DAP AN DE KIEM TRA 1 TIET LAN 2 LOP 8 DE a

bai kiem tra 1 tiet lan 2 lop 11- TA coban

bai kiem tra 1 tiet lan 2 lop 11- TA coban
... advantages and disadvantages of various sources of energy Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 84 Date of planning: Date of teaching 11 B: ... at p.m./ Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 86 Date of planning: Date of teaching 11 B5 : UNIT 14 RECREATIONS Lesson 5: Language focus ... advantages of camping holiday Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 85 Date of planning: Date of teaching 11 B5 : UNIT 14 RECREATION Lesson 4:...
 • 18
 • 130
 • 0

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết - mã đề 01 (lần 1)

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết - mã đề 01 (lần 1)
... for i:= to n begin write('A[',i,']:= '); readln(a[i]); end; for i:= to n -1 for j:= n downto i +1 if a[i]...
 • 2
 • 95
 • 0

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết - mã đề 02 (lần 1)

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết - mã đề 02 (lần 1)
... ');readln(n); for i:= to n begin write('A[',i,']:= '); readln(a[i]); end; for i:= to n -1 for j:= n downto i +1 if a[i]>a[j] then {day khong giam} begin tam:= a[i]; a[i]:= a[j]; a[j]:= tam; end;...
 • 2
 • 98
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 KHỐI 10 HỌC KÌ II VÀ ĐÁP AN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 KHỐI 10 HỌC KÌ II VÀ ĐÁP AN
... GD&ĐT TIỀN GIANG TRUNG TÂM GDTX CÁI BÈ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT SỐ NĂM HỌC: 2 010 -2 011 MÔN: Ngữ Văn 11 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ: Anh/chị trình ... ghế nhà trường III CÁCH CHO ĐIỂM: - Điểm – 10 : - Đáp ứng tốt yêu cầu nêu - Bố cục hợp lí, nội dung chặt chẽ, phong phú, giàu sức thuyết phục - Diễn đạt tốt, có cảm xúc Có thể mắc vài sai sót nhỏ ... tập: anh niên tay không bắt cướp, cậu học trò bỏ thi tốt nghiệp cứu người bị dòng nước lũ đi… + bên cạnh đó, nhiều gương dũng cảm vượt lên số phận (Dẫn chứng) - Liên hệ: Thanh niên ngày nay, học...
 • 3
 • 257
 • 0

kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ 1đáp án

kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ 1 có đáp án
... confirm C answer D request 21 She always from ill health A suffers B enjoys C feels D differs Choose the underlined part that is pronounced differently from the other ones 22 A machines B places ... receive 26 Computers have become a part of our _ lives 27 Computer is always considered a miraculous _ 28 It’s useful to send letters and _ letters with the help of computers 29 The ... places C languages D offices 23 A part B card C park D spare Pick out the word with has the main stress on different position 24 A allow B magic C prepare D machine 25 A hardware B capable C produce...
 • 3
 • 258
 • 0

GIÁO án đề KIỂM TRA 1 TIẾT lần 2, HK 2 môn đại số 10

GIÁO án đề KIỂM TRA 1 TIẾT lần 2, HK 2 môn đại số 10
... Giáo án kiểm tra tiết môn đại số 10 IV Đáp án: Câu Đáp án a)Bảng phân bố tần số tần suất Số Tần số Tần suất(%) 12 ,5 20 12 30 17 ,5 ... 7,5 10 2, 5 Cộng 40 10 0% b) Số trung bình x ≈ 2, 3 Số trung vị trung bình cộng hai số hạng thứ 20 21 Me =2 Mốt Mo =2 a) Thành tích nhảy cao trung bình 50 học sinh: x ≈ 2, 5 b) Phương sai: S x ≈ 0 ,1 2 ... lớp 10 A đồng d) Vẽ biểu đồ: Điểm 2. 5 1. 0 1. 0 0.5 1. 0 1. 0 1. 0 2. 0 Các cách giải khác cho điểm V.Phê duyệt đề Hoà Sơn, ngày tháng năm 2 011 Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Ngọc Phương VI Thống kê kết kiểm...
 • 2
 • 194
 • 0

2 Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 chương 1(ma trận đề thi có đáp án)

2 Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 8 chương 1(ma trận đề thi có đáp án)
... – = (2, 0đ) (4x -1 )2 0 ,2532 =0 b (4x -1- 3)(4x -1+ 3) = 0 ,25 (1, 0đ) (4x – 4)(4x + 2) = 0 ,25 4x-4 = 4x + = 0 ,25 X = x = -1 /2 Vậy x ∈ {1; -1 /2} 0 ,25 0,5 a a) 3x2 – 18 x + 27 (2, 5đ) (1, 0đ) = 3( x2 – 6x ... – 3) IV Đáp án đề kiểm tra tiết lớp Môn Toán Đại số chương Đề chẵn: Bài Phần (1, 0đ) Nội dung Điểm (x +2) 2 = x2 + 4x + 2x2 ( 3x – 5x3) +10 x5 – 5x3 a) 2. a 0,5 =6x3 – 10 x5 + 10 x5 – 5x3 (1, 0đ) =x3 ... (x2 – 1) p(x) (1) 0 ,25 Thay x = vào vế (1) ta f (1) = 1- 3+b+a+b=0 a =>a+2b = (0,5đ) Thay x = -1 vào vế (1) ta f( -1) = 1+ 3+ b – a+b=0 0 ,25 => – a+2b = -4 0 ,25 Từ giải a = 3; b = -1 /2 0 ,25 ...
 • 5
 • 307
 • 3

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án)
... AEGF hình ? b) Chứng minh tứ giac BEIF hình bình hành c) Chứng minh tứ giác AGCI hình thoi d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI hình vuông ——————- Hết ——————— ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG ... GF = BE = 1/ 2 AB ⇒ GF = FI ( FI = BE BEIF hình bình hành) +0,5đ ⇒ GF // AB mà AB ⊥ AC ⇒ GI ⊥ AC F +0,5đ Vậy AGCI hình thoi ( hai đ/chéo vuông góc trung điểm đường ) +0,5đ d/ Để AGCI hình vuông ... cạnh đối song song ( gt) nên AEGF hình bình hành tứ giác có góc A = 900 ( gt) +0,5đ Vậy AEGF hình chữ nhật +0,5đ b/ GF // AB ⇒ FI // EB +0,5đ EI // BF (gt) ⇒ BEIF hình bình hành ( cặp cạnh đối //...
 • 3
 • 264
 • 2

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( lý 9)

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( lý 9)
... câu 1 = + để tính giáo viên trừ 1/ 3 f d d' Mã đề : VL02-K2 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KIỂM TRA TIẾT (HK2) Phần 1: (4 ,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan A -(2 ,5 điểm) Chọn câu trả lời Chọn câu 0,25 điểm 01 - ... 08.-A 09.-C 10 .-B B- (1 , 5 điểm) Ghép câu: (a-4) : 0,5 điểm ; (b-2) :0,5 điểm ; ( c -1) :0,5 điểm Phần 2: (6 ,0 điểm) Tự luận: Câu 1) (3 ,0 điểm) Vì khoảng cách từ nguồn điện đến công trường 1km nên tổng ... Từ (1 ) và (2 ) (3 ) ta có: OA' OA '−OF AO.OF' = => OA ' = AO OF' AO - OF' Thay số ta có 45 .15 = 22,5(cm) 45 15 1. 22,5 = = 0,5 cm Thế OA’ vào (1 ) ta có: A’B’= 45 OA ' = 0,5...
 • 4
 • 216
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2(U.9+10+11)

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2(U.9+10+11)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/499/2 812 30//KT1TIETLAN3(UNIT9%2 010 )_209.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 717
 • 9

de kiem tra 1 tiet lan 2

de kiem tra 1 tiet lan 2
... bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ – 2 010 -2 011 Đáp án mã đề: 15 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B ... A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C B D C B B C C D A D C B D A B C D 15 16 17 18 19 20 A ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ – 2 010 -2 011 Đáp án mã đề: 15 8 10 11 12 13 14 D ... câu trả lời vào bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG Năm học: 20 09 -2 010 BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ -Môn TIẾNG...
 • 9
 • 298
 • 9

DE KIEM TRA 1 TIET LAN 2

DE KIEM TRA 1 TIET LAN 2
... TO TEST N 01 : B D A C D A C B B 10 D 11 B 12 D 13 A 14 B 15 C 16 A 17 B 18 C 19 B 20 D 21 If Tom were studious, he would speak English well 22 This technique is going to be applied 23 The Prime ... bought a holiday home 24 Had Peter satisfied the requirements, he would have received a present 25 would have written 26 reaches 27 arrived, was waiting 28 interviewer 29 education 30 impressionable ... first 21 Tom doesn’t speak English well because he is not studious If ………………………………………………………………………………………… 22 They are going to apply this technique This technique ………………………………………………………………………………… 23 ...
 • 2
 • 593
 • 13

de kiem tra 1 tiet lan 2 hk2 lop 9 (07-08).doc

de kiem tra 1 tiet lan 2 hk2 lop 9 (07-08).doc
... _THE END _ THE KEYS (1) I 0 ,25 / a sentence 1. after 2. However 3.which Although off who funnel from II 0,5/ a sentence 1+ b; 2+ d; 3+ c; 4+a III 0 ,25 / a sentence 1. The old man who lives next ... THE FORTY-FIVE- MINUTE TEST (2) Observation I.Choose the right words to fill the blank(2pts) 1/ The car she has just bought is very modern.( who/ whose/ whom/ which) 2/ Before you go to bed, ... come Australia, have long tails.( to/ in/ from/ for) II Match the word in column A to its definition or meaning in column B (2pts) A B 1/ She is the nurse a which are in different colors 2/ I bought...
 • 7
 • 555
 • 5

kiểm tra 1 tiết lần 2 (đề 1)

kiểm tra 1 tiết lần 2 (đề 1)
... 10 I knew him _ I was a child A until B when C as D during III Read the following passage and choose A, B, C, or D to fill in the gaps (2, 5 pts): I had a terrible time last Saturday It (1) ... himself A has run B ran C running D was running 10 A kitchen B bathroom C bedroom D living room VI Write : Use the words given to complete the letter. (2, 5 pts) Dear sir, I / see / school's advertisement ... Unfortunately, all the time he was talking to me the water (9) You can imagine the state of the (10 ) ! A is B was C were D been A so B and C because D unless A bought B buying C buy D to buy A...
 • 2
 • 265
 • 1

kiểm tra 1 tiết lần 2 (đề 2) học kỳ 1

kiểm tra 1 tiết lần 2 (đề 2) học kỳ 1
... C, or D to fill in the gaps (2, 5 pts): There are many ways of spending free time (1) Australia Some people are (2) of riding in Snowy Mountain or riding a surfboard in Queensland Others love love ... playing D is playing 10 What aspect English did you find most difficult? A of B in C on D about III Read the following passage and choose A, B, C, or D to fill in the gaps (2, 5 pts): There ... bored B fed C tired D interested A it B that C there D this 10 A and B or C with D to IV Write : Use the words given to complete the letter. (2, 5 pts) Dear sir, I / see / school's advertisement / TV...
 • 2
 • 216
 • 0

Xem thêm