CAC DAN TOC o TAY NGUYEN m

các dân tộc Tây Nguyên

các dân tộc ở Tây Nguyên
... tên số dân tộc Tây Nguyên ? -Các dân tộc Tây Nguyên : Ê-đê, Gia- rai, Ba- na, Xơ- đăng, Kinh, Mông, Tày, Nùng,… Trong dân tộc dân tộc sống lâu đời ? - Những dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên : ... CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU VỀ Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống Nhà rông Tây Nguyên Trang phục lễ hội Tây Nguyên Mời em xem đoạn phim tìm hiểu dân tộc Tây Nguyên Mời em đọc thầm mục SGK ... Tây Nguyên thường tổ chức nào? -Kể tên số lễ hội đặc sắc Tây Nguyên ? -Em kể số hoạt động lễ hội người dân Tây Nguyên ? Lễ hội Tây Nguyên thường tổ chức vào Mùa xuân Sau vụ thu hoạch Tây Nguyên...
 • 36
 • 552
 • 0

Các dân tộc Tây Nguyên

Các dân tộc ở Tây Nguyên
... Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống Gia rai Ê đê Tày Hrê H’mông Xtiêng Nùng Cơ Ho Nhà rông Tây Nguyên Nhà rông Tây Nguyên Quan sát thật kỹ thấy chi tiết khác với nhà ở: Chạy ... đồng dân làng Trang phục nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên Lễ hội cồng chiêng Lễ hội Cồng chiêng lễ hội UNESCO công nhận di sản văn hóa giới Lễ hội tổ chức để cầu mong Lễ hội đua voi Lễ hội Tây Nguyên ... để cầu mong Lễ hội đua voi Lễ hội Tây Nguyên nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ người dân nơi Các lễ hội Tây Nguyên Lễ hội đâm trâu Lễ hội đâm trâu tổ chức với mục đích cầu cho mùa màng bội thu...
 • 15
 • 418
 • 2

Tài liệu XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ KHỐI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN (1986 - 2006) ppt

Tài liệu XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ KHỐI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN (1986 - 2006) ppt
... DTTS Tây Nguyên thực vững mạnh, lâu dài Thứ sáu, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, trước hết phải thực đoàn kết nội dân tộc; đoàn kết dân tộc thiểu số với nhau; đoàn kết dân tộc địa ... sách dân tộc, sách tôn giáo, không ngừng củng cố tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày vững mạnh 2.7 Vấn đề đặt nguyên nhân Tuy nhiên, thực tiễn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Tây ... bào dân tộc Cuộc vận động ĐCĐC vùng đồng bào dân tộc nói chung, Tây Nguyên nói riêng công tác cách mạng quan trọng để thực thắng lợi sách dân tộc Đảng, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc...
 • 19
 • 534
 • 3

Các dân tộc Tây Nguyên

Các dân tộc ở Tây Nguyên
... tên số dân tộc Tây Nguyên ? -Các dân tộc Tây Nguyên : Ê-đê, Gia- rai, Ba- na, Xơ- đăng, Kinh, Mông, Tày, Nùng,… Trong dân tộc dân tộc sống lâu đời ? - Những dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên : ... CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU VỀ Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống Nhà rông Tây Nguyên Trang phục lễ hội Tây Nguyên Mời em xem đoạn phim tìm hiểu dân tộc Tây Nguyên Mời em đọc thầm mục SGK ... Người Xơ- đăng Những dân tộc từ nơi khác đến ? -Những dân tộc từ nơi khác đến: Kinh, Mông, Tày, Nùng ,… Hỏi : Theo em dân cư tập trung Tây Nguyên ? - Dân cư tập trung Tây Nguyên thưa nước ta...
 • 35
 • 250
 • 0

cac dan toc o Tay Nguyen

cac dan toc o Tay Nguyen
... r«ng ë T©y Nguyªn Th o ln nhãm ®«i cïng bµn: Điền từ ngữ v o chỗ trống cho phù hợp: Ở Tây Nguyên buôn thường có nhà rông Nhà rông dùng để tổ chức nhiều sinh hoạt tập to, lớn thể buôn Nhà rông ... trung thành bn, sinh hoạt tập thể nhà rơng Người dân u thích nghệ thuật sáng t o nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đ o KÍNH CHÚC CÁC CƠ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ... bình Thứ hai , ngµy 17 th¸ng 10 năm 2011 Đòa lí Bài cò: T©y Nguyªn ChØ c¸c cao nguyªn ë T©y Nguyªn theo thø tù tõ B¾c v o Nam? Thứ hai , ngµy th¸ng 10 năm 2011 Đòa lí Bµi cò: T©y Nguyªn KhÝ hËu...
 • 27
 • 99
 • 0

Cac dan Toc o Tay Nguyen bai giang PPT

Cac dan Toc o Tay Nguyen bai giang PPT
... buôn, sinh hoạt tập thể nhà rông Người dân yêu thích nghệ thuật sáng t o nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đ o Đinh Lê Vinh KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ... chức v o: Mùa xuân sau vụ ……………………… thu hoạch Hội đâm trâu, ăn cơm mới, -Tây Nguyên có lễ hội như:…………………………………… hội cồng chiêng, hội đua voi Uống rượu cần, múa hát, đánh cồng - Các hoạt động ... Nhà rông Tây Nguyên Th o luận nhóm đôi ( phút ) Điền từ thích hợp v o chỗ trống: Ở Tây Nguyên thường có nhà rông Nhà rông nơi để tổ chức sinh hoạt tập thể buôn Nhà rông To lớn Thịnh v ……… chứng...
 • 27
 • 112
 • 0

Phát triển kinh tế trong các dân tộc Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh

Phát triển kinh tế trong các dân tộc ở Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh
... thiện thực tốt sách phát triển kinh tế dân tộc Tây Nguyên năm tới theo tưởng Hồ Chí Minh Đó lý tác giả chọn đề tài Phát triển kinh tế dân tộc Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại ... trạng phát triển kinh tế DTTS Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đề xuất phương hướng số giải pháp phát triển kinh tế DTTS Tây Nguyên từ đến 2020 theo tưởng kinh tế Hồ ... dung tưởng kinh tế Hồ Chí Minh - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế DTTS Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Đề xuất phương hướng số giải pháp phát triển kinh tế...
 • 112
 • 175
 • 0

cac dan toc o tay nguyen AN

cac dan toc o tay nguyen AN
... nhận xét trang phục truyền thống dân tộc ?  -Trang phục hội người dân thường trang trí hoa văn nhiều màu sắc Cả nam, nữ đeo vòng bạc -Kể tên lễ hội Tây Ngun? + Hội cồng chiêng, đua voi, hội xn, ... kểchức mộ t sốkhi hoạ n o? t độncác g a đ o ngườ dân v o Tây mùa Nguyê n? sau vụ + Tổ?ichức xn thu hoạch + Đàn Tơ-rưng, chiêng, + Ăn uống, uốngKrơng-pút, rượu cần,cồng, ca hát, đánh s o, đàn … cồngđáchiêng, ... thành bn, sinh hoạt tập thể nhà rơng Người dân u thích nghệ thuật sáng t o nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đ o KÍNH CHÚC CÁC THẦY CƠ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ...
 • 13
 • 165
 • 0

Bài : Một số dân tộc tây nguyên

Bài : Một số dân tộc ở tây nguyên
... câu hỏi sau: 1/ Kể tên số dân tộc Tây Nguyên ? 2/ Trong dân tộc kể dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên ? 3/ Những dân tộc từ nơi khác đến ? 4/ Mỗi dân tộc có đặc điểm riêng biệt ? 1/ Tây Nguyên nơi ... Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống 2/ Nhà rông Tây Nguyên 3/ Trang phục, lễ hội GHI NHỚ : Tây Nguyên có nhiều dân tộc chung sống nơi thưa dân nước ta Các dân tộc Tây Nguyên sống tập chung thàmh ... dung học BAØI MÔÙI Tuaàn: Tieát: Thứ năm ngày tháng 10 năm 2008 Địa lí SGK 84 MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 1 /Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống Hoạt động 1: Đọc quan sát hình 1,2 SGK...
 • 31
 • 730
 • 1

Một số dân tộc Tây Nguyên (Địa lí 4)

Một số dân tộc ở Tây Nguyên (Địa lí 4)
... nguyên Tây Nguyên? Bi c: địa lí: số dân tộc tây nguyên Tây Nguyên - nơi có nhiêu dân tộc chung sống Hoạt động 1: Quan sát số hình ảnh, đọc SGK -Kể tên số dân tộc sống TâyNguyên? * Ba- na; Gia- rai; ... Trong dân tộc kể trên, dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên, dân tộc từ nơi khác đến? * Dân tộc Ba- na; Gia- rai; Ê- đê; Xơ- đăng; Cơ-ho; sống lâu đời Tây Nguyên Còn dân tộc Kinh; Tày; Nùng ,ở nơi ... gì? * Các dân tộc đoàn kết xây dựng Tây Nguyên ngày giàu đẹp -Em nêu đặc điểm dân Tây Nguyên? Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống * Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống lại...
 • 21
 • 1,126
 • 3

Một số dân tộc Tây Nguyên

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
... điểm dân c Tây Nguyên? - Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống nhng lại nơi tha dân nớc ta Nhà rông Tây Nguyên ? Làng đồng bào dân tộc Tây - Làng đồng bào dân tộc Tây Nguyên gọi gì? Nguyên ... đọc lại ghi nhớ sgk - HS giới thiệu số lễ hội quê hơng - Về nhà: học bài, su tầm số lễ hội Tây Nguyên, địa phơng - Chuẩn bị sau: Hoạt động sản xuất ngời dân Tây Nguyên ... đọc: Lễ hội thờng đợc tổ chức vào thời gian nào? Tổ chức nhằm mục đích gì? Một số Lễ hội đặc sắc Tây Nguyên? Kể tên số hoạt động lễ hội mà em biết? - HS quan sát tranh, đọc SGK thảo Trang phục...
 • 3
 • 1,951
 • 8

MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
... Địa lí MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 1 /Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống 2/ Nhà rông Tây Nguyên 3/ Trang phục, lễ hội Kết Luận : - Tây Nguyên có nhiều dân tộc chung sống nơi thưa dân nước ... nguyªn 1 /Tây Nguyên : Nơi có nhiều dân tộc chung sống Hoạt động 1: Đọc quan sát hình 1,2 SGK thảo luân nhóm đôi trả lời câu hỏi sau: 1/Kể tên số dân tộc Tây Nguyên ? 2/Trong dân tộc kể dân tộc sống ... 1/ Tây Nguyên nam, nữ thường mặc trang phục ? 2/ Tây Nguyên lễ hội thường tổ chức nào? 3/ Kể tên số lễ hội đặc sắc Tây Nguyên ? 4/ Người dân Tây Nguyên thường sử dụng loại nhạc cụ ? 1/ Tây...
 • 24
 • 701
 • 2

BÀI 6 : MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

BÀI 6 : MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
... Bài 6: MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 1 .Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống * THẢO LUẬN NHÓM: Đọc nội dung quan sát hình 1,2,3 SGK, trả lời câu hỏi sau : Câu1:Kể tên số dân tộc sống Tây ... Tây Nguyên ? Câu : Trong dân tộc kể dân tộc sống lâu đời tây Nguyên? Câu 3: Những dân tộc từ nơi khác đến ? Câu : Mỗi dân tộc Tây nguyên có đặc điểm riêng biệt? 1 /Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc ... Mỗi dân tộc có tiếng nói, tập quán sinh hoạt riêng Một số hình ảnh dân tộc Tây nguyên Người Nùng Người Gia rai Người Ê-Đê 2.Nhà rông Tây Nguyên: Nhà rông Tây nguyên 2.Nhà rông Tây Nguyên: Thảo...
 • 15
 • 1,535
 • 2

Xem thêm