Bai 31 dac diem khi hau viet nam

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
... -Đông Bắc Độ ẩm không khí: 80% - Mùa hạ Rừng Cúcvới gió mùa Tây nóng ẩm Phương Nam Việt Nam (20019/B) Hoang mạc Sahara Quảng Nam Bắc Phi (200B) Bài 31: ặc điểm khí hậu Việt nam Tính chất nhiệt ... sau: Các nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu nước ta là: a Vị trí địa lí b Địa hình c Các hoàn lưu khí d Cả đáp án Bài 31: ặc điểm khí hậu Việt nam * Bài tập củng cố Ghi nhớ Bài tập Điền từ thích hợp vào ... mưa độ ẩm không khí lớn - Khí hậu nước ta thay đổi theo mùa theo vùng (từ thấp lên nam 4bắc cao, từ vào , từ tây sang đông) rõ rệt Bài 31: ặc điểm khí hậu Việt nam * Bài tập củng cố * Hướng...
 • 9
 • 12,841
 • 55

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
... biết khí hậu Việt Nam phân hoá nào? Tính chất đa dạng thất thư ờng - Nhiều vùng, miền khí hậu khác - Thời tiết, khí hậu biến động mạnh Bên thời tính chất đa dạng, tính chất Theo cạnhgian ,khí hậu ... dao, tục ngữ nói khí hậu, thời tiết nước ta địa phưong em - Đọc đọc thêm: Gió tây khô nóng nước ta Chuẩn bị : - Đọc Các mùa khí hậu thời tiết nước ta - Nước ta có mùa khí hậu? Đặc trưng mùa? ... liền: phía Bắc, phía miền phần giải, khí hậu nước đông Trườngthành phía nam ta phân hoá Sơn, miền? - miền biển Phía bắc Phạm vi Đặc điểm Đông Trư ờng Sơn Phía nam Biển Đông -Từ Hoành Sơn(180B) trở...
 • 17
 • 11,571
 • 12

Bài giảng Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài giảng Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
... Gió mùa Tây Nam + Độ ẩm cao: 80 % (thổi vào mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều) Nước ta có miền khí hậu ? Nêu đặc điểm miền? ( Trả lời cách hoàn thành bảng sau ) Miền khí hậu Phía Bắc Đặc điểm + Mùa đông: ... trầm trọng Nguyên nhân làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng thất thường? a Vị trí địa lí b Địa hình c Gió mùa d Cả đáp án X Nét độc đáo khí hậu Việt Nam thể mặt nào?(gồm 16 chữ cái) đ a d ... hơn, mưa nhiều Từ Hoành Sơn đến Mũi Nhóm hè: nóng, mưa + Mùa Dinh Nam Bộ - Phía Nam Biển Đông Đặc điểm Tây Nguyên Vùng biển Việt Nam + Không có mùa đông, nóng quanh năm (cận xích đạo) Nhóm + Chia...
 • 24
 • 5,597
 • 13

TIẾT 37-BÀI 31- ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

TIẾT 37-BÀI 31- ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
... Ma vo thu ụng Nam B Phía Nam Tõy Nguyờn Khụng cú ụng, núng quanh nm (Khớ hu cn xớch o) Vựng bin Biển Đông Vit Nam Mang tớnh cht giú nhit i hi dng (Núng m, ma nhiu) - Thời tiết, khí hậu biến động ... thu Mùa hạ Mùa đông G G ió ây N T am n Đô ió c Bắ g Phớa Bc ụng Trng Sn Phớa Nam Bin ụng Miền khí Nhóm hậu Phạm vi Đặc điểm + Mựa ụng: Lnh, ớt ma, na cui ụng cú ma phựn + Mựa h: Núng, m, ma nhiu ... 0C, Lượng mưa:1930,9 mm - Trung bình 23, 0C - Tăng dần từ Bắc vào Nam - Do đặc điểm vị trí hình dạng kéo dài theo chiều bắc nam lãnh thổ Bảng 31.1: Nhiệt độ lượng mưa trạm Hà Nội, Huế, Tp Hồ...
 • 31
 • 1,046
 • 1

bài 31. Đặc diểm khí hậu Việt Nam

bài 31. Đặc diểm khí hậu Việt Nam
... râ rƯt Hãy nêu đặc điểm khí hậu Việt Nam? -Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa -Tính đa dạng, thất thường Những nhân tố -Vị trí địa lí đến đặc điểm chủ yếu dẫn địa hậu? -Đặc điểm khí hình -Hồn lưu ... hËu ViƯt Nam - Vị trí: Nằm vùng nơi chí tuyến, Dựa vào vực gió - khu kiến Nhiệt đời gió mùa trí u Á mùa Đơngcầnhư vậ Với vò Nam thức nửahọc nêu y Bắc ta nằ lạinước điểmm đặc -đới khí hậu địa Hình ... nước Tây Nam thỉi c ®©u NamCãitÝnhtính lạ có chÊt tíi? c Phi Á,Bắ chấtctrákhông bò nướ g×? ta i ngược nhaunóng hoang khô ? mạc hóa? G N am ©y ãT i c B¾ g Bảng 31.1 : Nhiệt độ lượng mưa trạm khí tượng...
 • 22
 • 571
 • 2

BÀI 31 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

BÀI 31 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
... IB = AB : ĐÚNG hay SAI a)Đoạn thẳng AB hình gồm điểm nằm điểm A B sai b) Nếu M trung điểm đoạn thẳng AB M cách điểm A B c )Điểm cách điểm A B trung điểm đoạn thẳng AB sai d) Hai tia đối nằm chung ... điểm M cho AM = 3cm Trong điểm A, B, M, điểm nằm điểm lại? Vì ? Tính BM? Chứng minh : M trung điểm AB Gọi I trung điểm đoạn thẳng MB Tính IM, IA a) Trên tia AB: - AB = cm - AM = cm AM < AB Điểm ... Điểm M nằm điểm A B b) Do điểm M nằm điểm A B => AM + MB = AB => + MB = => MB = – => MB = cm c) Ta có : M nằm điểm A B MA = MB ( 3cm ) => M trung điểm đoạn thẳng AB d) Tính IM Do I trung điểm đoạn...
 • 21
 • 305
 • 0

bài giảng địa lý 8 bài 31 đặc điểm khí hậu việt nam

bài giảng địa lý 8 bài 31 đặc điểm khí hậu việt nam
... khô nóng? Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a Tính chất nhiệt đới b Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa * Ẩm Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Hà Giang Vì địa điểm lại ... dạng khí hậu Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Phía Bắc T ng Đô gS ờn rư ơn - Nhóm 1: Miền khí hậu phía Bắc Nhóm 2: Miền khí hậu Đông Trường Sơn - Nhóm 3: Miền khí hậu phía Nam - Nhóm 4: Miền khí ... đông nam Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu 2: Khu vực thường xuyên có bão A Duyên hải Bắc Bộ B Duyên hải Nam Bộ C Duyên hải Bắc Bộ Trung Bộ D Tây Nguyên Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu...
 • 27
 • 1,480
 • 4

tập bài giảng Bài 31- ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

tập bài giảng Bài 31- ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
... điểm khí hậu Đông Trường Sơn ? * Nhóm : Đặc điểm khí hậu phía Nam ? - khí hậu nước ta thay đổi * Nhóm : Đặc điểm khí hậu Biển Đông Việt theo mùa theo vùng ( Nam ? Những nguyên nhân chủ yếu làm cho ... gió mùa tây nam ) ? Vì địa điểm lại thường có mưa lớn ? ( sgk T.111 )  Hoạt động : HĐ nhóm Tính thất thường đa dạng : * Nhóm 1: Đặc điểm khí hậu phía Bắc ? * Nhóm : Đặc điểm khí hậu Đông Trường ... - Giới thiệu : để hiểu khí hậu nược ta em tìm hiểu qua học Hoạt động gv & hs Nội dung * Khí hậu nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa , nóng ẩm , mưa nhiều ,  Hoạt...
 • 4
 • 362
 • 1

bài: Đặc điểm khi hậu việt nam

bài: Đặc điểm khi hậu việt nam
... Mùa hè: nóng, mưa Dinh Nam Bộ - Tây Nguyên Phía Nam Biển Đông Đặc điểm + Không có mùa đông, nóng quanh năm (cận xích đạo) + Chia mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô Vùng biển Việt Nam Mang tính chất gió ... 111 kết hợp với át lát Địa lí trang vốn hiểu biết thân, em nêu phạm vi, đặc điểm miền tự nhiên theo nhóm sau: Miền khí hậu Phía Bắc Đông Trường Sơn Phạm vi + Mùa đông: lạnh, mưa, nửa cuối mùa ... độ tăng dần từ Bắc cỏc nc cựng v : Bc phi,Tõy phi, Tõy vào Nam Nam ỏ b, Giú *Cú hai giú: So vi cỏc nc cựng v VN cú ụ - Mựa h hng tõy nam, lnh hn,lng ma ln hn tớnh cht núng m - Mựa ụng hng ụng...
 • 14
 • 873
 • 7

Bài giảng địa lý 8- Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài giảng địa lý 8- Đặc điểm khí hậu Việt Nam
... dạng khí hậu Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Phía Bắc Đô ng Tr n ườ gS ơn - Nhóm 1: Miền khí hậu phía Bắc Nhóm 2: Miền khí hậu Đông Trường Sơn - Nhóm 3: Miền khí hậu phía Nam - Nhóm 4: Miền khí ... khô nóng? Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a Tính chất nhiệt đới b Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa * Ẩm Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Hà Giang Vì địa điểm lại ... Miền khí hậu biển Đông Yêu cầu: - Xác định phạm vi đặc điểm khí hậu miền? - Thời gian: phút Phía Nam Biển Đông Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC ĐÔNG TRƯỜNG SƠN PHÍA NAM BIỂN...
 • 27
 • 199
 • 0

T37.Đặc điểm khí hậu Việt Nam

T37.Đặc điểm khí hậu Việt Nam
... đồ khí hậu Việt Nam, chứng minh tính đa dạng khí hậu Việt Nam ? Bốn miền khí hậu : Miền khí hậu phía Bắc : mùa đông lạnh Miền khí hậu đông Trường Sơn : mưa chậm thu đông Miền khí hậu phía Nam ... độ từ Bắc Nam ? Nhóm : Phiếu Dựa vào đồ khí hậu Việt Nam cho biết nước ta chịu ảnh hưởng loại gió ? Thời gian hoạt động, hướng gió, tính chất ? Gió mùa có ảnh hưởng đến khí hậu Việt Nam ? Nhóm ... Nam Tây Nguyên : Nhiệt độ cao quanh năm Miền khí hậu biển Đông : tính chất nhiệt đới gió mùa Hải Dương Đó phân hóa khí hậu theo không gian, khí hậu có phân hóa theo thời gian theo mùa Nguyên...
 • 17
 • 1,032
 • 8

Xem thêm