KT 1 ti t s 7 (13 14)BANIN

Đề kt 1 tiết lịch s­u 7

Đề kt 1 tiết lịch s­u 7
... Lờ B GHI CC S KIN LCH S TNG NG VI CC MC THI GIAN SAU: STT Thi gian - 10 -10 75 S kin - Mựa thu 10 76 - 1- 1 077 - Mựa xuõn 10 77 T LUN ( ) II B mỏy nh nc thi Lý c t chc nh th no ? (2 ) Vỡ Lờ Hon ... vật lịch sử II Hình thức đề kiểm tra: Tự Luận III Thiết lập ma trận: Các chủ đề 1, Sự suy vong chế độ PK châu âu thời hậu kỳ Trung đại Tổng số điểm Tỉ lệ 2, Cuộc K/c chống Tống (10 75 -10 77 ) Nhận ... Tỉ lệ 20% 3.0 30% 3.5 35% 20% 3.5 35% 40% 10 10 0% IV Biên soạn đề kiểm tra Trờng THCS Đề kiểm tra tiết (HK I) lớp Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 45 Câu1 (3đ): Trình bày nguyên nhân, tên phát kiến...
 • 9
 • 105
 • 0

kt 1 tiet HKI ly 7 08-09

kt 1 tiet HKI ly 7 08-09
... xa Câu 14 : Ảnh vật tạo gương cầu lồi A nhỏ vật B lớn vật C vật D gấp đôi vật Câu 15 : Chiếu tia tới vuông góc với gương phẳng,thì góc phản xạ là: A 00 B 900 C 18 00 D Không xác đònh Câu 16 : Hãy ... pháp tuyến gương điểm tới Câu 10 : Tính chất ảnh tạo gương phẳng : A ảnh ảo B ảnh vật C ảnh đối xứng với vật D ảnh ảo,bằng vật đối xứng với vật qua gương Câu 11 : Ở chỗ đường gấp khúc người ta ... ảnh Câu 12 : Mối quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp gương phẳng nào? A Góc tới gấp đôi góc phản xạ B Góc tới lớn góc phản xạ C Góc phản xạ góc tới D Góc phản xạ lớn góc tới Câu 13 : Chùm...
 • 4
 • 267
 • 0

KT 1 tiết kì I

KT 1 tiết kì I
... -Đặc i m bật khí hậu nhiệt đ i gió mùa (1 ) Nhiệt độ cao,mưa theo mùa Nhiệt độ lượng mưa thay đ i theo mùa gió,th i tiết diễn biến thất thường -Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp(2đ) +Thuận l i: khí ... v i nhiều lo i lương thực,cây công nghiệp nhiệt đ i +khó khăn:sản xuất ph i tuân theo tính th i vụ dễ bị thiếu nươc vào mùa khô x i mòn rửa tr i đất vào mùa mưa diễn biến thất thường thơì tiết ... tác nông nghiệp địa phương +làm ruộng thâm canh lúa nước(0,25) +ưu i m:tăng vụ,tăng suất_có khả nu i sống nhiều ngư i( 0,25) +nhược i m:cần nhiiêù lao động,phụ thuộc nhiều vào tự nhiên,lam cho...
 • 2
 • 185
 • 0

KT 1 tiết HK1 Tin 7

KT 1 tiết HK1 Tin 7
... luận (7 điểm) Gi s cỏc ụ A1, B1 ln lt cha cỏc s 30, - 20 07 Hóy: a) Tính tổng ô A1, B1, -30: b) Tính trung bình A1, B1, 20 07: d) Tìm giá trị lớn dãy gồm: A1, B1, 200, ... B1, 20 07: d) Tìm giá trị lớn dãy gồm: A1, B1, 200, -10 00: e) Tìm giá trị nhỏ dãy gồm: A1, B1, 200, -10 00: ...
 • 2
 • 118
 • 0

KT 1 tiet O-S

KT 1 tiet O-S
... , đun nhẹ thu V lít khí SO2(đktc) V lít khí làm màu 10 0ml dd Br2 0,5M Kim loại giá trị V là: A Zn 0,56 lít B Cu 1, 12 lít C Fe 1, 12 lít D Mg 4,48 lít Câu 26: Cho 51, 4g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu ... lượng 10 g vào 10 0ml dd CuSO4 2M Sau thời gian lấy ra, sấy khô sau đem cân đinh sắt thấy có khối lượng 10 ,8 g CM chất sau phản ứng ( giả sử thể tích dd không đổi): A FeSO4 1M, CuSO4 dư 1M B Fe2(SO4)3 ... trò môi trường phản ứng H2SO4 đặc + KBr → là: A 1: 1 B 1: 2 C 2:3 D 1: 2 Câu 30: Công thức chung Oleum: A H2SO4.nSO3 B H2SO4 C SO3 D H2SO3.nSO2 Câu 31: Chất phản ứng với NaHSO4: A Ba(NO3)2 B K2SO4...
 • 3
 • 87
 • 0

KT 1 tiết địa lý 7

KT 1 tiết địa lý 7
... Câu Dựa vào lợc đồ tự nhiên Trung Nam Mỹ phân tích ảnh hởng địa hình đến khí hậu kinh tế Trung Nam Mỹ? Câu Tại Châu Nam cực đợc coi hoang mạc trắng? ...
 • 2
 • 223
 • 0

KT 1 tiet Anh 9 PPCT 13 - Oanh

KT 1 tiet Anh 9 PPCT 13 - Oanh
... Glasgow founded? Is Glasgow a very old city? IV Write a paragraph about 80 - 10 0 words , using the out line : Vietnamese women should wear the ao dai at work Outline Wearing ... the river Clyde in Scotland Glasgow is a very old city The university of Glasgow was founded in 14 50.The famous English Writer Defoe said that Glasgow was the cleanest and most beautiful city...
 • 3
 • 220
 • 0

Xem thêm