁY ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ
... Chương II THIẾT KẾ SƠ BỘ MÁY ĐĨNG GĨI CÀ PHÊ I u cầu kỹ thuật máy Máy dùng để đóng gói sản phẩm gói phê ( ví dụ phê Trung Ngun) có trọng lượng 100 ÷ 500 g / gói , suất từ 30 đến 45 gói phút ... máy đóng gói mì ăn liền , bánh kẹo , xà bơng … - Máy đóng gói vật liệu dạng lỏng : máy đóng gói sữa , dầu sa-tế , dầu gội đầu … - Máy đóng gói vật liệu dạng rời : máy đóng gói đường , bột , ... Mặt khác , đóng gói cách để định lượng mặt hàng tiêu dùng thực phẩm Tùy theo hình dạng kết cấu sản phẩm mà có cách đóng gói khác Các loại máy đóng gói phân loại sau : - Máy đóng gói vật liệu...
 • 25
 • 1,380
 • 15

Đề tài thiết kế và thi công máy đóng gói cà phê dạng bột

Đề tài thiết kế và thi công máy đóng gói cà phê dạng bột
... nhân công quy trình chế biến phê để thực hiện đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Thi t kế, chế tạo máy định lượng đóng gói phê tự động theo yêu cầu sở sản xuất nhỏ lẻ Phương pháp nghiên cứu đề ... ứng dụng vào thực tế Sau hoàn thành đưa vào hoạt động kết hợp với loại máy khoác doanh nghiệp Mục đích, yêu cầu, giới hạn đề tài • Mục đích: Thi t kế hệ thống định lượng đóng gói phê 500g ... định lượng đóng vào gói 500g Hình 1.3 phê rang chín Hình 1.4 Quá trình ướp tẩm gia vị Hình 1.5 phê ướp tẩm gia vị Hình 1.6 phê bột Hình 1.7 Một loại phê thị trường 1.2 Vấn đề đặt Hiện...
 • 105
 • 731
 • 6

Thiết kế máy cắt lạng mủ cao su tự động báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Thiết kế máy cắt lạng mủ cao su tự động báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... chế tạo máy cắt lạng mủ cao su tự động giảm bớt nhân công khâu cắt lạng mủ nâng cao độ xác cho lần cắt lạng mủ cao su Phạm vi nghiên cứu đề tài Thiết kế, chế tạo máy cắt lạng mủ cao su tự động theo ... biến tờ mủ cao su công ty TNHH thành viên cao su Bình Thuận Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài Mục đích Thiết kế máy cắt lạng mủ cao su tự động Đưa cải tiến máy cắt lạng mủ cao su vào dây chuyền ... relay, nguồn cấp 110220VAC 22 Chương 2: Thiết kế thi công máy cắt lạng mủ cao su tự động 2.1 Sơ đồ khối máy Hình 2.1 Sơ đồ khối máy cắt lạng mủ cao su 2.2 Chức khối 2.2.1 Tín hiệu ngõ vào Bao...
 • 42
 • 387
 • 1

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho xưởng sản xuất gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật công ty tnhh tm sx thôn trang huyện đức hòa, tỉnh long an, công suất 100m3ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho xưởng sản xuất gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật công ty tnhh tm sx thôn trang huyện đức hòa, tỉnh long an, công suất 100m3ngày đêm
... ANH Thiết kế trạm xử nước thải cho xưởng sản xuất gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật công suất 100m3/ngày đêm Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH TM SX THÔN TRANG HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG ... động sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật SVTH: NGUYỄN MINH ANH 14 Thiết kế trạm xử nước thải cho xưởng sản xuất gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật công suất ... thống xử nước thải cho sở sản xuất gia công đóng gói thuốc bảo vệ thực vật vô cần thiết cấp bách MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Đề xuất phương án xử nước thải cho công ty TNHH TM SX Thôn Trang huyện Đức Hòa,...
 • 147
 • 438
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy đóng gói hút chân khongthiet ke may dong dauthiết kế máy đóng hộpthiết kế sơ bộ máy đóng gói cà phêthiết kế máy bán hàng tự độngthiết kế máy dao động bộ nhớ fpgathiết kế máy điện đồng bộthiết kế máy biến dòngthiết kế máy biến dòng điệntổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy p2tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy p4viện nghiên cứu thiết kế máy nông nghiệpthiết kế máy điện không đồng bộthiết kế máy nạp ăc quy tự độngthiết kế truyền động nhà máy xi măngufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan tri van phong26000ufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc264322016 VEF Fellowship Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 201571ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014ab062 HD quy che 43 sua 2013[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8Hỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong