nguyen nhan co che tien hoa

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HÓA 2)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HÓA 2)
... KIMURA Các nhân -Q trình đột biến, giao phối tạo ngun liệu tiến hóa Q trình đột biến làm phát sinh đột tố tiến hóa -Q trình CLTN xác định chiều hướng nhịp điệu tiến hóa biến trung tính -Các chế cách ... với hệ gen quần thể gốc Đóng góp Làm sáng tỏ chế tiến hóa nhỏ diễn lòng quần thể Khẳng định vai trò đột biến trung tính Làm rõ nét riêng tiến hóa lớn tiến hóa Giải thích đa dạng cân QT VII CÁC NHÂN ... thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao(duy trì tổ chức ngun thuỷ đơn giản hố tổ chức) chế GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 NGUN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HĨA Trang CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel...
 • 4
 • 416
 • 17

CHUYÊN đề NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa

CHUYÊN đề NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa
... quần thể chế tiến hóa Phương thức tiến hóa Giải thích 2.1.4 Phát nhân tố tiến hóa vai trò chúng tiến hóa sinh giới: 2.1.4.1 Đột biến - Đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa qua ... Xây dựng có tính hệ thống học thuyết tiến hóa Vấn đề Các nhân tố tiến hóa chế tiến hóa Hình thành đặc điểm thích nghi Hình thành loài Chiều hướng tiến hóa Nội dung - Thay đổi điều ngoại cảnh ... phát sinh biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái - Đột biến gen nguồn nguyên liệu chủ yếu cho trình tiến so với đột biến NST đột...
 • 10
 • 200
 • 0

NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa 1

NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa 1
... nghi tốt 13 Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái C có xu hướng tiến hóa quay dạng tổ tiên D tất nguyên nhân nêu Câu 17 8 Chiều hướng tiến hoá tiến hóa lớn A ngày đa dạng, phong ... đột biến tự nhiên trung bình là: A .10 -6 đến 10 -2 B .10 -6 đến 10 -4 C .10 -2 đến 10 -4 D .10 -2 đến 10 -6 Câu 73 Vì trình giao phối ngẫu nhiên chưa xem nhân tố tiến hóa bản? A Vì tạo tổ hợp gen thích ... Nhân tố tiến hóa quy định chiều hướng tiến hóa sinh giới Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Biến động di truyền D Di-nhập gen Câu 81 Các nhân...
 • 14
 • 193
 • 0

NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa

NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa
... tử quần thể chế tiến hóa Phương thức tiến hóa Giải thích * Phát nhân tố tiến hóa vai trò chúng tiến hóa sinh giới: Đột biến - Đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa qua đột biến ... thích nghi Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái Vấn đề phân biệt Quan niệm Đacuyn Quan niệm đại Vai trò CLTN Là nhân tố tiến hóa nhất, xác Nhân tố định hướng tiến hóa, quy định chiều ... 30: Điểm tiến học thuyết tiến hóa Đacuyn so với học thuyết tiến hóa Lamac là: Giải thích chế tiến hóa mức độ phân tử, bổ sung cho quan niệm Lamac Giải thích nguyên nhân phát sinh biến dị chế di...
 • 21
 • 208
 • 0

NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa bản

NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa cơ bản
... Phân hóa thành dòng khác quần thể - Nhưng tần số tương đối alen không thay đổi Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái - Giao phối ngẫu nhiên không ngẫu nhiên không nhân tố tiến hóa ... hoá * Đơn vị tiến hóa sở quần thể * Phát nhân tố tiến hóa vai trò chúng tiến hóa sinh giới: Đột biến - Đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa qua đột biến gen làm phát sinh nhiều ... vai trò chế cách li trình hình thành loài III HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP a Cống hiến * Đưa quan niệm tiến hóa: Vấn đề phân biệt Nội dung Quy mô, thời gian Phương nghiên cứu pháp Tiến hóa nhỏ...
 • 4
 • 222
 • 1

CHUYÊN đề NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa

CHUYÊN đề NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa
... đoạn A tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học tiến hóa sinh học B tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa lí học tiến hóa sinh học C tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học tiến hóa tiền sinh học D tiến hóa hóa học, ... có tính hệ thống học thuyết tiến hóa Vấn đề Các nhân tố tiến hóa Nguyên nhân tiến hóa chế tiến hóa Hình thành đặc điểm thích nghi Hình thành loài Chiều hướng tiến hóa Nội dung - Thay đổi điều ... quần thể chế tiến hóa Phương thức tiến hóa Giải thích 2.1.4 Phát nhân tố tiến hóa vai trò chúng tiến hóa sinh giới: 2.1.4.1 Đột biến - Đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa qua...
 • 32
 • 260
 • 0

NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN hóa BAN BT

NGUYÊN NHÂN cơ CHẾ TIẾN hóa cơ BAN BT
... khả tiến hóa là: A.Cá thể B.Quần thể C.Quần xã D.Loài Câu 66 Nhân tố tiến hóa làm thay đổi đồng thời tần số tương đối alen thuộc gen hai quần thể là: Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê ... di truyền quần thể C Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc loài xuất D Diễn thời gian lịch sử dài Câu 95 Đặc điểm không với tiến hóa lớn? Chuyên đề nguyên nhân chế tiến hóa ThS Lê Hồng Thái A Diễn thời ... của: A Tiến hóa đồng quy B Tiến hóa phân li C tiến hóa phân nhánh D.tiêu giảm để thích nghi Câu 183 Tiến hóa đồng quy tạo kêt quả: A làm sinh vật ngày nhiều dạng B.tạo nhiều lòai từ lòai ban đầu...
 • 14
 • 268
 • 0

Nguyên nhân chế tiến hóa sinh học 12

Nguyên nhân cơ chế tiến hóa sinh học 12
... truyền, phát nguyên nhân xuất chế di truyền biến dị.Bên cạnh có hàng loạt thành tựu lĩnh vực phân loại học, di truyền quần thể, sinh thái học, học thuyết sinh quyển… - Phân biệt tiến hoá lớn tiến hoá ... đầu Câu 26(Mức độ vận dụng): Nhân tố sinh học nhân tố xã hội chi phối trình phát sinh loài người nào? Đáp án: Nhân tố sinh học nhân tố xã hội chi phối trình phát sinh loài người Điểm khác người ... cách li sinh sản cách li di truyền nhiều mức độ - Đối với loài giao phối tiêu chuẩn di truyền quan trọng Câu ( Mức độ dễ) 7: Phân biệt tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học ,tiến hoá sinh học? ...
 • 18
 • 248
 • 0

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HOA1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)
... CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel : 0773.941919 –0773 872666 GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 KHU LẤN BIỂN D2 – CĂN 48-49(gần SỞ GIÁO DỤC-KG) NGUYÊN NHÂN – CƠ CHẾ TIẾN HÓA Trang ...
 • 2
 • 375
 • 10

Nguyen nhan va co che tien hoa(full)

Nguyen nhan va co che tien hoa(full)
... Đỗ Thanh Tuân - ĐHY Thái Bình 2.1 Thuyt tin hoỏ t ng hp - Ni dung ch yu + Cỏc nhõn t TH v vai trũ ca chỳng: * QTB cung cp nguyờn liu s cp cho qtrỡnh TH * QTGP to cỏc bd t hp cung cp nliu...
 • 4
 • 421
 • 5

trac nghiem phan nguyen nhan va co che tien hoa

trac nghiem phan nguyen nhan va co che tien hoa
... lý thụng qua vai trũ ca chn lc t nhiờn, di truyn v bin d C Nờu bt vai trũ ca ngi lch s tin hoỏ D Chng minh sinh gii l kt qu ca mt quỏ trỡnh phỏt trin liờn tc t n gin n phc E Bỏc b vai trũ ca Thng ... úng gúp quan trng nht ca hc thuyt acuyn l: A Phỏt hin vai trũ ca chn lc t nhiờn v chn lc nhõn to s tin hoỏ ca vt nuụi cõy trng v cỏc loi hoang di B Gii thớch c s hỡnh thnh loi mi C Chng minh ... sinh vt cú tim nng thớch ng iu kin sng thay i D S hp lớ tng i ca cỏc c im thớch nghi E Gii thớch vai trũ ca quỏ trỡnh giao phi vic to vụ s bin d t hp dn ti s a dng v kiu gen Cõu hi 21: Hin tng...
 • 10
 • 673
 • 15

nguyen nhan va co che tien hoa

nguyen nhan va co che tien hoa
... biết A hoa đỏ, a hoa trắng Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ hoa trắng A 46,71% hoa trắng ; 53,29% hoa đỏ B 46,71% hoa đỏ ; 53,29% hoa trắng C 61,56% hoa đỏ ; 38,44% hoa trắng D 38,44% hoa đỏ ; ... Câu 77: Trong quần thể thực vật, khảo sát 1000 cá thể, thấy có 280 hoa đỏ ( kiểu gen AA), 640 hoa hồng ( kiểu gen Aa), lại hoa trắng ( kiểu gen aa) Tần số tương đối alen A alen a… A A = 0,8 a ... TỐT NGHIỆP A Lần giải thích tiến hoá sinh giới cách hợp li thông qua vai trò chọn lọc tự nhiên, di truyền biến dị B Bác bỏ vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật C Chứng minh sinh giới...
 • 10
 • 369
 • 4

Gián án Nguyên nhân chế tiến hóa

Gián án Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
... sãi cánh dài hay ngắn Điều minh hoạ: A Hiệu sáng lập; B Chọn lọc kiên định;* C Chọn lọc nhân tạo; D Chọn lọc vận động;E Chọn lọc gián đoạn Câu59: Nhân tố tiến hoá tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá? ... sâu vào chế hình thành đặc điểm tích nghi, phát hoạ chung trình hình thành loài chưa sâu vào chế trình - Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị chế DT biến dị * CÂU HỎI ÔN TẬP: 1/ So sánh ... phối; D chế cách li; C Chọn lọc tự nhiên; E Chỉ A B.* Câu60: Nhân tố tiến hoá nhân tố định hướng tiến hoá A Quá trình đột biến; B Quá trình giao phối; C Chọn lọc tự nhiên;* 20 D chế cách...
 • 21
 • 309
 • 0

Trắc nghiệm: NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HOÁ-1 ppt

Trắc nghiệm: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ-1 ppt
... hỏi 8: Nguyên liệu chủ yếu trình tiến hóa là: A Đột biến nhiễm sắc thể B Thường biến C Biến dị tổ hợp D Đột biến gen E Biến dị di truyền Câu hỏi 9: Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa ... sống ổn định Câu hỏi 22: Trong lịch sử tiến hóa, sinh vật xuất sau mang nhiều đặc điểm hợp lí sinh vật xuất trước do: A Chọn lọc tự nhiên nhân tố định hướng tiến hoá sinh giới B Chọn lọc tự nhiên ... giảm bớt gây sai khác nhỏ biến đổi lớn kiểu hình thể C Đột biến gen trội xem nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hóa so với đột biến nhiễm sắc thể chúng phổ biến D Khi môi trường thay đổi, thể...
 • 14
 • 451
 • 4

Trắc nghiệm: NGUYÊN NHÂN CHẾ TIẾN HOÁ-2 pdf

Trắc nghiệm: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ-2 pdf
... nhau, thuộc nhóm phân loại khác C Tiến hóa diễn theo hướng phân li, tạo thành nhóm khác có chung nguồn gốc D Sinh vật giữ nguyên tổ chức nguyên thuỷ chúng trình tiến hóa E Các nhóm phân loại loài ... lí phương thức có động vật thực vật B Điều kiện địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật C Trong trình có tham gia nhân tố biến động di truyền phân hoá kiểu gen loài gốc ... trưng cho tiến sinh học: A Số lượng cá thể tăng dần B Khu phân bố mở rộng liên tục C Nội phân hoá ngày đa dạng D Nội ngày phân hoá E Tỉ lệ sống sót cá thể ngày cao Câu hỏi 47: Nguyên nhân chủ...
 • 13
 • 361
 • 1

Xem thêm