10 CHÍNH THỨC

Đề tuyển sinh 10 chính thức 07-08

Đề tuyển sinh 10 chính thức 07-08
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2007-2008 Thời gian làm : 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ... keep practising Normally it takes me 10 minutes to get to school 10 She wants to meet people who are /come from other countries Part 3: 10 points Total: 100 points ... COMPREHENSION (35 points) Part 1: 10 points: one point for each correct answer interview applicants reference training career promotion redundant 10 retired Part 2: 10 points: one point for each...
 • 8
 • 268
 • 0

Đề Thi vào 10 chính thức BG- 2008

Đề Thi vào 10 chính thức BG- 2008
... tên thí sinh: Số báo danh: Giám thị số (họ tên chữ ký): Giám thị số (họ tên chữ ký): Đề thi đợt ngày 21/6 /2008 ... better understanding and friendship among countries all over the world VI Viết lại câu sau dựa vào từ cụm từ gợi ý cho nghĩa câu không thay đổi (1 điểm) I dont find it difficult to get up early ... V Hãy chọn từ thích hợp cho khung điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau (1 điểm) subjects written know many English is a very...
 • 2
 • 109
 • 0

Đề thi vào 10 chính thức số 2 Bắc Giang 2008

Đề thi vào 10 chính thức số 2 Bắc Giang 2008
... have / new computer - The end - Họ tên thí sinh:. Số báo danh: Giám thị số (họ tên chữ kí): Giám thị số (họ tên chữ kí): Đề thi đợt ngày 22 /6 /20 08 ... a farmer, and Mrs Smith works part-time at a grocery store in a nearby town They have two (2) _, Tom and Mary Lan often does chores after school Sometimes, she also helps Mr Smith on ... they watch Tom play soccer Lan enjoys (4) with the Smiths very much VI Viết lại câu sau dựa vào từ cụm từ gợi ý cho nghĩa câu không thay đổi (1 điểm) I'm sorry I can't help you now I wish...
 • 2
 • 184
 • 0

Ubuntu 10.10 chính thức ra mắt pdf

Ubuntu 10.10 chính thức ra mắt pdf
... bật biểu tượng trình đơn Ubuntu 10.10 có Font Family Những thay đổi phiên Ubuntu Netbook Ngoài đặc điểm kể trên, phiên Ubuntu dành cho Netbook có cải tiến khác Ubuntu 10.10 Netbook Edition có ... chơi game, học tập, Với Software Centre, Ubuntu giống iPhone, bạn dễ dàng chọn ứng dụng cần Ubuntu One Dịch vụ lưu trữ theo mô hình điện toán đám mây Ubuntu giúp bạn dễ dàng đồng liệu truy cập ... nghiệp Ubuntu One tương thích tốt với Nautilus, cho phép xuất thư mục, tập tin Rhythmbox chia sẻ liên kết âm nhạc Ubuntu One Music Store thông qua nút "share this" Hình Theme Theme mặc định Ubuntu...
 • 7
 • 116
 • 0

tổng hợp đề thi vào lớp 10 chính thức các môn chuyên tỉnh ninh bình

tổng hợp đề thi vào lớp 10 chính thức các môn chuyên tỉnh ninh bình
... O TO TNH NINH BèNH THI CHNH THC THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2013 - 2014 Mụn: TING ANH ( thi chuyờn) Ngy thi: 21/6/2013 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi gm 75 ... GIO DC V O TO TNH NINH BèNH THI CHNH THC THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2013 - 2014 Mụn: Lch s Ngy thi: 22/6/2013 Thi gian lm bi:150 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi gm 05 cõu 01 trang ... GIO DC V O TO TNH NINH BèNH THI CHNH THC THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2013 - 2014 Mụn: A L Ngy thi: 22/6/2013 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi gm 06 cõu 01 trang...
 • 33
 • 195
 • 0

Đề Tuyển Sinh 10 Chính Thức 2011

Đề Tuyển Sinh 10 Chính Thức 2011
... 33 D 43 A Đề Tuyển Sinh Lớp 10 2011 (Ban Cơ Bản) A 14 C 24 B 34 A 44 D A 15 A 25 D 35 B 45 D D 16 C 26 C 36 A 46 A D 17 B 27 C 37 D 47 C B 18 B 28 B 38 C 48 C C 19 B 29 C 39 C 49 B 10 C 20 C ... mind borrowing your bike? C Would you mind borrowing my bike? D Can I lend you my bike? Đề Tuyển Sinh Lớp 10 2011 (Ban Cơ Bản) Trang 47 Although Grandad is old, he participates in sports A Despite ... Most people think that they are always able to see smoke, but it can also be (40) Đề Tuyển Sinh Lớp 10 2011 (Ban Cơ Bản) Trang 36 A waste 37 A it 38 A wrapped 39 A firing 40 A invisible B...
 • 4
 • 224
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 (chính thức)

ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 (chính thức)
... water It had all my money, my passport, my plane tickets- everything I jumped into the lake to look (29) it, but I didn't find anything The next morning, I wasn't able to leave the hotel I had ... water It had all my money, my passport, my plane tickets- everything I jumped into the lake to look (29) it, but I didn't find anything The next morning, I wasn't able to leave the hotel I had ... can’t easily get access the Internet because of living in the country A for B to C into D about 10 We should put garbage bins around here to prevent lazy students throwing trash A for B against...
 • 4
 • 295
 • 5

thi vao 10 chinh thuc Nam Dinh

thi vao 10 chinh thuc Nam Dinh
... “Coast to Coast”, a France-British meeting of choreographers and 10 hesitate dancers “I can recommend without (10) a visit to this wonderful town.” V Supply the correct form of the VERBS in ... order from a mail-order catalogue, and then have to send everything back because nothing fits? Whatever kind of shopper you are, one thing is certain Every one finds clothes important (4) _ a ... attached to learning English is such that a televised teaching course drew audiences of up to 100 millions But this spread of English throughout world is relatively recent In the late sixteenth century...
 • 6
 • 270
 • 0

Đề thi chính thức Ngữ văn vào 10-HP-0910

Đề thi chính thức Ngữ văn vào 10-HP-0910
... giáo khoa Ngữ văn 9? b Nêu cảm nghĩ vẻ đẹp hai câu thơ ( trình bày thành đoạn văn từ đến 10 câu; có câu cảm thán, gạch câu cảm thán ấy) Câu 2: Mỗi nhân vật truyện ngắn Chiếc lược ngà nhà văn Nguyễn ... sắc nhã D Không gian êm đềm, cảnh sắc thơ mộng PHẦN II TỰ LUẬN (8 điểm): Câu 1: (3 điểm): Cỏ non xanh rợn chân trời Cành lê trắng điểm vài hoa (Nguyễn Du, Truyện Kiều, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo ... không (Tố Hữu, Khi tu hú, Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục, 2004, trang 19) A Biểu cảm nghị luận B Biểu cảm vừ tự C Biểu cảm miêu tả D Tự miêu tả Câu 8: Nhận xét cảnh vào hè thể đoạn thơ dẫn câu...
 • 2
 • 396
 • 0

Đề chính thức vào 10-Văn-HP-0910-Đã sửa lỗi.

Đề chính thức vào 10-Văn-HP-0910-Đã sửa lỗi.
... Câu 8: Nhận xét cảnh vào hè thể đoạn thơ dẫn câu 7? A Rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc màu B Không gian khoáng đạt, hình ảnh tráng lệ C Không gian sáng, màu sắc nhã D Không gian êm đềm, cảnh sắc thơ ... Câu 7: Trong đoạn thơ sau, tác giả sử dụng kết hợp phương thức yếu tố biểu đạt nào? Khi tu hú gọi bầy Lúa chiêm chín, trái dần Vườn râm tiếng ve ngân Bắp...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề và đáp án chính thức thi vào 10 TP Hà Nội ngày 24/6/09

Đề và đáp án chính thức thi vào 10 TP Hà Nội ngày 24/6/09
... lại tác giả miêu tả: Lộc giắt đầy lưng? Đáp án Phần I Câu 1: điểm Thí sinh nêu - Tên nhânvật anh niên - Hoàn cảnh : Khi ông hoạ sỹ cô kỹ sư tới thăm nhà anh niên đỉnh Yên Sơn - Nhận xét nhân ... ( 0,25 điểm) - Không trước nhà thơ qua đời ( 0,25) Câu 2: ( điểm ) • Đoạn văn Tổng – phân - hợp: - Câu mở đoạn đạt yêu cầu: ( 0,5 điểm ) - Phần thân đoạn khoảng 8 -10 câu với đầy đủ dẫn chứng ... thân đoạn khoảng 8 -10 câu với đầy đủ dẫn chứng lí lẽ để làm rõ: + Vẻ đẹp mùa xuân thi n nhiên …( điểm ) + Cảm xúc nhà thơ trước vẻ đẹp ( điểm ) - Phần kết đoạn: Đạt yêu cầu đoạn văn theo kiểu tổng...
 • 3
 • 307
 • 2

Xem thêm