Chuyen de vecto 10 tran duy thai www MATHVN com

Chuyên đề vectơ 10

Chuyên đề vectơ 10
... NG BÀI T P: D ng 1: Tìm t ng c a hai vectơ t ng c a nhi u vectơ Phương pháp gi i: Dùng nh nghĩa t ng c a vectơ, quy t c i m, quy t c hbh tính ch t c a t ng vectơ Bài t p: Bài 1: Cho hbh ABCD Hai ... D ng 2: Tìm vectơ i hi u c a vectơ Phương pháp gi i: • Theo nh nghĩa, tìm hi u a - b , ta làm hai bư c sau: - Tìm vectơ Gv : Tr n Duy Thái ( a + b ) + c = a + (b + c ) Hình H c 10 ic a b -4- ... AM = AB + AC + AD Bài 10: Cho t giác ABCD Xác nh v trí i m O tho mãn: OA + OB + OC + OD = nh B2: D ng i m M th a AM = u Hình H c 10 -9- Gv : Tr n Duy Thái Hình H c 10 - 10 - Gv : Tr n Duy Thái...
 • 10
 • 125
 • 1

230 chuyen de tot nghiep KT NVL CCDC tại XN gạch ngói hồng thái www ebookvcu com 230VIP

230 chuyen de tot nghiep KT NVL CCDC tại XN gạch ngói hồng thái www ebookvcu com 230VIP
... dụng cụ xí nghiệp gạch ngói hồng thái Phần I Đặc điểm CHUNG CủA Xí NGHIệP GạCH NGóI HồNG THáI - trình hình thành phát triển xí nghiệp gạch ngói hồng thái Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái đợc thành ... gạch ngói hồng thái 10 - Đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái a - Đặc điểm, yêu cầu Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái doanh nghiệp sản suất gạch ... dụng cụ xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái Tại Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái, kế toán tổng hợp CCDC hoàn toàn giống kế toán tổng hợp NVL Đối với trờng hợp phân bổ công cụ dụng cụ, CCDC có giá trị nhỏ,...
 • 65
 • 210
 • 0

CHUYÊN ĐỀ VECTO LỚP 10

CHUYÊN ĐỀ VECTO LỚP 10
... Chohỡnhbỡnhhnh ABCD Tỡmtphpcỏcim M thamón: MA + MB + MC + MD = 4AB Hngdn 10 ChuyờnHỡnhhclp 10 LờNgcSn_THPTPhanChuTrinh +Gi O ltrngtõm ABCD OA + OB + OC ... +Quytc3im:Vi3im A, B,C tacú: AB - AC = CB c)Tớchcamtvectvimts ChuyờnHỡnhhclp 10 LờNgcSn_THPTPhanChuTrinh nhngha:Chovect a v k ẻ Tacútớchca a vis k ... lt l trung im ca cỏc cnh AB, BC,CD, DA Chngminh NP = MQ v PQ = NM ChuyờnHỡnhhclp 10 LờNgcSn_THPTPhanChuTrinh Bitp4 Chohỡnhbỡnhhnh ABCD Dng AM =...
 • 14
 • 3,340
 • 7

BỘ ĐỀ LTĐH CẤP TỐC - TRẦN DUY THÁI

BỘ ĐỀ LTĐH CẤP TỐC - TRẦN DUY THÁI
... ; d : y 5m z t z 2m Gi s d ct d1 ti M (-1 + 2t ; + 3t ; + t) v ct d2 ti N(2 + m ; - + 5m ; - 2m) MN (3 + m - 2t ; - + 5m - 3t ; - - 2m - t) m 2t 2k Do d (P) cú VTPT nP (2; ... thng x = - l tim cn ng x x x x -Bng bin thiờn: x - -1 + y + + + y http://tranduythai.violet.vn - 40 Biờn son: Trn Duy Thỏi 0,25 0,25 www.VNMATH.com th: - th hm s ct trc Ox ti im (1;0) - th hm ... y2 + y - 20 - y im) i chiu iu kin ta cú : 2t 2t t - t 1 Do ú - log x x 2 0,25 0,25 0,25 x - y - Ta im A l nghim ca HPT: A(3; 1) x 2y - 0,25 Gi B(b; b- 2) AB, C( 5- 2c; c)...
 • 120
 • 186
 • 0

Chuyên đề sơ đồ tư duy lịch sử Bài 15 sự phát triển của kinh tế văn hóa thời Trần

Chuyên đề sơ đồ tư duy lịch sử Bài 15 sự phát triển của kinh tế văn hóa thời Trần
... Trần Hưng Đạo Thờ tổ tiên CHÙA YÊN TỬ CHÙA SẮC TỨ BÀN THỜ KHỔNG TỬ Ở VĂN MIẾU CHU VĂN AN Ca hát Đánh đu Nhảy múa Đua thuyền BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN 2 .Văn học: ... THỜI TRẦN 2 .Văn học: Chữ Nôm Chữ Hán Hịch ng sĩ - Trần Quốc Tuấn BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN 3.Giáo dục khoa học kĩ thuật: Văn miếu Quốc Tử Giám • Năm 1247, quy định ... thuốc kinh nghiệm quý báu cho số nhiều bệnh tật Ðó tài liệu có giá trị lớn cho thừa kế phát huy vốn cũ y dược nhân dân ta, thật cống hiến lớn ông Súng thần công BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN...
 • 23
 • 3,674
 • 5

Chuyên đề vecto lớp 10

Chuyên đề vecto lớp 10
... Ch ng minh: a) AQ = CN AM = PC b) AN, BP, CQ Bài 10: Cho l c giác u ABCDEF có tâm O ng quy a) Tìm vecto khác phương v i OA b) Tìm vecto b ng vecto AB, OE Bài 11: Cho hình bình hành ABCD có ... OA (phép tr ) * Quy t c hình bình hành: N u ABCD hình bình hành AC = AB + AD * Vecto i: Vecto i c a vecto a m t vecto có dài ngư c hư ng Kí hi u: − a V y a + ( − a) = Chú ý: AB = − BA * Tính ... AM = AB + AC + AD Bài 10: Cho t giác ABCD Xác nh v trí i m O tho mãn: OA + OB + OC + OD = nh B2: D ng i m M th a AM = u Hình H c 10 -9- Gv : Tr n Duy Thái Hình H c 10 - 10 - Gv : Tr n Duy Thái...
 • 10
 • 131
 • 0

chuyên đề vecto hình học 10

chuyên đề vecto hình học 10
... uuur uuuur Bài 9: Cho hình bình hành ABCD Xác định điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng Ths: Nguyễn Dương Thịnh Chuyên đề Vectơ – Hình học 10 uuur uuur uuur ur ... uuuur uuur uuur với điểm O ta có: OA + OB + OC = OM + ON + OP Ths: Nguyễn Dương Thịnh Chuyên đề Vectơ – Hình học 10 Bài 17: Cho tam giác ABC Gọi A’ điểm đối xứng với B qua A; B’ điểm đối xứng với ... uuur uuuur uuur c) MA + ME + MC = MB + MD + MF (Với M tùy ý) Ths: Nguyễn Dương Thịnh Chuyên đề Vectơ – Hình học 10 Hướng 3: Các toán sử dụng quy tắc trung điểm, quy tắc trọng tâm Bài 1: Cho tam...
 • 8
 • 166
 • 0

Hình học 10 : Chuyên đề Vecto và các dạng bài tập ft đề thi online

Hình học 10 : Chuyên đề Vecto và các dạng bài tập ft đề thi online
... ra: ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ Thế vào (***) ta có : ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! THI ONLINE: TÌM TẬP ... trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! THI ONLINE : MỘT SỐ BÀI TOÀN VỀ TỌA ĐIỂM, VECTO – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài Viết tọa độ véc tơ sau : ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ ... N điểm cho ABNM hình bình hành Tìm tập hợp điểm N Gọi I tâm hình bình hành ABMN Tìm tập hợp điểm I Giải 1.Tìm tập hợp điểm M: Ta c : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ phương với ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Nên tập hợp điểm M đường...
 • 42
 • 250
 • 0

chuyen de lop 10 - lan 3

chuyen de lop 10 - lan 3
... D furthest Câu 20 What I like best of him is his A dependence B dependable C independence D dependency Câu 21 Who wrote Pride and Prejudice? A was the writer English who B the English ... on the answer sheet 31 Many people are still unaware about environmental pollution A B C D 32 She kept the children amusing for hours by telling them funny stories A B C D 33 Keep walk until you ... ahead of you A B C D 34 Our lifestyle changed since running water came to our village A B C D 35 Whales are under danger because of the increase in the number of hunters A B C D 36 After waiting...
 • 6
 • 710
 • 3

Chuyên đề Véctơ trong không gian

Chuyên đề Véctơ trong không gian
... D-2003): Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho đường thẳng Tìm k để đường thẳng dk vuông góc với mặt phẳng (P): x – y – 2z + = Bài 56 ( ĐH KHỐI A-2004): Trong không gian với ... Bài 53 ( ĐH KHỐI D-2002): Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y + = đường thẳng dm : 22 Chun đề: Phương pháp tọa độ khơng gian (m tham số) Xác đònh m ... :Trong không gian tọa độ trực chuẩn Oxyz viết phương trình đường thẳng qua điểm M(2,3,-5) song song với đường thẳng (d1) có phương trình :  3x − y + z − =   x + y − 2z + = Bài 29 :Trong không...
 • 27
 • 313
 • 3

Chuyên đề Hình GT phaqngr_QUÁCH DUY TUẤN_0914342498

Chuyên đề Hình GT phaqngr_QUÁCH DUY TUẤN_0914342498
... hình giải tích phẳng _Quách tuấn a) + b) c) 10 + d) 10 Câu Cho hai điểm A(1; 4), B(-3; 2) Để ... G a) (1; 0) b) (0; 1) c) (2; 1) d) (1; 2) Câu 12 Cho ba điểm A(-6; 2), B(2; 6), G(1; 0) Để ABGH hình bình hành toạ độ điểm H a) (7; 4) b) (4; 9) c) (9; 4) d) (4;7) Câu 13 Cho ba vectơ a ... 5) c) (1; -2) d) (1; 2) Câu 26 Cho hai điểm A(-2; -1) B(1; -2) Toạ độ điểm M cho MA =2MB hình giải tích phẳng _Quách tuấn a) (2; -3) b) (3; 5) c) (4; 2) d) (4; -3) giá trị m Câu 27 Cho...
 • 11
 • 311
 • 0

Chuyên đề lớp 10 chuyên Hóa

Chuyên đề lớp 10 chuyên Hóa
... N2 phần mol chất tan dung dịch => N1 = – N2 Từ P1 = P10 * N1 => P1 = P10 (1 – N2)  P1 = P10 – P10*N2  P10*N2 = P10 – P1 => N2 = (P10 – P1)/P10 ; tỉ số độ giảm tương đối áp suất dung môi dung ... = 10- 4.76 ; CH+ = Ka * Cacid/Cmuối = 10- 4.76 * 0.1/0.1 = 10- 4.76 pH = -lg[H+] = -lg10-4.76 => pH = 4.76 VD1: Dung dịch đệm có 1mol/l CH3COOH 1mol/l CH3COONa có pKa = 4.75 Sau cho thêm vào 100 ml ... dung dịch không đặc Ở 22oC Kw = 10- 14 + Môi trường acid [H+] > [OH-] [H+] > 10- 7M + Môi trường base [H+] < [OH-] [H+] < 10- 7M + Môi trường trung tính [H+] = [OH-] = 10- 7M Là số để đo nồng độ (đặc,...
 • 51
 • 262
 • 1

chuyen de hoa 10

chuyen de hoa 10
... gam C 3,2 gam D 5,12 gam Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M Na2CO3 1M) thu dung dịch C Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M HCl ... có nồng độ mol/l, pH hai dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 phân tử CH3COOH có phân tử điện li) A y = 100 x B y = 2x C y = x − D y = x + Ví dụ 7: (Câu 32 - Mã đề 285 - Khối B - ... 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thu dung dịch muối có nồng độ 10, 25% Vậy x có giá trị sau đây? A 20% B 16% C 15% D.13% Ví dụ 3: (Câu - Mã đề...
 • 7
 • 219
 • 1

Chuyen de BDHSG toan7-Tran Van Quang

Chuyen de BDHSG toan7-Tran Van Quang
... Sưu tầm biên soạn nội dung : Trần Văn Quang _ DĐ : 0914.866.590 - Vì xyzt = nên ta đặt x = a b c d ; y = ; z = ;t = với a,b,c,d số thực ... liệu sử dụng cho ôn luyện học sinh giỏi lớp 6- – – THCS Sưu tầm biên soạn nội dung : Trần Văn Quang _ DĐ : 0914.866.590 4.1 5.2 6.3 1988.1985 2.3 3.4 4.5 1986.1987 ( 4.5.6 1988 ) (1.2.3 1985) ... liệu sử dụng cho ôn luyện học sinh giỏi lớp 6- – – THCS Sưu tầm biên soạn nội dung : Trần Văn Quang _ DĐ : 0914.866.590 a ab − b − ac + c = (b − c) ( a − c ) ( a − b ) ( b − c ) Tương tự : =...
 • 13
 • 300
 • 4

Xem thêm